Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și CercetăriiPagini: (3) [1] 2 3  ( Primul mesaj necitit ) Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> Lămuriri de la MEdC, privind unele probleme sesizate
Dragoș Cârciumaru
Trimis: 29 Sep 2005, 10:43 AM


SIVECO România - Team Leader
****

Grup: SIVECO Romania
Mesaje: 2.526
Înscris: 2 Jul 03


Dragi prieteni,

Legat de problemele sesizate pe acest forum de discutii, am primit de la MEdC cateva lamuriri la urmatoarele intrebari privind desfasurarea programului Bani de liceu:

1. Pot participa elevii din scolile profesionale la acest program?

Potrivit art. 15 alin.7 din Legea nr. 84/1995 "Scoala de arte si meserii
si anul de completare constituie invatamant profesional" si potrivit
art.15 alin.5 pct.1, scoala de arte si meserii cuprinde clasele IX-X.
Prin urmare, anul de completare necesar inscrierii in ciclul superior al
liceului, nu este inclus ca si invatamant liceal ci ca invatamant
profesional. Intrucat art. 1 din H.G. 1488/2004 reglementeaza criteriile
si cuantumul sprijinului financiar „bani de liceu pentru elevii care
urmeaza la cursuri de zi liceul sau scoala de arte si meserii, rezulta
ca cei care se afla in anul de completare nu pot beneficia de aceste
prevederi.

2. Elevii din cadrul liceelor militare primesc sprijinul financiar?

Potrivit art. 24 alin. 1 lit c din Legea Invatamantului nr. 84/1995,
liceele militare fac parte din invatamantul liceal, de unde rezulta ca
elevii acestor licee beneficiaza de prevederile H.G. nr. 1488/2004, iar
venitul brut lunar pe membru de familie in cazul acestor elevi se
calculeaza ca si in cazul celorlalti beneficiari ai acestui program.

3.Elevii de la seral au dreptul la sprijinul financiar prevazut in H.
G. nr. 1488/2004?

In conformitate cu prvederile art. 1 din H.G. nr.1488/2004 sprijinul
financiar se acorda pentru elevii care urmeaza la cursul de zi liceul
sau scoala de arte si meserii. Elevii cursurilor serale nu se
incadreaza in prevederile H.G. nr. 1488/2004.

4.Elevii de la scolile particulare au dreptul la sprijinul financiar
prevazut in H.G. nr. 1488/2004?

H.G. nr. 1488/2004 nu face distinctie intre elevii care beneficiaza
de acest program dupa forma de invatamant pe care o urmeaza prin urmare
elevii scolilor particulare la zi, in masura in care indeplinesc
conditiile legate de venitul brut lunar pe membru de familie, pot
beneficiade programul "bani de liceu".

5. Somajul, pensiile alimentare, pensia de urmas intra in calculul
venitului?

Conform art. 12 alin. 1 din legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a
somerilor si reintegrarea lor profesionala, perioada maxima de acordare
a ajutorului de somaj este de 270 de zile, de unde rezulta ca aceasta
forma de venit nu are caracter permanent si nu se incadreaza in
prevederile art. 3 alin. 1 din H.G. 1488/2004.

Codul Familiei statueaza in art. 93 ca obligatia de intretinere se
executa in natura sau prin plata unei pensii in bani (pensie
alimentara). Astfel, pensia alimentara are caracter permanent si se
incadreaza in prevederile art.3 alin.1.

Conform art.66 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
si alte drepturi de asigurari sociale, copii au dreptul la pensie de
urmas pana la varsta de 16 ani sau pana la terminarea studiilor, fara a
depasi 26 de ani. Rezulta din aceasta reglementare caracterul permanent
al acestei forme de venit si in cosecinta intra in calculul venitului
brut lunar pe membru de familie.

6. Care este medicul care trebuie sa stabileasca diagnosticele
enumerate de lege?

In conformitate cu prevederile art. 1 alin. 3 lit. c din O.M.Ed.C. nr.
4839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a
sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie
sociala „Bani de liceu” certificarea bolii se face de catre medicul
abilitat sa avizeze acordarea burselor, conform O.U.G.150/2002.

7. Parintele declarat plecat in strainatate cum isi justifica venitul?

Daca parintele a plecat in strainatate avand un contract de munca legal
incheiat, va aduce dovada venitului de la angajator sau de la firma de
plasare a fortei de munca care a intermediat plecarea.

8. Ce se intampla cu un beneficiar care se transfera la alta scoala?

Avand in vedere faptul ca ajutorul financiar prevazut in H.G. 1488/2004
se acorda luand in calcul venitul brut pe membru de familie al elevului
si se acorda pe perioada cursurilor scolare, elevul va beneficia de
respectivul sprijin financiar si in cazul in care se va transfera la o
alta unitate de invatamant cu respectarea conditiilor impuse in momentul
acordarii sprijinului financiar( cursuri de zi, etc.).

9. Care sunt cele trei luni anterioare depunerii dosarului, care vor fi
luate in considerare pentru stabilirea venitului brut lunar pe membru de
familie?
In conformitate cu prevederile art. 4 alin.1 din H.G. nr. 1488/2004
sprijinul financiar se acorda pe baza de cerere, formulata de elev pana
pe data de 01.10.2005. In conformitate cu prevederile art.3 alin.1 din
H.G. nr.1488/2004 la stabilirea venitului brut lunar pe membru de
familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter
permanent,realizate de membrii familiei in ultimele trei luni anterioare
depunerii cererii.
Avand in vedere faptul ca dosarele sunt depuse in luna septembrie, cele
trei luni care vor fi luate in considerare la stabilirea venitului brut
lunar pe membru de familie sunt urmatoarele: iunie, iulie, august.

Acest mesaj a fost modificat de către Tudor Grama la data 15 May 2019, 11:38 AM


--------------------
Dragoș Cârciumaru
SIVECO România
Mesaj personalTrimite emailPagina web a utilizatorului
Top
Dragoș Cârciumaru
Trimis: 29 Sep 2005, 10:46 AM


SIVECO România - Team Leader
****

Grup: SIVECO Romania
Mesaje: 2.526
Înscris: 2 Jul 03


Bună ziua,

Am mai primit de la Directia Juridic din cadrul MEdC cateva lamuriri legate de criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national "Bani de Liceu".

1. In conformitate cu prevederile art.2 alin.(1), beneficiarii programului national de protectie sociala "Bani de liceu" sunt elevii care se afla in inretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maxim 1500000 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau curatela in cadrul respectarii conditiei de venit precizate mai sus.

Prin urmare, elevii care beneficiaza de o masura de protectie sunt inclusi in programul national de protectie sociala "Bani de liceu" , in cazul respectarii conditiei de venit precizate mai sus.

2. Cu privire la elevii care au parintii in strainatate, precizam ca in Anexa 1 din O.M.Ed.C. nr. 4839/01.10.2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul programului national de protectie sociala "Bani de liceu" reprezentantul legal " cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere ca toate informatiile prezentate sunt corecte, exacte, complete si sustinute de actele autentice depuse."

In conformitate cu prevederile art. 1 (5) din O.M.Ed.C. nr. 4839/01.10.2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul programului national de protectie sociala "Bani de Liceu" persoanele din cadrul unitatii de invatamant, desemnate sa primeasca dosarele, vor confrunta actele in original prevazute la aliniatul.(3) cu copiile, iar acestea din urma vor trece mentiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagina, sub care vor semna atat primitorul, cat si solicitantul.

Prin urmare, actele de nastere sau actele de identitate ale membrilor familiei trebuie prezentate in original pentru a putea fi confruntate cu copiile xerox, aceasta operatiune fiind obligatorie inainte de primirea dosarului.

3. H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului srijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul programului national de protectie sociala "Bani de Liceu" si nici O.M.Ed.C. nr.4839/01.10.2004 nu fac nici o referire la numarul de elevi dintr-o familie care au dreptul la acest program.

Prin urmare, tinand cont de faptul ca legiuitorul nu a limitat numarul de elevi dintr-o familie care au dreptul sa beneficieze de sprijinul financiar prevazut in programul national de protectie sociala "Bani de Liceu", fiecare elev dintr-o familie care beneficiaza de sprijinul financiar in cadrul programului national de protectie sociala "Bani de Liceu" primeste un sprijin financiar.


Numai bine,


--------------------
Dragoș Cârciumaru
SIVECO România
Mesaj personalTrimite emailPagina web a utilizatorului
Top
Dragoș Cârciumaru
Trimis: 11 Oct 2005, 03:28 PM


SIVECO România - Team Leader
****

Grup: SIVECO Romania
Mesaje: 2.526
Înscris: 2 Jul 03


Alte precizari primite astazi:

1. Alocatia de plasament acordata in baza legii nr. 272/2004 se considera venit permanent ?

In conformitate cu prevederile art. 51 alin.(1) din legea nr. 272/2004 copilul beneficiaza de protectie sociala prevazuta de prezenta lege pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu.
In conformitate cu prevederile art. 119 alin.(1) din legea nr. 272/2004 pentru fiecare copil fata de care s-a luat masura plasamentului se acorda o alocatie lunara de plasament, in cuantum de 780.000 lei, care se indexeaza prin hotarare a Guvernului. De aceasta alocatie beneficiaza si copilul pentru care a fost instituita tutela, in conditiile legii.
Avand in vedere faptul ca un copil are dreptul la alocatia de plasament pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu, consideram ca alocatia de plasament constituie venit permanent.

2. Ajutorul social conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, acordat parintilor, se considera venit permanent ?

Legea 416/2001 art.1 alin.(2) venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condițiile prevăzute de prezenta lege.
Legea 416/2001 art.3 alin(1) au dreptul la venitul minim garantat în condițiile prezentei legi și soții despărțiți în fapt, dacă ancheta socială justifică acordarea acestuia.

In conformitate cu prevederile art. 29 alin.(1) din legea nr.416/2001 la stabilirea altor drepturi si obligatii nu se iau in considerare ajutoarele sociale si alocatiile prevazute in prezenta lege, cu exceptia obligatiei legale de intretinere stabilite prin hotarare a instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile Codului familiei.

3. Dosarul pentru “bani de liceu” exclude dosarul pentru “Euro 200” ?

Cele doua pograme sunt de sine statatoare si nu se exclud unul pe celalalt.
Protectia sociala “bani de liceu” se poate primi mai multi ani la rand.


4. Elevii din invatamantul special beneficiaza de “bani de liceu” ?

In conformitate cu prvederile H.G. 1488/2004 art.2 alin.(1) beneficiarii programului national de protectie sociala “bani de liceu”sunt elevii care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maxim 1500000 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau curatela . Legea nu face nici o diferentiere privitoare la elevii din invatamantul special.

5. Beneficiaza de “bani de liceu” elevii care au :
- alocatie de sustinere ;
- alocatie complementara ;

Conform O.U.G. nr. 105/2003 art.1 beneficiaza de alocatie familiala complementara, in conditiile prezentei ordonante de urgenta , familiile formate din sot, sotie si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna.
Conform O.U.G. nr. 105/2003 art. 7 alocatia de sustinere se acorda lunar familiilor monoparentale daca realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 1,6 milioane lei.
Conform O.U.G. nr. 105/2003 art. 36 alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere sunt forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul de stat si nu se iau in considerare la stabilirea altor drepturi si obligatii si se supun executarii silite in conditiile dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu.


--------------------
Dragoș Cârciumaru
SIVECO România
Mesaj personalTrimite emailPagina web a utilizatorului
Top
Dragoș Cârciumaru
Trimis: 17 Oct 2005, 10:57 AM


SIVECO România - Team Leader
****

Grup: SIVECO Romania
Mesaje: 2.526
Înscris: 2 Jul 03


Alte lamuriri primite de la Ministerul Educatiei si Cercetarii:

1. Elevii care sunt la "a doua sansa" inscrisi in anul III SAM au drept de participare la actiunea "Bani de liceu"?

Potrivit art. 15 alin.7 din Legea nr. 84/1995 "Scoala de arte si meserii si anul de completare constituie invatamant profesional" si potrivit art.15 alin.5 pct.1, scoala de arte si meserii cuprinde clasele IX-X. Prin urmare, anul de completare necesar inscrierii in ciclul superior al liceului, nu este inclus ca si invatamant liceal ci ca invatamant profesional. Intrucat art. 1 din H.G. 1488/2004 reglementeaza criteriile si cuantumul sprijinului financiar "bani de liceu" pentru elevii care urmeaza la cursuri de zi liceul sau scoala de arte si meserii, rezulta ca cei care se afla in anul de completare nu pot beneficia de aceste prevederi.

2. In unele familii exista copii majori care nu figureaza in ancheta sociala intocmita de catre primarie ca membri ai familiei, desi locuiesc in aceeasi gospodarie. Intra acesti copii la calculul venitului pe membru sau se considera familia compusa doar din membrii care figureaza in ancheta sociala?

In conformitate cu prevederile art.3 (2) din H.G. 1488/2004 " in sensul prezentei hotarari, termenul de familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

3. Pentru cazurile in care parintii nu au venituri, declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie legalizata la notar sau este suficienta o declaratie de mana sau o declaratie autentificata de primarie?

Cu privire la elevii care au parinti in strainatate, precizam ca in anexa 1 din O.M.Ed.C. nr. 4839/01.10.2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul programului national de protectie sociala "bani de liceu" se precizeaza faptul ca reprezentantul legal "cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere ca toate informatiile prezente sunt corecte, exacte, complete si sustinute de actele autentice depuse".

4. Ce sume se iau in calcul la stabilirea venitului pentru cazul unui elev internat in Complexul Educational Poiana Soarelui, apartinand Fundatiei Casa Copilului, pentru care s-a luat masura de protectie de incredintare la organismul privat autorizat amintit, cu plata alocatiei de plasament? Cei de la Fundatia Casa Copilului spun ca pentru acest copil se primeste de la stat suma aferenta pentru masa, cazarea fiind suportata de fundatie.

In conformitate cu prevederile art.2 (1) din H.G. nr.1488/2004 "beneficiari ai programului national de protectie sociala "Bani de liceu" sunt elevii care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 1.500.000 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau curatela in cazul respectarii conditiei de venit precizate mai sus.

Precizam faptul ca H.G. nr.1488/2004 nu face nici o precizare cu privire la calculul venitului brut lunar pe membru de familie pentru elevii care beneficiaza de o masura de protectie sociala.

5. Un elev este in plasament la orfelinatul "Sfanta Maria" Margineni, jud. Bacau. Nu este finantat de stat cu nimic, cheltuielile fiind suportate de biserica catolica si din diverse donatii. Poate fi acceptat in program?

In conformitate cu prevederile art.2 (1) din H.G. nr.1488/2004 "beneficiari ai programului national de protectie sociala "Bani de liceu" sunt elevii care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 1.500.000 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau curatela in cazul respectarii conditiei de venit precizate mai sus.

Prin urmare, orice elev care se incadreaza in una dintre categoriile enumerate in art. 2 (1) din H.G. nr.1488/2004 beneficiaza de prevederile Programului national de protectie sociala "bani de liceu". Legea nu prevede nici un criteriu privitor la stabilirea unor venituri pentru asociatii, fundatii, orfelinate si alte institutii de acest tip care au in grija elevi.


--------------------
Dragoș Cârciumaru
SIVECO România
Mesaj personalTrimite emailPagina web a utilizatorului
Top
deeea
Trimis: 15 May 2006, 06:16 PM


La prima intervenție


Grup: Members
Mesaje: 1
Înscris: 15 May 06


intrebare.............testarea nationala dureaza 3 ore??(nu am stiut cui sa ma adresez)ms
Mesaj personal
Top
Diana Voiculescu
Trimis: 15 May 2006, 06:33 PM


SIVECO Romania
****

Grup: Members
Mesaje: 729
Înscris: 10 Jun 05


QUOTE (deeea @ 15 May 2006, 07:16 PM)
intrebare.............testarea nationala dureaza 3 ore??(nu am stiut cui sa ma adresez)ms

Draga Deeea,

Ti-am raspuns prin MP. Te rog sa tii seama si de rugamintea de acolo.

Cu prietenie,


--------------------
Diana Voiculescu
Administrator Forum SEI
SIVECO Romania
Mesaj personalPagina web a utilizatorului
Top
dusile
Trimis: 22 Sep 2006, 07:51 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 898
Înscris: 27 Nov 05


Buna cine stie care este cuanutumul fondurilor clasei ca mi sila in fiecare an presedintele este Ghe [***] si instiga la plati Sunt satula de fondurile astea ma seaca este o mica coruptie la nivel scoala.Mai bine in alta tara decat asa .
Pai primarii ce mai fac daca platesc parintii .
Legea asta inv cu consililile de parinti mi sila si in alte tari este asa ???Nu cred
Cine stie cand se scoate din lege consilile astea comuniste de parinti care sa dicteze viata altora si buzunarul
Mesaj personal
Top
1q1q1q
  Trimis: 24 Sep 2006, 12:02 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 7.975
Înscris: 13 Nov 03


Astept si eu aici Lămuriri de la MEdC, privind unele probleme sesizate:
si anume daca Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu" de aici
este doar proiect sau se aplica deja?
Aici scrie:
QUOTE
Se abroga H.G. nr. 1488/9.09.2004 la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

Iar la ART. 10 sunt o multime de conditii dintre care cel putin una e aberanta:
art 10 al (5)
QUOTE
(5) Elevul care îndeplineste conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) nu va primi protectia
sociala „Bani de liceu” în cazul în care familia si-a platit întretinerea, impozitele, taxele
dar nu prezinta adeverinta de venit.

fighting25.gif


--------------------
Bufnițele nu sunt ceea ce par a fi !!!
Mesaj personalTrimite emailMSN
Top
Razvan Sinescu
Trimis: 25 Sep 2006, 09:21 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 2.696
Înscris: 9 Mar 06


Stimate Domnule Dorin,

Este proiect, inca nu se aplica.

Numai bine,


--------------------
Răzvan Sinescu
SIVECO România
Mesaj personalPagina web a utilizatorului
Top
zonaras
Trimis: 25 Sep 2006, 03:38 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 61
Înscris: 16 Jul 05


Asta inseamna ca aplicam tot HG 1488 din 9 sept. 2004 in anul scolar 2006-2007? Sau ne trezim zilele astea cu alte modificari.
Am vazut afisat la scoala un act prin care se cere elevilor sa-si depuna dosarul pana in 1 oct. 2006.
alta problema este acea ``Hotarare de Guvern``, care pare a fi valida. Spune acolo cgiar: ``publicat in Monitorul oficial`` - a deavarat ca nu scrie in care-, este dat si numele primului ministru la final. chestia asta deruteaza, deoarece nu specifica faptul ca este un proiect. Azi, chiar am fost convins ca acesta este actul normativ dupa care primim dosarele.
Concluzie: aplic HG 1488 sau nu?
Mesaj personal
Top
zonaras
Trimis: 25 Sep 2006, 03:44 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 61
Înscris: 16 Jul 05


Am gasit raspunsul.
Consider ca nu ar avea ce sa caute la capitolul ``legislatie`` proiectul. Sau macar sa existe mentiunea ca e un proiect si ca nu are nicio aprobare.
Mesaj personal
Top
Diana Voiculescu
Trimis: 25 Sep 2006, 03:48 PM


SIVECO Romania
****

Grup: Members
Mesaje: 729
Înscris: 10 Jun 05


QUOTE (zonaras @ 25 Sep 2006, 04:44 PM)
Am gasit raspunsul.
Consider ca nu ar avea ce sa caute la capitolul ``legislatie`` proiectul. Sau macar sa existe mentiunea ca e un proiect si ca nu are nicio aprobare.

Stimate domnule profesor,

Vă rog să ne indicați unde apare acest proiect la "Legislație".

Cu stimă,


--------------------
Diana Voiculescu
Administrator Forum SEI
SIVECO Romania
Mesaj personalPagina web a utilizatorului
Top
1q1q1q
  Trimis: 25 Sep 2006, 04:29 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 7.975
Înscris: 13 Nov 03


QUOTE (Razvan Sinescu @ 25 Sep 2006, 10:21 AM)

Este proiect, inca nu se aplica.

Numai bine,

inca laugh.gif
Bun asa. Dar oare de ce a mai fost publicat pe site cand mai sunt doar 5 zile pana la data limita?


--------------------
Bufnițele nu sunt ceea ce par a fi !!!
Mesaj personalTrimite emailMSN
Top
Diana Voiculescu
Trimis: 25 Sep 2006, 04:38 PM


SIVECO Romania
****

Grup: Members
Mesaje: 729
Înscris: 10 Jun 05


QUOTE (1q1q1q @ 25 Sep 2006, 05:29 PM)
QUOTE (Razvan Sinescu @ 25 Sep 2006, 10:21 AM)

Este proiect, inca nu se aplica.

Numai bine,

inca laugh.gif
Bun asa. Dar oare de ce a mai fost publicat pe site cand mai sunt doar 5 zile pana la data limita?


--------------------
Diana Voiculescu
Administrator Forum SEI
SIVECO Romania
Mesaj personalPagina web a utilizatorului
Top
1q1q1q
Trimis: 25 Sep 2006, 04:59 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 7.975
Înscris: 13 Nov 03


Stiu cand a fost publicat (l-am citit chiar in acea zi).
Daca cineva acceseaza totusi acest link ce va crede? tongue.gif
Vede el undeva "proiect"? si vede in link "edu.ro" va crede ca e in vigoare.
La asta ma refeream


--------------------
Bufnițele nu sunt ceea ce par a fi !!!
Mesaj personalTrimite emailMSN
Top
Razvan Sinescu
Trimis: 26 Sep 2006, 09:05 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 2.696
Înscris: 9 Mar 06


QUOTE (1q1q1q @ 25 Sep 2006, 05:59 PM)
Stiu cand a fost publicat (l-am citit chiar in acea zi).
Daca cineva acceseaza totusi acest link ce va crede?  tongue.gif
Vede el undeva "proiect"? si vede in link "edu.ro" va crede ca e in vigoare.
La asta ma refeream

Stimate domnule profesor,

Situl oficial al Programului "Bani de liceu" este http://banideliceu.edu.ro unde nu se face nici o referire la acest proiect.

Numai bine,


--------------------
Răzvan Sinescu
SIVECO România
Mesaj personalPagina web a utilizatorului
Top
pds810930
  Trimis: 26 Sep 2006, 01:26 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 863
Înscris: 18 Mar 05


Unele primarii evalueaza venituri de pe terenuri agricole, proprietate personala si de pe animale. Aceste venituri se vor lua in calculul venitului pe membru de familie?


--------------------
Șoreanu Dumitru Paul
Liceul Tehnologic "Nicolae Iorga"
Negrești, Vaslui
0724132xxx
Mesaj personalTrimite emailYahoo
Top
zonaras
Trimis: 26 Sep 2006, 05:27 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 61
Înscris: 16 Jul 05


Aici aveti dreptate. Nu am consultat proiectul de pe sectiunea ``legislatie`` a portalului banideliceu.edu.ro .
Totusi nu inteleg de ce nu a fost aprobat proiectul de care am tot vorbit. La mine in liceu stiu destule cazuri de elevi care chiar nu ar avea dreptul la bursa si totusi au declarat venit zero, Anul trecut chiar am fost in comisia de monitorizare, am intalnit un parinte care avea venitul brut pe membru de familie de 1 RON, dar mergea cu masina si isi permitea sa vorbeasca si la mobil.
O intrebare ar fi aceasta: Elevii din clasa a XII-a, ruta progresiva au dreptul sa primeasca bursa? Anul trecut, cand erau in anul de completare nu aveau acest drept.
Mesaj personal
Top
zonaras
Trimis: 26 Sep 2006, 05:30 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 61
Înscris: 16 Jul 05


Aici aveti dreptate. Nu am consultat proiectul de pe sectiunea ``legislatie`` a portalului banideliceu.edu.ro .
Totusi nu inteleg de ce nu a fost aprobat proiectul de care am tot vorbit. La mine in liceu stiu destule cazuri de elevi care chiar nu ar avea dreptul la bursa si totusi au declarat venit zero, Anul trecut chiar am fost in comisia de monitorizare, am intalnit un parinte care avea venitul brut pe membru de familie de 1 RON, dar mergea cu masina si isi permitea sa vorbeasca si la mobil.
O intrebare ar fi aceasta: Elevii din clasa a XII-a, ruta progresiva au dreptul sa primeasca bursa? Anul trecut, cand erau in anul de completare nu aveau acest drept.
Mesaj personal
Top
Razvan Sinescu
Trimis: 26 Sep 2006, 05:35 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 2.696
Înscris: 9 Mar 06


QUOTE (zonaras @ 26 Sep 2006, 06:30 PM)
Aici aveti dreptate. Nu am consultat proiectul de pe sectiunea ``legislatie`` a portalului banideliceu.edu.ro .
Totusi nu inteleg de ce nu a fost aprobat proiectul de care am tot vorbit. La mine in liceu stiu destule cazuri de elevi care chiar nu ar avea dreptul la bursa si totusi au declarat venit zero, Anul trecut chiar am fost in comisia de monitorizare, am intalnit un parinte care avea venitul brut pe membru de familie de 1 RON, dar mergea cu masina si isi permitea sa vorbeasca si la mobil.
O intrebare ar fi aceasta: Elevii din clasa a XII-a, ruta progresiva au dreptul sa primeasca bursa? Anul trecut, cand erau in anul de completare nu aveau acest drept.

Stimate Domnule Ciprian,

Va rugam sa considerati discutia de aici.

Numai bine,


--------------------
Răzvan Sinescu
SIVECO România
Mesaj personalPagina web a utilizatorului
Top
ISJ_MS
Trimis: 27 Sep 2006, 10:57 AM


Mentor
*****

Grup: ISJ
Mesaje: 7.513
Înscris: 1 May 02


Anul Trecut nu era Sam XII,anul asta cei care vor pot sa isi continue studiile intrand in liceu in clasa a XII,cu ei ce se intampla?


--------------------
Mesaj personalTrimite email
Top
ccr
Trimis: 22 Oct 2006, 05:17 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 205
Înscris: 9 Dec 05


QUOTE (ISJ_MS @ 27 Sep 2006, 11:57 AM)
Anul Trecut nu era Sam XII,anul asta cei care vor pot sa isi continue studiile intrand in liceu in clasa a XII,cu ei ce se intampla?Am nevoie urgenta de raspuns la o intrebare: elevii care anul acesta sunt in clasa a XII-a dupa ce au terminat anul de completare primesc sau nu "Bani de liceu"?
Vad ca nu sunt singura! Ne ajuta cineva? Multumim. Logic ar fi sa primeasca dar...


--------------------
Partir c'est mourir un peu!
Mesaj personal
Top
Razvan Sinescu
Trimis: 23 Oct 2006, 09:09 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 2.696
Înscris: 9 Mar 06


QUOTE (ISJ_MS @ 27 Sep 2006, 11:57 AM)
Anul Trecut nu era Sam XII,anul asta cei care vor pot sa isi continue studiile intrand in liceu in clasa a XII,cu ei ce se intampla?

Da, beneficiaza de ajutorul financiar.

Numai bine,


--------------------
Răzvan Sinescu
SIVECO România
Mesaj personalPagina web a utilizatorului
Top
ccr
Trimis: 23 Oct 2006, 08:11 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 205
Înscris: 9 Dec 05
Multumesc pentru rspuns!


--------------------
Partir c'est mourir un peu!
Mesaj personal
Top
misu_mmc
Trimis: 3 Nov 2006, 05:12 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 261
Înscris: 19 Jun 06


Exista undeva o prevedere care da dreptul unui primar sa sisteze ajutorul social daca un elev beneficaiza de aceasta bursa? Caz concret jud Dambovita com Bezdead
Mesaj personal
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

OpțiuniPagini: (3) [1] 2 3  Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved