Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și Cercetării  Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> Proiect ERASMUS+ – Get in shape for Europe (GISE), Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui
monstrete
Trimis: 2 Oct 2018, 08:11 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 199
Înscris: 19 Sep 08


Proiect finanțat prin Programul Erasmus+ - Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014 – 2020
Acțiunea cheie KA2 – Parteneriate strategice – Proiect de schimb interșcolar
Titlul proiectului: Get in shape for Europe (GISE)
Perioada de desfășurare: 1 septembrie 2018-31 august 2020
Numărul de identificare al contractului: 2018-1-RO01-KA229-049580
Beneficiar: Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui


În perioada 1 septembrie 2018-31 august 2020, Liceul ”Ștefan Procopiu” va implementa proiectul de schimb interșcolar ”Get in shape for Europe” (GISE) cu nr. de referință 2018-1-RO01-KA229-049580. Parteneriatul este coordonat de Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui. Parteneri sunt 4 școli din Bulgaria, Grecia, Italia și Polonia:
Foreign Language School (Pleven, Bulgaria);
5th General Senior High School of Aigaleo (Aigaleo, Grecia);
The High School of Economics and Gastronomy (Tarnów, Polonia);
I.I.S. E. Majorana-A. Cascino (Piazza Armerina, Enna, Italia).

SCOPUL PROIECTULUI:
promovarea valorilor democratice și a drepturilor fundamentale, a incluziunii sociale și a cetățeniei active și dotarea elevilor și profesorilor cu informațiile și cu competențele necesare pentru a deveni cetățeni europeni informați si implicați.

OBIECTIVELE SPECIFICE:
O1-dezvoltarea, până în august 2020, a competențelor sociale, civice și interculturale, prin promovarea valorilor democratice și a drepturilor fundamentale, a incluziunii și a nediscriminarii, a cetățeniei active pentru 500 de elevi din 5 școli europene.

O2-dezvoltarea, până în august 2020, pentru 500 de elevi din 5 școli europene, a gândirii critice in ceea ce privește utilizarea internetului și a rețelelor de socializare ca o arma împotriva discriminării și manipularii.

O3-schimbul de experiențe, metode și instrumente între profesorii din 5 școli europene privind dezvoltarea competențelor sociale, civice și interculturale și facilitarea integrării acestora în activitatea didactică și educativă.

O4–dezvoltarea instituționala a școlilor partenere prin schimbul de experiențe, metode și bune practici privind dezvoltarea competențelor sociale, civice și interculturale și managementul proiectelor europene, prin susținerea și consolidarea cooperării europene.

Proiectul nostru își propune să contribuie la punerea în aplicare a politicilor europene menționate în documente ale Uniunii Europene (precum Strategia Europa 2020, Declarația de la Paris, Proposal for a Council recommendation - 17.01.2018) care urmăresc să promoveze o societate echitabilă, democratică și incluzivă. Un factor cheie în realizarea acestei strategii sunt competențele sociale, civice și interculturale care favorizează incluziunea.

Implementarea proiectului va fi organizată pe baza a cinci pachete de lucru:
1.Management și Coordonare;
2. Schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi/Short-term exchanges of groups of pupils
3. Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt/ Short-term joint staff training events
4. Diseminare și valorizare;
5. Monitorizare și evaluare.

Rezultate așteptate:
intangibile: cunoștințe îmbunătățite despre tematica proiectului, abilități și competențe îmbunătățite (invățare interculturală, lucrul in echipa, organizare, comunicare, responsabilitate, adaptabilitate, flexibilitate, competențe digitale, comunicare în limba engleză), atitudini (atitudine pozitiva față de UE, motivație de implicare în diverse activități, atitudini inclusive, de tolerantă și respect reciproc, spirit critic, spirit civic) atât pentru elevi, cât și pentru profesori.
tangibile: 5 activități de învățare, predare și formare transnaționale pentru elevi și 5 activități de învățare, predare și formare transnaționale pentru profesori, 5 cluburi europene, 5 broșuri, materiale de diseminare și evaluare, activități locale, integrarea rezultatelor în activitățile școlilor.

În cadrul proiectului vor fi organizate 10 activități transnaționale:
a)5 activități de învățare, predare și formare transnaționale de tipul ”Schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi”/”Short-term exchanges of groups of pupils”. Fiecare partener va găzdui o asemenea activitate transnațională. Pe parcursul implementării proiectului, de la Liceul ”Ștefan Procopiu” vor participa 16 elevi.
cool.gif5 activități de învățare, predare și formare transnaționale de tipul ”Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt”/ ”Short-term joint staff training events”. Fiecare partener va găzdui o asemenea activitate transnațională. Pe parcursul implementării proiectului, de la Liceul ”Ștefan Procopiu” vor participa 16 profesori. Temele abordate în cadrul acestor activități transnaționale:
-Predarea valorilor comune în Europa (organizator: Foreign Language School din Pleven, Bulgaria);
-Interculturalitate și nediscriminare (organizator: I.S. E. Majorana-A. Cascino Piazza Armerina, Enna, Italia);
-Competențele democratice în era digitală (organizator: 5th General Senior High School of Aigaleo din Grecia);
-Practici incluzive (organizator: The High School of Economics and Gastronomy din Tarnów, Polonia;
-Valori europene: egalitatea de gen și oportunități egale (organizator: Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui).

În fiecare școală parteneră se va organiza un Club European ai cărui membri vor contribui la implementarea activităților propuse.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.”
[B]

Acest mesaj a fost modificat de către monstrete la data 2 Oct 2018, 08:13 PM
Mesaj personal
Top
monstrete
Trimis: 4 Mar 2019, 06:56 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 199
Înscris: 19 Sep 08


Proiect finanțat prin Programul Erasmus+ - Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014 – 2020
Acțiunea cheie KA2 – Parteneriate strategice – Proiect de schimb interșcolar
Titlul proiectului: Get in shape for Europe (GISE)
Perioada de desfășurare: 1 septembrie 2018-31 august 2020
Numărul de identificare al contractului: 2018-1-RO01-KA229-049580
Beneficiar: Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui

Pe site-ul liceului sunt postate buletine informative care prezintă activitățile realizate în cadrul proiectului GISE. http://www.lspvs.ro/public.php?idarticol=5

Site-ul proiectului: http://lspvs.ro/erasmus-gise/
Mesaj personal
Top
monstrete
Trimis: 14 Apr 2019, 09:38 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 199
Înscris: 19 Sep 08


Împărtășim din experiența noastră!

În perioada 25 februarie -1 martie 2019 cadrele didactice: Apopuțoaei Mihaela, Loghin Diana, Coșaru Georgiana, Luca Diana au participat la activitatea transnațională de învățare, predare și formare de tipul ”Evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt”/ ”Short-term joint staff training events cu titlul ”Predarea valorilor comune în Europa” organizată de Foreign Language School din Pleven, Bulgaria în cadrul proiectului de parteneriat de schimb interșcolar KA2-ERASMUS+ Get in shape for Europe-GISE (Nr. de referință 2018-1-RO01-KA229-049580_1) pe care Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui îl coordonează în perioada 1 septembrie 2018-31 august 2020 în parteneriat cu școli din Bulgaria, Italia, Grecia și Polonia.

Participarea la activitatea transnațională de învățare/predare/formare cu titlul ”Predarea valorilor comune în Europa” a avut drept scop promovarea valorilor democratice, a drepturilor fundamentale și dotarea profesorilor cu informațiile și cu competențele necesare pentru a deveni cetățeni europeni informați și implicați.

Activitatea transnațională a debutat cu prezentarea unui mic spectacol din partea partenerilor gazdă și a unui discurs al directorului școlii Foreign Language School din Plevna și a continuat cu prezentări despre tările, orașele, școlile partenere.

În cadrul sesiunii de lucru ”Programul ERASMUS+ – opoerunități și provocări”, toți participanții au vorbit despre experiența sa ERASMUS+, menționȃnd proiectele la care au participat și impactul acestora asupra dezvoltării personale lor și profesionale, impactul asupra școlii. Această sesiune de lucru a fost un bun prilej de a ne face cunoscute exemple de bunǎ practicǎ din implementarea proiectelor europene, de a împărtăși din lecțiile învățate din proiectele anterioare.

Cele mai multe sesiuni de lucru au constat în prezentări și discuții cu privire la predarea valorilor europene ȋn curriculumul național al fiecǎrei țǎri participante. S-a pus accent pe rolul profesorilor ȋn promovarea valorilor europene comune ȋn rândul elevilor. Din prezentǎri și discuții, s-a putut observa cǎ ȋn toate cele cinci țǎri, predarea valorilor europene comune se realizeazǎ prin integrarea acestor concepte ȋn programa unor materii (precum educația civicǎ, economie, educație socialǎ, istorie etc.) dar și prin participarea la proiecte europene. O altǎ modalitate de predare a valorilor europene, care vine ȋn completarea curriculumului obligatoriu, este curriculumul la decizia școlii. Fiecare partener a prezentat activitățile și proiectele derulate prin care au promovat valorile europene. Predarea valorilor europene ȋn școlile partenere se bazeazǎ pe stimularea simțului civic al tinerilor, prin ȋnțelegerea importanței respectǎrii cetǎțenilor și a instituțiilor publice, introducerea valorilor constituționale precum solidaritate, egalitate si responsabilitate, consolidarea noțiunii de toleranța, drepturile copiilor, demnitatea, solidaritatea, diversitatea și libertatea, democrația, drepturile omului, retorica urii, eliminarea discriminǎrii, promovarea egalitǎții de gen, a excluderii sociale, acceptarea diversitǎții cȃt și prevenirea manipulǎrii prin mass-media.

Foarte interesantă a fost conferința ,,My Europe-My Future-My Voice-My Vote’’susținută de profesor doctor ȋn Științe, Krasimira Vasileva, profesor la Universitatea din Sofia care a abordat aspecte actuale din evoluția Uniunii Europene precum Brexit și promovarea valorilor europene în climatul politic actual al Europei, alegerile pentru Parlamentul European din mai 2019.

Partenerii cu experiențǎ ȋn utilizarea platformei e-Twinning au vorbit despre importanța acesteia ca mijloc de dezvoltare a competențelor sociale, civice și interculturale și ca insturment în valorilor comune. S-a pus accent pe eficacitatea platformei e-Twinning ȋn ȋmpǎrtǎșirea activitǎților desfǎșurate ȋn cadrul proiectului. Fiecare țară parteneră a dat dovadă de interes referitor la acest instrument de comunicare, reușind să-și facă un cont și demarȃnd schimbul de informații.

O altǎ etapǎ a activitǎții de formare a fost ȋmpǎrtǎșirea de cǎtre echipele partenere a proiectelor europene cu teme comune proiectului Gise derulate ȋn propriile școli. Astfel Grecia, Bulgaria și România , foști parteneri proiectul Erasmus+,, Skills for Life: Literacy” – SLL, au realizat și prezentat materiale referitoare la acesta, au dat exemple de activitǎți desfǎșurate dupǎ ȋncheierea proiectului, evidențiind astfel sustenabilitatea sa. Un alte proiect, cu un impact larg la nivel europen, proiect care am descoperit cǎ este implementat ȋn paralel ȋn trei din cele cinci școli partenere, este proiectul ” Școalǎ Ambasador a Parlamentului European – EPAS”. Scopul acestuia este ȋmbunǎtǎțirea cunoștințelor despre Europa și Parlamentul european ȋn rȃndul tinerilor, promovarea cetǎțeniei active și a valorilor democratice. Au fost realizate și discutate proiecte de lecție pe care le putem aplica în scopul promovării valorilor europene în rândul elevilor și au fost selecate materiale care vor fi integrate în broșura ”Predarea valorilor comune în Europa”, rezultatul tangibil al acestei activități de învățare/predare/formare.

Participând la această activitate transnațională, profesorii și-au îmbunătățit cunoștințele despre valorile europene, despre modalitățile de abordare ale valorilor europene în curriculumul național din țările partenere, și-au îmbunătățit competențele interculturale, sociale și de comunicare în limba engleză, înțeleg mai bine diversitatea culturală și lingvistică europeană. Validarea rezultatelor (cunoștințe, competențe, atitudini) s-a realizat prin certificate de achiziții.

Activitățile de evaluare au fost diverse: evaluarea în pereche (cȃte doi profesori din țări diferite au trebuit să discute și să identifice trei lucruri ȋnvățate din aceste exemple și experiențe de bună practică), discuții, completarea de chestionare de către fiecare participant.

Fiecare din cele trei zile de lucru s-a ȋncheiat cu vizite de documentare la obiective istorice și culturale din orașul Plevna. Astfel am descoperit evenimente importante din istoria comunǎ a Bulgariei și a popoarelor vecine, evenimente care nu au marcat doar trecutul acestor țǎri, ci au contribuit la construcția Europei actuale. Atelierele interculturale și vizita la Muzeul etnografic ”Etar” din Gabrovo ne-au dat posibilitatea de a descoperi unicitatea și diversitatea tradițiilor și obiceiurilor specifice culturii poporului bulgar.

În concluzie, activitatea de formare Predarea valorilor comune ȋn Europa a fost un bun prilej de formare și informare, de schimb de bune practici si de impǎrtǎșire de experințe. Toate acestea au dus la îmbogățirea competențelor în proiectarea activităților de învățare centrate pe promovarea valorilor europene, dezvoltarea competențelor interculturale și o mai bună înțelegere a diversității culturale și lingvistice, dezvoltarea competențelor civice și sociale, îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză.
Mesaj personal
Top
monstrete
Trimis: 13 Jun 2019, 06:10 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 199
Înscris: 19 Sep 08


Proiect finanțat prin Programul Erasmus+ - Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014 – 2020
Acțiunea cheie KA2 – Parteneriate strategice – Proiect de schimb interșcolar
Titlul proiectului: Get in shape for Europe (GISE)
Perioada de desfășurare: 1 septembrie 2018-31 august 2020
Numărul de identificare al contractului: 2018-1-RO01-KA229-049580
Beneficiar: Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui

Pe site-ul liceului sunt postate 15 buletine informative care prezintă activitățile realizate în cadrul proiectului GISE în perioada septembrie 2018-iunie 2019. http://www.lspvs.ro/public.php?idarticol=5

Site-ul proiectului: http://lspvs.ro/erasmus-gise/
Mesaj personal
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

Opțiuni Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved