Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și Cercetării  Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> Lamuriri_MECT, 17.10.2007
Rares Mertic
  Trimis: 17 Oct 2007, 05:07 PM


Technical Support Engineer
****

Grup: SIVECO Romania
Mesaje: 1.296
Înscris: 11 Oct 05


Stimati utilizatori,

Regasiti mai jos raspuns la cateva din nelamuririle care au fost adresate in acest forum de discutii.

I. Tichetele de masa se iau in calcul la stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie daca societatea la care lucreaza parintele a emis adeverinta de salariul in care se specifica si faptul ca dispune de tichete de masa in valoare de..............?

În conformitate cu prevederile art. 5(2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, angajatorul distribuie salariaților tichetele de masă, lunar.
Prin urmare, tichetele de masă constituie un venit permanent.

II. Cum procedam cu un elev care este orfan de ambii parinti si care a implinit 18 ani si prin urmare a iesit de sub tutela bunicilor la care era dat in grija ?

În cazul în care ambii părinți sunt morți, copilul va fi pus sub tutelă, în conformitate cu prevederile art.113 din Codul Familiei.
În conformitate cu prevederile art. 115 din Codul Familiei orice persoană care află de existența unui minor lipsit de îngrijire părintească, este obligat să înștiințeze autoritatea tutelară, în termen de cel mult 5 zile.
Potrivit prevederilor art.119 din Codul Familiei autoritatea tutelară va comunica în scris tutorelui numirea sa. Drepturile și îndatoririle tutorelui încep de la data comunicării. Între timp autoritatea tutelară poate lua măsurile provizorii cerute de interesele copilului.

III. Daca unul din parintii elevului care solicita banii de liceu a fost in concediu fara plata in lunile iunie, iulie si august, dar din septembrie lucreaza ce venit se ia in calcul pentru a putea sa se inscrie la programul "Bani de liceu"?

Lunile care se iau în calcul la stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie sunt cele prevăzute în OMECT nr. 4839/2004 cu modificările și completările ulterioare.

IV. Fac parte din comisia de verificare a dosarelor pentru Bani de liceu si ma confrunt cu urmatoarea situatie: primaria unei comune din care provin destul de multi elevi ai liceului nostru a eliberat solicitantilor o adeverinta in care a precizat componenta gospodariei, adica mama, tata, frati, surori, bunica, bunic care detin x pasari, y vite etc., teren agricol in suprafata de ... din care obtin un venit pe membru de ... Acest venit/membru s-a calculat prin raportare la nr. de membri ai gospodariei. Evident ca acest act nu se incadreaza la art 3 alin 2 din hot. 1488/9sept2004 si dosarele au fost respinse. Majoritatea solicitantilor au revenit cu o alta adeverinta eliberatat de aceeasi primarie dar de data aceasta cu componenta familiei in sensul art mentionat mai sus. Problema este ca unele adeverinte sunt datate ulterior datei de 01.10.2007.
Desi raspunsul pare evident, totusi intreb daca la dosar pot fi acte datate ulterior datei de 01.10.2007?
Pentru a se intelege cum s-a ajuns in situatia asta trebuie sa va spun ca dosarele au fost trecute prin doua filtre:
1. pana la 01.10.2007 au fost preluate si verificate de diriginti si au fost acceptate cum am descris mai sus (cu comp gospodariei)
2. dupa 01.10.2007 au fost verificate de o a II-a echipa care a constatat neincadrarea in metodologie a actului respectiv


Cu privire la veniturile agricole ne menținem punctul de vedere comunicat:
În conformitate cu prevederile art.75 din L. 571/2003 veniturile din activități agricole sunt venituri din următoarele activități:
a) cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și solarii special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat;
b ) cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor;
c) exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și altele asemenea;
d) valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare, începând cu data de 1 ianuarie 2008.

Orice dosar înregistrat înaintea datei de 01.10.2007 va fi luat în considerare chiar dacă a necesitat completări.

V. Exista o nelamurire in cadrul comisiei cu privire la adeverintele eliberate de majoritatea primariilor din judetul Dolj si anume: s-au eliberat adeverinte in care sunt trecute componenta familiei (cu toti membrii familiei), suprafata de teren aflata in proprietate si venitul agricol anual. Adeverinta este eliberata pe numele "capului familiei" care, in general, este tata. Alti membrii ai comisiei cer adeverinta eliberata si pe numele mamei. Eu consider ca adeverinta eliberata in primul caz, cu tata capul familiei, este suficienta si nu mai trebuie eliberata si o alta adeverinta pe numele mamei.
As dori lamuriri, deoarece avem cazuri in care s-au eliberat adeverinte pentru ambii parinti, separat, in care este specificat ca tata are 3ha pamant cu un venit agricol anual de x lei, mama are 3ha pamant cu un venit agricol anual de x lei si o alta adeverinta cu, componenta familiei, cu tata "capul familiei", cu 3ha pamant cu un venit agricol anual de x lei ("x" este acelasi in toate cele trei adeverinte).


În conformitate cu prevederile art. 1 (3) din OMEdC. nr. 4839/2004 cu modificările și completările ulterioare împreună cu cererea de acordare a sprijinului financiar toate actele doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.
În cererea de acordare a sprijinului financiar sunt prevăzute spațiile unde trebuie completat venitul brut pe membru de familie. Acest venit trebuie să corespundă cu cel din actele doveditoare.
În conformitate cu prevederile art. 6 (2) lit. f)din H.G. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu" comisia de acordare a sprijinului financiar constituită la nivelul unității de învățământ are printre atribuții și sesizarea inspectoratelor de poliție și a autorităților administrației publice locale în vederea cercetării și verificării unor situații speciale constatate.

VI. Indemnizatia pt cresterea copilului sub 2 ani (adica cele 800 ron) se ia in considerare in intregime sau numai 600 ron care este indemnizatia, si cele 200 ron care este alocatia pt copii nu se ia?

În conformitate cu prevederile art. 4 (1) din O.U.G. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului aprobată cu modificări prin legea nr.7/2007 începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul alocației de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, este 200 lei (RON) lunar, în situația copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap.

În conformitate cu prevederile art. 1 (1) și a art. 2 din O.U.G. 148/2005 persoanele care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum și de o indemnizație lunară în cuantum de 600 lei (RON).

Potrivit prevederilor art 3(1) din H.G. 1488/2004 la stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii și burselor sociale, precum și a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

Prin urmare, alocația de stat pentru copii nu constituie venit permanent iar indemnizația pentru creșterea copilului este venit permanet dacă a fost primită în cele trei luni de care se ține cont la stabilirea venitului pe membru de familie.

VII. 1.Cum se calculeaza venitul pentru elevii orfani, care nu pot dovedi ca nu au pensie de urmas?
2.Dar pentru elevii orfani,majori,care nu au pensie de urmas si nici tutore?


1. Întrebarea nu este clară. Elevii pot dovedi că nu au pensie de urmaș printr-o adeverință eliberată de către autoritatea care acordă pensia de urmaș.

2. În art. 3 din HG nr. 1488/2004 se prevede:
(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii și burselor sociale, precum și a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.
(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună.
(3) Este asimilată termenului familie și situația persoanei necăsătorite care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa.
(4) În sensul definiției prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.

VIII. Ce venituri se iau in considerare in cazul unui elev a carui parinti sunt plecati in strainatate si copilul are tutore? Veniturile parintilor sau ale tutorelui? Eleva are acte doveditoare ca are tutore.

În conformitate art. 127 Codul Familiei „autoritatea tutelară va stabili suma anuală necesară pentru întreținerea minorului și administrarea bunurilor sale. Ea va putea modifica, potrivit împrejurărilor, această sumă. Cheltuielile necesare pentru întreținerea minorului și administrarea bunurilor sale se acoperă din veniturile acestuia. În cazul în care veniturile minorului nu sunt îndestulătoare, autoritatea tutelară va dispune vânzarea bunurilor minorului. Dacă minorul este lipsit de bunuri și nu are părinți sau alte rude care sunt obligați de lege să-i dea întreținere, autoritatea tutelară va cere Direcției județene sau a municipiului Bucuresti pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale *) să contribuie la întreținerea lui.”

Având în vedere faptul că autoritatea tutelară stabilește suma anuală necesară pentru întreținerea minorului și administrarea bunurilor sale, considerăm că veniturile tutorelui nu pot fi luate în calcul pentru stabilirea veniturilor prevăzute în H.G. 1488/2004.

IX. Elevii majori,care cer bani de liceu, pot face declaratii in nume propriu?

În conformitate cu prevederile art. 4(1) din HG 1488/2004 sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal.

X. Un elev de la mine are o sora cu handicap de grad 2, pentru care primeste lunar o penie de 158 lei. Are 33 de ani si locuieste cu parintii, fara alta ocupatie. Toate aceste sunt trecute in ancheta sociala. In calculul venitului brut al elevului se ia in consideratie aceasta pensie a surorii?

În conformitate cu precizările din adresele anterioare pensia de handicapat se consideră venit permanent.
În HG. 1488/2004 se definește în mod expres termenul de “familie”.

Numai bine,


--------------------
Rares Mertic
SIVECO România
Mesaj personal
Top
Khameni
Trimis: 4 Nov 2007, 12:55 AM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 6
Înscris: 23 Feb 07


As avea doua intrebari:
1.Eu anul trecut am obtinut a 5-a medie generala din liceu si in mod normal ar trebui sa primesc bursa de merit. Daca primesc bani de liceu mai am dreptul sa primesc bursa de merit?

2. Banii de liceu sunt o suma fixa sau suma depinde de numarul de zile de vacanta dintr-o luna?


--------------------
Amore, more, ore, re, probantur amicitie.[SIZE=1][COLOR=blue][B]
Mesaj personalYahoo
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

Opțiuni Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved