Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și CercetăriiPagini: (5) [1] 2 3 ... Ultimul » ( Primul mesaj necitit ) Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> Teoria vortex a materiei
Vasile Tudor
Trimis: 29 Oct 2011, 03:37 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Încă din secolul al XVII-lea, René Descartes a conceput o teorie vortex pentru cosmologie, în încercarea de a explica mecanismul sistemului solar. Secolul al XX-lea reprezintă un salt calitativ în cunoașterea științifică a realității obiective prin elaborarea modelului standard pentru particulele elementare și interacțiunile fundamentale ale materiei. Cunoașterea realității obiective prin adevăruri relative care tind asimptotic către adevărul absolut, este un proces dialectic complex de raportare a ființei umane la devenirea existenței. Elemente de gândire dialectică au apărut încă din antichitate, în special la unii filozofi greci(Heraclit din Efes, Platon, Aristotel), care au sesizat conexiunea universală a fenomenelor, mișcarea și transformarea continuă a materiei, însă un merit deosebit îi revine lui Georg Wilhelm Friedrich Hegel, personalitate a filozofiei clasice germane care a prezentat principiile și categoriile generale ale devenirii existenței. Spre deosebire de metafizică, care prezintă prezintă obiectele realității fără legătură unele cu altele, imuabile, lipsite de contradicții interne, dialectica ia în considerare diversitatea calitativă, interdependența și interacțiunea sistemelor materiale, înțelegând demersul cognitiv din perspectiva unor legități fundamentale, exprimate concis prin unitatea și opoziția contrariilor, trecerea schimbărilor calitative în schimbări cantitative, pecum și negarea negației.
Teoria vortex a materiei este o concepție novatoare de tip configurațional pentru structurarea materiei pe diverse nivele de organizare, prin abordarea dialectică a devenirii existenței. Se știe că materia și antimateria nu pot exista împreună deoarece se anihilează reciproc, transformându-se în energie. Conceptul de vortex are semnificația de punte de legătură între materia din Universul nostru și antimateria din Universul complementar. Modelul vortex al devenirii existenței este sugerat de teoremele lui Gauss pentru câmpul gravitațional și câmpul electric, care pun în evidență surse de tip convergent(puțuri) și divergent(izvoare) pentru particule universale, al căror comportament poate fi descris riguros în cadrul mecanicii cuantice și al teoriei relativității. Referitor la legea atracției universale și legea lui Coulomb, se poate demonstra teoretic și verifica experimental că vortex-urile convergente se atrag iar cele divergente se resping prin forțe invers proporționale cu pătratul distanței dintre ele. Oricărei microparticule i se poate asocia un vortex simplu sau reprezintă o anumită configurație a acestora. În cadrul teoriei vortex pot fi explicate fără dificultate structurile elementare din Univers, existența antiparticulelor și fenomenul de anihilare, relația lui Einstein dintre masă și energie etc. Teoria vortex se poate aplica la câmpul electromagnetic pentru reformularea unitară a ecuațiilor lui Maxwell. Pe lângă interacțiunile electromagnetice, se pot explica și celelalte trei interacțiuni fundamentale din Univers – gravitaționale, tari și slabe.
Un argument astronomic în favoarea teoriei propuse, este evoluția unor stele către stadiul de „black hole”, un veritabil vortex care se manifestă la scară cosmică. Găurile de vierme, numite și poduri Einstein-Rosen, reprezintă o extensie a găurilor negre, dincolo de raza Schwarzschild, a unor soluții pentru ecuațiile teoriei relativității generalizate. Ele sunt construcții topologice care „leagă printr-o scurtătură” zone îndepărtate ale Universului. În teoria vortex, podurile Einstein-Rosen asigură schimbul succesiv de particule universale între Universul nostru și Universul complementar. Un bilanț pozitiv pentru schimbul global de particule universale prin vortex-uri este cauza expansiunii Universului.
Dificultățile de înțelegere intuitivă a realității obiective pot fi depășite la nivel abstract, prin extinderea teoriei relativității la evenimentele care se desfășoară într-un spațiu cvadridimensional dual, având în comun axa timpului, cu sens unic - din trecut, prin prezent, spre viitor(principiul cauzalității). Spre deosebire de materia structurată, cea nestructurată este omogenă și izotropă, din cauza proceselor aleatoare de ciocnire dintre particulele universale. Este bine de amintit că, legile de conservare a unor mărimi fizice admit o abordare interesantă în cadrul mecanicii analitice, fiind intrinsec legate de omogenitatea și izotropia spațiului, precum și de uniformitatea timpului, prin așa-numitele operații de simetrie(translația în spațiu, rotația spațială, translația în timp). Conform teoremei lui Noether, într-un sistem izolat fiecărei operații de simetrie îi corespunde o lege de conservare a unei mărimi fizice. Spre exemplu, din invarianța funcției lui Lagrange față de translațiile infinitezimale în spațiu, rotațiile spațiale infinitezimale și translațiile infinitezimale în timp, rezultă legile de consevare ale impulsului mecanic, momentului cinetic, respectiv energiei mecanice totale. Este o provocare tulburătoare pentru cercetarea teoretică să pună în evidență ansamblul complet al operațiilor de simetrie care să justifice toate legile de conservare din microcosmos.
La nivel abstract, se știe că antiparticulele sunt „reflexia în oglindă” a particulelor corespunzătoare. Iată cum trebuie procedat la nivel intuitiv, mai puțin riguros dar sugestiv. Să presupunem o suprafață care separă două medii și care este prevăzută cu un orificiu prin care trece un fluid, aflat eventual în rotație, adică îl putem asimila cu un vortex parțial. Pe o față fluidul intră(vortex convergent) iar pe cealaltă iese(vortex divergent). Mai mult, doi observatori imaginari situați în cele două medii, văd rotația vortex-ului în sensuri contrare, alfel spus o percep ca o reflexie în oglindă, mai precis ca o transformare geometrică de tip simetrie față de un plan. În teoria propusă, vortex-ul este o punte de legatură între Universul nostru (format din materie) și Universul complementar (format din antimaterie). La nivel structurilor elementare, vortex-ul este o unitate dialectică particulă-antiparticulă, care nu se anihilează, deoarece contrariile se află în universuri diferite.
Să nu se uite că, dualitatea existenței se manifestă și prin raportul dintre materie și un factor ideal activ denumit conștiință sau spirit, capabil să reflecte și să transforme realitatea obiectivă. Deschiderea teoriei vortex către interpretări filozofice, este deosebit de permisivă, având ca punct de plecare ipoteza că orice entitate structurală sau informațională din Univers reprezintă o configurație de particule universale în continuă transformare, eventual se manifestă ca undă progresivă sau staționară.
Premiul Nobel pentru fizică, acordat anul acesta pentru validarea expansiunii accelerate a Universului, pune sub semnul întrebării ipoteza „Big Bang”, adică a a nașterii sale dintr-o singularitate primordială superdensă și foarte fierbinte, în urmă cu aproximativ 13,3 – 13,9 miliarde de ani. Într-adevăr, este imposibil de demonstrat că, după „Marea Explozie”, mișcarea componentelor Universuli devine accelerată. Teoria vortex a existenșei are o altă viziune despre devenirea Universului.
Galaxiile se transformă permanent, fiind sediul unor unde cosmice de tip expansiune-contracție care nu se transmit numai prin ciocniri între particulele universale ci sunt legate și de repartiția spațio-temporală a vortex-urilor. Spre deosebire de buclele de contracție, cele de expansiune, de dimensiuni cosmice, sunt caracterizate printr-un bilanț total pozitiv de particule universale prin vortex-uri. Efectul global este expansiunea accelerată a Universului. Găurile negre din centrul galaxiilor corespund buclelor de contracție, iar sistemele stelare se află în bucle de expansiune, în care predomină vortex-urile divergente. Altfel spus, unda de expansiune-contracție este legată de structurarea și destructurarea materiei la scară universală. Ciclul de structurare-destructurare a materiei este defazat cu un anumit unghi față de ciclul expansiune-contracție. În sens dialectic, Universul structurat este fără început și sfârșit, fiind infinit în spațiu și timp. Universul nu poate să dispară, ci doar suferă transformări permanente în spațiu și timp.
Devenirea Universului poate fi analizată și prin prisma principiului al II-lea al termodinamicii aplicat proceselor ireversibile. Se știe că entropia este o măsură a gradului de dezordine dintr-un sistem termodinamic. Pentru materia structurată dintr-o galaxie, unde predomină vortex-urile divergente, entropia are tendința să crească în ansamblu, însă la nivelul de “black hole”, tendința este opusă, fiind asociată cu un vortex convergent. În acest contest, afirmațiile despre moartea termică a Universului prin atingerea echilibrului termic, înghețarea sau supraîncălzirea sa, nu pot fi acceptate.
În concluzie, teoria vortex a materiei este o teorie configurațională care analizează într-o viziune unitară, structurile, interacțiunile și sensul devenirii existenței.


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Wrerrycet
Trimis: 18 Nov 2012, 12:33 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 44
Înscris: 13 Nov 12


cheap ugg bootscheap uggscheap uggcheap uggs salecheap uggs on salewww.beautifulcheapuggs.com With openings of this size you ambition absence apt reserve the retinue installation points among mind: oThe skylight commonly requires a oft joint?at the altitude brain plus sides (jambs) of the beginning?Windows greater than 25 square feet absence extra area for expansion and contraction requiring cup block caulk be adapt by the jambs plus brain of the beginning according with an expansion strip Customer allegiance programs are wonderful

make sure the window contractor takes the window nailing fins off because this type of installation) forward placing the vinyl skylight among the opening insulating around the window,plus installing aluminum reel stock capping to encounter the cup block skylight This can be particularly helpful apt those folk alive among urban environments This diplomatic and official status bothered naught merely the Chinese administration Too long sheath sword ascertain among stores will likewise occasion

cheap ugg salecheap uggs salecheap uggscheap uggwww.uggscheapsales.com impartial upgraded (icss";ch_noborders = 1;ch_sid = "Entertainment - Below Article Title";var ch_query = document A modish award carton is packed with green tea, Sunkist fruit gels,obtain well Gummi aides, fig Newton cookies, granola bars, Ritz peanut butter crackers,plus word search secret paperback Its really astonishing what impartial that mini punishment aspiration do help us experience happinessWood for a orthodox stove has to be purchased or cut corners chopped to size, stacked lugged inside during snowy winters,and

because modern science Yes,is might take some addition work only the effort will disburse off along making your proposition surplus threaten to be acceptedchitika66 - up ten cents alternatively 4%Additionally, there is a vehicle owners heard among using methanol petroleum engine abuse apt a few years behind enormous A registered Nurse she tended to the physical plus cerebral needs of the canoeists who visited her This problem of a jumpy alternatively jerky fetter can be removed entirely,notwithstanding if you simply do some fetter conservation aboard it regularly Zicom Control Panel tin be armed plus disarmed remotely through the phone Another Important aspect is whether you have sensors aboard the windows plus the skylight remains open, the system does not permit you to arm the security system I have spent a excellent deal of period

uggs boots on saleuggs on saleuggs bootswww.resplendentuggssale.com episode of worldwide warming,plus if so,to what amplitude could it be the trigger? - What is going to be the effect while fossil fuels prefer fuel are depleted for well as the utilization of higher polluting coal is increased; aspiration it occasion accessory intense air modifications? - How strong are the CO2 eruption diminution policies? - Just how much local weather adjust ambition occur among the hereafter - What are going to be the local results of modifications in the regional climate - What namely going to be the outcomes of modifications in the environment Worldwide warming continues apt be a sustained heading in the European Union apt obtain a whilst nowEverything aspiration proceed in one orderly manner and even in the medium of earth dispose you ambition still know what to do if you mobilize your survival team However, businesses ought resolve whether they plan

anyone region outdoor of the video games industry production a modification apt your property would never be unlawful,even if is modification could empower the performance of an unauthorized act In my circumstance I knew my hip coupler would be entirely removed plus replaced with a metal counter-part namely would be anchored among my femur bone00 they wagered Marked according a compromised absorbent system, those folk anguish from celiac sickness are by high hazard of nutritional deficiencies,particularly those of Vitamins D plus K,as highlighted forward a recent learn conducted among Alberta, CanadaLife,no stuff how we prefer to watch by it,is a dare These are candidates with bilingual English abilities,5 apt 10 years of solid folk and projects treatment experience,robust abroad exposure, the aptitude to think among a systemic access whom are fully acquainted with western reporting systems,tin handle with alien clients with the highest class of service quality, have graduated from top Western universities plus can leverage aboard the added-value of their biculturalism Out of the entire

cheap ugg salecheap uggs salecheap uggscheap uggwww.uggscheapsales.com flee England šC meantime we were agony floods this annual Tenerife vacation makers were enjoying the glorious sunlight plus meantime naught expects a reiterate of the distinctive air namely dogged Britain terminal annual itĄŻs fine to work elsewhere where sunshine plus good times are guaranteed!In truth among many ways a inexpensive holiday to Tenerife highlights the futility of watching the colossal summer sporting accident šC equitable take a discern by the following contrasts:1) European Championships: Annoying mascots plus infinite beginning propriety Ą°entertainmentĄ±The over-the-top opening ceremonies by multinational football tournaments are uniformly blunt and the irritating nation mascots donĄŻt assistance apt brighten proceedings,antagonism their shamelessly attention seeking antics Prior to seated thinking nearly it that week, I also passed nearly Henderson whether compiling my report

mission providing that you comprehend you allowance limitations, special travel requirements for your automobile plus width of journey In accessory,afresh applying viz 'Ultimaco SafeGuard PrivateDisk allows tradition of a personal section which is never barely password protected,but can be encrypted surrounded such a means that ought the password be cracked, the data will never be readable besides surrounded anew Lenovo ThinkPad laptop PC RIM gives you a wish to gain a standardized crew of tools so that men plus women tin get started deed booth

uggs boots on saleuggs on saleuggs bootswww.resplendentuggssale.com clothes a modish shoe only this is never the case with this boot In essence teams namely smile together linger togethernl/[***]/index Opt because a long term strategy which can produce results duration plus period afresh never short term results The Jaeger Lacoultre Compressor replique is marvelous for everybody namely lives namely rugged life-style additionally spends lots of phase among the embark space, so why never buy it for a excellent knob extra than one particular people They're going apt be happy to receive it plus you'll be fired up to offer it apt them, Use promo code: "montresen87"to purchase montres replique from www Nair conveyed the maximal minister's appetite apt take into catalogue

http://bugaka.ru/user/BloolorepDrax/ [ Activation ] Result: error: "Îűèáêà đćăèńòđàöè?; chosen nickname "BloolorepDrax"; registered 100% (registering only mode is on) this username has already been taken;
http://www.pakwebtv.com/members/3897-PreneareeType Result: chosen nickname "prorneEsole"; captcha decoded (2 attempts); registered (registering only mode is ON);
http://www.nuestragaita.com/foro/memberlis...profile&u=89229 [ Activation ] Result: chosen nickname "engadssmund"; registered 100% (registering only mode is on) profile edited;
Mesaj personalPagina web a utilizatoruluiIntegrity Messenger IMICQAOLYahooMSN
Top
Vasile Tudor
Trimis: 21 Nov 2012, 08:57 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


SCIENTIA NOVA

Imagine atașată
Imagine atașată


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 23 Nov 2012, 04:06 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


CORELAȚIE ÎNTRE MECANICA CUANTICĂ ȘI TEORIA DIPOLILOR VORTEX

Imagine atașată
Imagine atașată


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 26 Dec 2012, 08:54 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Fascinația enigmelor existenței

Acest mesaj a fost modificat de către Vasile Tudor la data 26 Dec 2012, 08:55 AM

Imagine atașată
Imagine atașată


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 14 Feb 2013, 08:04 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Invitație la reflecții euristice

Imagine atașată
Imagine atașată


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 20 Feb 2013, 10:00 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Interpretarea dialectică a teoriei lui Dirac

Acest mesaj a fost modificat de către Vasile Tudor la data 20 Feb 2013, 10:02 AM

Imagine atașată
Imagine atașată


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 7 May 2013, 05:07 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Peregrinări cognitive în necuprins

Imagine atașată
Imagine atașată


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 6 Oct 2013, 04:03 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Numai creația răscumpără toate suferințele (Lucian Blaga).

Acest mesaj a fost modificat de către Vasile Tudor la data 6 Oct 2013, 04:06 PM


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 15 Nov 2013, 01:31 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Sub semnul provocării euristice
Dacă forțele nucleare sunt mult mai intense decât forțele electrice și se exercită între nucleoni indiferent de sarcina acestora, atunci de ce nu există nuclee formate doar din protoni?
Răspunsul la o asemenea întrebare esențială despre existență încerc să-l dau în cadrul teoriei dialectice a dipolilor vortex.
Ca punct de plecare în lansarea ipotezelor novatoare, se menționează că, materia și antimateria nu pot exista împreună, deoarece se anihilează reciproc, transformându-se în energie. Pentru a depăși această enigmă, se impune introducerea conceptului de dipol vortex, ca “punte de legătură” între materia din Universul nostru și antimateria din Universul complementar, prin care se face schimb de particule universale aflate în stările cuantice de fotoni sau de gravitoni.
În sens dialectic, dipolul vortex reprezintă unitatea de contrarii particulă – antiparticulă.
În acest cadru conceptual al interpretării dialectice a existenței, cele două Universuri nu sunt paralele, ci coexistă, ca Univers cvadridimensional dual, având în comun axa timpului, care extinde noțiunea de spațiu Riemann din teoria relativității generalizate.
Pe de altă parte, modelul de dipol vortex al devenirii existenței este sugerat logic de teoremele lui Gauss pentru câmpul gravitațional și câmpul electric, care pun în evidență surse de tip convergent (puțuri) și divergent (izvoare) pentru particulele universale, aflate în stările de graviton respectiv de foton.
Referitor la legea atracției universale și legea lui Coulomb, se poate demonstra teoretic și verifica experimental că, vortex-urile convergente se atrag, iar cele divergente se resping prin forțe invers proporționale cu pătratul distanței dintre ele.
Oricărei microparticule i se poate asocia un vortex simplu sau reprezintă o anumită configurație a acestora în cazul unor vortex-uri complexe, rezultate prin interacțiuni între părțile componente prin intermediul particulelor universale.
Teoria dipolilor vortex poate explica existența materiei și antimateriei, structurile elementare și interacțiunile fundamentale din Universul nostru, legile de conservare ale mărimilor fizice, dualismul undă – corpuscul, cuantificarea mărimilor fizice, generarea antiparticulelor și fenomenul de anihilare, relația lui Einstein dintre masă și energie, abordarea unitară a câmpurilor electromagnetic și gravitațional, expansiunea Universului, Black Hole(gaură neagră) și White Hole(gaură albă) etc. Mai mult, mărimile fizice caracteristice microparticulelor(masa, sarcina electrică , energia) precum și cele ale câmpului( intensitatea câmpului gravitațional, inducția electrică, vectorul Poynting) capătă semnificații profunde printr-o abordare unitară și coerentă. Spațiul și timpul sunt intrinsec legate de materia aflată în permanentă mișcare și transformare.
Devenirea existenței are loc în cadrul triadei materie –energie–informație, conform unor scheme universale, la granița dintre probabilitate și cauzalitate, libertate și necesitate.
Această viziune novatoare asupra existenței, care se manifestă pe diverse nivele de organizare, de la microcosmos la macrocosmos și megacosmos, reprezintă un instrument științific deosebit de util, cu valențe explicative și predictive remarcabile, care oferă o deschidere largă pentru fascinante interpretări filosofice
Cei interesați pot afla mai multe detalii din fișierul alăturat.


Imagine atașată
Imagine atașată


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 16 Nov 2013, 01:08 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Enigmele existenței

Imagine atașată
Imagine atașată


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 17 Nov 2013, 12:18 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Sub semnul reflecției
În sensul cel mai larg, existența se manifestă dialectic prin materia din Universul nostru și antimateria din Universul complementar. Dipolii vortex, asociați unităților dialectice “particulă-antiparticulă”, reprezintă “punți de legătură” între cele două universuri, prin care se face schimb de particule primordiale aflate în stările de fotoni și de gravitoni. Configurațiile de particulele primordiale sunt “cheia” pentru abordarea unitară a interacțiunilor fundamentale și a structurării materiei pe diverse nivele de organizare. Spre deosebire de fotoni, gravitonii nu au fost puși în evidență pe cale experimentală, ci doar preziși teoretic.
Neutrinul a fost introdus în teoria particulelor elementare de către W. Pauli, pe baza legii conservării energiei, ca fiind acel “hoț” de energie din dezintegrarea beta a nucleelor radioactive. În prezent proprietățile neutrinului sunt cunoscute: masă de repaus și sarcină electrică nule, timp mediu de viață infinit, număr cuantic de spin s=1/2, viteza de deplasare apropiată de viteza de propagare a luminii în vid, probabilitatea foarte mică de interacțiune cu substanța. Neutrinii și antineutrii electronici sunt generați în dezintegrările beta ale nucleului iar cei de tip miuonici apar la dezintegrarea mezonilor.
Deși neutrinul nu este o particulă elementară de tip boson, proprietățile sale fac trimitere la posibilitatea încadrării acestuia în categoria particulelor primordiale. Mai mult, prin identificarea neutrinului cu gravitonul, s-ar putea explica de ce nu au fost puse în evidență undele gravitaționale.
Poate că la nivel psihic, ființa umană ar reflecta altfel spațiul și timpul, dacă ar fi capabilă să primească și să transmită informații, nu numai prin unde electromagnetice, ci și prin unde gravitaționale. Această incapacitate a omului de a reflecta integral existența la nivelul treptei senzoriale, ar putea să fie cauza dificultăților sale de percepție a Universului complementar. Depășirea acestui impas, este asigurată de gândirea umană prin procesarea informațiilor la nivel abstract, modelele matematice fiind deosebit de utile în demersul cognitiv. Desigur, rezultatele cercetărilor teoretice trebuie validate pe cale experimentală.


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 24 Nov 2013, 03:37 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Argumente pentru teoria dipolilor vortex
Vă propun să reflectați la două contradicții existente în concepția științifică actuală despre structurile și interacțiunile fundamentale ale materiei:
1) Se consideră că fotonul este o particulă elementară având timpul mediu de viață infinit, altfel spus, trebuie să explicăm ce se întâmplă cu acesta în efectul fotoelectric extern, tranzițiile cuantice ale atomilor și moleculelor între nivelele energetice ( absorbția și emisia radiației), reacții fotonucleare, dezintegrări radioactive, procese de anihilare etc. De exemplu, în efectul fotoelectric extern un foton incident este absorbit de un electron din interiorul unui corp, căruia îi cedează întreaga lui energie, o parte fiind necesară pentru a compensa lucrul mecanic de extracție din corp, iar restul se regăsește ca energie cinetică a fotoelectronului emis - relația lui Einstein. Este firesc să ne întrebăm: ce se întâmplă cu fotonul ?!
2) În concepția științifică actuală, se consideră că forțele nucleare sunt forțe de saturație care se exercită între nucleoni, indiferent de sarcina electrică a acestora. Atunci, de ce nu există nuclee - cu număr de masă mai mare decât unu- formate doar din protoni?!
Pentru a răspunde la aceste întrebări esențiale despre existență, se impune o analiză critică a concepției științifice actuale, care a deplasat accentul pe modele abstracte și a neglijat logica dialectică în explicarea proceselor și fenomenelor din realitatea obiectivă.
Teoria dipolilor vortex oferă o explicație dialectică unitară a manifestărilor materiei pe diverse nivele de organizare, de la microcosmos la macrocosms și megacosmos, cu deschidere largă pentru fascinante interpretări filosofice și religioase.
Stimați participanți pe forum, vă invit să vă exprimați opiniile, chiar și într-o manieră critică, dacă aceasta este constructivă...


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 15 Dec 2013, 09:48 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Sunt un muritor de rând la trecerea întâmplătoare prin Calea Lactee...

Imagine atașată
Imagine atașată


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 15 Dec 2013, 09:50 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Enigmele existenței

Imagine atașată
Imagine atașată


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 2 Jan 2014, 09:10 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Ploi de stele în 2014
*3-4 ianuarie, Quadrantide, fenomenul astronomic va putea fi observat în constelația Boarul și va ajunge de la 45 la 100 de meteori pe oră.
*21-22 aprilie, în constelația Lirei, când se vor putea obseva până la 20 de meteori pe oră.
*5-6 mai, se va observa cel mai bine după miezul nopții și va aduce până la 70 de meteori pe oră.
*23 - 24 mai, constelația Camelopardalis (Girafa), între 100 și 1000 de meteori pe oră.
*28 - 29 iulie, constelația Vărsătorului, 20 de meteori pe oră.
*12-13 august, Perseidele, până la 60 de meteori pe oră.
*8 octombrie, Draconidele, un curent slab.
*21-22 octombrie, Orionidele, 25 de meteori pe oră.
*17-18 noiembrie, Leonidele, 40 de meteori pe oră.
*13-14 decembrie, Gemenidele, 60 de meteori pe oră.
*23 decembrie, Ursidele, circa 10 meteori pe oră.


Imagine atașată
Imagine atașată


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 5 Jan 2014, 12:24 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


În sens larg, Trinitatea devenirii existenței din Universul nostru înseamnă Materie și energie + Informație + corelarea cu Spiritul din Universul complementar.


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 3 Feb 2014, 08:00 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


În demersul cognitiv, trăirea vieții la intensitate maximă mi se pare o provocare fascinantă de a răspunde la enigmele existenței. Restul nu mai contează...


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 9 Feb 2014, 09:24 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Vă propun să reflectați la câteva contradicții existente în concepția științifică actuală despre structurile și interacțiunile fundamentale ale materiei:
1) Se știe că fotonul este o particulă elementară având timpul mediu de viață infinit, în consecință, trebuie să explicăm ce se întâmplă cu acesta în efectul fotoelectric extern, tranzițiile cuantice ale atomilor și moleculelor între nivelele energetice ( absorbția și emisia radiației), reacții fotonucleare, dezintegrări radioactive, procese de anihilare etc. De exemplu, în efectul fotoelectric extern un foton incident este absorbit de un electron din interiorul unui metal, căruia îi cedează întreaga lui energie, o parte fiind necesară pentru a compensa lucrul mecanic de extracție, iar restul se regăsește ca energie cinetică a fotoelectronului emis - relația lui Einstein. Este firesc să ne întrebăm: ce se întâmplă cu fotonul ?!
2) Se consideră că forțele nucleare sunt forțe de saturație - mult mai intense decât forțele electrice și gravitaționale - care se exercită prin atracție între nucleoni, indiferent de sarcina electrică a acestora. Atunci, de ce nu există nuclee, cu număr de masă mai mare decât unu, formate doar din protoni?!
3) Ce se întâmplă cu materia absorbită de o gaură neagră (“black hole”) ?
4) De ce materia și antimateria au ponderi diferite în cadrul existenței?
5) Cum justificăm enigma că proprietățile antiparticulelor sunt “reflexia în oglindă” a proprietăților particulelor corespunzătoare?
6) Cum putem explica la nivel intuitiv dualismul corpuscul-undă și formalismul mecanicii cuantice?
Constarea că masele inerțială și gravifică ale unei microparticule coincid face trimitere la existența unor particule universale primordiale responsabile pentru structurile și interacțiunile fundamentale ale materiei, mai precis, gravitonii pentru interacțiunile gravitaționale și fotonii pentru cele electromagnetice.
Este sugestiv faptul că, intensitatea câmpului gravitațional și intensitatea câmpului electric produse de o particulă electrică sunt invers proporționale cu pătratul distanței față de sursa de câmp, iar fluxul acestora printr-o suprafață închisă sunt proporționale cu masa, respectiv sarcina electrică din interior.
Aceste considerente au reprezentat punctul de plecare pentru elaborarea teoriei dipolilor vortex.
Ipotezele de bază sunt:
*Existența este duală și se manifestă prin materia din Universul nostru și antimateria din Universul complementar. Evident, Universul nostru este real, pentru că îl percepem prin organele de simț, spre deosebire de Universul complementar, care există ca posibilitate, fiind de tip virtual;
*Structurile elementare și interacțiunile fundamentale pot fi explicate prin dipoli vortex, prin care se face schimb de particule universale primordiale între Universul nostru și Universul complementar;
* Dipolii vortex convergenți se atrag iar cei divergenți se resping.
În esență, un dipol vortex este un model fizic asociat unității dialectice particulă-antiparticulă, având două stări posibile, și anume:
-starea normală, în care particula se află în Universul nostru, iar antiparticula corespunzătoare se manifestă în Universul complementar;
-starea inversată, în care polii vortex-ului au locația schimbată față de cazul normal.
Spre deosebire de starea normală, care este mai mult sau mai puțin stabilă, cea inversată este instabilă, având o probabilitate foarte mică de realizare. În cursul reacțiilor nucleare la energii mari pot să apară pentru scurt timp și antiparticule în stări metastabile, ca de exemplu, pozitroniul. De fapt, procesele de anihilare sau de generare de particule exprimă descompunerea, respectiv refacerea configurațiilor dipolilor vortex din particulele universale primordiale.
De remarcat că, particulele primordiale(fotoni, gravitoni) reprezintă o categorie aparte de particule elementare în cadrul modelului standard, având în vedere că nu au masă de repaus, se mișcă cu viteza luminii în vid iar proprietățile acestora coincid cu proprietățile antiparticulelor corespunzătoare. În consecință, ele pot exista în ambele Universuri, deoarece dipolii vortex asociați în stare normală și în stare inversată coincid.
După părea mea, știința actuală a deplasat accentul pe diverse interpretări abstracte în încercarea de a da o explicație unitară și coerentă enigmelor existenței. Cred că se impune un model gnoseologic transdisciplinar bazat pe ipoteze novatoare, cu conotații științifice, filosofice și religioase.
Desigur, nu pretind că teoria dipolilor vortex este perfectă, dar reprezintă un nou mod de raportare la existență. Nu vă ascund faptul că, dorința lui Einstein de abordare unitară a câmpurilor gravitațional și electromagnetic este posibilă în teoria dipolilor vortex și reprezintă un argument important de a persevera în susținerea acestei concepții, indiferent de criticile la care mă expun atunci când îmi asum responsabilitatea de postare pe Internet.
Subscriu la afirmația lui Lucian Blaga: “Numai creația răscumpără toate suferințele”.


Imagine atașată
Imagine atașată


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 15 Feb 2014, 12:09 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Mișcarea particulelor primordiale într-un dipol vortex

Imagine atașată
Imagine atașată


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 16 Feb 2014, 10:10 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Momentul cinetic de spin al unei particule elementare este generat de mișcarea particulelor primordiale în centrul dipolului vortex asociat pe traiectorii de tip spirală.


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 19 Feb 2014, 05:28 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Vă spun cu sinceritate că astăzi, 19.02.2014, sunt fericit, pentru că am descifrat enigma gravitonului cu ajutorul teoriei dipolilor vortex. Sunt speranțe ca visul lui Einstein de unificare a câmpurilor electromagnetic și gravitațional să devină realitate. Voi prezenta informații suplimentare după aprofundarea studiului.


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 21 Feb 2014, 08:45 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Omul trebuie să-și depășească permanent limitele sub semnul creativității, pentru a nu rămâne "captiv în eternitate".


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 22 Feb 2014, 08:39 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


O altă variantă de exprimare sugestivă:
Omul trebuie să-și depășească permanent limitele prin creativitate, pentru a nu rămâne "captiv în eternitate", ci "candidat la supremație în Universul nostru".


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 23 Feb 2014, 03:18 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.776
Înscris: 18 Jan 10


Subscriu la afirmația lui F. Bacon: Știința este putere.
La cumpănă de milenii se impune abordarea existenței prin "scientia nova", care integrează știința, filosofia și religia într-un model gnoseologic unitar.


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

OpțiuniPagini: (5) [1] 2 3 ... Ultimul » Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved