Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și CercetăriiPagini: (121) « Primul ... 119 120 [121]  ( Primul mesaj necitit ) Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> Cu ochii spre cer, Fascinația stelelor
Vasile Tudor
Trimis: 17 Jun 2019, 06:01 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.687
Înscris: 18 Jan 10


Sinteze de fizică
Fizica este o știință exactă care abordează calitativ și cantitativ structura, procesele și fenomenele pe diverse nivele de organizare a materiei, de la microcosmos, la macrocosmos și megacosmos. Etimologic, denumirea “Fizică”, provine din cuvântul grecesc “physis” care are semnificația de natură.
În lucrarea “Sinteze de fizică”, sunt prezentate riguros și concis noțiunile de bază, fenomenele, principiile și legile importante din domeniile fizicii incluse în programa de liceu.
Am conceput această lucrare pentru a sprijini activitatea instructiv-educativă a elevilor și cadrelor didactice din ciclul liceal, fiind publicată pe site-ul ISJ Călărași, secțiunea RED - Chimie/ Fizică.
http://www.isj-cl.ro/images/Curriculum/Sin...0fizica%201.pdf

Acest mesaj a fost modificat de către Vasile Tudor la data 17 Jun 2019, 06:03 AM

Fișier atașat ( Număr de descărcări: 40 )
Fișier atașat  Sinteze_de_fizica.docx


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 18 Jun 2019, 06:03 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.687
Înscris: 18 Jan 10


Sinteze de istorie universală
Istoria reprezintă un reper esențial în devenirea umană, deoarece, prin cunoașterea trecutului, există șanse sporite pentru proiectarea optimă a societății de mâine. Într-o exprimare sugestivă, prezentul este o punte permanentă de trecere dinspre trecut spre viitor, dintre o realitate complexă, mai mult sau mai puțin cunoscută, spre o diversitate fascinantă de posibilități.
La orizontul dintre diagnoză și prognoză, stabilirea justă a criteriilor de selecție și finalizarea unor oportunități într-un anumit context istoric reprezintă o mare responsabilitate pentru factorii de decizie la nivel local, zonal, național și chiar mondial.
După părerea unor gânditori, societatea evoluează dialectic pe o traiectorie în spirală, prin depășirea contradicțiilor, transformarea acumulărilor cantitative în salturi calitative, precum și prin mecanismele negării negației.
În acest cadru conceptual, am realizat lucrarea „Sinteze de istorie universală”, în care am pus în evidență evenimentele marcante pentru destinul omenirii pe Terra.
Ocrotiți Terra, această magnifică planetă albastră care poartă omenirea în istorie!
https://www.academia.edu/39121264/Sinteze_d...orie_universala


Fișier atașat ( Număr de descărcări: 27 )
Fișier atașat  Sinteze_de_istorie_universala.docx


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 18 Jun 2019, 07:53 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.687
Înscris: 18 Jan 10


Sinteze de astronomie
În prezent s-a conturat un tablou complex asupra structurii și evoluției Universului, care se completează permanent cu noi descoperiri științifice.
Stelele sunt imense sfere gazoase incandescente, în interiorul cărora au loc reacții de fuziune nucleară. Nu totdeauna, stelele sunt formate dintr-un singur corp (stele simple), ci din mai multe corpuri (stele multiple). Pe bolta cerească se pot distinge roiuri stelare, deschise (cum sunt Pleiadele) sau globulare (ca roiul M13 din constelația Hercule).
Spațiul dintre ele nu este gol, ci ocupat cu materie interstelară formată din praf și gaze, care apare uneori sub forma unor pete luminoase difuze, numite nebuloase. Densitatea materiei interstelare este extrem de redusă, astfel încât stelele pot fi privite ca adevărate insule în imensitatea spațiului cosmic.
Galaxiile sunt îngrămădiri uriașe de stele care la rândul lor formează grupuri și roiuri de galaxii. Pe baza cercetărilor astronomice se apreciază că, în Universul accesibil mijloacelor de investigație actuale, numit Metagalaxie, există circa 101 de miliarde de galaxii.
https://www.academia.edu/39283365/Sinteze_de_astronomie


Fișier atașat ( Număr de descărcări: 30 )
Fișier atașat  Sinteze__de_astronomie.docx


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 19 Jun 2019, 05:29 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.687
Înscris: 18 Jan 10


Orizontul cunoașterii Existenței
De aproape două decenii, am fost preocupat de integrarea științei cu filosofia și religia, rezultatele progresive ale demersului cognitiv fiind prezentate în lucrarea “Orizontul cunoașterii Existenței”, care a fost obținută prin extinderea lucrării “Teoria unitară a Existenței” cu două teme importante de reflecție, mai precis, “Cuantificarea spațio-temporală” și “Cunoaștere și comunicare”.
Această concepție oferă un model gnoseologic transdisciplinar cu valențe explicative și predictive deloc neglijabile în abordarea enigmelor Existenței.
Teoria unitară a Existenței se bazează pe dialectica “materie-antimaterie” pentru a justifica structurile elementare și interacțiunile fundamentale din Universul nostru, legile de variație și de conservare pentru mărimile fizice, dualismul undă – corpuscul, semnificația funcției de undă asociată unei microparticule, cuantificarea mărimilor fizice, cuantificarea spațio-temporală, generarea antiparticulelor și fenomenul de anihilare, invarianța vitezei luminii în vid, relația lui Einstein dintre masă și energie, abordarea unitară a câmpurilor electromagnetic și gravitațional, legea lui Hubble și expansiunea accelerată a Universului etc.
https://www.isj-cl.ro/index.php/red-chimie-...ra-a-existentei
https://www.academia.edu/38736910/Orizontul...erii_Existentei


Fișier atașat ( Număr de descărcări: 28 )
Fișier atașat  Orizontul_cunoasterii__Existentei.docx


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 20 Jun 2019, 05:25 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.687
Înscris: 18 Jan 10


Sinteze de religie
Religia este un element fundamental al conștiinței omului care marchează istoria culturii și civilizației încă de la origini, căci homo faber a fost totodată homo ludens, sapiens și religiosus. Altfel spus, religia a apărut odată cu omul pentru că „la nivelurile cele mai arhaice ale culturii, a trăi ca ființă umană este în sine un act religios” (Mircea Eliade – La Nostalgie des Origines).
În sens gnoseologic, religia reprezintă un anumit mod de a percepe existența prin raportare la divinitate, componentă existențială care este prezentă totdeauna în sufletul omului. În lucrarea „Divinae Institutiones”, scriitorul latin Lactantius propune ca etimologie pentru termenul de religie, verbul religare (a lega, a uni), în sensul de unire cu Dumnezeu. Deși există o mare diversitate istorică și geografică a manifestărilor religioase, trăsătura comună este conferită de sacralitate, aspirația la perfecțiune a omului, vector valoric opus profanului, care semnifică degradarea ființei umane.
https://www.academia.edu/39210034/Sinteze_de_religie


Fișier atașat ( Număr de descărcări: 18 )
Fișier atașat  Sinteze_de_religie.docx


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 21 Jun 2019, 06:05 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.687
Înscris: 18 Jan 10


Retrospectivă în știință
Pe lângă teoria relativității, în variantele restrânsă și generalizată, secolul al XX-lea va rămâne consemnat în istoria științei și prin apariția mecanicii cuantice, concepție revoluționară care analizează comportarea materiei la nivelul microcosmosului.
În cadrul acestei teorii au putut fi explicate riguros fenomenele fizice în care se manifestă aspectul corpuscular al luminii (efectul fotoelectric, efectul Compton, emisia și absorbția radiației de către substanță), comportarea ondulatorie a microparticulelor și cuantificarea mărimilor fizice, în particular a energiei și momentului cinetic.
Un vis neîmplinit al lui Einstein, a fost preocuparea sa permanentă spre sfârșitul vieții de a realiza o teorie unitară a câmpurilor, în care, nu numai interacțiunile gravitaționale, ci și cele electromagnetice, tari și slabe să fie echivalate local cu modificări convenabile în geometria spațiu-timp. Încercările nereușite nu l-au făcut să renunțe, atitudine în concordanță cu crezul său optimist: “Este de ajuns ca unul singur să încerce să înțeleagă câte o părticică de mister în fiecare zi.”
Prin introducerea în 1905 a noțiunii de foton, Einstein a dat o explicație clară legilor efectului fotoelectric extern, la numai cinci ani de la ipoteza revoluționară a lui Planck cu privire la emisia și absorbția radiației de către substanță în porții discrete (numite cuante de energie).
Extinderea dualismului undă - corpuscul de la radiație la substanță a fost sugerată în 1923 de fizicianul francez Louis de Broglie: ”Dacă în teoria luminii s-a neglijat aproape un secol aspectul corpuscular pentru a i se atașa în exclusivitate doar aspectul de undă, oare nu s-a comis eroarea inversă în cazul substanței ? Nu s-a greșit oare, neglijând aspectul de undă pentru a se considera aspectul corpuscular al substanței ?” Ideea genială la care a ajuns savantul francez se referă la posibilitatea de a descrie comportarea microparticulelor cu ajutorul undei asociate.
Pasul hotărâtor în elaborarea mecanicii cuantice a fost făcut de E.Schrödinger, care a propus în 1926 o ecuație diferențială cu derivate parțiale pentru determinarea funcției de undă.
Verificarea experimentală a undei asociate a fost făcută în anul 1927 de către Davisson și Germer, prin difracția pe un cristal de nichel a unui fascicul de electroni obținuți de la un tun electronic, rezultate pentru care ingenioșii cercetători au fost răsplătiți cu premiul Nobel.
Semnificația fizică a funcției de undă a fost dată de M. Born și W. Heisenberg, care au emis ipoteza că pătratul modulului funcției de undă este proporțional cu probabilitatea de localizare a microparticulei în unitatea de volum din spațiu.
https://www.academia.edu/39159492/Retrospectiva_in_stiinta

Acest mesaj a fost modificat de către Vasile Tudor la data 21 Jun 2019, 06:08 AM

Fișier atașat ( Număr de descărcări: 20 )
Fișier atașat  Retrospectiva_in_stiinta.docx


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 24 Jun 2019, 05:37 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.687
Înscris: 18 Jan 10


Repere în educație
Proiectul de formare a ființei umane, promovat de reforma învățământului românesc, vizează trei aspecte : individual (împlinirea vocațională prin cultură), interindividual (echilibru moral-relațional) și social (afirmarea prin competență profesională).
Problematica tinerei generații are tulburătoare semnificații în devenirea poporului român, cu tradiții milenare și o bogată zestre ereditară, pentru a preveni „șocul viitorului” în condițiile dezvoltării exponențiale a științei, a schimbării modului de acțiune umană și a integrării economiilor naționale la scară mondială.
Dascălii cu vocație profesională, preocupați de propria pregătire psihopedagogică și de specialitate, se pot adapta ușor la noile cerințe prin realizarea unor lecții atractive, susținute de un material didactic adecvat, extinderea strategiilor activ-participative, centrate pe metodologia operaționalizării obiectivelor și pe criterii de performanță, armonizarea tehnicilor de evaluare predictivă, formativă și sumativă, tratarea interdisciplinară și transferul cunoștințelor într-un cadru motivațional cu deschidere către viață.
Trecerea de la tradiție la inovație, personalizarea actului educational prin diversificarea metodelor interactive, adaptarea curriculumului școlii la mediul socio-cultural, aplicarea teoriei inteligențelor multiple, pentru a diversifica abilitățile specifice de a interacționa eficient cu lumea, constituie puncte de reper în abordarea diferențiată a conținutului învățământului, cunoașterea elevilor și a disponibilităților acestora de învățare.
Demersul managerial trebuie să aibă ca finalitate corelarea resurselor materiale, financiare și umane în structuri organizaționale optime pentru formarea cu costuri minime a unor tineri responsabili, autonomi și creativi, dotați cu scheme operaționale flexibile și cunoștințe de bază, pentru a face față situațiilor impuse de viață.
În scenariile didactice, dascălii veritabili se bazează pe principii didactice eficiente în procesul educațional: însușirea conștientă și activă a cunoștințelor, intuiția, îmbinarea teoriei cu aplicațiile practice, însușirea temeinică a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor, sistematizarea și continuitatea, tratarea individuală a elevilor). Indiferent de disciplina predată, o lecție activă se sprijină pe metode și procedee active care să insufle elevilor motivația de a dobândi cunoștințe noi, pe cât posibil printr-un studiu activ, intensiv.
Profesorul trebuie să cunoască mecanismele și finalitățile învățării pentru a regiza lecții atractive, de înaltă ținută științifică. Trebuie să corecteze eventualele disfuncționalități care apar în demersul didactic printr-o permanentă conexiune inversă.
Originalitatea sa în optimizarea actului educațional se manifestă în alegerea conținutului cerut de programa școlară, a metodelor de predare activ-participative, centrate pe elev, a mijloacelor de învățământ eficiente realizării obiectivelor propuse, dar și a relațiilor stabilite cu elevii într-un cadru motivațional interactiv, de trăiri cognitive intense, bazate pe fluxuri informative bidirecționale între educator și educat.
https://www.academia.edu/38100343/Repere_in_educa%C8%9Bie
Fișier atașat ( Număr de descărcări: 20 )
Fișier atașat  Repere_in_educatie.docx


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 24 Jun 2019, 05:43 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.687
Înscris: 18 Jan 10


Provocările existenței
Am ales un titlu sugestiv pentru o lucrare științifică despre posibilitățile de cunoaștere și acțiune ale ființei umane în raportarea la natură.
Protecția la calamități naturale a devenit o preocupare permanentă pentru politicieni și cercetători în condițiile schimbării dinamicii atmosferei și a regimului precipitațiilor, atât din cauze naturale, cât și ca efecte ale unor activități umane cu consecințe negative la scară planetară, ca de exemplu: poluarea mediului înconjurător, defrișări masive, afectarea echilibrelor ecologice ale biosferei etc.
Se impune regândirea dezvoltării durabile a omenirii prin colaborare internațională, cercetare aprofundată și acțiuni ferme, până nu va fi prea târziu. Natura nu iartă pe cei iresponsabili, dar răsplătește din plin activitatea celor înțelepți.
https://www.academia.edu/39479323/Provocarile_existentei


Fișier atașat ( Număr de descărcări: 17 )
Fișier atașat  Provocarile_existentei.docx


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 24 Jun 2019, 09:03 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.687
Înscris: 18 Jan 10


Dialectica vieții
Esența umană nu poate fi înțeleasă pe deplin decât în dialectia materie-spirit, având în vedere că trupul este material iar sufletul este de natură spirituală.
În dicționarul explicativ al limbii române se afirmă că sufletul reprezintă “totalitatea proceselor afective, intelectuale și voliționale ale omului; psihic.” Altfel spus, sufletul are semnificația de componentă esențială integratoare pentru conștiință și personalitate, fiind considerat uneori sinonim cu minte, spirit sau sine.
În unele tradiții spirituale, filosofice și psihologice, sufletul exprimă esența imaterială și nemuritoare a unei persoane, și în general, a unui organism viu. În creștinism, dar și în alte credințe religioase, sufletele au fost create de Divinitate, iar după moarte, sufletul nemuritor părăsește corpul în care s-a manifestat doar temporar.
O mare parte a oamenilor de știință nu acceptă natura imaterială a sufletului. În cartea sa “The Astonishing Hypothesis”, Francis Crick, laureatul premiului Nobel pentru descoperirea structurii moleculare a ADN-ului, susține că sufletul este doar o iluzie, esența umană fiind determinată de “comportamentul unui număr uriaș de celule nervoase și al moleculelor asociate lor”.
O atitudine mult mai nuanțată o are filosoful Stephen Cave, autorul lucrării “Immortality”, în care afirmă că sufletul este “cea mai importantă idee din istoria omenirii”. Pentru a dovedi existența sufletului, Cave se raportează la trei aspecte esențiale, și anume:
- diferența dintre lucrurile vii și cele inerte, care implică un “principiu animator” asimilat sufletului;
- ființele inteligente au conștiință, fiind capabile, nu numai de deplasare și reproducere, ci și de gândire, imaginație și creativitate;
- trăirea unor “experiențe extracorporale”, în care unii pacienții aflați în moarte clinică au avut senzația că au părăsit propriul corp pentru a traversa un tunel luminos.
Cu siguranță, în cadrul cognitiv actual problematica sufletului nu este pe deplin lămurită, rămânând o mare provocare pentru cei pasionați de enigmele cunoașterii.
Cei interesați de conținutul integral al lucrării pot accesa fișierul anexat.

Acest mesaj a fost modificat de către Vasile Tudor la data 24 Jun 2019, 09:04 AM

Fișier atașat ( Număr de descărcări: 19 )
Fișier atașat  Dialectica_vietii.docx


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 24 Jun 2019, 11:34 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.687
Înscris: 18 Jan 10


Sistem tehnic acționat gravitațional
Invenția se referă la un sistem tehnic acționat gravitațional pentru a se deplasa pe suprafața de sprijin.
În prezent este cunoscută jucăria “Hopa-Mitică”, reprezentând de obicei o figură umană stilizată, cu masa distribuită preponderent la partea inferioară cu formă rotunjită, care nu se poate deplasa, ci are doar posibilitatea să se ridice atunci când este înclinată spre orizontală, balansându-se față de axa verticală până la stabilizare.
Invenția elimină acest dezavantaj, prin aceea că sistemul tehnic acționat gravitațional are centrul de greutate mobil, fapt care asigură deplasarea acestuia sub acțiunea cuplului mecanic format din forța de greutate și reacțiunea normală a suprafeței de sprijin.
Cei interesați de conținutul integral al lucrării pot accesa fișierul atașat.

Fișier atașat ( Număr de descărcări: 10 )
Fișier atașat  Sfera_magica.docx


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 24 Jun 2019, 11:50 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.687
Înscris: 18 Jan 10


Logica probabilistică
Teoria dualității existenței sugerează modul de adaptare a logicii reflectării realității obiective, mai precis, se pune accent pe exprimarea conceptelor și operațiilor logice în termeni de probabilitate, dezvoltarea cunoașterii fiind o succesiune de adevăruri relative care tind asimptotic către adevărul absolut.
Reflectarea adevărului de către ființa umană este un proces complex în care conceptele și schemele de gândire trebuie analizate în cadrul logicii formale și reevaluate la un nivel superior - al metalogicii. În acest context, se impune abordarea dialectică a demersului cognitiv prin raportare la scheme de probalitate veritabile în procesarea informațiilor și transmiterea valorii de adevăr. Se poate ajunge astfel la o logică de tip evolutiv, în care valoarea de adevăr a enunțurilor se adaptează permanent la nivelul cunoașterii existenței de către ființa umană.
Cei interesați de conținutul integral al lucrării pot accesa fișierul atașat.Fișier atașat ( Număr de descărcări: 15 )
Fișier atașat  Logica_probabilistica.docx


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 25 Jun 2019, 05:29 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.687
Înscris: 18 Jan 10


Dicționar multilingv
Dicționarul multilingv este deosebit de util, având în vedere că, pe lângă învățarea simultană a mai multor limbi și utilizarea acestuia pentru traduceri sau retroversiuni, permite efectuarea unor studii lingvistice prin compararea cuvintelor românești și străine care au semnificații similare.
Dicționarul multilingv poate fi transpus în tabele Word sau în alt format reconfigurabil, în care este posibilă ordonarea alfabetică a cuvintelor pentru fiecare coloană, alfel spus, pentru fiecare limbă. Coloanele sunt puse în evidență prin culori distincte, pentru a simplifica modul de găsire a cuvintelor echivalente ca sens, care sunt dispuse pe același rând.
Această variantă a dicționarului multilingv poate fi extinsă progresiv de către fiecare utilizator, prin adăugarea de noi termeni.
https://www.academia.edu/39282752/Dictionar_multilingv


Fișier atașat ( Număr de descărcări: 16 )
Fișier atașat  Dictionar_multilingv.docx


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 27 Jun 2019, 06:10 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.687
Înscris: 18 Jan 10


Tezaur de înțelepciune
În lucrarea, denumită sugestiv „Tezaur de înțelepciune”, sunt prezentate citate ale unor personalități celebre, care s-au remarcat atât prin profunzimea idelor, cât și prin forma artistică de exprimare.
Pentru exemplificare, vă propun să reflectați la următoarele afirmații ale lui Lucian Blaga:
* Cine crede-n zbor e stăpân peste zare.
* Lacul oglindește stelele pentru că vrea să fie cer.
* Valul este dorul mării de a săruta țărmul.
* Limba este întâiul poem al unui popor.
* Din ciocnirea a două pietre nu se naște o piatră, ci o scânteie.
* Dintre toate lucrurile, timpul ne dă cel mai mult de cugetat.
* Eram așa de obosit și sufeream. Eu cred că sufeream de prea mult suflet.
* Unora le place numai ce înțeleg, alții pot înțelege numai ce le place.
* Numai operele mijlocii sunt ireproșabile, cele mari niciodată.
* Prezentul tace sau vorbește; numai trecutul cântă. De aici farmecul amintirii.
Cei interesați de conținutul integral al lucrării pot accesa fișierul atașat.

Acest mesaj a fost modificat de către Vasile Tudor la data 27 Jun 2019, 06:11 PM

Fișier atașat ( Număr de descărcări: 16 )
Fișier atașat  Tezaur_de_intelepciune.docx


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 29 Jun 2019, 11:57 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.687
Înscris: 18 Jan 10


Monografia comunei Dragalina
Comuna Dragalina este un habitat uman pus sub semnul perenității, fiind situată în partea sudică a Bărăganului, pe platforma cuprinsă între Lunca Dunării la sud și Lunca Ialomiței la nord. Localitatea face parte din județul Călărași, care s-a format la 23 ianuarie 1981 din părți componente ale județelor Ialomița și Ilfov.
Județul Călărași este situat în partea de sud-est a României și a Regiunii Sud Muntenia, pe cursul inferior al Dunării, la granița cu Bulgaria.
Comuna Dragalina este formată din satul cu același nume, satul Drajna Nouă și satul Constantin Brâncoveanu.
În această comună se află nodul feroviar Ciulnița, precum și nodul rutier dintre DN 21 (Călărași–Slobozia) și A2 (Autostrada Soarelui).
Relieful comunei Dragalina este reprezentat de un bazinet cu altitudinea medie de circa 43 m, care se înalță cu 17-31 m deasupra luncii inundabile a Dunării și cu 17-20 m deasupra luncii inundabile a Ialomiței.
Această lucrare reprezintă o variantă restrânsă a monografiei comunei Dragalina, pe care am realizat-o în perioada 2015-2019, la propunerea autorităților locale.
O variantă anterioară a monografiei a fost postată pe site-ul Primăriei localității Dragalina.
Cei interesați de conținutul variantei restrânse a monografiei comunei Dragalina pot accesa următoarele link-uri:
https://www.academia.edu/39277222/Monografi...munei_Dragalina
http://comunadragalina.ro/z_Informatii%20P...-monografie.pdf


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
Vasile Tudor
Trimis: 7 Jul 2019, 07:02 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.687
Înscris: 18 Jan 10


Personalități românești
Lucrarea prezintă succint date biografice ale unor personalități de seamă care au contribuit la creșterea prestigiului României în lume, și anume: Ioan Cantacuzino, Mircea Eliade, Emil Racoviță, George Emil Palade, Gheorghe Marinescu, Nicolae Paulescu, Traian Vuia, Henri Coandă, Ana Aslan, Nadia Comaneci, Gheorghe Zamfir, George Enescu, Constantin Brâncuși, Alexandru Vlahuță, Lucian Blaga, Grigore Vieru, Mihai Eminescu, Constantin Brâncoveanu, generalul Ioan Dragalina, Ecaterina Teodoroiu, Alexandru Ioan Cuza etc.
Cei interesați de conținutul integral al lucrării pot accesa fișierul atașat.Fișier atașat ( Număr de descărcări: 13 )
Fișier atașat  Personalitati_romanesti.docx


--------------------
Când te afli la frontierele cunoașterii trebuie să privești dincolo de orizont.
My Webpage
Mesaj personal
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

OpțiuniPagini: (121) « Primul ... 119 120 [121]  Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved