Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și Cercetării  Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> Detasare in interesul invatamantului in timpul anului scolar, detasare
Pantea Silviu
Trimis: 20 Jan 2017, 04:54 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 17
Înscris: 4 Aug 16


Buna ziua. Am o nelamurire pe care sper sa ma ajutati sa o inteleg. Ma numesc Pantea Silviu si sunt invatator la o scoala din Arad. Mentionez ca m-am titularizat anul acesta. Sotia mea care si ea lucreaza ca invatatoare si e titulara a nascut in Noiembrie, urmand sa intre in CIC la sfarsitul lunii ianuarie. Pe site-ul inspectoratului Arad a aparut un anunt cum ca posturile care apar in timpul anului se vor afisa la ei pe site si chiar s-au afisat pana acum in fiecare vineri iar martea de dupa vineri se organizeaza sedinte publice unde se pot ocupa de catre titulari posturile respective. Atasez aici ce scrie acolo.
PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA OCUPAREA POSTURILOR ÎN TIMPUL ANULUI ȘCOLAR 2016-2017

Repartizare la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Arad

Prevederi legislative: Art 103 alin. (2) din Metodologie:
“Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului școlar 2016-2017, se atribuie de inspectoratele școlare, în ordine, după cum urmează:
a) cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a fost soluționată prin detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare;
cool.gif pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea Metodologiei;
c) prin detașare în interesul învățământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase nesoluționate după derularea etapelor mobilității personalului didactic, potrivit Calendarului și candidaților calificați rămași nerepartizați după derularea etapelor mobilității personalului didactic, potrivit Calendarului, care îndeplinesc condițiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea Metodologiei;
d) prin detașare în interesul învățământului sau la cerere personalului didactic titular care solicită detașare în afara Calendarului, cu respectarea Metodologiei;
e) în regim de plata cu ora personalului didactic calificat, în condițiile Metodologiei;
f) candidaților fară studii corespunzătoare postului rămași nerepartizați după concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean nivelul/municipiului București, în condițiile Metodologiei.”

Etape:

1. Transmiterea la I.Ș.J.Arad și publicarea posturilor didactice/catedrele care se eliberează pe parcursul anului școlar.
a) Unitățile de învățământ în care se eliberează posturi didactice/catedre pe parcursul anului școlar vor parcurge următoarele etape:
- vor transmite la ISJ Arad, lista posturilor vacante/rezervate care s-au eliberat.
Termen: fiecare zi de joi - ora 1200
- vor afișa la avizierul unității lista posturilor vacante/rezervate care s-au eliberat.
Termen: fiecare zi de vineri - ora 1200

cool.gif Compartimentul Managementul resurselor umane al I.Ș.J. Arad centralizează listele transmise de unitățile de învățământ și le publică pe Forum-ul ISJ Arad, secțiunea MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC ->Ocuparea posturilor care se vacanteaza pe parcursul anului școlar - ședințe publice la nivelul ISJ Arad și le afișează la avizierul I.Ș.J Arad.
Termen: fiecare zi de vineri - ora 1600
2. Repartizarea personalului didactic la nivelul ISJ Arad.
Cadrele didactice care se încadrează în prevederile Art 103 alin. (2) din Metodologie se pot prezenta la ședințele publice de repartizare. Ședințele publice de repartizare se vor desfășură la sediul I.Ș.J.Arad, camera 7 (compartimentul Managementul resurselor umane), pentru a solicita ocuparea posturilor publicate, săptămânal, în fiecare zi de marți începând cu ora 1500.
Termen: în fiecare zi de marți începând cu ora 1500
3. Înștiințarea de către I.Ș.J. Arad a unităților de învățământ cu privire la ocuparea/neocuparea postului didactic/catedrei.
ISJ Arad transmite unităților de învățământ preuniversitar de stat:
- lista posturilor didactice repartizate în ședințele publice săptămânale precum și datele cadrelor didactice repartizate pe aceste posturi;
- lista posturilor didactice rămase nerepartizate în ședințele publice săptămânale.
Termen: în fiecare zi de miercuri


Ocuparea posturilor la nivel de unitate școlară:

Prevederi legislative: Alt. 103 (1) din Metodologie:
“Până la începerea cursurilor, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, care nu pot fi ocupate de personal didactic calificat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, prin detașare în interesul învățământului sau la cerere, în regim de plata cu ora sau în baza concursului organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București în condițiile prezentei Metodologii, precum și posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe parcursul anului școlar 2016-2017, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, care nu pot fi ocupate de personal didactic cu contract individual pe perioadă determinată, prin detașare în interesul învățământului sau la cerere, precum și în regim de plata cu ora, în condițiile prezentei Metodologii, se atribuie, cu avizul inspectoratului școlar, în regim de plata cu ora, la nivelul unităților de învățământ care au posturi didactice neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, în baza hotărârii consiliilor de administrație ale unităților de învățământ. În mod excepțional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate până la începerea cursurilor, în lipsa personalului didactic calificat, se atribuie, cu avizul inspectoratului școlar, în regim de plata cu ora, la nivelul unităților de învățământ care au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului didactic fară studii corespunzătoare postului, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi.”
Art. 103 alin.(3) din Metodologie:
În situația în care posturile didactice/catedrele eliberate în timpul anului școlar 2016-2017 nu pot fi ocupate, conform prevederilor art 103 alin. (2), consiliile de administrație din unitățile de învățământ sunt abilitate să organizeze și să desfășoare individual, în consorții școlare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepțional, în lipsa personalului didactic calificat, consiliile de administrație din unitățile de învățământ pot organiza testări prin interviu și lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult un an școlar a personalului fară studii corespunzătoare postului, respectiv până la revenirea titularului pe post/catedră în situația posturilor didactice/catedrelor rezervate sau până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.”
1. Compartimentul Managementul resurselor umane al ISJ Arad centralizează listele transmise de unitățile de învățământ și le publică pe Forum-ul ISJ Arad, secțiunea MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC -»Concursuri de ocupare a posturilor didactice vacantate pe parcursul anului școlar, organizate de către unitățile de învățământ, (vineri ora 16.00)
2. Candidații depun dosarele de înscriere în unitatea de învățământ (luni, marți).
3. Validarea dosarelor candidaților, (miercuri)
4. Desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului, (joi).
5. Desfășurarea probei scrise, (vineri).
6. Depunerea și soluționarea contestațiilor, (luni).
7. Repartizarea pe posturile didactice/catedrele pentru care s-au organizat concurs, (marți).
8. Emiterea deciziei de numire, (marți).
9. Înștiințarea I.Ș.J. Arad, Compartimentul Managementul resurselor umane cu privire la rezultatele concursului și repartizările pe posturile didactice / catedrele pentru care s-a organizat concursul, (marți).

Eu cred ca ma situez la punctul d, nu?

Prevederi legislative: Art 103 alin. (2) din Metodologie:
“Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului școlar 2016-2017, se atribuie de inspectoratele școlare, în ordine, după cum urmează:
a) cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a fost soluționată prin detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare;
cool.gif pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea Metodologiei;
c) prin detașare în interesul învățământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase nesoluționate după derularea etapelor mobilității personalului didactic, potrivit Calendarului și candidaților calificați rămași nerepartizați după derularea etapelor mobilității personalului didactic, potrivit Calendarului, care îndeplinesc condițiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea Metodologiei;
d) prin detașare în interesul învățământului sau la cerere personalului didactic titular care solicită detașare în afara Calendarului, cu respectarea Metodologiei;
e) în regim de plata cu ora personalului didactic calificat, în condițiile Metodologiei;
f) candidaților fară studii corespunzătoare postului rămași nerepartizați după concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean nivelul/municipiului București, în condițiile Metodologiei.”

Mi s-a spus ca nu pot ocupa decat prin detasare in interesul invatamantului. Mentionez ca doresc sa merg in locul sotiei pentru ca postul ei este mai aproape de domiciliu. Ce trebuie sa fac? Cum sa procedez? Pot lua postul ei care va fi afisat pe site-ul ISJ-ului in sedinta de dupa ziua in care va fi afisat postul?
Daca da, trebuie sa fac un dosar? Ce acte am nevoie? Ce sa contina dosarul?
Va multumesc.
Mesaj personal
Top
costi_52
Trimis: 21 Jan 2017, 04:15 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 22.584
Înscris: 24 Aug 09


Art. 82
(2) Detașarea în interesul învățământului a personalului didactic titular în învățământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea de învățământ primitoare, pe postul didactic/catedra solicitat(ă) de unitatea de învățământ primitoare și cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14. Personalul didactic titular în învățământul preuniversitar solicitat pentru detașare depune un acord la inspectoratul școlar și la unitatea de învățământ primitoare, însoțit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, de către directorul unității de învățământ în care cadrul didactic solicitat pentru detașare și-a desfășurat activitatea. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.
(3) Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar solicitate pentru detașare interesul învățământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare trebuie să posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detașare în interesul învățământului la inspectoratul școlar și la unitatea de învățământ primitoare, conform Calendarului. Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar solicitate pentru detașare interesul învățământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită probă practică/orală trebuie să promoveze aceste probe conform prevederilor art. 4 alin. (3)-(5).


--------------------
Mesaj personal
Top
Pantea Silviu
Trimis: 21 Jan 2017, 06:01 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 17
Înscris: 4 Aug 16


Buna seara. Revin cu o nelamurire. Va rog sa imi spuneti concret. Ce pasi trebuie sa urmez pentru a merge in locul sotiei mele caci ea intra in CIC din 31 ianuarie. E vorba de detasare in interesul invatamantului in timpul anului. Postul ei nu s-a afisat inca fiind cineva acum in locul ei(o suplinitoare). Deci, ce exact trebuie sa fac?
Mesaj personal
Top
costi_52
Trimis: 22 Jan 2017, 09:30 AM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 22.584
Înscris: 24 Aug 09


Unitatea de învățământ solicită în scris detașarea dumneavoastră în interesul învățământului, iar dumneavoastră vă exprimați acordul, tot în scris (modelul de acord îl găsiți în anexa nr. 14 la metodologie). Dar, postul fiind ocupat, sunt puține șanse ca școala să mai poată solicita detașarea dumneavoastră. Depinde ce scrie în contractul de muncă al suplinitorului.


--------------------
Mesaj personal
Top
Pantea Silviu
Trimis: 22 Jan 2017, 03:58 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 17
Înscris: 4 Aug 16


Sotia mea a mers pe postul ei pana la inceputul lunii octombrie, apoi si-a depus prenatalul. Cine o inlocuieste acum e pe suplinire. Ce alte acte mai am nevoie? Trebuie sa fac si un dosar?
Mesaj personal
Top
Pantea Silviu
Trimis: 22 Jan 2017, 04:02 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 17
Înscris: 4 Aug 16


Solicitarea directorului si acordul meu va trebui sa le depun la inspectorat? Va trebui sa fac si un dosar cu toate actele asa cum scrie in modelul de acord?
Mesaj personal
Top
Pantea Silviu
Trimis: 22 Jan 2017, 04:13 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 17
Înscris: 4 Aug 16


Stiu ca cine e pe postul sotiei acum doreste sa dea concurs in scoala dupa ce ii iese postul sotiei si va fi afisat pe site-ul inspectoratului?
Mesaj personal
Top
costi_52
Trimis: 22 Jan 2017, 06:37 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 22.584
Înscris: 24 Aug 09


QUOTE (Pantea Silviu @ 22 Jan 2017, 04:02 PM)
Solicitarea directorului si acordul meu va trebui sa le depun la inspectorat? Va trebui sa fac si un dosar cu toate actele asa cum scrie in modelul de acord?

Da


--------------------
Mesaj personal
Top
costi_52
Trimis: 22 Jan 2017, 06:40 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 22.584
Înscris: 24 Aug 09


QUOTE (Pantea Silviu @ 22 Jan 2017, 04:13 PM)
Stiu ca cine e pe postul sotiei acum doreste sa dea concurs in scoala dupa ce ii iese postul sotiei si va fi afisat pe site-ul inspectoratului?

Până la concursul organizat de școală se desfășoară ședința publică organizată de către inspectorat. Dacă școala vă solicită, pentru dumneavoastră ședința publică reprezintă doar o formalitate.


--------------------
Mesaj personal
Top
Pantea Silviu
Trimis: 22 Jan 2017, 06:50 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 17
Înscris: 4 Aug 16


Pai directorul scolii ma doreste foarte mult in locul sotiei. De asta v-am intrebat daca mai trebuie sa fac dosar cu acte si ce acte sau doar acea cerere si acord. Ele trebuie depuse la ISJ de catre mine? Vreau sa urgentez lucrurile pt ca sotia mea iese in CIC in 31 ianuarie. Postul ei va mai fi atasat daca spuneti ca pt mine va fi doar o formalitate...
Repartizare candidaților în ședințe publice la ISJ Arad se face pe baza notelor obținute de cadrele didactice:
• minim nota 5 (cinci) la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din sesiunile 2016, 2015, 2014, 2013;
• minim nota 7 (șapte) concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din sesiunile 2012, 2011, 2010;
• minim nota 5 (cinci) la concursul județean 2016 și minim nota 5 (cinci) la testarea județeană 2016.

ATENTIE!!!
Orice notă sub 5(cinci) la concursuri națională de ocupare a posturilor didactice/catedrelor ulterioare anulează nota obținută și dreptul de a ocupa postul în ședință publică.
Repartizarea se face pe posturi ce corespund cu disciplina de concurs la care candidatul are nota de concurs.

Candidații care solicită un post la ședința publică din data de 25.01.2017, se vor prezenta la sediul ISJ Arad, camera 7, ora 15.00, vor aduce un dosar ce conține copii după: cartea de identitate, diplomele de studii (însoțite de foia matricolă/supliment la diplomă), certificatul DPPD și o adeverință cu notele obținute la concursul de titularizare din anul 2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010.

Conform celor scrise de ISJ, doar acele acte trebuie sau doar cererea directorului si acordul meu sau toate?
Mesaj personal
Top
costi_52
Trimis: 22 Jan 2017, 07:02 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 22.584
Înscris: 24 Aug 09


QUOTE (Pantea Silviu @ 22 Jan 2017, 06:50 PM)
Pai directorul scolii ma doreste foarte mult in locul sotiei. De asta v-am intrebat daca mai trebuie sa fac dosar cu acte si ce acte sau doar acea cerere si acord. Ele trebuie depuse la ISJ de catre mine? Vreau sa urgentez lucrurile pt ca sotia mea iese in CIC in 31 ianuarie. Postul ei va mai fi atasat daca spuneti ca pt mine va fi doar o formalitate...
Repartizare candidaților în ședințe publice la ISJ Arad se face pe baza notelor obținute de cadrele didactice:
• minim nota 5 (cinci) la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din sesiunile 2016, 2015, 2014, 2013;
• minim nota 7 (șapte) concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din sesiunile 2012, 2011, 2010;
• minim nota 5 (cinci) la concursul județean 2016 și minim nota 5 (cinci) la testarea județeană 2016.

ATENTIE!!!
Orice notă sub 5(cinci) la concursuri națională de ocupare a posturilor didactice/catedrelor ulterioare anulează nota obținută și dreptul de a ocupa postul în ședință publică.
Repartizarea se face pe posturi ce corespund cu disciplina de concurs la care candidatul are nota de concurs.

Candidații care solicită un post la ședința publică din data de 25.01.2017, se vor prezenta la sediul ISJ Arad, camera 7, ora 15.00, vor aduce un dosar ce conține copii după: cartea de identitate, diplomele de studii (însoțite de foia matricolă/supliment la diplomă), certificatul DPPD și o adeverință cu notele obținute la concursul de titularizare din anul 2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010.

Conform celor scrise de ISJ, doar acele acte trebuie sau doar cererea directorului si acordul meu sau toate?

În mod normal, aveți nevoie și de dosar. Cel mai bine este să luați legătura cu inspectorul resurse umane. Unitatea de învățământ nu poate solicita mai multe cadre didactice pentru un singur post. De aceea am spus că, dacă sunteți solicitat, în ședința publica va trebui doar să semnați că acceptați detașarea în interesul învățământului.


--------------------
Mesaj personal
Top
Pantea Silviu
Trimis: 22 Jan 2017, 07:16 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 17
Înscris: 4 Aug 16


Va multumesc mult pentru raspuns.
Mesaj personal
Top
Pantea Silviu
Trimis: 23 Jan 2017, 01:32 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 17
Înscris: 4 Aug 16


Am uitat sa va spus ca cine o inlocuieste pe sotia mea este angajata cu plata cu ora, pentru ca sotia este inca in post natal. Deci, am sanse sa iau postul?
Mesaj personal
Top
creiasa
Trimis: 11 Mar 2018, 10:21 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 252
Înscris: 16 Aug 07


Buna ziua, pentru detasare trebuie sa participi neaparat la concursul de titularizare? Va multumesc
Mesaj personalTrimite email
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

Opțiuni Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved