Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și CercetăriiPagini: (8) [1] 2 3 ... Ultimul » ( Primul mesaj necitit ) Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> Definitivat 2016-2017 Educatie Fizica si Sport, forum pentru colegii care vor sustine in acest an scolar definitivatul in educatie fizica si sport
alina_cor
  Trimis: 22 Sep 2016, 11:43 AM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Buna! Am deschis acest subiect pentru profesorii de educatie fizica si sport care vor sa-si sustina examenul de definitivat in anul scolar 2016-2017. Am putea sa ne sfatuim care ar fi materialele cele mai potrivite, precum si orice probleme am intampina.

Eu mi-am luat pentru subiectul de la psihopedagogie cartea lui Constantin Cucos "Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice".

Ca materii de profil, stiti ce ar trebui sa-mi iau?

Multumesc pentru ajutor! blink.gif
Mesaj personal
Top
alina_cor
  Trimis: 23 Sep 2016, 10:18 AM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Am gasit postata pe site-ul edu.ro urmatoarea programa pentru obtinerea definitivatului la Educatie Fizica si Sport. Voi ati reusit sa va strangeti toate materialele?

ohmy.gif

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE


P R O G R A M A

PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

PROFESORI

DISCIPLINA DE EXAMEN:
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

2015

NOTĂ DE PREZENTARE


Programa de perfecționare prin definitivarea în învățământ pentru cadrele didactice cu specialitatea Educație fizică și sport a fost elaborată în vederea asigurării continuității în pregătirea specialiștilor. Conținutul programei a fost elaborat din perspectiva modelului competențelor în contextul creat de conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competență a personalului didactic. Tematica valorifică în acest cadru bibliografia consacrată și pe cea recentă oferind suportul necesar susținerii examenului de definitivare în învățământ.
Având în vedere faptul că definitivarea în învățământ reprezintă prima etapă a perfecționării profesionale, programa își propune realizarea următoarelor obiective:
1. Dezvoltarea competențelor de specialitate prin consolidarea, actualizarea și extinderea cunoștințelor teoretice și metodice.
2. Asigurarea fundamentării științifice a procesului de învățământ la Educație fizică și sport.
3. Promovarea experienței teoretice și aplicative din activitățile de educație fizică și sport.
4. Cunoașterea prevederilor documentelor oficiale din domeniul educației fizice și sportului școlar.
Competențele generale dobândite de profesorii care promovează examenul de obținere a definitivării în învățământ vizează:
1. Cunoașterea locului și rolului disciplinei Educație fizică și sport.
2. Aplicarea prevederilor documentelor oficiale care reglementează activitatea specifică disciplinei Educație fizică și sport.
3. Proiectarea instruirii și evaluării în funcție de particularitățile conținuturilor de specialitate corelate cu cele ale elevilor.
4. Organizarea și conducerea eficientă a procesului de instruire la disciplina Educație fizică și sport.
5. Realizarea documentelor de planificare în acord cu cerințele specifice disciplinei Educație fizică și sport.
Competențele specifice dobândite de profesorii care promovează examenul de obținere a definitivării în învățământ vizează:
1. Utilizarea conceptelor domeniului în subsistemele educației fizice și sportului.
2. Înțelegerea și aplicarea prevederilor de ordin legislativ referitoare la disciplina Educație fizică și sport
3. Aplicarea cunoștințelor, deprinderilor și abilităților proprii educației fizice în funcție de particularitățile elevilor și/sau condițiilor didactice.
4. Aplicarea principiilor didactice, a metodelor și mijloacelor de instruire.
5. Proiectarea instruirii în concordanță cu necesitatea realizării competențelor elevilor, prevăzute de programele școlare pentru disciplina Educație fizică și sport.
6. Aplicarea criteriilor și probelor de evaluare la disciplina Educație fizică și sport.
7. Aplicarea cerințelor metodologice generale de realizare a planificării la disciplina Educație fizică și sport.

TEMATICA ȘTIINȚIFICĂ
I. TEORIA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI
1. Concepte și noțiuni fundamentale în educație fizică și sport: educație fizică, educație fizică adaptată, educație fizică incluzivă, sport, sport adaptat, capacitate motrică, aptitudini motrice, efort fizic, act motric, acțiune motrică, activitatea motrică, motricitate, psihomotricitate, performanță, competiție.
2. Funcțiile educației fizice și sportului; contribuția educației fizice și sportului la realizarea obiectivelor generale ale educației.
3. Raportul educație fizică – sănătate în concepție europeană.
4. Exercițiul fizic – definiție, structură, criterii de clasificare, taxonomia exercițiilor fizice.
5. Jocurile de mișcare în educație fizică și sport: definire, caracteristici, tipologie.
6. Motricitatea la diferite vârste; stadiile dezvoltării motrice; aspecte psihogenetice și psihodinamice ale dezvoltării motrice.
7. Efortul în educație fizică și sport: definiție, caracteristici, tipuri de efort, parametri.
8. Densitatea lecției de educație fizică și sport: definiție, tipuri, caracteristici.
9. Sistemul de educație fizică și sport din România: definiție, structură.
10. Olimpiada Națională a Sportului Școlar și Olimpiada Gimnaziilor - activități sportive extracurriculare

II. DIDACTICA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI
1. Competențele generale și specifice disciplinei Educație fizică și sport: definire, componente; contribuția educației fizice la realizarea competențelor cheie stabilite pentru sistemele de învățământ europene.
2. Programa de educație fizică și sport: caracteristici, structură, conținut (pe componentele procesului de învățământ, la diferite clase).
3. Componentele procesului de învățământ la educație fizică și sport:
- cunoștințe de specialitate: definiție, categorii;
- indici morfologici și funcționali: definire, categorii;
- calități motrice/aptitudini motrice (viteza, capacitățile coordinative, forța, rezistența, mobilitatea): definiții, forme de manifestare, factori de condiționare, indicații metodice privind abordarea acestora la diferite vârste;
- deprinderi și priceperi motrice: definiții, caracteristici, tipuri, etapele formării deprinderilor motrice;
- atitudini și obișnuințe specifice: definiții, categorii.
4. Particularitățile utilizării metodelor verbale (descrierea, explicația, conversația, povestirea) și intuitive (demonstrația, conducerea prin mișcare, dirijarea observării execuției altor subiecți, folosirea mijloacelor intuitive), la diferite cicluri de învățământ.
5. Particularitățile utilizării jocurilor de mișcare în lecție de educație fizică; indicații metodice privind utilizarea jocurilor de mișcare; exemplificări de jocuri de mișcare pentru dezvoltarea calităților/aptitudinilor motrice, formarea deprinderilor motrice fundamentale, pregătitoare pentru jocuri sportive.
6. Dinamica și dirijarea efortului în lecția de educație fizică.
7. Modalități de optimizare a densității motrice în lecția de educație fizică, la diferite cicluri de învățământ; cauze care conduc la scăderea densității motrice.
8. Proiectarea didactică în educație fizică: definire, etape, operații specifice; proiectarea unităților de învățare; metodologia elaborării proiectului didactic/planului de lecție.
9. Planificarea în educație fizică: definire, cerințe, tipuri de documente.
10. Evaluarea în educație fizică: definire, conținut, metode și criterii de evaluare; fișa individuală a elevului; metodologia evaluării la diferite cicluri de învățământ.
11. Normativitatea în educație fizică: principii cu caracter general și specifice educației fizice, principii referitoare la organizarea instruirii, principii referitoare la metodologia instruirii; definire, caracteristici, particularități privind respectarea acestora la diferite cicluri de învățământ.
12. Bazele generale ale învățării exercițiilor de atletism. Schema tip a predării tehnicii exercițiilor de atletism. Inițierea în atletism – Școala atletismului
13. Particularitățile predării alergărilor, săriturilor și aruncărilor din atletism în învățământul primar, gimnazial și liceal. Succesiunea modelelor operaționale pentru însușirea, în cicluri tematice, a probelor atletice prevăzute de programele școlare.
14. Bazele tehnice și metodice ale elementelor acrobatice și săriturilor cu sprijin prevăzute de programele școlare.
15. Metodica predării conținutului motric specific gimnasticii ritmice/aerobice în lecția de educație fizică, la diferite cicluri de învățământ.
16. Cerințe metodice privind alcătuirea și predarea complexelor de influențare generală, a programelor de dezvoltare fizică generală, de dezvoltare a coordonării și educare a expresivității motrice folosind mijloace din gimnastica artistică, gimnastica ritmică, gimnastica aerobică, la diferite cicluri de învățământ.
17. Metodica predării conținutului tehnico-tactic al jocurilor sportive prevăzute de programele școlare, la diferite cicluri de învățământ.
18. Dezvoltarea calităților motrice (viteza, capacitățile coordinative, forța, rezistența, mobilitatea) în lecția de educație fizică, prin mijloace specifice disciplinelor sportive.

Bibliografie
1. BARBU, C., STOICA, M., 2000. Metodica predării exercițiilor de atletism în lecția de educație fizică. Editura Printech, București
2. CĂTĂNEANU, S.M., UNGUREANU, A., 2011. Educație fizică și sportivă școlară – Teoria și metodica predării. Editura Universitaria, Craiova
3. CROITORU, D., ȘERBAN, M., 2002. Volei în școală. Editura Semne, București
4. DĂIAN, G., SHAOO, M., 2011. Volei – teorie și metodică. Editura Universitaria, Craiova
5. DRAGNEA, A, BOTA, A., 1999. Teoria activităților motrice. Editura Didactică și Pedagogică, București
6. DRAGNEA, A. (coord.), 2002. Teoria educației fizice și sportului. Editura FEST, București
7. DRAGNEA, A. (coord.), 2006. Educație fizică și sport – teorie și didactică. Editura FEST, București
8. DRAGOMIR, P., SCARLAT, E., 2004. Educația fizică – repere noi, mutații necesare. Editura Didactică și Pedagogică, București
9. EPURAN, M., STĂNESCU, M., 2013. Învățarea motrică – aplicații în activități corporale. Editura Discobolul, București
10. GHERVAN, P., 2014. Metodica handbalului în liceu. Editura Universității din Suceava
11. GHIȚESCU, I.G., BADEA, D., GRIGORE, G., 2011. Jocuri sportive. Editura Discobolul, București
12. GRIGORE, V., Gimnastica. Manual pentru cursul de bază. Editura Bren, București, 2003
13. GRIGORE,V., NICULESCU, G., 2004. Gimnastica acrobatică. Elemente și modele. Editura Bren, București
14. GRIGORE, V., MANOS, M., 2011. Activități artistice sportive. Editura Discobolul, București
15. GRIGORE, G., DINȚICĂ, G., 2011. Metodica dezvoltării calităților motrice la copiii de 7 – 11 ani. Editura Discobolul, București
16. HANTĂU, C., 2000. Handbal. Editura Alpha, Buzău
17. HIDI, I., 1999. Gimnastica. Gimnastica de bază. Gimnastica în ramurile sportive. Editura ANEFS, București
18. HIDI, I., DINA, L., CORLACI, I., 2010. Metodica dezvoltării fizice armonioase. Editura Discobolul, București
19. IGOROV-BOSSI, M, HANTĂU, C.,CARACAȘ, V., 2014. Fundamentele științifice al jocurilor sportive – Handbal, Editura BREN, București
20. IVAN, C., STOICA, M., CIOBANU, C., 2010. Metodica formării deprinderilor motrice de bază. Editura Discobolul, București
21. MACOVEI, S., POPESCU, G., DINA, L., CORLACI, I., 2011. Didactica predării disciplinelor gimnice. Editura Discobolul, București
22. Metodologia organizării si desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar (OMECTS nr.3462/2012)
23. MOANȚĂ, A., 2005. Baschet – metodică. Editura Alpha, Buzău
24. MONEA, G., SABĂU, E. 2007. Atletism – tehnica și metodica probelor. Editura Bren, București
25. ORȚĂNESCU, C., 2006. Handbal. Instruirea tehnico - tactică de bază. Editura Universitaria, Craiova
26. ORȚĂNESCU, D., 2008. Mijloacele gimnasticii de bază. Editura Universitaria, Craiova
27. POPESCU, G., 2005. Gimnastica: pregătirii, educării, dezvoltării fizice generale. Editura Elisavaros, București
28. PREDESCU, T., MOANȚĂ, A., 2001. Baschetul în școală. Instruire – învățare. Editura Semne, București
29. Programele școlare pentru educație fizică și sport (învățământul primar, gimnazial și liceal)
30. RAȚĂ, G., 2008. Didactica educației fizice și sportului. Editura Pim, Iași
31. Regulamentul de organizare și desfășurare a competiției sportive școlare „Olimpiada Gimnaziilor”. OMECS 4405/2015
32. Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare. „Olimpiada Națională a Sportului școlar”. OMECT 2880/2007
33. RINDERU, I., DRAGOMIR, M., ALBINĂ, A., 2003. Atletism. Editura Universitaria Craiova
34. SĂVESCU, I., 2011. Educatie fizica si sportiva scolara - ghid auxiliar. Proiectarea demersului didactic pentru clasele primare (I - IV) – metodologie. Editura Slim Art, Craiova
35. SĂVESCU, I., 2011. Educatie fizica si sportiva scolara - ghid auxiliar. Proiectarea demersului didactic pentru clasele de gimnaziu (V-VIII) – metodologie. Editura Slim Art, Craiova
36. Sistemul național școlar de evaluare la educație fizică și sport. București, 1999
37. STĂNESCU, M., CIOLCĂ, C., URZEALĂ, C., 2004. Jocul de mișcare – metodă și mijloc de instruire în educație fizică și sport. Editura Cartea Universitară, Bucurețti
38. STĂNESCU, M., 2012. Didactica educației fizice. Editura Universitară, București
39. STOICA, M., IVAN, C., 2011. Didactica predării atletismului. Editura Discobolul, București
40. TEODORESCU, S., BOTA., A., 2011. Orientări actuale în predarea educației fizice în învățământul primar. Editura Discobolul, București
41. TUDOR, V., 2000. Capacitățile condiționale, coordinative și intermediare – componente ale capacității motrice. Editura Rai-Coresi, București
42. TUDOR, V., 2008. Evaluarea în educație fizică. Editura Printech București
43. TUDOR, V., CIOLCĂ, C., 2010. Activități sportive extracurriculare. Editura Discobolul, București

Mesaj personal
Top
alina_cor
Trimis: 23 Sep 2016, 11:02 AM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Am gasit de cumparat cartea lui Cataneanu (pct. 2) din bibliografie.
http://editurauniversitaria.ucv.ro/educati...portiva-scolara
Dar daca cumpar 34 de carti la 50 lei/carte dau faliment.... Voi cum faceti?
Mesaj personal
Top
alina_cor
Trimis: 23 Sep 2016, 11:35 AM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Pct. 6 - Dragnea, gasiti fisierul mail jos. Multumiri celui care a facut upload smile.gif


Fișier atașat ( Număr de descărcări: 5375 )
Fișier atașat  dragnea_2002_teoria_ed_fizice_si_sportului.pdf
Mesaj personal
Top
alina_cor
Trimis: 23 Sep 2016, 11:48 AM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Pct. 5 TAM wink.gif

Fișier atașat ( Număr de descărcări: 2992 )
Fișier atașat  Docfoc.com_Teoria_Activitatilor_Motrice_Dragnea_II.pdf
Mesaj personal
Top
alina_cor
Trimis: 23 Sep 2016, 11:52 AM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Mesaj personal
Top
alina_cor
Trimis: 23 Sep 2016, 12:32 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Mesaj personal
Top
mioritici
Trimis: 26 Sep 2016, 06:34 PM


Începător
*

Grup: Members
Mesaje: 3
Înscris: 8 Feb 16


Va fi modificata metodologia cu siguranta.

Acest mesaj a fost modificat de către mioritici la data 26 Sep 2016, 06:38 PM
Mesaj personal
Top
tszakacs
Trimis: 29 Sep 2016, 09:38 PM


Începător
*

Grup: Members
Mesaje: 3
Înscris: 3 Nov 15


Buna tuturor.Anul acesta am luat definitivatul.Am incercat sa atasez niste fisiere aici dar mi-a fost imposibil.Eu am invatat doar din Dragnea 2006 si psihopedagogie (conspectul celor 18 teme).In cartea dlui.Dragnea sunt cuprinse ABSOLUT TOATE cerintele din cuprinsul programei.Nu m-am "incarcat " cu alti autori sau cu tot felul de idei de la unii sau altii.. (...acesta e sfatul meu),dar fiecare invata pana la urma din ce vrea.
Stiu cat e de greu acest examen,am simtit pe propria piele si mai ales in acest an,cand se da in aprilie....Oare de unde sau cum scoate timp un profesor sa invete in timpul anului scolar??Sa nu mai pun intrebarea si daca mai avem (ti) un copil,doi....pe acasa....Dar cum vorba lunga e saracia omului,daca doriti sa va trimit cartile din care am invatat,sau mai bine zis tocit,imi puteti scrie pe adresa de e-mail:patrickutz09 @gmail.com
MULTA BAFTA!!!!!!!
Mesaj personal
Top
alina_cor
Trimis: 30 Sep 2016, 06:41 AM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Iti multumesc din suflet pentru raspuns!!! Eram super agitata in privinta atator carti... Iti voi scrie pe mail daca nu te deranjeaza pentru materiale. Mesajul tau si faptul ca te-ai oferit sa ne ajuti, vine ca un colac de salvare. Eu iti multumesc!!!!
Mesaj personal
Top
alina_cor
  Trimis: 3 Oct 2016, 04:39 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Buna din nou!

Eu sunt singurul prof de sport din unitatea unde predau si am clase primare. Nu stiu sincer daca asa cum alcatuiesc eu planul anual este bine sau nu... Poate cineva sa posteze un plan care sa fie bun?

Mii de multumiri!!!!! sign67.gif sign67.gif sign67.gif sign67.gif sign67.gif sign67.gif sign67.gif sign67.gif sign67.gif
Mesaj personal
Top
alina_cor
Trimis: 7 Oct 2016, 07:04 AM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


QUOTE (tszakacs @ 29 Sep 2016, 10:38 PM)
Buna  tuturor.Anul acesta am luat definitivatul.Am incercat sa  atasez niste fisiere aici dar mi-a fost imposibil.Eu am invatat doar din Dragnea 2006 si psihopedagogie (conspectul celor 18 teme).In cartea dlui.Dragnea sunt cuprinse ABSOLUT TOATE cerintele din cuprinsul programei.

Motivul pentru care nu poate fi atasata cartea dlui Dragnea este fisierul PDF securizat in care este salvata. Nici print nu se poate da. Poate stie cineva o varianta pentru de-securizarea fisierului si astfel sa ii putem face upload aici. Zi frumoasa!
Mesaj personal
Top
alina_cor
Trimis: 17 Oct 2016, 06:22 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Util pentru realizarea planificarilor la clasele primare (pentru cine nu are inca): caietul de evaluare la educatie fizica si sport.

Fișier atașat ( Număr de descărcări: 2554 )
Fișier atașat  Caiet_de_evaluare_la_ed._fizica.doc
Mesaj personal
Top
alina_cor
Trimis: 17 Oct 2016, 06:24 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Util pentru realizarea planificarii 5-8 (pentru cine nu are inca)

Fișier atașat ( Număr de descărcări: 15764 )
Fișier atașat  sistemul_de_evaluare.doc
Mesaj personal
Top
cos23
Trimis: 28 Oct 2016, 05:57 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 12
Înscris: 16 Oct 16


Salut ! Stiti ceva de programele pentru definitivat de anu acesta ? Ca zvonuri sunt multe dar nimic concret.
Mesaj personal
Top
alina_cor
Trimis: 28 Oct 2016, 06:49 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Inca nu. Abia astept sa apara edu.ro/2017
Mesaj personal
Top
alina_cor
Trimis: 30 Oct 2016, 10:40 AM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Am gasit Metodica predarii gimnasticii in scoala. Este un material util si pentru planificari, poate fi util si pentru examen, in functie de programa care va fi. Spor!

Fișier atașat ( Număr de descărcări: 18051 )
Fișier atașat  Metodica_predarii_gimnasticii_in_scoala.pdf
Mesaj personal
Top
alina_cor
Trimis: 6 Nov 2016, 09:17 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Eu mi-am ridicat intrebarea: Ce inseamna un test predictiv (face parte din portofoliul pe care trebuie sa-l prezentam). Si am gasit fisierul atasat smile.gif
Mesaj personal
Top
alina_cor
Trimis: 6 Nov 2016, 09:18 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Eu mi-am ridicat intrebarea: Ce inseamna un test predictiv (face parte din portofoliul pe care trebuie sa-l prezentam). Si am gasit fisierul atasat smile.gif

Fișier atașat ( Număr de descărcări: 10799 )
Fișier atașat  Mate.Info.Ro.275_Elaborarea_unui_test_predictiv.doc
Mesaj personal
Top
alina_cor
Trimis: 13 Nov 2016, 06:19 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Despre rezistenta, pentru cine are nevoie smile.gif

Fișier atașat ( Număr de descărcări: 11169 )
Fișier atașat  rezistenta.pdf
Mesaj personal
Top
cos23
Trimis: 6 Dec 2016, 05:18 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 12
Înscris: 16 Oct 16


modele subiecte 2017


Fișier atașat ( Număr de descărcări: 818 )
Fișier atașat  Def_027_Ed_fizica_P_2017_bar_Model.pdf
Mesaj personal
Top
cos23
Trimis: 6 Dec 2016, 05:19 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 12
Înscris: 16 Oct 16


..

Fișier atașat ( Număr de descărcări: 712 )
Fișier atașat  Def_027_Ed_fizica_P_2017_var_Model.pdf
Mesaj personal
Top
cos23
Trimis: 16 Dec 2016, 08:59 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 12
Înscris: 16 Oct 16


Modele...

Fișier atașat ( Număr de descărcări: 850 )
Fișier atașat  Materiale_portofoliu_definitivat.zip
Mesaj personal
Top
alina_cor
Trimis: 28 Jan 2017, 06:34 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


Buna! V-ati apucat de invatat? huh.gif
Mesaj personal
Top
alina_cor
  Trimis: 29 Jan 2017, 06:42 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 148
Înscris: 2 Nov 14


La punctul 2 in tematica apare: contributia EFS la realizarea obiectivelor generale ale educatiei. Ati gasit de unde se poate invata acest subiect???
Multumesc mult!!! unsure.gif sign67.gif
Mesaj personal
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

OpțiuniPagini: (8) [1] 2 3 ... Ultimul » Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved