Versiune pentru tipărire a subiectului
Apasă aici pentru a vedea subiectul afișat normal
Forumul educational SEI > Examenul național de definitivat în învățământ > Definitivat 2016-2017 Educatie Fizica si Sport


Trimis de: alina_cor pe 22 Sep 2016, 11:43 AM
Buna! Am deschis acest subiect pentru profesorii de educatie fizica si sport care vor sa-si sustina examenul de definitivat in anul scolar 2016-2017. Am putea sa ne sfatuim care ar fi materialele cele mai potrivite, precum si orice probleme am intampina.

Eu mi-am luat pentru subiectul de la psihopedagogie cartea lui Constantin Cucos "Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice".

Ca materii de profil, stiti ce ar trebui sa-mi iau?

Multumesc pentru ajutor! blink.gif

Trimis de: alina_cor pe 23 Sep 2016, 10:18 AM
Am gasit postata pe site-ul edu.ro urmatoarea programa pentru obtinerea definitivatului la Educatie Fizica si Sport. Voi ati reusit sa va strangeti toate materialele?

ohmy.gif

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE


P R O G R A M A

PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

PROFESORI

DISCIPLINA DE EXAMEN:
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

2015

NOTĂ DE PREZENTARE


Programa de perfecționare prin definitivarea în învățământ pentru cadrele didactice cu specialitatea Educație fizică și sport a fost elaborată în vederea asigurării continuității în pregătirea specialiștilor. Conținutul programei a fost elaborat din perspectiva modelului competențelor în contextul creat de conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competență a personalului didactic. Tematica valorifică în acest cadru bibliografia consacrată și pe cea recentă oferind suportul necesar susținerii examenului de definitivare în învățământ.
Având în vedere faptul că definitivarea în învățământ reprezintă prima etapă a perfecționării profesionale, programa își propune realizarea următoarelor obiective:
1. Dezvoltarea competențelor de specialitate prin consolidarea, actualizarea și extinderea cunoștințelor teoretice și metodice.
2. Asigurarea fundamentării științifice a procesului de învățământ la Educație fizică și sport.
3. Promovarea experienței teoretice și aplicative din activitățile de educație fizică și sport.
4. Cunoașterea prevederilor documentelor oficiale din domeniul educației fizice și sportului școlar.
Competențele generale dobândite de profesorii care promovează examenul de obținere a definitivării în învățământ vizează:
1. Cunoașterea locului și rolului disciplinei Educație fizică și sport.
2. Aplicarea prevederilor documentelor oficiale care reglementează activitatea specifică disciplinei Educație fizică și sport.
3. Proiectarea instruirii și evaluării în funcție de particularitățile conținuturilor de specialitate corelate cu cele ale elevilor.
4. Organizarea și conducerea eficientă a procesului de instruire la disciplina Educație fizică și sport.
5. Realizarea documentelor de planificare în acord cu cerințele specifice disciplinei Educație fizică și sport.
Competențele specifice dobândite de profesorii care promovează examenul de obținere a definitivării în învățământ vizează:
1. Utilizarea conceptelor domeniului în subsistemele educației fizice și sportului.
2. Înțelegerea și aplicarea prevederilor de ordin legislativ referitoare la disciplina Educație fizică și sport
3. Aplicarea cunoștințelor, deprinderilor și abilităților proprii educației fizice în funcție de particularitățile elevilor și/sau condițiilor didactice.
4. Aplicarea principiilor didactice, a metodelor și mijloacelor de instruire.
5. Proiectarea instruirii în concordanță cu necesitatea realizării competențelor elevilor, prevăzute de programele școlare pentru disciplina Educație fizică și sport.
6. Aplicarea criteriilor și probelor de evaluare la disciplina Educație fizică și sport.
7. Aplicarea cerințelor metodologice generale de realizare a planificării la disciplina Educație fizică și sport.

TEMATICA ȘTIINȚIFICĂ
I. TEORIA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI
1. Concepte și noțiuni fundamentale în educație fizică și sport: educație fizică, educație fizică adaptată, educație fizică incluzivă, sport, sport adaptat, capacitate motrică, aptitudini motrice, efort fizic, act motric, acțiune motrică, activitatea motrică, motricitate, psihomotricitate, performanță, competiție.
2. Funcțiile educației fizice și sportului; contribuția educației fizice și sportului la realizarea obiectivelor generale ale educației.
3. Raportul educație fizică – sănătate în concepție europeană.
4. Exercițiul fizic – definiție, structură, criterii de clasificare, taxonomia exercițiilor fizice.
5. Jocurile de mișcare în educație fizică și sport: definire, caracteristici, tipologie.
6. Motricitatea la diferite vârste; stadiile dezvoltării motrice; aspecte psihogenetice și psihodinamice ale dezvoltării motrice.
7. Efortul în educație fizică și sport: definiție, caracteristici, tipuri de efort, parametri.
8. Densitatea lecției de educație fizică și sport: definiție, tipuri, caracteristici.
9. Sistemul de educație fizică și sport din România: definiție, structură.
10. Olimpiada Națională a Sportului Școlar și Olimpiada Gimnaziilor - activități sportive extracurriculare

II. DIDACTICA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI
1. Competențele generale și specifice disciplinei Educație fizică și sport: definire, componente; contribuția educației fizice la realizarea competențelor cheie stabilite pentru sistemele de învățământ europene.
2. Programa de educație fizică și sport: caracteristici, structură, conținut (pe componentele procesului de învățământ, la diferite clase).
3. Componentele procesului de învățământ la educație fizică și sport:
- cunoștințe de specialitate: definiție, categorii;
- indici morfologici și funcționali: definire, categorii;
- calități motrice/aptitudini motrice (viteza, capacitățile coordinative, forța, rezistența, mobilitatea): definiții, forme de manifestare, factori de condiționare, indicații metodice privind abordarea acestora la diferite vârste;
- deprinderi și priceperi motrice: definiții, caracteristici, tipuri, etapele formării deprinderilor motrice;
- atitudini și obișnuințe specifice: definiții, categorii.
4. Particularitățile utilizării metodelor verbale (descrierea, explicația, conversația, povestirea) și intuitive (demonstrația, conducerea prin mișcare, dirijarea observării execuției altor subiecți, folosirea mijloacelor intuitive), la diferite cicluri de învățământ.
5. Particularitățile utilizării jocurilor de mișcare în lecție de educație fizică; indicații metodice privind utilizarea jocurilor de mișcare; exemplificări de jocuri de mișcare pentru dezvoltarea calităților/aptitudinilor motrice, formarea deprinderilor motrice fundamentale, pregătitoare pentru jocuri sportive.
6. Dinamica și dirijarea efortului în lecția de educație fizică.
7. Modalități de optimizare a densității motrice în lecția de educație fizică, la diferite cicluri de învățământ; cauze care conduc la scăderea densității motrice.
8. Proiectarea didactică în educație fizică: definire, etape, operații specifice; proiectarea unităților de învățare; metodologia elaborării proiectului didactic/planului de lecție.
9. Planificarea în educație fizică: definire, cerințe, tipuri de documente.
10. Evaluarea în educație fizică: definire, conținut, metode și criterii de evaluare; fișa individuală a elevului; metodologia evaluării la diferite cicluri de învățământ.
11. Normativitatea în educație fizică: principii cu caracter general și specifice educației fizice, principii referitoare la organizarea instruirii, principii referitoare la metodologia instruirii; definire, caracteristici, particularități privind respectarea acestora la diferite cicluri de învățământ.
12. Bazele generale ale învățării exercițiilor de atletism. Schema tip a predării tehnicii exercițiilor de atletism. Inițierea în atletism – Școala atletismului
13. Particularitățile predării alergărilor, săriturilor și aruncărilor din atletism în învățământul primar, gimnazial și liceal. Succesiunea modelelor operaționale pentru însușirea, în cicluri tematice, a probelor atletice prevăzute de programele școlare.
14. Bazele tehnice și metodice ale elementelor acrobatice și săriturilor cu sprijin prevăzute de programele școlare.
15. Metodica predării conținutului motric specific gimnasticii ritmice/aerobice în lecția de educație fizică, la diferite cicluri de învățământ.
16. Cerințe metodice privind alcătuirea și predarea complexelor de influențare generală, a programelor de dezvoltare fizică generală, de dezvoltare a coordonării și educare a expresivității motrice folosind mijloace din gimnastica artistică, gimnastica ritmică, gimnastica aerobică, la diferite cicluri de învățământ.
17. Metodica predării conținutului tehnico-tactic al jocurilor sportive prevăzute de programele școlare, la diferite cicluri de învățământ.
18. Dezvoltarea calităților motrice (viteza, capacitățile coordinative, forța, rezistența, mobilitatea) în lecția de educație fizică, prin mijloace specifice disciplinelor sportive.

Bibliografie
1. BARBU, C., STOICA, M., 2000. Metodica predării exercițiilor de atletism în lecția de educație fizică. Editura Printech, București
2. CĂTĂNEANU, S.M., UNGUREANU, A., 2011. Educație fizică și sportivă școlară – Teoria și metodica predării. Editura Universitaria, Craiova
3. CROITORU, D., ȘERBAN, M., 2002. Volei în școală. Editura Semne, București
4. DĂIAN, G., SHAOO, M., 2011. Volei – teorie și metodică. Editura Universitaria, Craiova
5. DRAGNEA, A, BOTA, A., 1999. Teoria activităților motrice. Editura Didactică și Pedagogică, București
6. DRAGNEA, A. (coord.), 2002. Teoria educației fizice și sportului. Editura FEST, București
7. DRAGNEA, A. (coord.), 2006. Educație fizică și sport – teorie și didactică. Editura FEST, București
8. DRAGOMIR, P., SCARLAT, E., 2004. Educația fizică – repere noi, mutații necesare. Editura Didactică și Pedagogică, București
9. EPURAN, M., STĂNESCU, M., 2013. Învățarea motrică – aplicații în activități corporale. Editura Discobolul, București
10. GHERVAN, P., 2014. Metodica handbalului în liceu. Editura Universității din Suceava
11. GHIȚESCU, I.G., BADEA, D., GRIGORE, G., 2011. Jocuri sportive. Editura Discobolul, București
12. GRIGORE, V., Gimnastica. Manual pentru cursul de bază. Editura Bren, București, 2003
13. GRIGORE,V., NICULESCU, G., 2004. Gimnastica acrobatică. Elemente și modele. Editura Bren, București
14. GRIGORE, V., MANOS, M., 2011. Activități artistice sportive. Editura Discobolul, București
15. GRIGORE, G., DINȚICĂ, G., 2011. Metodica dezvoltării calităților motrice la copiii de 7 – 11 ani. Editura Discobolul, București
16. HANTĂU, C., 2000. Handbal. Editura Alpha, Buzău
17. HIDI, I., 1999. Gimnastica. Gimnastica de bază. Gimnastica în ramurile sportive. Editura ANEFS, București
18. HIDI, I., DINA, L., CORLACI, I., 2010. Metodica dezvoltării fizice armonioase. Editura Discobolul, București
19. IGOROV-BOSSI, M, HANTĂU, C.,CARACAȘ, V., 2014. Fundamentele științifice al jocurilor sportive – Handbal, Editura BREN, București
20. IVAN, C., STOICA, M., CIOBANU, C., 2010. Metodica formării deprinderilor motrice de bază. Editura Discobolul, București
21. MACOVEI, S., POPESCU, G., DINA, L., CORLACI, I., 2011. Didactica predării disciplinelor gimnice. Editura Discobolul, București
22. Metodologia organizării si desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar (OMECTS nr.3462/2012)
23. MOANȚĂ, A., 2005. Baschet – metodică. Editura Alpha, Buzău
24. MONEA, G., SABĂU, E. 2007. Atletism – tehnica și metodica probelor. Editura Bren, București
25. ORȚĂNESCU, C., 2006. Handbal. Instruirea tehnico - tactică de bază. Editura Universitaria, Craiova
26. ORȚĂNESCU, D., 2008. Mijloacele gimnasticii de bază. Editura Universitaria, Craiova
27. POPESCU, G., 2005. Gimnastica: pregătirii, educării, dezvoltării fizice generale. Editura Elisavaros, București
28. PREDESCU, T., MOANȚĂ, A., 2001. Baschetul în școală. Instruire – învățare. Editura Semne, București
29. Programele școlare pentru educație fizică și sport (învățământul primar, gimnazial și liceal)
30. RAȚĂ, G., 2008. Didactica educației fizice și sportului. Editura Pim, Iași
31. Regulamentul de organizare și desfășurare a competiției sportive școlare „Olimpiada Gimnaziilor”. OMECS 4405/2015
32. Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare. „Olimpiada Națională a Sportului școlar”. OMECT 2880/2007
33. RINDERU, I., DRAGOMIR, M., ALBINĂ, A., 2003. Atletism. Editura Universitaria Craiova
34. SĂVESCU, I., 2011. Educatie fizica si sportiva scolara - ghid auxiliar. Proiectarea demersului didactic pentru clasele primare (I - IV) – metodologie. Editura Slim Art, Craiova
35. SĂVESCU, I., 2011. Educatie fizica si sportiva scolara - ghid auxiliar. Proiectarea demersului didactic pentru clasele de gimnaziu (V-VIII) – metodologie. Editura Slim Art, Craiova
36. Sistemul național școlar de evaluare la educație fizică și sport. București, 1999
37. STĂNESCU, M., CIOLCĂ, C., URZEALĂ, C., 2004. Jocul de mișcare – metodă și mijloc de instruire în educație fizică și sport. Editura Cartea Universitară, Bucurețti
38. STĂNESCU, M., 2012. Didactica educației fizice. Editura Universitară, București
39. STOICA, M., IVAN, C., 2011. Didactica predării atletismului. Editura Discobolul, București
40. TEODORESCU, S., BOTA., A., 2011. Orientări actuale în predarea educației fizice în învățământul primar. Editura Discobolul, București
41. TUDOR, V., 2000. Capacitățile condiționale, coordinative și intermediare – componente ale capacității motrice. Editura Rai-Coresi, București
42. TUDOR, V., 2008. Evaluarea în educație fizică. Editura Printech București
43. TUDOR, V., CIOLCĂ, C., 2010. Activități sportive extracurriculare. Editura Discobolul, București


Trimis de: alina_cor pe 23 Sep 2016, 11:02 AM
Am gasit de cumparat cartea lui Cataneanu (pct. 2) din bibliografie.
http://editurauniversitaria.ucv.ro/educatie-fizica-si-sportiva-scolara
Dar daca cumpar 34 de carti la 50 lei/carte dau faliment.... Voi cum faceti?

Trimis de: alina_cor pe 23 Sep 2016, 11:35 AM
Pct. 6 - Dragnea, gasiti fisierul mail jos. Multumiri celui care a facut upload smile.gif

Trimis de: alina_cor pe 23 Sep 2016, 11:48 AM
Pct. 5 TAM wink.gif

Trimis de: alina_cor pe 23 Sep 2016, 11:52 AM
Pct. 7 - EFS Teorie si didactica:

https://www.scribd.com/doc/315301928/Dragnea-Adrian-Si-Colab-Educatie-Fizica-Si-Sport-Teoria-Si-Didactica-2006-1

Trimis de: alina_cor pe 23 Sep 2016, 12:32 PM
Pct. 20 - sper ca am gasit bine

http://documents.tips/documents/mecanismele-formarii-deprinderilor-motrice.html

Trimis de: mioritici pe 26 Sep 2016, 06:34 PM
Va fi modificata metodologia cu siguranta.

Trimis de: tszakacs pe 29 Sep 2016, 09:38 PM
Buna tuturor.Anul acesta am luat definitivatul.Am incercat sa atasez niste fisiere aici dar mi-a fost imposibil.Eu am invatat doar din Dragnea 2006 si psihopedagogie (conspectul celor 18 teme).In cartea dlui.Dragnea sunt cuprinse ABSOLUT TOATE cerintele din cuprinsul programei.Nu m-am "incarcat " cu alti autori sau cu tot felul de idei de la unii sau altii.. (...acesta e sfatul meu),dar fiecare invata pana la urma din ce vrea.
Stiu cat e de greu acest examen,am simtit pe propria piele si mai ales in acest an,cand se da in aprilie....Oare de unde sau cum scoate timp un profesor sa invete in timpul anului scolar??Sa nu mai pun intrebarea si daca mai avem (ti) un copil,doi....pe acasa....Dar cum vorba lunga e saracia omului,daca doriti sa va trimit cartile din care am invatat,sau mai bine zis tocit,imi puteti scrie pe adresa de e-mail:patrickutz09 @gmail.com
MULTA BAFTA!!!!!!!

Trimis de: alina_cor pe 30 Sep 2016, 06:41 AM
Iti multumesc din suflet pentru raspuns!!! Eram super agitata in privinta atator carti... Iti voi scrie pe mail daca nu te deranjeaza pentru materiale. Mesajul tau si faptul ca te-ai oferit sa ne ajuti, vine ca un colac de salvare. Eu iti multumesc!!!!

Trimis de: alina_cor pe 3 Oct 2016, 04:39 PM
Buna din nou!

Eu sunt singurul prof de sport din unitatea unde predau si am clase primare. Nu stiu sincer daca asa cum alcatuiesc eu planul anual este bine sau nu... Poate cineva sa posteze un plan care sa fie bun?

Mii de multumiri!!!!! sign67.gif sign67.gif sign67.gif sign67.gif sign67.gif sign67.gif sign67.gif sign67.gif sign67.gif

Trimis de: alina_cor pe 7 Oct 2016, 07:04 AM
QUOTE (tszakacs @ 29 Sep 2016, 10:38 PM)
Buna  tuturor.Anul acesta am luat definitivatul.Am incercat sa  atasez niste fisiere aici dar mi-a fost imposibil.Eu am invatat doar din Dragnea 2006 si psihopedagogie (conspectul celor 18 teme).In cartea dlui.Dragnea sunt cuprinse ABSOLUT TOATE cerintele din cuprinsul programei.

Motivul pentru care nu poate fi atasata cartea dlui Dragnea este fisierul PDF securizat in care este salvata. Nici print nu se poate da. Poate stie cineva o varianta pentru de-securizarea fisierului si astfel sa ii putem face upload aici. Zi frumoasa!

Trimis de: alina_cor pe 17 Oct 2016, 06:22 PM
Util pentru realizarea planificarilor la clasele primare (pentru cine nu are inca): caietul de evaluare la educatie fizica si sport.

Trimis de: alina_cor pe 17 Oct 2016, 06:24 PM
Util pentru realizarea planificarii 5-8 (pentru cine nu are inca)

Trimis de: cos23 pe 28 Oct 2016, 05:57 PM
Salut ! Stiti ceva de programele pentru definitivat de anu acesta ? Ca zvonuri sunt multe dar nimic concret.

Trimis de: alina_cor pe 28 Oct 2016, 06:49 PM
Inca nu. Abia astept sa apara edu.ro/2017

Trimis de: alina_cor pe 30 Oct 2016, 10:40 AM
Am gasit Metodica predarii gimnasticii in scoala. Este un material util si pentru planificari, poate fi util si pentru examen, in functie de programa care va fi. Spor!

Trimis de: alina_cor pe 6 Nov 2016, 09:17 PM
Eu mi-am ridicat intrebarea: Ce inseamna un test predictiv (face parte din portofoliul pe care trebuie sa-l prezentam). Si am gasit fisierul atasat smile.gif

Trimis de: alina_cor pe 6 Nov 2016, 09:18 PM
Eu mi-am ridicat intrebarea: Ce inseamna un test predictiv (face parte din portofoliul pe care trebuie sa-l prezentam). Si am gasit fisierul atasat smile.gif

Trimis de: alina_cor pe 13 Nov 2016, 06:19 PM
Despre rezistenta, pentru cine are nevoie smile.gif

Trimis de: cos23 pe 6 Dec 2016, 05:18 PM
modele subiecte 2017

Trimis de: cos23 pe 6 Dec 2016, 05:19 PM
..

Trimis de: cos23 pe 16 Dec 2016, 08:59 PM
Modele...

Trimis de: alina_cor pe 28 Jan 2017, 06:34 PM
Buna! V-ati apucat de invatat? huh.gif

Trimis de: alina_cor pe 29 Jan 2017, 06:42 PM
La punctul 2 in tematica apare: contributia EFS la realizarea obiectivelor generale ale educatiei. Ati gasit de unde se poate invata acest subiect???
Multumesc mult!!! unsure.gif sign67.gif

Trimis de: cos23 pe 29 Jan 2017, 08:42 PM
huh.gif unsure.gif unsure.gif nu am gasit un raspuns concret ,si mam axat mai mult pe functii la punctul 2 .

Trimis de: alina_cor pe 29 Jan 2017, 08:47 PM
Și funcțiile? De unde le-ai luat? Dragnea 2006/2002/2000 sau Cârstea? Tocmai am revăzut cartea lui Cârstea- era speciala pentru def. Și apar cu totul alte funcții....

Trimis de: cos23 pe 30 Jan 2017, 06:41 AM
Dragnea 2006

Trimis de: alina_cor pe 30 Jan 2017, 05:46 PM
Da, si eu cred ca acele functii sunt de invatat.

Pct. 3 - Raportul EF-sanatate in conceptie europeana, l-ai gasit in vreo carte tratat? confused24.gif

Trimis de: alina_cor pe 30 Jan 2017, 08:07 PM
Pct. 5: Jocurile de miscare in EFS: definire, caracteristici, tipologie.... Nu stiu in care dintre materialele din bibliografie il putem regasi, dar am gasit acest fisier pe net care pare cuprinzator.

https://www.scribd.com/doc/131994283/Jocuri-de-Miscare

Trimis de: alina_cor pe 30 Jan 2017, 08:22 PM
http://www.editurauniversitara.ro/carte/pedagogie-95/didactica_educatiei_fizice/10537

CAPITOLUL 5. JOCUL DE MISCARE METODA SI MIJLOC DE INSTRUIRE IN EDUCATIE FIZICA /127
5.1. Jocul - factor de dezvoltare umana / 127
5.2. Caracteristici ale jocului la diferite varste/128
5.3. Valente instructiv-educative ale jocului de miscare / 129
5.4. Tipuri de jocuri de miscare / 130
5.5. Locul jocului de miscare in lectia de educatie fizica / 132
5.6. Metodologia utilizarii jocului de miscare in educatie fizica / 138

Trimis de: cos23 pe 1 Feb 2017, 06:11 PM
punctu 3 nici eu nu stiu de unde sa-l iau , la punctu 5 , cartea gasit pe net e forte utila pentru aplicarea la clasa , iar celalanta nu stiu despre ce e vorba in ia

Trimis de: alina_cor pe 4 Feb 2017, 10:33 AM
La pct. 7 - Efortul in EFS, in cartea lui Dragnea, desi capitolul ar lasa de inteles ca este ceea ce ne trebuie, este tratat efortul in antrenamentul sportiv. Sunt convinsa ca atunci cand au facut tematica au avut in vedere o alta carte pentru acest punct. Stiti care??? confused24.gif

Trimis de: alina_cor pe 4 Feb 2017, 10:34 AM
De asemenea, pct. 6, din ce carte, stie cineva? blink.gif blink.gif blink.gif

Trimis de: alina_cor pe 4 Feb 2017, 10:36 AM
QUOTE (cos23 @ 1 Feb 2017, 07:11 PM)
punctu 3 nici eu nu stiu de unde sa-l iau , la punctu 5 , cartea gasit pe net e forte utila pentru aplicarea la clasa , iar celalanta nu stiu despre ce e vorba in ia

@Cos23, cuprinsul pe care l-am postat este exact ce ne trebuie pentru punctul 5. Dar trebuie facut rost de carte. Eu voi merge la anefs sa vedem ce au, voi posta aici tot ceea ce gasesc.

Trimis de: thereau73 pe 4 Feb 2017, 04:28 PM
Deci e 100% ca nu se mai da psihopedagogie???

Trimis de: alina_cor pe 4 Feb 2017, 04:33 PM
Da....

Trimis de: cos23 pe 4 Feb 2017, 05:51 PM
acum am inteles la ce te refereai @alina_cor si mutumim pentru ajutoru pe care ni-l dai !!!

Trimis de: cos23 pe 11 Feb 2017, 08:50 AM
confused06.gif confused06.gif confused06.gif

Trimis de: alina_cor pe 15 Feb 2017, 09:00 PM
Am găsit punctul 3 în Dragnea 2006. Nu știu dacă este sau nu complet, dar în alta carte nu am găsit nimic.
Ma gândeam ca densitatea este un punct important. În cursurile mele am găsit-o tratată la MEF (metodica EF). Dar nu este nicio carte în bibliografie de MEF. Voi unde ați găsit acest subiect?

Trimis de: alina_cor pe 18 Feb 2017, 10:03 AM
Jocul de miscare - punctul 5, din cartea Monicai Stanescu. Am atasat poze acestui mesaj cu acest subiect. Spor la invatat si conspectat smile.gif

Trimis de: alina_cor pe 25 Feb 2017, 10:31 AM
Dupa ce am parcurs mai multe carti din bibliografie si mi-am facut mii de nervi cautand subiectele cerute, am reusit in proportie de 90% parcurgerea primei parti. Am atasat un tabel cu cartile de unde se pot gasi acestea. Eu am mai facut poze subiectelor necesare (mai ales din prima parte deocamdata), daca sunteti interesati, scrieti-mi si mai atasez.
Daca printre cei care citesc aceste postari sunt profesori care au gasit si ceea ce imi lipseste mie (din prima parte: aspecte psihogenetice și psihodinamice ale dezvoltării motrice, caracteristicile densitatii, Olimpiada Națională a Sportului Școlar și Olimpiada Gimnaziilor - activități sportive extracurriculare) v-as ramane recunoscatoare daca m-ati indruma in ce carti le pot gasi. Multumesc anticipat!

Ah, pentru cei care interesati: La biblioteca UNEFS-ului nu se mai pot imprumuta carti, doar la sala de lectura este permisa studierea lor, si se interzice xeroxarea acestora!!

Trimis de: cos23 pe 26 Feb 2017, 08:34 AM
Salut ! portofoliu l-ati terminat ? ce ati facut la punctul "instrumente de evaluare" ?

Trimis de: thereau73 pe 26 Feb 2017, 06:06 PM
Puteti atasa va rog cartea d-lui Dragnea ? 2006 !
Va multumesc !

Trimis de: thereau73 pe 26 Feb 2017, 06:38 PM
Alina, la ce pagina ai gasit in Dragnea 2002 EFORTUL FIZIC? Multumesc !

Trimis de: cos23 pe 26 Feb 2017, 06:40 PM
e dat un link pentru carte de alina_cor , depaseste dimensiunile sa fie postata aici .

Trimis de: thereau73 pe 26 Feb 2017, 07:22 PM
Ok. Multumesc !

Trimis de: thereau73 pe 26 Feb 2017, 07:32 PM
Nu o pot deschide. Daca o aveti si o puteti trimite va rog frumos ! adresa mea de mail e popf10e@yahoo.com . VA MULTUMESC ! Dragnea 2006

Trimis de: thereau73 pe 26 Feb 2017, 08:07 PM
Am primit-o. Iti multumesc frumos !

Trimis de: alina_cor pe 26 Feb 2017, 08:48 PM
QUOTE (thereau73 @ 26 Feb 2017, 07:38 PM)
Alina, la ce pagina ai gasit in Dragnea 2002 EFORTUL FIZIC? Multumesc !

Efortul fizic l-am gasit in Dragnea 2006 definitie si caracteristici (desi sunt mai degraba ale antrenamentului sportiv) la pagina 49. Parametrii efortului i-am gasit in cartea Gloria și Gheorghe Rață: Educația fizică și metodica predării ei, iar tipuri de efort in ergofiziologie si pe https://www.scribd.com/doc/296406816/Tipuri-de-Efort-1

Trimis de: thereau73 pe 1 Mar 2017, 02:56 PM
multumesc !

Trimis de: thereau73 pe 4 Mar 2017, 10:36 PM
Alina, imi poti trimite te rog cartea domnilor Rata?

Trimis de: alina_cor pe 5 Mar 2017, 09:11 AM
Buna! Nu am cartea lor. Am mers la UNEFS si am pozat ceea ce m-a interesat. Spune-mi de ce subiect ai nevoie si atasez pozele paginilor respective.

Trimis de: thereau73 pe 5 Mar 2017, 12:17 PM
Imi lipseste ceea ce ai subliniat cu galben.

Trimis de: alina_cor pe 5 Mar 2017, 12:33 PM
In cartea lui Rata nu sunt acele subiecte.
Tu de unde le-ai luat pe cele pe care eu le-am gasit in cartile lui Rata?

Trimis de: Cătălina29 pe 5 Mar 2017, 02:40 PM
Bună ziua, stie cineva in ce carte se gaseste definiția educației fizice incluzive?

Trimis de: alina_cor pe 5 Mar 2017, 03:03 PM
Lasa-mi un e-mail si iti trimit eu acum

Trimis de: alina_cor pe 5 Mar 2017, 03:13 PM
QUOTE (Cătălina29 @ 5 Mar 2017, 03:40 PM)
Bună ziua, stie cineva in ce carte se gaseste definiția educației fizice incluzive?

In fisierul word atasat smile.gif
Spor!

Trimis de: Cătălina29 pe 5 Mar 2017, 04:16 PM
Mulțumesc

Trimis de: thereau73 pe 5 Mar 2017, 07:43 PM
QUOTE (alina_cor @ 5 Mar 2017, 01:33 PM)
In cartea lui Rata nu sunt acele subiecte.
Tu de unde le-ai luat pe cele pe care eu le-am gasit in cartile lui Rata?

Imi cer scuze, eu am gresit. Am nevoie de punctul 2 ( in afara de functii) , punctele 7 si 8.


Trimis de: alina_cor pe 6 Mar 2017, 09:40 AM
QUOTE (thereau73 @ 5 Mar 2017, 08:43 PM)
QUOTE (alina_cor @ 5 Mar 2017, 01:33 PM)
In cartea lui Rata nu sunt acele subiecte.
Tu de unde le-ai luat pe cele pe care eu le-am gasit in cartile lui Rata?

Imi cer scuze, eu am gresit. Am nevoie de punctul 2 ( in afara de functii) , punctele 7 si 8.

Am pozele pe telefon. Îmi este mai ușor sa le trimit pe mail. Lasă-mi mailul tău și ți le trimit azi.

Trimis de: alina_cor pe 6 Mar 2017, 11:36 AM
QUOTE (alina_cor @ 6 Mar 2017, 10:40 AM)
QUOTE (thereau73 @ 5 Mar 2017, 08:43 PM)
QUOTE (alina_cor @ 5 Mar 2017, 01:33 PM)
In cartea lui Rata nu sunt acele subiecte.
Tu de unde le-ai luat pe cele pe care eu le-am gasit in cartile lui Rata?

Imi cer scuze, eu am gresit. Am nevoie de punctul 2 ( in afara de functii) , punctele 7 si 8.

Am pozele pe telefon. Îmi este mai ușor sa le trimit pe mail. Lasă-mi mailul tău și ți le trimit azi.

Gata. Trimis. Le-ai primit?

Trimis de: thereau73 pe 6 Mar 2017, 02:40 PM
Le-am primit. Iti multumesc.
Legat de partea de didactica , am cartea d-lui Savescu cu exercitii. Daca ai nevoie de ceva iti trimit cu placere.

Trimis de: alina_cor pe 6 Mar 2017, 02:58 PM
QUOTE (thereau73 @ 6 Mar 2017, 03:40 PM)
Le-am primit. Iti multumesc.
Legat de partea de didactica , am cartea d-lui Savescu cu exercitii. Daca ai nevoie de ceva iti trimit cu placere.

O ai scanata? O poti atasa aici sau trimite pe e-mail? Daca nu, la ce subiecte ne-ar fi de folos? (nicio carte de Savescu nu se gaseste la biblioteca UNEFSului, asa ca nu am avut ocazia sa o parcurg....).
Multumesc!

Trimis de: alina_cor pe 6 Mar 2017, 04:18 PM
Am gasit despre Olimpiada Nationala a Sportului Scolar. Cred ca mai cuprinzator decat acest document nu exista smile.gif

Trimis de: alina_cor pe 6 Mar 2017, 04:19 PM
QUOTE (alina_cor @ 6 Mar 2017, 05:18 PM)
Am gasit despre Olimpiada Nationala a Sportului Scolar. Cred ca mai cuprinzator decat acest document nu exista smile.gif

Scuze, aici atasamentul smile.gif

Trimis de: alina_cor pe 6 Mar 2017, 04:23 PM
Si despre Olimpiada Gimnaziilor

Trimis de: Al3xM pe 6 Mar 2017, 06:46 PM
Carte exercitii Savescu
https://www.scribd.com/document/341090244/Exerci%C8%9Bii-S%C4%83vescu

Trimis de: thereau73 pe 6 Mar 2017, 07:13 PM
E vorba despre cartea atasata de Alex. Din ceea ce stiu eu, la al treilea subiect se dau doar exercitii.
Anul trecut a fost standul pe maini. Nu cred ca are rost sa ne umplem capul cu tot ceea ce se cere in didactica, adica cele 18 puncte. Eu o sa le citesc, o sa invat de acolo foarte bine calitatile motrice , in rest cred ca se pune foarte mare accent pe teorie.

Trimis de: Al3xM pe 6 Mar 2017, 07:19 PM
Nu puteam sa atasez PDF-ul pentru ca nu imi permitea spatiul! daca este cineva interesat de carte ii rog sa imi lase adresa de email si o atasez acolo!

Trimis de: alina_cor pe 6 Mar 2017, 08:42 PM
QUOTE (Al3xM @ 6 Mar 2017, 08:19 PM)
Nu puteam sa atasez PDF-ul pentru ca nu imi permitea spatiul! daca este cineva interesat de carte ii rog sa imi lase adresa de email si o atasez acolo!

Eu :-)
alina.corcodel@yahoo.com
Mulțumesc!

Trimis de: bmradu pe 9 Mar 2017, 09:26 AM
QUOTE (Al3xM @ 6 Mar 2017, 08:19 PM)
Nu puteam sa atasez PDF-ul pentru ca nu imi permitea spatiul! daca este cineva interesat de carte ii rog sa imi lase adresa de email si o atasez acolo!

Salutare...as dori si eu cartea
batin_mircea_radu@yahoo.com
mersi anticipat...smile.gif

Trimis de: thereau73 pe 10 Mar 2017, 08:02 PM
Unde ati gasit definitia aptitudinilor motrice?

Trimis de: alina_cor pe 11 Mar 2017, 08:58 AM
QUOTE (thereau73 @ 10 Mar 2017, 09:02 PM)
Unde ati gasit definitia aptitudinilor motrice?

Dragnea 2002

Trimis de: alina_cor pe 11 Mar 2017, 09:00 AM
QUOTE (bmradu @ 9 Mar 2017, 10:26 AM)
QUOTE (Al3xM @ 6 Mar 2017, 08:19 PM)
Nu puteam sa atasez PDF-ul pentru ca nu imi permitea spatiul! daca este cineva interesat de carte ii rog sa imi lase adresa de email si o atasez acolo!

Salutare...as dori si eu cartea
batin_mircea_radu@yahoo.com
mersi anticipat...smile.gif

Ti-am trimis eu acum pe mail. Te rog sa imi confirmi daca ai primit. Spor la invatat!

Trimis de: thereau73 pe 12 Mar 2017, 10:18 AM
QUOTE (alina_cor @ 11 Mar 2017, 10:00 AM)
QUOTE (bmradu @ 9 Mar 2017, 10:26 AM)
QUOTE (Al3xM @ 6 Mar 2017, 08:19 PM)
Nu puteam sa atasez PDF-ul pentru ca nu imi permitea spatiul! daca este cineva interesat de carte ii rog sa imi lase adresa de email si o atasez acolo!

Salutare...as dori si eu cartea
batin_mircea_radu@yahoo.com
mersi anticipat...smile.gif

Ti-am trimis eu acum pe mail. Te rog sa imi confirmi daca ai primit. Spor la invatat!

Alina, am gasit in Dragnea 2002 la pagina 200 Aptitudini motrice-aptitudini psihomotrice. De acolo ai invatat ?

Trimis de: thereau73 pe 12 Mar 2017, 10:20 AM
QUOTE (alina_cor @ 11 Mar 2017, 09:58 AM)
QUOTE (thereau73 @ 10 Mar 2017, 09:02 PM)
Unde ati gasit definitia aptitudinilor motrice?

Dragnea 2002


Alina, am gasit in Dragnea 2002 la pagina 200 Aptitudini motrice-aptitudini psihomotrice. De acolo ai invatat ?

Trimis de: alina_cor pe 12 Mar 2017, 10:40 AM
QUOTE (thereau73 @ 12 Mar 2017, 11:20 AM)
QUOTE (alina_cor @ 11 Mar 2017, 09:58 AM)
QUOTE (thereau73 @ 10 Mar 2017, 09:02 PM)
Unde ati gasit definitia aptitudinilor motrice?

Dragnea 2002


Alina, am gasit in Dragnea 2002 la pagina 200 Aptitudini motrice-aptitudini psihomotrice. De acolo ai invatat ?

Definitia aptitudinilor da, din Dragnea 2002, p. 52.
Definitia efortului fizic, tot din Dragnea 2002, p. 54

Trimis de: alina_cor pe 12 Mar 2017, 04:11 PM
Eu am gasit pentru prima parte din urmatoarele materiale, propuse sau nu in bibliografie.

Trimis de: alina_cor pe 12 Mar 2017, 04:13 PM
Varianta jpg

Trimis de: alina_cor pe 12 Mar 2017, 04:17 PM
Din partea a doua am gasit din urmatoarele materiale, propuse sau nu in bibliografie

Trimis de: alina_cor pe 12 Mar 2017, 05:36 PM
Cartea de Savescu aici sau pe mail smile.gif
https://www.scribd.com/document/341090244/E...ii-S%C4%83vescu

Trimis de: bmradu pe 12 Mar 2017, 08:34 PM
QUOTE (alina_cor @ 11 Mar 2017, 10:00 AM)
QUOTE (bmradu @ 9 Mar 2017, 10:26 AM)
QUOTE (Al3xM @ 6 Mar 2017, 08:19 PM)
Nu puteam sa atasez PDF-ul pentru ca nu imi permitea spatiul! daca este cineva interesat de carte ii rog sa imi lase adresa de email si o atasez acolo!

Salutare...as dori si eu cartea
batin_mircea_radu@yahoo.com
mersi anticipat...smile.gif

Ti-am trimis eu acum pe mail. Te rog sa imi confirmi daca ai primit. Spor la invatat!

Salut...mersi frumos...am primit..smile.gif

Trimis de: alina_cor pe 13 Mar 2017, 08:47 PM
Am incercat sa creez documente PDF cu toate pozele din cartile pe care eu le-am consultat la biblioteca UNEFS-ul pentru a atinge marea parte a subiectelor cerute. Unele PDFuri erau prea mari, asa ca am facut mai multe fisiere.

Atasat acestui mesaj este cartea Aurei Bota - EF disciplina in planul de invatamant

Trimis de: alina_cor pe 13 Mar 2017, 08:48 PM
Aici A. Bota - Orientari actuale in predarea EFS in invatamantul primar

Trimis de: alina_cor pe 13 Mar 2017, 08:50 PM
In doua parti este cartea Grigore, Dintica - Metodica dezvoltarii calitatilor motrice la copiii de 7-11 ani. Aici partea 1

Trimis de: alina_cor pe 13 Mar 2017, 08:50 PM
Partea a 2-a din Grigore, Dintica - Met. dezv. cal.m. la copiii de 7-11 ani

Trimis de: alina_cor pe 13 Mar 2017, 08:51 PM
Hidi - Gimnastica. Gimnastica de baza

Trimis de: alina_cor pe 13 Mar 2017, 08:53 PM
M. Stanescu - Jocul de miscare este in 4 parti. Aici partea 1.

Trimis de: alina_cor pe 13 Mar 2017, 08:53 PM
Partea a 2a din M. Stanescu - Jocul de miscare

Trimis de: alina_cor pe 13 Mar 2017, 08:54 PM
Partea a 3a din M. Stanescu - Jocul de miscare

Trimis de: alina_cor pe 13 Mar 2017, 08:55 PM
Ultima parte din selectia facuta din M. Stanescu - Jocul de miscare

Trimis de: alina_cor pe 13 Mar 2017, 08:56 PM
Rata - EF si metodica predarii ei, tot in 4 fisiere. Aici este primul

Trimis de: alina_cor pe 13 Mar 2017, 08:57 PM
Al doilea din Rata - EF si metodica predarii ei

Trimis de: alina_cor pe 13 Mar 2017, 08:58 PM
Al 3lea fisier din Rata - EF si metodica predarii ei

Trimis de: alina_cor pe 13 Mar 2017, 08:59 PM
Ultimul din Rata - EF si metodica predarii ei

Trimis de: vali8181 pe 15 Mar 2017, 01:48 PM
QUOTE (alina_cor @ 12 Mar 2017, 05:13 PM)
Varianta jpg

Motricitatea la varsta scolara- are cineva o caracterizare simplificata in plan

-somatic
-functional
-psihic
-motric

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 08:27 AM
Cartea Monicai Stanescu - Didactica EFS, o selectie in 3 parti. Aici partea 1

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 08:28 AM
M. Stanescu - Didactica EFS partea a 2a

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 08:28 AM
M. Stanescu - Didactica EFS - ultima partea

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 07:01 PM
Rata - Didactica EFS, selectie in 3 parti. Prima parte aici.

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 07:03 PM
Rata - Didactica EFS_2

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 07:03 PM
Rata-Didactica EFS_3

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 07:23 PM
Virgil Tudor - Masurare si evaluare in EFS

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 07:30 PM
Virgil Tudor - Didactica EFS, activitati extracurriculare

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 08:48 PM
Selectii din Barbu, Stoica - Atletism. Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de EF, in 7 parti. Aici prima

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 08:48 PM
Barbu, Stoica - Atletism. Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de EF, partea a 2a

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 08:49 PM
Barbu, Stoica - Atletism. Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de EF, partea a 3a

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 08:49 PM
Barbu, Stoica - Atletism. Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de EF, partea a 4a

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 08:49 PM
Barbu, Stoica - Atletism. Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de EF, partea a 5a

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 08:50 PM
Barbu, Stoica - Atletism. Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de EF, partea a 6a

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 08:50 PM
Barbu, Stoica - Atletism. Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de EF, ultima parte

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 09:23 PM
Doina Croitoru - Volei in scoala, selectii in 2 parti

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 09:23 PM
Doina Croitoru - Volei in scoala_2

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 09:56 PM
Mihai Epuran - Invatarea motrica, aplicatii in activitatile corporale_ selectii in 2 parti

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 09:57 PM
Mihai Epuran - Invatarea motrica, aplicatii in activitatile corporale_2

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 10:01 PM
Sabina Macovei, Popescu Gabriel -Didactica predarii disciplinelor gimnice

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 10:20 PM
V. Grigore - Gimnastica_Manual pentru cursul de baza_ selectie in 4 parti

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 10:22 PM
V. Grigore - Gimnastica_Manual pentru cursul de baza_2

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 10:22 PM
V. Grigore - Gimnastica_Manual pentru cursul de baza_3

Trimis de: alina_cor pe 17 Mar 2017, 10:24 PM
V. Grigore - Gimnastica_Manual pentru cursul de baza-ultima parte din selectii

Trimis de: alina_cor pe 18 Mar 2017, 11:17 AM
Un alt profesor de EFS care va sustine definitivatul anul acesta mi-a recomandat cartea lui Laurentiu Oprea si Roxana Sulea: Ghid pentru profesorii de EFS.
Am gasit-o pe net in format PDF si am atasat-o acestui mesaj. Este destul de cuprinzatoare si sistematizeaza destul de bine multe dintre subiectele din tematica. Spor la invatat tuturor!

Trimis de: alina_cor pe 26 Mar 2017, 08:37 AM
Cartea Sabinei Macovei pentru rezolvarea subiectului de gimnastica ritmica este perfecta, chiar daca nu este in bibliografie smile.gif
Am facut 4 fisiere pdf cu selectii din aceasta carte. Spor!

Trimis de: alina_cor pe 26 Mar 2017, 08:38 AM
Macovei-Gimnastica ritmica in scoala 2

Trimis de: alina_cor pe 26 Mar 2017, 08:38 AM
Macovei-Gimnastica ritmica in scoala 3

Trimis de: alina_cor pe 26 Mar 2017, 08:39 AM
Macovei-Gimnastica ritmica in scoala - ultima parte din selectii

Trimis de: alina_cor pe 26 Mar 2017, 02:29 PM
Buna! Am si eu o intrebare. Ministerul propune "n" variante de subiecte, dar care evident nu cuprind toate punctele din tematica. Intrebarea este: ar trebui sa ma axez doar pe acele variante? Adica se va alege una din variantele deja facuta si postata pe siteul oficial? Sau vor formula alte subiecte din tematica propusa?????
sign67.gif confused24.gif confused06.gif blink.gif unsure.gif confused05.gif confused24.gif

Trimis de: bmradu pe 26 Mar 2017, 07:52 PM
Salut Alina....variantele de care vorbesti sunt afisate undeva....si daca da imi poti spune unde...???...si eu stiu doar de o varianta afisata...mersi..smile.gif

Trimis de: alina_cor pe 27 Mar 2017, 10:32 AM
QUOTE (bmradu @ 26 Mar 2017, 08:52 PM)
Salut Alina....variantele de care vorbesti sunt afisate undeva....si daca da imi poti spune unde...???...si eu stiu doar de o varianta afisata...mersi..smile.gif

Buna! Asa credeam rasfoind ceea ce s-a intamplat in anii precedenti; dar pentru 2017 nu am gasit decat un model.

Trimis de: alina_cor pe 31 Mar 2017, 07:02 AM
QUOTE (alina_cor @ 26 Mar 2017, 03:29 PM)
Buna! Am si eu o intrebare. Ministerul propune "n" variante de subiecte, dar care evident nu cuprind toate punctele din tematica. Intrebarea este: ar trebui sa ma axez doar pe acele variante? Adica se va alege una din variantele deja facuta si postata pe siteul oficial? Sau vor formula alte subiecte din tematica propusa?????
sign67.gif confused24.gif confused06.gif blink.gif unsure.gif confused05.gif confused24.gif

Buna! Am avut ieri inspectie si am profitat de ocazie smile.gif Am intrebat inspectorul cum este cu variantele si mi-a spus ca in fiecare an se face un model si atat. Cu vreo 2 zile inainte de examen se fac 5 variante, din care in dimineata examenului se extrage una. Sincer, asa si pare logic, nu stiu de ce m-am gandit ca in ceilalti ani ar fi putut sa fie mai usor wub.gif
Voi v-ati apucat de invatat?

Trimis de: costi_52 pe 31 Mar 2017, 08:15 AM
QUOTE (alina_cor @ 31 Mar 2017, 08:02 AM)
Buna! Am avut ieri inspectie si am profitat de ocazie smile.gif Am intrebat inspectorul cum este cu variantele si mi-a spus ca in fiecare an se face un model si atat. Cu vreo 2 zile inainte de examen se fac 5 variante, din care in dimineata examenului se extrage una. Sincer, asa si pare logic, nu stiu de ce m-am gandit ca in ceilalti ani ar fi putut sa fie mai usor wub.gif
Voi v-ati apucat de invatat?

Nu se face niciun model. În fiecare an constituie model subiectul din anul anterior.

Trimis de: alina_cor pe 1 Apr 2017, 09:44 AM
QUOTE (costi_52 @ 31 Mar 2017, 09:15 AM)
QUOTE (alina_cor @ 31 Mar 2017, 08:02 AM)
Buna! Am avut ieri inspectie si am profitat de ocazie smile.gif Am intrebat inspectorul cum este cu variantele si mi-a spus ca in fiecare an se face un model si atat. Cu vreo 2 zile inainte de examen se fac 5 variante, din care in dimineata examenului se extrage una. Sincer, asa si pare logic, nu stiu de ce m-am gandit ca in ceilalti ani ar fi putut sa fie mai usor  wub.gif
Voi v-ati apucat de invatat?

Nu se face niciun model. În fiecare an constituie model subiectul din anul anterior.

Dar pe modelul de anul acesta apar puncte noi; și a dispărut psihopedagogia. Poate i-au făcut un "update" biggrin.gif

Trimis de: Cristi Chidu pe 3 Apr 2017, 09:24 AM
Salutare colegi.daca va rog imi puteti trimite si mie pe mail materialele care le folosti?la metodica nu am gasit chiar toate punctele.multumesc

Trimis de: alina_cor pe 3 Apr 2017, 09:25 AM
QUOTE (Cristi Chidu @ 3 Apr 2017, 10:24 AM)
Salutare colegi.daca va rog imi puteti trimite si mie pe mail materialele care le folosti?la metodica nu am gasit chiar toate punctele.multumesc

Bună! Eu am postat materialele în care am găsit aproape toate subiectele. Nu le-ai putut descarca?

Trimis de: Cristi Chidu pe 3 Apr 2017, 09:29 AM
Buna.nu toate le-am putut descarca.si din tematica doar primele 4 puncte le-am gasit.adresa mea cristianchidu@gmail.com
Multumesc

Trimis de: alina_cor pe 3 Apr 2017, 11:12 AM
QUOTE (Cristi Chidu @ 3 Apr 2017, 10:29 AM)
Buna.nu toate le-am putut descarca.si din tematica doar primele 4 puncte le-am gasit.adresa mea cristianchidu@gmail.com
Multumesc

Ti-am trimis in total 42 de e-mailuri. Sper ca acum sa le poti descarca. Spor la invatat!

Trimis de: Kodokan pe 3 Apr 2017, 09:35 PM
Salut colegi!
Am si eu o nedumerire,la primul subiect de 60 de puncte in care ei au zis ca vor da din specialitate,sa ne asteptam si la subiecte din didactica sau vor fi doar cele din teorie?
Ar putea cineva sa posteze concret cateva aspecte psihodinamice si psihogenetice din motricitate?
Va multumesc anticipat si spor la invatat!!!

Trimis de: alina_cor pe 5 Apr 2017, 07:03 AM
QUOTE (Kodokan @ 3 Apr 2017, 10:35 PM)
Salut colegi!
Ar putea cineva sa posteze concret cateva aspecte psihodinamice si psihogenetice din motricitate?
Va multumesc anticipat si spor la invatat!!!

Buna! Gasesti in:
Dragnea 2006 (Bibliografie pct. 7),
TAM (Bibliografie pct. 5) si
Epuran, Stănescu: Învățarea motrică – aplicații în activități corporale (Bibliografie pct. 9)
Bafta!

Trimis de: alina_cor pe 5 Apr 2017, 09:46 AM
Bună! A găsit cineva caracteristicile densității? sign67.gif

Trimis de: Cristi Chidu pe 6 Apr 2017, 09:50 AM
Salutare colegi. Are cineva o schita cu bibliografia pt examen si materialele folosite pt fiecare punct in parte?era in comentariile din discutii dar nu completa si doar pe teorie.

Trimis de: alina_cor pe 7 Apr 2017, 07:25 AM
QUOTE (Cristi Chidu @ 6 Apr 2017, 10:50 AM)
Salutare colegi. Are cineva o schita cu bibliografia pt examen si materialele folosite pt fiecare punct in parte?era in comentariile din discutii dar nu completa si doar pe teorie.

Aceasta este bibliografia/tematica pe care am gasit-o eu. Nu este completa in proportie de 100%, dar mai mult nu am putut gasi. Daca acest lucru nu este suficient pentru examenul de anul acesta, la anul voi incerca mai mult sad.gif

Trimis de: alina_cor pe 9 Apr 2017, 02:34 PM
La multi ani tuturor celor care poartă nume de flori! Și spor la învățat tuturor!

Trimis de: alina_cor pe 17 Apr 2017, 05:37 PM
Bună! Ce subiecte v-au atras atenția?
Părerea mea este ca vor da o calitate motrică, ceva din jocuri, dinamica sau densitate, efortul fizic.
Voi? Ce părere aveți?

Trimis de: bmradu pe 18 Apr 2017, 10:39 AM
QUOTE (alina_cor @ 17 Apr 2017, 06:37 PM)
Bună! Ce subiecte v-au atras atenția?
Părerea mea este ca vor da o calitate motrică, ceva din jocuri, dinamica sau densitate, efortul fizic.
Voi? Ce părere aveți?

Salutare....cred ca va da si din functii sau motricitate..sau cel putin o definitie sa sa le numerotam..smile.gif...
sper sa nu pice ceva din ONSS sau sistemul de educatie...sad.gif...

Trimis de: mioritici pe 18 Apr 2017, 12:27 PM
Buna,definitie pt ed fizica incluziva?Multumesc!

Trimis de: alina_cor pe 18 Apr 2017, 07:46 PM
QUOTE (mioritici @ 18 Apr 2017, 01:27 PM)
Buna,definitie pt ed fizica incluziva?Multumesc!

Buna! Ai un atasament pe pagina 3 din acest forum. Bafta joi!

Trimis de: alina_cor pe 18 Apr 2017, 07:46 PM
Intrebare: are cineva subiectele date la def in 2011 si 2010? Multumesc!

Trimis de: costi_52 pe 18 Apr 2017, 08:27 PM
Examenul este național începând cu sesiunea 2012. Până atunci, examenele erau organizate de universități (fiecare cu subiectele ei).

Trimis de: alina_cor pe 18 Apr 2017, 08:37 PM
QUOTE (costi_52 @ 18 Apr 2017, 09:27 PM)
Examenul este național începând cu sesiunea 2012. Până atunci, examenele erau organizate de universități (fiecare cu subiectele ei).

Îți mulțumesc mult!

Trimis de: alina_cor pe 19 Apr 2017, 05:53 PM
BAFTĂ MULTĂ TUTUROR MÂINE!!!!!

Trimis de: cos23 pe 19 Apr 2017, 07:45 PM
Multumim ! Si tie la fel alina !!!

Trimis de: alina_cor pe 21 Apr 2017, 02:52 PM
Bună! Cum a fost examenul? Ce părere aveți?
Mie personal subiectul cu circuitul pentru forță explozivă mi s-a părut mai curând pentru antrenori decât EFS.

Trimis de: Gabriela_Gabriela pe 21 Apr 2017, 03:26 PM
Subiectele au fost destul de dificile! Si cel cu priceperile a fost ca nuca in perete. Sa nu mai vorbim de subpct cu integrarea sportului in sistemul social. Ce ati scris la acest subpct?
La sb cu forta exploziva e interpretabil. De exemplu eu lucrez ca profesor-antrenor si am facut exercitii specifice detentei doar de picioare. Ex: Sarituri cu genuflexiune, sarituri ca mingea, sarituri cu genunchii la piept, sarituri din ghemuit si ghemuit, sarituri cu schimbarea picioarelor in aer. Din ce am inteles trebuiau ex pt toate segmentele corporale. Detenta se perfectioneaza prin exercitii de picioare. Sunt intr-adevar ex si pt detenta in brate, dar in niciun caz ex de abd, sau spate. Voi ce ati scris? Si dozarile sunt interpretabile. Puteau da subiecte mai clare. Puteau sa se axeze pe calitati si deprinderi....Acum cum ne-o fi norocul!

Trimis de: alina_cor pe 21 Apr 2017, 04:03 PM
QUOTE (Gabriela_Gabriela @ 21 Apr 2017, 04:26 PM)
Subiectele au fost destul de dificile! Si cel cu priceperile a fost ca nuca in perete. Sa nu mai vorbim de subpct cu integrarea sportului in sistemul social. Ce ati scris la acest subpct?
La sb cu forta exploziva e interpretabil. De exemplu eu lucrez ca profesor-antrenor si am facut exercitii specifice detentei doar de picioare. Ex: Sarituri cu genuflexiune, sarituri ca mingea, sarituri cu genunchii la piept, sarituri din ghemuit si ghemuit, sarituri cu schimbarea picioarelor in aer. Din ce am inteles trebuiau ex pt toate segmentele corporale. Detenta se perfectioneaza prin exercitii de picioare. Sunt intr-adevar ex si pt detenta in brate, dar in niciun caz ex de abd, sau spate. Voi ce ati scris? Si dozarile sunt interpretabile. Puteau da subiecte mai clare. Puteau sa se axeze pe calitati si deprinderi....Acum cum ne-o fi norocul!

Asa este! Tot ceea ce ai scris este valabil pentru mine! Și eu am scris exerciții pentru dezvoltarea forței explozive a trenului inferior. Sper totuși sa fie suficient....
La integrarea în sistemul social eu am scris din funcția sociala. Altceva nu am știut ce.... Tu ce ai scris la acest subpunct?

Trimis de: Gabriela_Gabriela pe 21 Apr 2017, 04:40 PM
La noi în sala s-a scris cerinta conform vârstei celor care participa la procesul de educație. Dar nu cred ca are vreo legătură, sincer. Nu am găsit nicăieri aceste cerințe. Cei care concep subiectele ar putea sa le facă putin mai accesibile și mai clare.

Trimis de: Gabriela_Gabriela pe 21 Apr 2017, 04:42 PM
La dozare la ex de forță eu am scris numărul de repetări al fiecărui exercițiu. Fiind circuit cred ca trebuia cu lucru și pauza, nu? Tu cum ai scris?

Trimis de: alina_cor pe 21 Apr 2017, 05:29 PM
QUOTE (Gabriela_Gabriela @ 21 Apr 2017, 05:42 PM)
La dozare la ex de forță eu am scris numărul de repetări al fiecărui exercițiu. Fiind circuit cred ca trebuia cu lucru și pauza, nu? Tu cum ai scris?

Eu am scris ca elevii vor sta 1 minut la fiecare statie si vor avea 1 minut pauza. Asa am vazut eu cel putin lucrurile. Am scris ca vor schimba statiile in sensul acelor de ceasornic. Acum realizez ca poate scriam si de cate ori se va lucra circuitul (desi acest lucru tine si de varsta si de nivelul de participare al elevilor)....

Trimis de: Gabriela_Gabriela pe 21 Apr 2017, 05:59 PM
Cred ca este ok ceea ce ai scris. Probabil va depinde mult și cum interpretează cei care corectează.

Trimis de: thereau73 pe 22 Apr 2017, 06:48 AM
Alina, nici eu nu am scris de cate ori se va repeta circuitul fiindca e imposibil sa lucrezi cu copiii asa ceva in ciclul gimnazial. Mi se pare incredibil de greu sa dezvolti forta exploziva prin circuit.
Eu am facut exercitiile cu 45 de sec.timp de lucru si 45 sec.pauza, daca asta au cerut asta am scris....adevarul e ca depinde si de cine corecteaza... cat despre priceperile motrice...nici macar nu le-am citit fiindca nu s-a mai dat niciodata asa ceva...

Trimis de: Gabriela_Gabriela pe 22 Apr 2017, 08:42 AM
Și eu citisem priceperile doar o data. Deși erau 6 rânduri cu totul nu le-am dat importanta pt ca exact cum zici tu nu s-au dat niciodată. Am scris ce mi-a rămas în cap.
Știam perfect deprinderile.
Aveau n variante de subiecte fără a ne încurca.
Ma asteptam ca vor da ceva și din lecția de educație fizica, din funcțiile educației, ex fizic sau metode de dezvoltare ale calităților motrice. Cred ca sunt mult mai importante decât priceperile sau forta exploziva, care se dezvolta mai mult în sportul de performanta.
Sa nu mai vb de integrarea ed fizice în sistemul social.
După ce ca ne-au dat o bibliografie interminabila, ne-au programat examenul imediat după Pasti, ne-au dat foarte multe subiecte în timp puțin, nici măcar nu au încercat sa facă sb mai accesibile.

Trimis de: alina_cor pe 22 Apr 2017, 09:01 AM
QUOTE (Gabriela_Gabriela @ 22 Apr 2017, 09:42 AM)
Și eu citisem priceperile doar o data. Deși erau 6 rânduri cu totul nu le-am dat importanta pt ca exact cum zici tu nu s-au dat niciodată. Am scris ce mi-a rămas în cap.
Știam perfect deprinderile.
Aveau n variante de subiecte fără a ne încurca.
Ma asteptam ca vor da ceva și din lecția de educație fizica, din funcțiile educației, ex fizic sau metode de dezvoltare ale calităților motrice. Cred ca sunt mult mai importante decât priceperile sau forta exploziva, care se dezvolta mai mult în sportul de performanta.
Sa nu mai vb de integrarea ed fizice în sistemul social.
După ce ca ne-au dat o bibliografie interminabila, ne-au programat examenul imediat după Pasti, ne-au dat foarte multe subiecte în timp puțin, nici măcar nu au încercat sa facă sb mai accesibile.

Si mie mi s-au parut multe subiecte inabordabile... Sincer, eu am stat din decembrie sa strang materialele necesare pentru a scoate subiectele din tematica. In acest fel le-am parcurs practic prima oara pe toate (cele pe care le-am gasit). Nici prin cap nu mi-a trecut ca ar putea da priceperile, integrarea educatiei fizice in sistemul social sau detenta!!! Au fost destul de incurcat formulate.
Eu m-am uitat si pe subiectele din anii trecuti. Le-as fi stiut sa le fac pe toate! Erau parca mai clar formulate, erau mai "punctuale".
Nu stiu.... Cred ca ma asteptam ca fiind asa de devreme programat, cu enorm de scris inainte pentru portofoliu (mai ales pentru cei care dam pentru prima oara), sa fie mai usor, mai accesibil.
Eu personal ma asteptam sa fie mult de scris, multe subiecte asa ca in model. Eu, desi stiam ex fizic si functiile, eram convinsa ca nu le va da. De asemenea motricitatea la 6-10/11 ani nu putea sa o dea. Eu eram sigura ca vor da motricitatea la 10-14 ani. A fost si in 2013 si cred ca era mai importanta decat acea integrare.
Iar pentru metodica predarii, nu era oare mai important sa ne vea o veriga de lectie? Circuitul pentru dezvoltarea detentei oricum nu il vom face in veci in lectia de EF....
Sper ca ceea ce am scris sa fie suficient pentru 7,5.
Aflam marti....
Pana atunci, fruntea sus, palmele impreunate si sa dea Domnul sa fie ingaduitori la corectare. Suntem totusi in saptamana alba; miracole se pot intampla smile.gif

Trimis de: Gabriela_Gabriela pe 22 Apr 2017, 11:00 AM
Ce spui tu e valabil și pt. mine. Subiectele din anii trecuți sau din model au fost extrem de accesibile. Și eu ma chinui sa învăț din ianuarie. Nici pt. 5 materii de bac, pe care l-am luat cu nota mare nu am învățat atât. Normal ca ar fi fost mult mai importanta pt lecția de efort o veriga tematica sau motricitatea.
Ideea e ca ne dau de invatat un material interminabil. Chiar și la metodica. E inuman sa înveți atâtea ex din gimnastica acrobatica, toate cu formații de lucru diferite, cu dotări diferite.
La fel și toate probele din atletism sau atâtea procedee tehnico-tactice.
Și pt ce?
Ca sa fim luați la misto de niște copii de 10 ani și pt un salariu de 1500 ron...
Ar trebui sa ne unim și sa facem ceva pt a îmbunătăți ceva.
Doamne ajuta sa luam!

Trimis de: Gabriela_Gabriela pe 22 Apr 2017, 11:00 AM
Lecția de efs voiam sa scriu.

Trimis de: Gabriela_Gabriela pe 22 Apr 2017, 11:01 AM
Și dozări diferite*
Telefonul meu scrie singur și aiurea.

Trimis de: Cristi Chidu pe 25 Apr 2017, 09:01 AM
Tin sa va multumesc tuturor care m-ati ajutat.am reusit sa iau defu.felicitari tuturor

Trimis de: alina_cor pe 25 Apr 2017, 09:25 AM
QUOTE (Cristi Chidu @ 25 Apr 2017, 10:01 AM)
Tin sa va multumesc tuturor care m-ati ajutat.am reusit sa iau defu.felicitari tuturor

Felicitari!!!!! sign28.gif

Trimis de: mioritici pe 25 Apr 2017, 09:58 AM
Ma numar printre debutantii care au luat defu,felicitari tuturor care au reusit,bafta in cariera!

Trimis de: Al3xM pe 25 Apr 2017, 10:16 AM
Multumesc tuturor pentru materialele distribuite! Va doresc succes in continuare!

Trimis de: alina_cor pe 25 Apr 2017, 12:24 PM
Și acum, gradul II, nu? Cine este tentat? biggrin.gif

Trimis de: Al3xM pe 25 Apr 2017, 12:49 PM
Alina_Cor ...ma gandesc ca anul viitor..infiintezi un nou grup..gradul II educatie fizica si sport:)

Trimis de: alina_cor pe 25 Apr 2017, 12:58 PM
QUOTE (Al3xM @ 25 Apr 2017, 01:49 PM)
Alina_Cor ...ma gandesc ca anul viitor..infiintezi un nou grup..gradul II educatie fizica si sport:)

Înființez biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Trimis de: Kodokan pe 25 Apr 2017, 04:46 PM
Va felicit pe toti care ati promovat definitivatul.sunt eunul dintre ei cu 9,72 smile.gif)💪🏻

Trimis de: thereau73 pe 25 Apr 2017, 08:54 PM
Si eu am reusit. Felicitari tuturor !

Trimis de: alina_cor pe 26 Apr 2017, 05:04 PM
Concluzionand, toti cei care am fost utilizatori activi ai forumului suntem buni de cinste smile.gif ?
Tare...!
Bravo! Felicitari tuturor! sign28.gif

Trimis de: Cristi Chidu pe 3 May 2017, 07:53 PM
Salutare.stiti cumva daca este vreun forum asemanator si pt titularizare?

Trimis de: alina_cor pe 27 Sep 2017, 06:54 AM
Buna! Se inscrie cineva la gradul II? wub.gif

Trimis de: alina_cor pe 27 Sep 2017, 07:43 AM
QUOTE (Al3xM @ 25 Apr 2017, 01:49 PM)
Alina_Cor ...ma gandesc ca anul viitor..infiintezi un nou grup..gradul II educatie fizica si sport:)

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=ST&f=104&t=234567

Trimis de: LucianOT pe 10 Nov 2018, 05:20 PM
Buna seara, imi cer scuze pentru deranj.
Am incercat sa descarc de pe paginile anterioare cartile si rezolvarea subiectelor pe care le-ati postat insa nu imi merge...
Va rog din suflet imi puteti trimite si mie carti ,subiecte sau orice alt ceva ce imi poate fi de folos pentru examenul de definitivat EFS....
Aceasta este adresa mea de email: alexandru.lucian112@yahoo.ro
Va multumesc mult, o seara buna !

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)