Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și Cercetării  Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> ÎNDRUMAR PENTRU ÎNTOCMIREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ, realizat de Inspectoratul Municipiului București, fara reprezentantii parintilor? ... aveti grija ce votati si ce semnati!
sofitel
Trimis: 25 Sep 2013, 08:03 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 487
Înscris: 16 Sep 05


ÎNDRUMAR PENTRU ÎNTOCMIREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ


AN SCOLAR 2013: Elevii riscă sancțiuni dure dacă nu se conformează regulamentelor interne. Inspectoratul Municipiului București a realizat un regulament-cadru cu prevederi destul de aspre pentru elevi și profesori.· Regulamentul școlar va include un capitol special dedicat siguranței școlare și climatului școlar optim.
· Școala funcționează și aplică în mod activ prevederile regulamentului de ordine interioară și are dreptul să aplice sancțiuni în conformitate cu prevederile acestuia.
· Potrivit principiilor descentralizării, școala poate elabora, alături de regulamentul de ordine interioară, propriile sale regulamente și coduri de conduită și ținută, în conformitate cu ROI și cu propunerile și inițiativele profesorilor, elevilor și părinților, stimulându-se astfel și implicarea activă a tuturor partenerilor implicați în activitatea zilnică a școlii.
· Școala se asigură că părinții și elevii sunt informați în privința drepturilor, obligațiilor și sancțiunilor ce decurg din Protocolul de Acțiune. În plus, școala va specifica faptul că Protocolul de Acțiune conține prevederi și condiții care au fost incluse și în regulamentul de ordine interioară, acestea urmând să fie comunicate elevilor, părinților și tuturor celorlalte părți interesate din procesul de asigurare a siguranței școlare.
· Școala va păstra un registru al incidentelor în care se specifică încălcările regulilor de către elevi și măsurile care au fost luate de școală în cadrul Protocolului de Acțiune.
· Școala încurajează victimele faptelor penale să facă o declarație în acest sens. Școala va raporta întotdeauna dacă se află în situația de a fi partea vătămată.
· Acolo unde este posibil, pe baza unor considerente judicioase, școala va colabora întotdeauna la aducerea la îndeplinire a unor sancțiuni judiciare care se pot aplica eventual în cazul unui elev al respectivei școli.
· Școala va colabora în cea mai mare măsură posibilă la aducerea la îndeplinire a măsurilor pe care poliția le consideră drept necesare în aplicarea legilor și prevederilor, ca și pentru ordinea publică.
· Acolo unde există suspiciuni referitoare la amenințarea gravă a siguranței în școală, ca și în cazul manifestării unor comportamente infracționale de către elevi în școală și împrejurimile acesteia, atunci școala poate în toate aceste cazuri să anunțe ofițerul de poliție din sectorul respectiv și, dacă este necesar, să aplice în mod judicios măsurile ce trebuie întreprinse.
· Școala va depune toate eforturile pentru a preveni excluderea elevilor din școli. Inspectorul școlar va fi implicat, într-un astfel de caz încă din etapele inițiale.
SECȚIUNEA SIGURANȚĂ DIN REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

(MACHETĂ)Articolul 1: Reguli școlare

1.1 Reguli școlare generale

1.1.1 Atât personalul școlii, cât și elevii și părinții acestora vor contribui la asigurarea unui climat școlar de ordine, de confort și siguranță;

1.1.2 Clădirea școlii va fi menținută în condiții de curățenie pentru menținerea sănătății elevilor;

1.1.3 Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relațiile cu ceilalți elevi, personalul școlii și restul cetățenilor. În cadrul tuturor activităților legate de școală, aici fiind incluse și deplasarea zilnică spre și dinspre școală, se așteaptă din partea elevilor un comportament corespunzător, conștientizând faptul că acest comportament este legat de numele școlii.

1.1.4 Elevii se vor asigura că nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona școlii, nici în pauzele dintre ore și nici după încheierea orelor de curs.

1.1.5 Deținerea, păstrarea si/sau utilizarea instrumentelor prin care o alta persoana poate fi vătămata , alcool, droguri si/sau brichete este interzisă în școală.

1.1.6 Insultarea și/sau hărțuirea persoanelor este interzisă în școală.

1.1.7 Fumatul este interzis în incinta școlii.

1.1.8 În interiorul școlii este interzisă utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu, walkman, telefon mobil)

1.1.9 Elevii trebuie să respecte ținuta vestimentară propusă/acceptată de școală.

1.1.10 Elevii trebuie să cunoască și să respecte regulile și consecințele acestora în privința Absențelor, întârzierilor și exmatriculărilor.

1.1.11 Elevii poarta răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile școlare.

1.1.12 Limbajul utilizat în incinta școlii va fi politicos, nu jignitor.1.2 Autoritatea conducerii școlii

Conducerea școlii este autorizata în orice moment Să controleze respectarea prevederilor referitoare la interdicții (controalele se vor realiza de cel puțin 2 persoane numite de către conducerea școlii si, dacă este posibil, se vor realiza în prezenta elevului în cauza).

Aceasta poate:

1.2.1 Solicita elevilor sa-si golească gentile și hainele iar atunci când exista suspiciuni întemeiate poate recurge la percheziție.

1.2.2 Controlează obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă exista obiecte interzise

1.2.3 Să controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă există obiecte interzise, pe baze non-selective, iar acolo unde există să controleze dulăpioarele puse la dispoziția elevilor în ceea ce privește prezenta obiectelor interzise.În plus, conducerea școlii mai are și autoritatea:

1.2.4 Să decidă asupra masurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevului în cauza

1.2.5 Să ia măsurile corespunzătoare și decizia finală în cazul calamitaților/incidentelor pentru care nu există prevederi în regulamentul școlar.1.3 Măsuri

1.31 Dacă siguranța personalului ori a elevilor devine o problema, conducerea scoli va transmite aceasta informație poliției, părinților /tutorilor și inspectoratului.

1.3.2 Școală va întocmi periodic rapoarte către poliție referitoare la faptele sancționabile și va oferi și datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine și ce fel de obiecte si/sau bunuri au fost identificate, precum și modul în care școală a obținut posesie asupra acestor bunuri.

1.3.3 În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise, școală va acționa conform legilor în vigoare, va informa politia si, în funcție de circumstanțe va întocmi un raport adresat poliției.

1.3.4 Școală informează părinții/tutorii elevilor în cazul în care aceștia au încălcat regulamentul școlar.

1.3.5 Școală asigura gestionarea cazurilor în care exista încălcări ale regulamentului intern.

Articolul 2: Masuri disciplinareÎmpotriva unui elev care acționează contrar regulilor de comportament decent, ori contrar regulilor prevăzute prin regulamentul școlar și regulamentul de ordine interioară a școlii se vor lua masuri administrative, educative si, în caz extrem, eliminarea ori exmatricularea în conformitate cu regulamentele în vigoare. Părinții/tutorii elevilor vor fi informați nemijlocit.2.1 Masuri disciplinare2.1.1 Elevului care nu da curs regulilor aplicabile în școală i se pot aplica masuri disciplinare. Autoritatea de a aplica o sancțiune elevului revine exclusiv conducerii școlii, profesorilor, consiliului profesoral al școlii și consiliului de administație al școlii.2.1.2 Personalul administrativi ori tehnic nu sunt autorizați Să aplice o sancțiune, dar au dreptul Să pună în discuție comportamentul unui elev2.1.3 Dacă un elev este de părere ca a fost sancționat în mod nedrept, el poate înainta aceasta obiecție pentru luarea unei decizii dirigintelui, conducerii școlii etc.2.1.4 Masuri disciplinare pot fi considerate, printre altele:- efectuarea unor teme drept pedeapsă

- exmatricularea de la ora

- recuperarea lecțiilor pierdute

- curățarea mizeriei făcute

- munca de întreținere a curățeniei obligatorie

- munca în folosul comunității școlare

- avertisment/mustrare

- exmatriculare

- eliminare definitiva din școală2.1.5 În ceea ce privește stabilirea unei masuri disciplinare, trebuie să existe o relație de proporționalitate între cauza care a dus la stabilirea măsurii și severitatea măsurii. Evaluarea acesteia rămâne la latitudinea conducerii școlii.2.1.6 Elevul care împiedica desfășurarea în bune condiții a orei, ori o întrerupe, poate Să fie obligat de către profesor Să părăsească ora de clasa. Cine este exclus de la ora, se anunță la diriginte, psihologul școlar sau la persoana desemnată responsabila de către conducerea școlii pentru asemenea cazuri. Profesorul care a exclus un elev de la ora de clasă va întocmi în aceeași zi o informare pentru diriginte.2.2 Exmatricularea și eliminareaUn elev este luat în discuție pentru eliminare sau exmatriculare :2.2.1 dacă reprezintă o amenințare pentru siguranța celorlalți elevi si/sau a personalului școlii.

2.2.2 are un comportament de intimidare, discriminare ori jignitor

2.2.3 sustrage bunurile altor persoane

2.2.4 aduce daune ori distruge bunurile altor persoane

2.2.5 recurge la utilizarea, ori deține alcool, droguri ș.a.m.d.

2.2.6 aprinde artificii, ori are la el artificii (este aplicabil și dacă se afla în împrejurimile școlii)

2.2.7 are la sine arme si/sau face uz de arme.

2.2.8. acumulează numărul de absențe nemotivate respective motivate prevăzute în regulamentul școlar pentru exmatriculare2.3 Procedura de exmatriculare se va face în conformitate cu dispozițiilor în vigoare

Nici un elev nu va fi exmatriculat fără audierea elevului în cauză și a părinților acestuia.Articolul 3: Utilizarea computerului/internetului

Computerele puse la dispoziția elevilor în școală trebuie Să fie utilizate în mod corespunzător. Alături de utilizarea corespunzătoare a computerelor, acesta fiind în inventarul școlii (hardware), se aplica și prevederea ca software-ul pus la dispoziția elevilor trebuie Să fie utilizat cu aceeași atenție.

3.1 Acțiunile elevilor cu intenția de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispoziție de școală, ori de a șterge datele din programe, ori de a modifica setările standard sunt strict interzise.

3.2 Se vor lua masuri împotriva elevilor care nu respecta aceasta prevedere. Costurile pentru recuperarea programului/costurile salariale vor fi suportate de către respectivul elev ori, după caz de către părinții/tutorii acestuia.

3.3 Nu este permisă utilizarea numelui școlii, ori a unei prescurtări a numelui școlii, ori a unei indicații cu referire la acesta ca nume de domeniu al unui website care Să implice o referința clara în privința școlii.

3.4 Școală va apela la mijloace juridice pentru a pune capăt abuzului și utilizării ilegale a numelui școlii. Școală pot fi stabilite masuri interne împotriva elevilor care nu respecta aceasta prevedere.

3.5 Școală va lua masuri împotriva celor care vor folosi cuvinte ori imagini pe computerele școlii, ori pe internet pentru a jigni angajații școlii opri pentru a aduce daune imaginii acestora.,

3.6 Elevii pot utiliza gratuit computerele școlii menționate în cele de mai sus pentru culegerea de

informatii de pe internet. Costurile de printre vor trebui plătite în conformitate cu prevederile

aplicabile.

3.7 Nu este permisă utilizarea accesului la internet de pe computerele școlii pentru alte scopuri decât culegerea de informatii judicioase necesare studiilor.

Articolul 4: Înregistrarea incidentelor

(Prevederile conținute de legea referitoare la protecția datelor personale vor fi luate în considerație.)4.1 Vor fi înregistrate toate incidentele care se produc în școală ori în vecinătatea acesteia. Sunt definite drept incidente: toate comportamentele care pot avea urmări juridice penale, așa cum se prevede prin codul penal.

4.2 Pentru fiecare incident se vor menționa masurile corespunzătoare, precum și sancțiunile. Aceste măsuri și sancțiuni sunt înregistrate în protocolul incidentelor din școală. Acest protocol va servi în cadrul inspecțiilor din școală și poate fi regăsit pe site-ul de internet al școlii.

4.3 În cazul unor incidente, așa cum sunt menționate acestea în articolul 4.1, se va realiza și o raportare, iar informații despre elev și incident vor fi transmise și schimbate între poliție, jandarmerie și, eventual, școlile implicate.Articolul 5: Prevederi legate de ținuta vestimentară

5.1 Fiecare elev se va îmbrăca în funcție de regulamentul de ordine interioară a școlii (cu sau fără uniformă)

5.2 Sunt interzise textele discriminatorii imprimate pe haine, ori referitoare la acestea, iar vestimentația ofensatoare nu este permisă în interiorul școlii.

5.4 Școala poate prevedea un cod vestimentar obligatoriu pe motive de uzanță și siguranță. Aceasta este cu referire la mijloacele de asigurare a siguranței, așa cum sunt prevăzute acestea în legea condițiilor de muncă, ori prin prevederi specifice ale domeniului, cum ar fi ochelarii de protecție, costumul pentru laboratoare, echipament de protecție, halat, cizme de protecție etc.

5.5 Școala poate interzice purtarea anumitor accesorii vestimentare, accesorii pentru acoperirea capului, ori bijuterii în timpul orelor de educație fizică, de discipline tehnice și de abilitați manuale, așa după cum decide respectivul profesor. Elevii vor respecta în timpul orelor de sport cerințele de siguranță care au fost impuse de respectivul profesor ori instructor. Toți elevii vor participa în mod obligatoriu la orele de educație fizică.Articolul 6: Intimități indezirabile6.1 Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalți în mod nejustificat, ci se vor comporta în conformitate cu normele comportamentale uzuale.

6.2 Atunci când un elev se simte amenințat ori hărțuit datorită unei limitări a intimității sale (din partea colegilor ori a personalului, ori a altor persoane din școală), pe care elevul o consideră indezirabilă, acesta se poate adresa dirigintelui, psihologului școlar ori unei alte persoane de încredere din școală. Numele acestor persoane vor fi publicate în regulamentul de ordine interioară al școlii din fiecare an școlar.

6.3 Reglementarea plângerilor este în responsabilitatea conducerii școlii și a inspectoratului școlar.Articolul 7: Daune

7.1 Elevii trebuie să se comporte de așa manieră încât să nu producă daune bunurilor colegilor lor, clădirii, ori inventarului școlii și, pe cale de consecință, trebuie să manipuleze bunurile puse la dispoziție de către școală cu cea mai mare atenție.

7.2 Ori de câte ori, împotriva acestor prevederi, se produc daune, elevii trebuie Să comunice aceasta nemijlocit conducerii școlii, diriginților, ori administratorului și vor colabora în consecință la acțiunile de întocmire a raportului, așa cum se prevede în cele ce urmează.

7.3 Ori de câte ori școală este trasă la răspundere pentru daune create de elevi, persoane care lucrează în școală ori de terți, dauna este raportată la societatea responsabilă de asigurarea școlii.

7.4 Pentru producerea de daune ori furtul unor obiecte etc. în școală și în vecinătatea școlii, școala nu poate fi trasă la răspundere, cu excepția cazului în care daunele sunt rezultatul unei cauze care trebuie remediată de școală (este vorba de bucăți de pavaj desprinse din acesta, garduri în stare de degradare, scaune stricate etc.).

7.5 Școala nu este responsabilă de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducere de daune ori pierderea bunurilor aduse de elevi la școală (biciclete, îmbrăcăminte, genți, materiale), cu excepția cazului în care din rapoartele poliției rezultă că școala este responsabilă.Articolul 8: Activități școlare

8.1 Este vorba despre activitățile școlare (de exemplu concursuri sportive, sărbători școlare etc.) dacă activitatea este în responsabilitatea școlii și în conformitate cu regulile școlii.

8.2 În privința activităților care sunt organizate de școală, ori care sunt în responsabilitatea școlii părinții/tutorii vor fi întotdeauna informați de către școală (prin intermediul site-ului internet al școlii).

8.3 Invitarea persoanelor din afara școlii la aceste activități va fi permisă pentru fiecare dintre activitățile școlare de către conducerea școlii.

8.4 În timpul activităților școlare sunt valabile regulile standard de comportament impuse de regulament.

Armele și deținerea de droguri, ca și consumul acestora, sunt pe cale de consecință interzise în permanență. Consumul și deținerea de alcool este interzisă elevilor.Articolul 9: Accesul vizitatorilor

9.1 Școală permite accesul numai personalului și elevilor școlii.

9.2 Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca aparținând de școală, trebuie să se anunțe la poarta.

9.3 Pentru părinții elevilor școlii este, de asemenea, valabila cerința de a se anunța la poartă (intrare) în momentul pătrunderii în școală.

9.4 Conducerea școlii poate interzice accesul în școală celor care nu si-au anunțat prezenta.

9.5 Dacă siguranța școlii este periclitată, ceea ce urmează să fie apreciat de conducerea școlii, atunci conducerea școlii poate interzice accesul în interiorul școlii pentru persoanele respective.Articolul 10: Lipsa de la ore, absențele și întârziatul la ore

Pentru a preveni lipsa nepermisă de la ore, precum și paradirea școlii înainte de încheierea cursurilor, școală dispune de o politică și un protocol în privința absențelor. Școala va prezenta în acest protocol maniera în care se acționează pentru a deține controlul asupra absențelor, pentru a reduce numărul acestora și/sau pentru a le preveni. Acest protocol este alcătuit sub forma unor reglementari referitoare la:

- Absențe permise (cazuri de boală, primele simptome acasă)

- Absențe permise (cazuri de boală, primele simptome la școală)

- Absențe permise (alte circumstanțe, cum ar fi căsătorie, deces al unui membru direct al familiei)

- Revenirea la școală după boala

- Întârzierile (la începutul orelor de curs)

- Întârzierile (în timpul orelor de curs).

De asemenea, în protocol trebuie descris modul în care școala va opera controlul în privința absențelor (atât a celor acceptate, cât și a celor nepermise).

Protocolul referitor la absențe poate fi consultat, la cerere, în orice moment la școală.

Pe scurt, în acesta sunt incluse următoarele prevederi:

10.1 Personalul, elevii și părinții/tutorii vor fi informați despre diversele reglementari în privința lipsei de la ore, absențelor și întârzierilor.

10.2 Elevii sunt obligați să urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru ei, cu excepția cazului în care au fost prevăzute alte reglementari de către școală.

10.3 Elevii care trebuie să părăsească școala din motive urgente trebuie să anunțe acest lucru dirigintelui/conducerii școlii. În cazul unor dezastre în interiorul școlii (incendii, evacuări), conducerea școlii trebuie să știe în mod clar cine a fost și cine nu a fost prezent în clădire.

10.4 Pentru respectarea protocolului de Absențe, școală va înregistra toate absențele în fiecare zi. După această înregistrare școală va lua legătura direct cu părinții/tutorii, iar după trei zile de absențe care nu au fost anunțate, școala va raporta acest lucru la polițistul de proximitate care răspunde de școală.

10.5 Un elev care nu poate oferi motive rezonabile pentru întârziere, renunță la dreptul de a participa la ora.

10.6 Elevul trebuie să fie pregătit pe toată durata zilei de școală (de la ora 8.00 până la ora 16.00) pentru susținerea de teste, masuri de îmbunătățiri ale activității sale etc. Activitățile secundare și alte activități non-școlare nu pot fi considerate ca motive pentru excepție de la aceste reguli.

10.7 Nu sunt permise elevilor vacante în alte perioade decât cele stabilite ca perioade de vacanță. Pentru excepții: vezi legea învățământului .Articolul 11: Libertatea de exprimare a opiniei

11.1 Libertatea de exprimare a opiniei prevăzută de Constituție este respectată de toți cetățenii. Dar, aceasta nu înseamnă ca oricine își poate exprima opinia în orice circumstanțe și folosind un limbaj vulgar și ofensator fără a ține cont de regulile de politețe.

11.2 Persoana care se simte ofensată de o altă persoană prin cuvintele, comportamentul ori cele scrise de aceasta altei persoane, poate înainta o plângere în conformitate cu regulamentul aplicabil de formulare a reclamațiilor în școală.


REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/an-scolar-2013-2...l#ixzz2fvdXKiQD

Acest mesaj a fost modificat de către sofitel la data 25 Sep 2013, 08:14 PM
Mesaj personal
Top
sofitel
Trimis: 26 Sep 2013, 07:48 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 487
Înscris: 16 Sep 05


Ma ingrijoreaza masurile care se iau in scoli, fara sa se tina cont de parinti si copii. Interzicerea telefonului mobil si perchezitia ma duc cu gandul la inchisoare. Si asa scolile au garduri interioare inalte peste tot (asa este la scoala noastra din Bucuresti). Ma intreb daca mai exista vreo bucurie de a merge la scoala si de a invata lucruri noi. Sila si plictiseala in schimb se vad pe chipurile multor copii.


"1.1.8 În interiorul școlii este interzisă utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu, walkman, telefon mobil)"

In vremea in care in scolile moderne ajung sa foloseasca cartile si caietele digitale (total neconvenabil in Romania pentru veniturile/profiturile editurilor, profesorilor ce au tiparit manuale, precum si ale autoritatilor care fac licitatii de rechizite scolare!) si comunicarea este foarte importanta atat pentru copii cat si pentru parinti, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti se gandeste sa interzica telefonul mobil in scoli. Poate trebuie sa incepem sa folosim din nou semnalele luminoase sau sonore pentru a comunica cu copiii nostrii! Ma intreb, scoala nu este in stare sa invete un copil sa inchida telefonul in timpul unei ore de curs, asa cum se inchide la o piesa de teatru? Daca nu le oferim copiilor ocazia de a invata cum sa se comporte in societate, cand vor invata?
Intredictia este calea cea mai usoara, dar si mai nociva. Nu se invata nimic, iar reactiile sunt de revolta. Bineinteles ca li se spune parintilor acum la inceput, ca se va arata intelegere de catre conducere daca vrei ca parinte sa comunici cu copilul tau cand se afla la scoala sau cand termina orele, dar de ce trebuie ca parintele sau copilul la cheremul directiunii sau al cadrului didactic? La cine se va arata mai multa intelegere si la cine nu? Este loc foarte mult de interpretare si de discriminare!!
De ce se doreste cu disperare sa nu se mai foloseasca telefonul in scoli? Nu cumva sa nu se mai filmeze indiferenta, neglijenta sau abuzul in serviciu ale unor cadre didactice? Sa nu se mai filmeze abuzurile copiilor (si acestea trebuie amintite)? Sa nu se mai fotografieze sau filmeze, invartelile de pupitre, jaluzele care dispar si apar din unele clase in alte clase pentru a se cere mereu bani? Sa nu se vada cum se plimba cu revistele prin scoala diferite persoane care au acces liber in scoala desi parintii nu au acces?"I1.2 Autoritatea conducerii școlii

Conducerea școlii este autorizata în orice moment Să controleze respectarea prevederilor referitoare la interdicții (controalele se vor realiza de cel puțin 2 persoane numite de către conducerea școlii si, dacă este posibil, se vor realiza în prezenta elevului în cauza)."

De cine este autorizata conducerea scolii? Cum vor fi numite si pe ce criterii sunt alese cele 2 persoane? Daca controalele (ce controale?) nu sunt facute in prezenta elevului in cauza, nu este loc de abuz?"Aceasta poate:

1.2.1 Solicita elevilor sa-si golească gentile și hainele iar atunci când exista suspiciuni întemeiate poate recurge la percheziție."

Si daca in realitate suspiciunile sunt neintemeiate? Cum vor sti parintii ca nu se fac abuzuri sau inscenari? Cum se va putea apara copilul?"1.2.2 Controlează obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă exista obiecte interzise

1.2.3 Să controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata dacă există obiecte interzise, pe baze non-selective, iar acolo unde există să controleze dulăpioarele puse la dispoziția elevilor în ceea ce privește prezenta obiectelor interzise."

Sa inteleg ca se pot controla obiectele aduse de elevi chiar si fara motiv, in speranta gasirii unor obiecte interzise? Cand mai ramane timp pentru facut SCOALA? Pentru predat, ascultat, educat invatat?In concluzie, daca nu suntem intr-un stat politienesc, cu siguranta copiii nostri vor fi in SCOLI POLITIENESTI. Consider ca acest model de regulament de ordine interioara, incalca grav drepturile omului si mult mai mult drepturile internationale ale copilului. Se va face uz de din plin de lipsa de discernamant a copiilor, de greutatea cuvantului unui adult (cadrul didactic) si de lipsa dovezilor care sa vina in apararea copiilor.
Avand in vedere neprofesionalismul si slaba pregatire a multor cadre didactice( vezi rezultatele obtinute), acest regulament da cale libera ABUZURILOR ASUPRA COPIILOR, poate si cu speranta reprezentantilor scolilor de a obtine avantaje profesionale (treaba de mantuiala) sau materiale.

Acest mesaj a fost modificat de către sofitel la data 26 Sep 2013, 08:00 PM
Mesaj personal
Top
sofitel
Trimis: 15 Sep 2014, 09:41 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 487
Înscris: 16 Sep 05


Atentie, ROI-urile (Regulamentele de ordine interioara) din scoli intai si intai nu trebuie sa incalce legile si Regulamentul Scolar, PUS IN DEZBATERE de Ministerului Educatiei!Mesaj personal
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

Opțiuni Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved