Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și Cercetării  Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> mobilitate 2019-2020 legat de pensionare 65 femei
utilizatorx
Trimis: 13 Nov 2018, 12:57 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 47
Înscris: 3 Mar 11


Buna ziua!
In draftul Metodologiei de mobilitate, la art. 28 am gasit urmatoarele
Art. 28
2) Condițiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă și stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2019, sunt:
a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 61 de ani și 2 luni, 31 de ani și 2 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;
cool.gif pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.
(3) În baza Deciziei Curții Constituționale nr. 387/2018, cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a), precum și cadrele didactice, femei, care au avut calitatea de personal didactic titular, reîncadrate în funcția de personal didactic, în anul școlar 2018-2019, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, care nu împlinesc 65 de ani până la 1 septembrie 2019, pot opta, la cerere, fie pentru menținerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, fie pentru pensionarea începând cu 1 septembrie 2019. Cererea se adresează, în scris, consiliului de administrație al unității de învățământ în perioada prevăzută în Calendar. Cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menținerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular.
(4) Personalul didactic titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care, până la 1 septembrie 2019, împlinește vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare și dovedește competență profesională deosebită, poate fi menținut în activitate ca titular, în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii, cu excepția cadrelor didactice titulare, femei, care au beneficiat deja de cei 3 ani de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, până la 1 septembrie 2019.
(5) La etapa de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, participă și personalul didactic, care a avut calitatea de personal didactic titular, reîncadrat în funcția de personal didactic, în anul școlar 2018-2019, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, care se încadrează în prevederile alin. (4).
(6) În vederea menținerii în activitate ca titular în funcția didactică, la cerere, în anul școlar 2019-2020, personalul didactic care se încadrează în prevederile alin. (4) și (5) se adresează, în scris, consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, până la data prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică și profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile, însoțite de documentele justificative privind activitatea didactică și științifică, se analizează și se avizează în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în perioada prevăzută de Calendar, în funcție de evoluția demografică la nivel local, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ.
(7) La nivelul unităților de învățământ pot fi avizate numai cererile cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) se încadrează în prevederile alin. (4) și (5);
cool.gif posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, sunt complete și viabile în anul școlar 2019-2020, luând în considerare și prevederile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
c) la nivelul unității/unităților de învățământ, în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcția didactică, nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare și nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare altor cadre didactice titulare din unitățile de învățământ respective, cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (4) și (5) și urmează să fie menținute în activitate în funcția didactică.
As vrea sa aflu cum interpreteaza alti colegi subpunctul6)!!! Se refera la toate cererile de prelungire dupa varsta de pensionare care la pc. 2) a) este 61 ani sau doar la cei de la pc.4, care implinesc 65 in 2019??
Ca asa, daca interpretam ca NU SE DAU AVIZE dupa varsta de pensionare daca nu sunt catedrele viabile pentru cei activi, nu mai e asa neplacut.
Mesaj personal
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

Opțiuni Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved