Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și Cercetării  Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> Proiect ERASMUS+ - K01: O școală prietenoasă, Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui, Diseminare
monstrete
Trimis: 16 Sep 2018, 01:05 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 199
Înscris: 19 Sep 08


Proiect ERASMUS+ - K01: O școală prietenoasă

În perioada 1 septembrie 2017-31 decembrie 2018, Liceul ”Ștefan Procopiu” implementează proiectul de mobilități în domeniul educației școlare (acțiunea K01) cu titlul ”O școală prietenoasă” (Nr. de referință: 2017-1-RO01-KA101-035810) care vizează participarea a 28 de profesori la 5 cursuri de formare continuă.

Obiectivul general al proiectului: creșterea șanselor de reușită ale elevilor în plan personal, social și profesional prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor profesorilor de la Liceul „Ștefan Procopiu” în domenii precum educația incluzivă, metode de predare-învățare centrate pe elevi, managementul clasei, dezvoltare personală.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
O1- îmbunătățirea, pentru 16 dintre cadrele didactice ale școlii, participante la mobilități, a cunoștinșelor și competențelor de proiectare și aplicare a demersurilor didactice adaptate nevoilor și particularităților elevilor până în decembrie 2018;
O2- îmbunătățirea, pentru 12 dintre cadrele didactice ale școlii, participante la mobilități, a cunoștințelor și competențelor de management a clasei în scopul îmbunătățirii relațiilor dintre elevi, reducerii actelor de violență și creării unui climat pozitiv în clasă și în școală, până în decembrie 2018;
O3- conștientizarea, până în decembrie 2018, de către cadre didactice a nevoii de adaptare a demersurilor didactice la disponibilitățile intelectuale, sociale și afective ale elevilor și de valorificare a acestora în scopul formării lor în spiritul educației permanente;
O4- consolidarea culturii institușionale a liceului, până în decembrie 2018, prin dezvoltarea și integrarea unor practici și resurse de predare-învățare-evaluare accesibile tuturor profesorilor în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și adaptate particularităților acestora.

Activitățile principale ale proiectului sunt:
I. Activități de management al proiectului: management tehnic, monitorizare și evaluare, diseminare și publicitate, management financiar
II. Activități de pregatire a participantilor la stagiile de formare în perioada ianuarie-mai2018
III. Activități de mobilitate (perioada iunie-august 2018)
IV. Activități de diseminare și de aplicare a cunoștințelor și competențelor dobândite de către participanții la cursurile de formare continuă (august-decembrie 2018): elaborarea materialelor pentru cele 2 ghiduri, realizarea de activități curriculare și extracurriculare, implementarea planului de diseminare și valorizare a rezultatelor.
Cursurile de formare continuă propuse sunt:
A1-”Building team spirit in the classroom” organizat de ESMOVIA din Valencia în perioada 25-29 iunie 2018 (5 zile; 6 participanți).
A2-„Innovative Approaches to Teaching” organizat de ITC–International TEFL Certificate din Praga în perioada 9-13 iulie 2018 (5 zile; 5 participanți).
A3-„Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving” organizat de IDEC Training Centre din Atena în perioada 23-27 iulie 2018 (5 zile; 5 participanți).
A4-„Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” organizat de EUROPASS Centro Studi Europeo din Florența în perioada 30 iulie-4 august 2018 (6 zile; 6 participanți), în Barcelona.
A5-.„Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning” organizat de EUROPASS Centro Studi Europeo din Florenta în perioada 6-11 august 2018 (6 zile; 6 participanți).

Rezultatele și impactul proiectului:
-dezvoltarea cunoștințelor și competențelor profesorilor în domeniul educației incluzive: aplicarea de tehnici și metode adaptate nevoilor și particularităților elevilor, care contribuie la dezvoltarea unor competențe cheie precum gândirea critică și creativă, rezolvarea problemelor, dezvoltarea motivației;
-dezvoltarea cunoștințelor și competențelor profesorilor de management al clasei de elevi în scopul îmbunătășirii relațiilor dintre elevi și creării unui climat pozitiv în clasă și în școală;
-dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză;
-îmbunătățirea cunoștințelor despre cultura și civilizația țărilor furnizorilor de formare si dezvoltarea competențelor interculturale;
-conștientizarea nevoii de formare continuă în scopul adaptării la cerințele societății actuale;
-autonomie și responsabilitate în actualizarea și diversificarea competențelor cu privire la implementarea strategiilor educaționale adaptate nevoilor și caracteristicilor individuale ale elevilor și aplicarea principiilor educației incluzive, la managementul clasei;
-conduită creativ-inovativă în aplicarea cunoștințelor, transferul de cunoștințe și rezolvarea problemelor la clasă.

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. (EFTS). Scopul programului este de a contribui la rezolvarea provocărilor cu care Europa se va confrunta până în anul 2020.

Proiectul de mobilități ERASMUS+ ”O școală prietenoasă” este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Acest mesaj a fost modificat de către monstrete la data 16 Sep 2018, 01:06 PM
Mesaj personal
Top
monstrete
Trimis: 16 Sep 2018, 01:10 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 199
Înscris: 19 Sep 08


Proiectul de mobilitate ERASMUS+ ”O școală prietenoasă”
(nr. de referință 2017-1-RO01-KA101-035810) – Fluxul nr. 5

În perioada 6-11 august 2018, 6 profesori de la Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui au participat la cursul de formare ”Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning” organizat de EUROPASS Centro Studi Europeo din Florența. Acesta a fost al cincilea și ultimul flux desfășurat în cadrul proiectului de mobilitate ERASMUS+ ”O școală prietenoasă” (nr. de referință 2017-1-RO01-KA101-035810) implementat de Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui în perioada septembrie 2017-decembrie 2018. La acest curs au participat 14 profesori din România, Ungaria, Bulgaria, Polonia și Danemarca.

Tipuri de activități:
a) Sesiuni de învățare care au îmbinat prezentările teoretice cu discuții și activități practice (individuale, pereche și de grup).
cool.gif Activități de evaluare (instrumente de evaluare utilizate: discuții, evaluarea în pereche, completarea de chestionare, interviuri de grup, analiza proiectelor de lecții elaborate în cadrul activităților practice, 3-2-1 feedback).
c) Prezentări ale școlilor, discuții privind sistemele de educație din Ungaria, Polonia, Bulgaria, Danemarca și România, jocuri de comunicare și relaționare.
e)Activități culturale.

Sesiuni de învățare:
a)Sesiunea de învățare: Provocări în școlile din secolul XXI
Prin brainstorming și discuții, am identificat provocările cu care se confruntă școlile noastre și am identificat asemănări și diferențe între școlile europene. Am constatat că provocările sunt aceleași: numărul mare de elevi din clasă, motivarea elevilor, utilizarea tehnologiei, așteptările părinților, clase multiculturale, comportamentul elevilor, teoretizarea curriculumului etc. Concluzia a fost că problemele comune pot duce la nașterea unor parteneriate europene.

b)Sesiunea de învățare: Motivația elevului
Discuția referitoare la această temă a pornit de la un material video. Analizând acest material video am ajuns la concluzia că elevii pot fi motivați prin aplicarea unor strategii centrate pe elevi, strategii care să le stârnească curiozitatea, care să fie axate pe sentimente și emoții. Vizionarea unui alt film a reprezentat punctul de plecare pentru o discuție privind tipurile de motivație (extrinsecă și intrinsecă).

c)Sesiunea de învățare: Abordarea centrată pe profesor vs. Abordarea centrată pe elev
Prin brainstorming și discuții, noi am identificat caracteristicile celor două abordări și am făcut comparații între ele. Apoi am analizat ”Piramida învățării”. Folosirea termenului de educație centrată pe elev datează de la începutul anilor ’60 și se referă la ajustarea ritmului de predare și a abordării didactice la nevoile specifice ale elevului (individualizare și diferențiere), precum și conectarea cu interesele și experiențele acestuia. Modelul tradițional de predare presupune ca elevii să primească informații și să le redea ulterior cât mai fidel. Educația personalizată încurajează elevii să participe activ la procesul de învățare, devenind astfel mai motivați, mai proactivi și mai stăpâni pe cunoștințele acumulate.

d)Sesiunea de învățare: Competențele cheie și competențele transversale
Prin brainstorming și discuții, noi am identificat și am analizat competențele cheie și competențele transversale (gândirea critică, creativitatea, inițiativa, rezolvarea de probleme, luarea deciziilor, managementul emoților, evaluarea riscurilor). Am împărtășit din experiența noastră privind predarea pe bază de competențe și am identificat câteva trucuri în acest sens.

e)Sesiunea de învățare: Autoevaluarea profesorului
Aceasta a fost o activitate utilă și interesantă deoarece rutina zilnică nu ne prea permite să reflectăm la anumite aspecte referitoare la stilul nostru de predare. Fiecare profesor și-a analizat stilul de predare din mai multe puncte de vedere cum ar fi cele 8 principii referitoare la predarea bazată pe competențe. Am identificat aspectele pozitive și negative ale stilului nostru de predare, principiile pe care le aplicăm mai mult sau mai puțin (cu exemple din activitatea noastră didactică) apoi am împărtășit aceste aspecte celorlalți participanți prin activități în preche și de grup.

f)Sesiunile de învățare: Metodele ”Based learning” (Învățarea bazată pe probleme, Învățarea bazată pe sarcini de lucru, Învățarea bazată pe proiect)
Sesiunile de învățare privind metodele ”Based Learning” au îmbinat prezentările teoretice cu discuții (pornind de la vizionarea unor materiale video referitoare la aplicarea concretă la clasă a metodelor respective) cu activități practice (individuale, pe perechi sau în grup). Pornind de la aceste materiale video am identificat caracteristicile metodelor menționate și etapele aplicării lor, avantaje și dezavantaje ale aplicării lor. Aspectele teoretice au fost consolidate prin activități practice (individuale, în pereche, de grup) care au constat în elaborarea unor secvențe didactice și a unor proiecte de lecție. Materialele elaborate au fost prezentate și evaluate de ceilalți participanți pe baza unor criterii.

g) Sesiunea de învățare: Criterii de evaluare
În cadrul sesiunii ”Criterii de evaluare” am elaborat fișe de evaluare a elevilor la lecțiile bazate pe metode ”based learning” (prin activități individuale și de grup). Fișele de evaluare au fost prezentate și analizate de către ceilalți participanți. Cu acest prilej am explorat site-uri de generare a fișelor de evaluare bazate pe diverse criterii (precum www.rubric-maker.com).

h)Sesiunea de învățare: Clasa răsturnată
Sesiunile teoretice privind această metodă (caracteristici, etape, avantaje și dezavantaje) au avut la bază discuții pornind de la diverse materiale video. Aspectele teoretice au fost consolidate prin activități de grup (discuții pe baza unor proiecte de lecție care valorifă această metodă, elaborarea unui plan de lecție bazat pe această metodă). Proiectele de lecție au fost prezentate , analizate și evaluate de ceilalți participanți. Am explorat un site care poate fi utilizat pentru realizarea materialelor video utile la aplicarea acestei metode (www.screencast-o-matic.com).

i)Activități de evaluare
Evaluarea a fost realizată prin diverse metode: discuții, peer evaluation, interviuri de grup, completare chestionare, analiza proiectelor de lecții elaborate, 3-2-1 feedback.

Impactul participării la curs asupra celor șase cadre didactice:
a) noi cunoștințe despre metode și tehnici caracteristice unei abordări didactice centrate pe elevi.
cool.gif competențe îmbunătățite privind elaborarea și aplicarea unor activități didactice bazate pe metode, privind evaluarea elevilor în contextul aplicării acestor metode centrate pe elev, competențe de comunicare în limba engleză, competențe digitale, interculturale, lucrul în echipă.
c) noi atitudini: motivație pentru aplicarea unor metode centrate pe elevi, motivație pentru implicare în proiecte ERASMUS, atitudine pozitivă față de diversitatea culturală și lingvistică, atitudine pozitivă, o mai mare încredere în forțele proprii.

Prin aplicarea acestor metode, elevii sunt încurajați să învețe autonom, să găsească singuri soluții, încurajându-se astfel motivația și încrederea lor în forțele proprii, dezvoltarea capacității lor de autoevaluare și evaluare în situații de învățare colaborativă. Elevilor li se oferă oportunități pentru dezvoltarea competențelor cheie și a competențelor transversale și astfel li se facilitează integrarea în cerințele societății actuale bazată pe conceptul de învățare pe tot parcursul vieții.

Proiectul de mobilități ERASMUS+ ”O școală prietenoasă” este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.Acest mesaj a fost modificat de către monstrete la data 16 Sep 2018, 01:13 PM
Mesaj personal
Top
monstrete
Trimis: 5 Oct 2018, 03:15 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 199
Înscris: 19 Sep 08


Un grup de șase profesori (Ciulei Maria, Trifan Elena Diana, Luca Diana, Mărăndescu Mihaela, Coșaru Georgiana, Cucu Gelu Florin) de la Liceul,,Ștefan Procopiu’’Vaslui, a participat în perioada 25-29 iunie 2018 la prima mobilitate din cadrul proiectului ERASMUS+ - Acțiunea K1 intitulat O școală prietenoasă (nr. de referintă 2017-1-RO01-KA101-035810) implementat de Liceul „Ștefan Procopiu”.

Cursul Building Team Spirit in the Classroom a fost organizat de Esmovia Training and Mobility din Valencia, Spania și s-a adresat profesorilor care doresc să dobȃndească abilități de a construi și a menține o atmosferă constructivă bazată pe relații de muncă sănătoase și productive, propunȃnd metode activ-participative și stimulȃnd lucrul în echipă. Stagiul de formare, care a îmbinat în mod armonios noțiunile teoretice cu activități practice în perechi sau în echipă, jocuri de rol, simulări, s-a bazat pe obiective menite a conduce participanții spre achiziționarea de cunoștințe și formarea de competențe utile în dezvoltarea spiritului de echipă în cadrul colectivului de elevi. Sesiunea de lucru a debutat cu o scurtă prezentare a organizației ESMOVIA, furnizorul cursului și a orașului Valencia.

În prima zi de curs cu ajutorul exercițiilor de „spargere a gheții” s-a stabilit o relație între participanți cu scopul de a crea o echipă. Cursul a pus accent pe modul de abordare, obiectivele și etapele dezvoltării unui grup, structura acestuia, distribuirea rolurilor și modalitățile de management. În încheiere s-au evidențiat factorii de succes, limitele și obstacolele întȃlnite în crearea unei echipe și aprecirea valorii individuale a fiecărui membru în contextul diversității.

A doua zi de curs a vizat identificarea rolului de lider în vederea construirii spiritului de echipă, a avantajelor și dezavantajelor diferitelor tipuri de lideri, atitudini și competențe cheie necesare în crearea și conducerea unui grup.

Următoarele două zile de curs au abordat două subiecte esențiale în crearea unei echipe de succes: comunicarea cu cele trei stiluri ale sale, importanța comunicării verbale și a comunicării nonverbale, ascultarea activă și relevanța feedback –ului și motivația individuală și în echipă, modalități de stimulare a motivației și a progresului ca proces, identificarea factorilor și a obstacolelor care o influențează.
Mobilitatea s-a încheiat cu vizita la Colegio ,,Helios’’- Fira, Valencia, unde participanții au avut șansa de a descoperi aspecte din sistemul de învătamȃnt spaniol, structura acestuia, modul de organizarea a grupurilor de copii pe centre de interes și exemple de activități școlare și extrașcolare.

Această experiență a fost un prilej de a relaționa cu profesori din alte țări, de a face schimb de idei și de bune practici și de a recunoaște diferențele culturale dintre cursanți (Romȃnia, Lituania, Slovenia și Polonia). Participarea la această mobilitate a oferit posibilitatea de a descoperi cultura și civilizația spaniolă și obiceiuri specifice locuitorilor din împrejurimile Valenciei. A fost o oportunitate pentru a vizita obiective de interes cultural și turistic precum: Centrul Vechi al Valenciei, Citadela Artelor și a Științelor, Complexul Oceanografic, Catedrala, Primăria orașului, Loja Mătăsii, Grădinile Turia, Portul Valencia și altele. Evaluarea a fost realizată prin diverse metode: discuții, peer evaluation, interviuri de grup, completare chestionare, analiza proiectelor de lecții elaborate, 3-2-1 feedback.

În concluzie, cursul a venit în întȃmpinarea nevoii profesorilor de a participa la proiecte de acest tip pentru a dezvolta respect, pentru a comunica, a coopera, pentru a înțelege opiniile diferite și pentru a accepta diversitatea.
Prof.Luca Diana

Acest mesaj a fost modificat de către monstrete la data 5 Oct 2018, 03:15 PM
Mesaj personal
Top
IonelBrasov
Trimis: 31 Oct 2018, 10:36 AM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 9
Înscris: 25 Oct 18


Poate ar trebui sa faceti un schimb de experienta cu profesori din Finlanda, avand in vedere ca au unul dintre cele mai bune sisteme de invatamant din lume.
Mesaj personal
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

Opțiuni Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved