Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și CercetăriiPagini: (74) « Primul ... 10 11 [12] 13 14 ... Ultimul » ( Primul mesaj necitit ) Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> Pentru mamici
dorally
Trimis: 11 Jan 2010, 09:12 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 390
Înscris: 22 Jul 05


salut!
lamuriti-ma si pe mine intr-o problema:

cum se calculeaza salariul in postnatal?o colega a luat o saptamana prenatal, iar postnatalul tot,pana la 126 de zile, inainte de a intra in cic. in fiecare luna din postnatal , salariul era diminuat pentru ca se socotea pe ultimile 6 luni, niciodata aceleasi luni.adica , dupa trecerea unei luni, aceasta se adauga la salariul urmatoarei luni, iar prima luna din "cele 6" este eliminata.

aveti cumva cadrul legal care stabileste acest lucru?

multumesc!
Mesaj personal
Top
andanalex
Trimis: 11 Jan 2010, 09:31 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 107
Înscris: 11 Jul 08


OUG 158/2005 prevede la art.10: (1) Baza de calcul a indemnizațiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, pe baza cărora se calculează contribuția pentru concedii și indemnizații.
(2)În situația în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul a indemnizațiilor, se utilizează perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. cool.gif și c), veniturile ce se iau în considerare sunt:
a)cuantumul indemnizațiilor, pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) și alin. (2);
b)salariul de bază minim brut pe țară, din perioadele respective, pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. cool.gif și alin. (3).

sper sa va ajute!
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 13 Jan 2010, 10:49 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Ordonanta de urgenta privind instituirea alocatiei pentru nasterea copilului
Pentru sprijinirea familiilor in care se nasc copii, prin Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat s-a instituit alocatia pentru nou-nascuti acordata pentru primii 4 copii nou-nascuti vii.
De asemenea, in decembrie 2006 a fost instituit trusoul pentru nou-nascuti prin Legea nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentu nou-nascuti, potrivit careia toti copiii nou-nascuti beneficiaza de produse constand in haine, lenjerie si produse pentru ingrijire, in valoare de 150 lei. Deoarece procedura de achizitie a produselor pentru trusou in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare impune o perioada destul de lunga pentru realizarea tuturor demersurilor pentru achizitie, avand in vedere diversitatea produselor existente pe piata si volumul achizitiei, prin modificari legislative succesive, s-a stabilit ca pentru copiii nascuti in perioada ianuarie 2007 – decembrie 2009 sa fie acordata contravaloarea trusoului.
Intrucat pe baza evaluarilor realizate la nivelul autoritatilor administratiei publice locale exista inca dificultati in gasirea unui furnizor care sa asigure toate produsele ce vor compune trusoul pentru nou-nascuti, in prezent suntem in imposibilitatea acordarii dreptului persoanelor indreptatite, respectiv copiii nascuti dupa data de 31 decembrie 2009. Totodata, avand in vedere ca sunt reglementate doua prestatii sociale care sunt destinate aceluiasi scop, respectiv sprijinirea familiilor in care se nasc copii si tinand cont de faptul ca se realizeaza cheltuieli administrative duble pentru asigurarea celor doua prestatii, se impune modificarea actelor normative mentionate si instituirea unei singure alocatii destinate nasterii copilului.
In conformitate cu prevederile din Programul de Guvernare unul din obiectivele in domeniul familiei, protectiei copilului si egalitatii de sanse este acela de revizuire a conceptiei programelor de asistenta sociala si restructurarea acestora. Deoarece este necesara instituirea unei singure alocatii, care se va acorda tuturor copiilor nascuti, se impune abrogarea articolelor referitoare la alocatia pentru copiii nou-nascuti din Legea nr.416/2001 si Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1010/2006, precum si abrogarea Legii nr.482/2006.
Tinand cont de faptul ca elementele mai sus-mentionate se refera la o situatie extraordinara, iar neadoptarea de masuri imediate in sensul celor preconizate, prin utilizarea procedurii de legiferare prin ordonanta de urgenta, determina consecinte negative in sensul afectarii unui interes public, respectiv interesul familiilor in care se nasc copii,
In temeiul art.115 alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta,
Art.1 – (1) Mamele au dreptul la o alocatie pentru nasterea copilului, acordata pentru fiecare copil nascut, in cuantum de 350 lei.
(2) Acordarea dreptului si plata alocatiei pentru nasterea copilului se realizeaza pe baza de cerere si acte doveditoare, prin dispozitie a primarului localitatii in a carei raza domiciliaza mama sau, dupa caz, unde a fost inregistrata nasterea copilului.
(3) Alocatia prevazuta la alin. (1) se acorda o singura data pentru fiecare copil nascut, daca cererea este depusa in termen de maximum 12 luni de la nasterea copilului. Alocatia pentru nasterea copilului se acorda si in cazul copiilor nascuti morti sau decedati ulterior nasterii.
(4) Alocatia prevazuta la alin. (1) se poate acorda reprezentantului legal al copilului atunci cand mama nu este in situatia de a beneficia de acest drept.
(5) Cuantumul alocatiei prevazute la alin. (1) se indexeaza prin hotarare a Guvernului.
(6) Au dreptul la alocatia pentru nasterea copilului atat cetatenii romani, cat si cetatenii straini sau apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania.
Art.2 – (1) Cererea prevazuta la art.1 alin.(2) se inregistreaza la primarul comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti in care domiciliaza mama sau, dupa caz, in care a fost inregistrata nasterea copilului.
(2) In cazul in care nasterea a fost inregistrata in alta comuna, alt oras, municipiu sau, dupa caz, alt sector al municipiului Bucuresti decat cea/cel in care domiciliaza mama, cererea va fi insotita de o adeverinta eliberata de primarul localitatii de domiciliu sau, dupa caz, al celei in care a fost inregistrata nasterea, din care sa rezulte ca nu a beneficiat de alocatia pentru nasterea copilului.
(3) Actele doveditoare pentru stabilirea si acordarea dreptului privind alocatia pentru nasterea copilului sunt certificatul de nastere, in original si in copie, al copilului pentru care se solicita alocatia, actul de identitate al mamei sau dupa caz al reprezentantului legal al acesteia ori al reprezentantului legal al copilului, documente din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal al copilului, respectiv al mamei minore, iar in situatia copilului nascut mort sau decedat dupa nastere si certificatul de deces al acestuia.
(4) In situatia in care nasterea a fost inregistrata in alta tara, alocatia pentru nasterea copilului se acorda doar in cazul copiilor ai caror parinti au domiciliul sau resedinta in Romania si au certificat de nastere eliberat de autoritatile romane.
Art.3 – (1) Cererea prevazuta la art.1 alin.(2) se completeaza si se semneaza de catre mama copilului sau de reprezentantul legal al acestuia.
(2) In cazul mamei care nu a implinit varsta de 18 ani si a nascut, cererea se completeaza si se semneaza de catre aceasta daca are capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor civile sau de catre reprezentantul legal al acesteia, in cazul in care mama nu are capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile.
(3) Prin reprezentant legal al copilului se intelege celalalt parinte sau persoana desemnata potrivit legii sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de copil.
(4) Modelul cererii privind acordarea alocatiei pentru nasterea copilului este prevazut in anexa.
Art.4 - (1) In urma analizei cererii si a actelor doveditoare primarul dispune, in cel mult 10 zile de la data inregistrarii cererii, dupa caz, acordarea sau neacordarea alocatiei, prin dispozitie scrisa.
(2) In cazul neacordarii alocatiei, dispozitia scrisa a primarului, cuprinzand si motivele de respingere, este comunicata solicitantului in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.
Art.5 - (1) Alocatia pentru nasterea copilului se acorda in cuantumul prevazut de actele normative in vigoare la data nasterii copilului.
(2) Fondurile necesare pentru plata alocatiei pentru nasterea copilului se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
Art.6 - (1) Situatia centralizatoare cuprinzand dispozitiile primarului prevazute la art.4 alin.(1) privind acordarea alocatiei pentru natterea copilului se transmit lunar, pana pe data de 10 ale lunii, pentru luna anterioara, agentiilor pentru prestatii sociale teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale.
(2) Pe baza situatiei centralizatoare dispozitiilor prevazute la alin. (1), agentia teritoriala solicita Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale necesarul de credite bugetare in vederea platii alocatiei pentru nasterea copilului. Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale creditele bugetare centralizate, pana pe data de 20 ale lunii.
Art.7 – (1) Sumele primite de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sunt transferate de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale agentiilor teritoriale, iar acestea le vireaza in conturile deschise cu aceasta destinatie de catre primar, in vederea plaNti alocatiei pentru nasterea copilului.
(2) Plata alocatiei pentru nasterea copilului se efectueaza de primar, pe stat de plata, in termen de 10 zile de la data primirii sumelor prevazute la alin. (1).
Art.8 - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu nasterile survenite in anul 2010.
(2) Pentru copiii nascuti pana la 31 decembrie 2009, solicitarea si/sau plata drepturilor de alocatie pentru copiii nou-nascuti si trusou pentru nou-nascuti se efectueaza in baza prevederilor legale in vigoare la data nasterii copilului, dar nu mai tarziu de 31 octombrie 2010. Dupa aceasta data drepturile se prescriu.
Art.9 – In aplicarea prezentei ordonante de urgenta pot fi emise instructiuni care se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
Art.10 - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.1028 din 27 decembrie 2006 si Ordonanta Guvernului nr.3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale, cu modificarile ulterioare, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.67 din 29 ianuarie 2007, precum si art.25 si 26 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare si art.47-52 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1010/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.690 din 11 august 2006.
PRIM-MINISTRU
Emil BOC


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
moonstruck
Trimis: 14 Jan 2010, 08:20 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 98
Înscris: 16 Jan 09


Buna ziua

am si eu o dilema la viata mea.. In noiembrie 2007 am fost pe punctul de a pierde sarcina, prin urmare mi s-a recomandat de catre medicul specialist repaos total la pat timp de 2 saptamani. Buun. Anunt la scoala telefonic ce si cum, trimit sotzul cu hartiile parafate si semnate de medic cum ca asa sta treaba si nu altfel.. Si ce sa vezi...Cand ma intorc la scoala, sunt anuntata ca acele 2 saptamani mi-au fost trecute drept concediu fara plata !! ohmy.gif Motivata a fost ca scoala nu era in regula cu protectia muncii ( sau ceva de genul asta..), si ca altfel intrau ei in belea, si asa au preferat sa imi puna mie aiurea in tramvai un concediu fara plata. Intrebarea mea este: cum / daca ma afecteaza chestia asta pe viitor. Multumesc anticipat pt. orice raspuns .
Mesaj personal
Top
Analia007
Trimis: 14 Jan 2010, 09:02 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 375
Înscris: 21 Jul 08


QUOTE (moonstruck @ 14 Jan 2010, 09:20 PM)
Buna ziua

am si eu o dilema la viata mea.. In noiembrie 2007 am fost pe punctul de a pierde sarcina, prin urmare mi s-a recomandat de catre medicul specialist repaos total la pat timp de 2 saptamani. Buun. Anunt la scoala telefonic ce si cum, trimit sotzul cu hartiile parafate si semnate de medic cum ca asa sta treaba si nu altfel.. Si ce sa vezi...Cand ma intorc la scoala, sunt anuntata ca acele 2 saptamani mi-au fost trecute drept concediu fara plata !! ohmy.gif Motivata a fost ca scoala nu era in regula cu protectia muncii ( sau ceva de genul asta..), si ca altfel intrau ei in belea, si asa au preferat sa imi puna mie aiurea in tramvai un concediu fara plata. Intrebarea mea este: cum / daca ma afecteaza chestia asta pe viitor. Multumesc anticipat pt. orice raspuns .

Ti-au refuzat concediul medical? Cum e posibil asa ceva?????


--------------------
Numai bine
Simona
profesor la liceul ***** Bucuresti
Mesaj personal
Top
elle77
Trimis: 14 Jan 2010, 09:10 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 588
Înscris: 24 Aug 06


QUOTE (moonstruck @ 14 Jan 2010, 09:20 PM)
Buna ziua

am si eu o dilema la viata mea.. In noiembrie 2007 am fost pe punctul de a pierde sarcina, prin urmare mi s-a recomandat de catre medicul specialist repaos total la pat timp de 2 saptamani. Buun. Anunt la scoala telefonic ce si cum, trimit sotzul cu hartiile parafate si semnate de medic cum ca asa sta treaba si nu altfel.. Si ce sa vezi...Cand ma intorc la scoala, sunt anuntata ca acele 2 saptamani mi-au fost trecute drept concediu fara plata !! ohmy.gif Motivata a fost ca scoala nu era in regula cu protectia muncii ( sau ceva de genul asta..), si ca altfel intrau ei in belea, si asa au preferat sa imi puna mie aiurea in tramvai un concediu fara plata. Intrebarea mea este: cum / daca ma afecteaza chestia asta pe viitor. Multumesc anticipat pt. orice raspuns .

Este intrerupere in activitate si te afecteaza la sporul de vechime, la grad, la baza de calcul etc...

E aberant si ar trebui sa contesti lucrul asta!
Mesaj personal
Top
crina1975
Trimis: 15 Jan 2010, 01:43 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 510
Înscris: 11 Nov 08


1) Sunt profesor titular si lucrez in scoala unde am cartea de munca. Voi naste in jur de 10 Sept. 2010. Vreau sa intru in concediu de maternitate (pre- si postnatal) imediat cum se termina scoala (14 Iun) sau activitatea de vara, apoi in CIC si intentionez sa ma intorc la aceeasi scoala in jur de 1 Sept. 2012. Intuiesc ca e mai avantajos din punct de vedere financiar sa ma folosesc de tot concediul de maternitate (desi cred ca as avea nevoie de el doar intre 1-10 Sept. si, evident, cele 42 de zile postnatal) si sa-l iau peste concediul de odihna (ar trebui sa primesc lunar doua indemnizatii, pt. fiecare in parte).
Intrebarea e ce se intampla concret cu concediul meu de odihna de anul acesta ? Eu as vrea compensarea in bani a CO (aprox. 50 de zile). Cum ar trebui sa procedez si cand ar trebui sa depun cererea ? In caz ca-mi este refuzata compensarea in bani a CO eu nu am inteles pana acum cum as putea sa-mi efectuez CO restant dupa incetarea CIC si revenirea in activitate: in timpul zilelor de predare nu se poate, pe durata vacantei de vara nu vad cum pt. ca s-ar suprapune cu CO din anul scolar respectiv (2012-2013 sa zicem), poate in zilele de activitate din anul scolar respectiv dar acestea sunt mult mai putine la numar decat CO restant.

2) Indemnizatia aferenta concediului de maternitate din care salariu brut se calculeaza ? Din salariul brut total sau din salariul de incadrare (care e tot un brut) ?
Salariu brut total = salariu de incadrare (salariu de baza) + sporuri (vechime, zona, ore suplim etc.)

Acest mesaj a fost modificat de către crina1975 la data 15 Jan 2010, 01:51 AM
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 15 Jan 2010, 09:51 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


QUOTE (moonstruck @ 14 Jan 2010, 09:20 PM)
Buna ziua

am si eu o dilema la viata mea.. In noiembrie 2007 am fost pe punctul de a pierde sarcina, prin urmare mi s-a recomandat de catre medicul specialist repaos total la pat timp de 2 saptamani. Buun. Anunt la scoala telefonic ce si cum, trimit sotzul cu hartiile parafate si semnate de medic cum ca asa sta treaba si nu altfel.. Si ce sa vezi...Cand ma intorc la scoala, sunt anuntata ca acele 2 saptamani mi-au fost trecute drept concediu fara plata !! ohmy.gif Motivata a fost ca scoala nu era in regula cu protectia muncii ( sau ceva de genul asta..), si ca altfel intrau ei in belea, si asa au preferat sa imi puna mie aiurea in tramvai un concediu fara plata. Intrebarea mea este: cum / daca ma afecteaza chestia asta pe viitor. Multumesc anticipat pt. orice raspuns .

Domna ,situatia prezentata de dvs pare de domeniului ,, Sudan vs USA" este un caz celebru in USA - motivul acestui caz este: acoperirea marinei americane pentru faptul ca a facut tragere directa cu armament radioactiv asupra unor zone din Sudan cu rezultate dezastruase pentru locuitori si sol.
Solicitati ITM sprijinul. Faptul ca aveti acte semnate si parafate de catre medic va face partasa la un abuz din partea angajatorului dar si o incalcare de catre dvs si angajator a legislatiei muncii.
Codul muncii spune ca angajatul nu trebuie sa accepte din partea angajatorului sau sa negocieze cu el unele drepturi prevazute de Codul Muncii, Legea sindicatelor si legislatia asigurarilor sociale si de sanatate.
Cum de ati acceptat asemenea incalcare a drepturilor dvs si pot spun si personalitatea dfvs ...nu stiu.Acel concediu fara plata o sa va atarne ca tinichea de coada pana la pensie.
Ce ati prezenta este incredibil. PENAL.ITM-ul si judecatoria va mai poate salva din jocula asta .--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 15 Jan 2010, 10:08 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


QUOTE (crina1975 @ 15 Jan 2010, 02:43 AM)
1) Sunt profesor titular si lucrez in scoala unde am cartea de munca. Voi naste in jur de 10 Sept. 2010. Vreau sa intru in concediu de maternitate (pre- si postnatal) imediat cum se termina scoala (14 Iun) sau activitatea de vara, apoi in CIC si intentionez sa ma intorc la aceeasi scoala in jur de 1 Sept. 2012. Intuiesc ca e mai avantajos din punct de vedere financiar sa ma folosesc de tot concediul de maternitate (desi cred ca as avea nevoie de el doar intre 1-10 Sept. si, evident, cele 42 de zile postnatal) si sa-l iau peste concediul de odihna (ar trebui sa primesc lunar doua indemnizatii, pt. fiecare in parte).
Intrebarea e ce se intampla concret cu concediul meu de odihna de anul acesta ? Eu as vrea compensarea in bani a CO (aprox. 50 de zile). Cum ar trebui sa procedez si cand ar trebui sa depun cererea ? In caz ca-mi este refuzata compensarea in bani a CO eu nu am inteles pana acum cum as putea sa-mi efectuez CO restant dupa incetarea CIC si revenirea in activitate: in timpul zilelor de predare nu se poate, pe durata vacantei de vara nu vad cum pt. ca s-ar suprapune cu CO din anul scolar respectiv (2012-2013 sa zicem), poate in zilele de activitate din anul scolar respectiv dar acestea sunt mult mai putine la numar decat CO restant.

2) Indemnizatia aferenta concediului de maternitate din care salariu brut se calculeaza ? Din salariul brut total sau din salariul de incadrare (care e tot un brut) ?
Salariu brut total = salariu de incadrare (salariu de baza) + sporuri (vechime, zona, ore suplim etc.)

Din ce calcule ati facut .........sa vedem ce se potriveste.
Concediul prenatal va suspenda efectuarea CO , deci nu primiti doua indemnizatii, daca in cazul ca se face plata CO la sfarsitul lui Iunie sau in Iulie in momentul cand depuneti certificatul medical cu prenatalul se va proceda la returnarea banilor pentru zilele de CO ce trebuiau efectuate in perioada cand este prenatalul. Calculul drepturilor pentru prenatal si postnatal se face la alte sume si procente din respectivele sume decat ce intra la calculul CO.Zilele de CO neefectuat le efectuati la intelegere cu directorul unitati pentru efectuarea lui in cursul anului scolar in care reveniti la post.
Faptul ca vreti sa reveniti la post la inceputul anului scolar 2012 o puteti face chiar daca mai aveti de efectuat 3-4 luni de CCC, daca reveniti la post din CCC primiti un stimulent la salariu.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 15 Jan 2010, 10:15 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


QUOTE (Aytana @ 11 Jan 2010, 03:09 PM)
Vin si eu din nou cu intrebari desi avand un caz mai dubios m-as mira sa ma poata ajuta cineva cu raspunsuri.Dar incerc...smile.gif

Am jumatate de norma la scoala(fiind al II-lea an detasata in interesul invatamantului in aceeasi forma respectiv 1/2 de norma) si sunt de asemnea angajata cu jumatatea de norma la o firma privata.
Voi naste la sfarsitul lui martie insa nu vreau sa imi abandonez copilasii de la scoala pe final.As vrea daca ma tin balamalele sa ma intorc la scoala cat de repede pot.
Intrebarea mea e daca exista vreo modalitate legala prin care sa intru in concediu medical la celalalt loc de munca ramanand macar pana la sfarsitul anului scolar sa predau?

Dpdv legal nu, viramentele de la salarii se verifica la Directia Muncii-Sanatate-Somaj si daca va gaseste .....nu va vad bine. Controlul se face dupa CNP .
incercati cu cei din privat. La scoli sa nu va incumetati ca este riscul f mare.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
crina1975
Trimis: 15 Jan 2010, 10:37 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 510
Înscris: 11 Nov 08


1) Deci inteleg ca daca am primit deja plata pt. CO si apoi intru in prenatal, acesta din urma suprapunandu-se peste CO trebuie sa dau banii inapoi ? Totusi nu am inteles modalitatile de efectuare a CO restant (la intelegere cu directorul) la revenirea din CCC. Cand sa-l mai fac ?

2) Concediul de maternitate de 126 de zile (cu exceptia celor 42 de zile de lauzie) este total la dispozitia gravidei, adica si-l poate imparti cum vrea inainte si/sau dupa nastere ?

3) Daca iau maximul de prenatal (84 de zile) si nasc dupa data stabilita ce se intampla cu perioada neacoperita de prenatal ?

3) In calculul prenatalului intra veniturile brute pe ultimile 6 luni pana la data nasterii sau pana cand ? Daca e vorba de data nasterii asta inseamna ca trebuie sa astept sa nasc (pt. a sti sigur data) pt. a primi banii pt. prenatal ? In cazul asta daca iau prenatal 84 de zile stau atata timp fara bani (adica ii voi primi mai tarziu) ?

Acest mesaj a fost modificat de către crina1975 la data 15 Jan 2010, 10:41 AM
Mesaj personal
Top
moonstruck
Trimis: 15 Jan 2010, 12:29 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 98
Înscris: 16 Jan 09


Va multumesc din suflet pentru raspunsuri. Nu banuiam ca situatia este atat de grava precum spuneti sad.gif ... Cred ca este destul de dificil acum sa mai fac ceva , avand in vedere ca in acel liceu am fost doar profesor suplinitor . Poate daca eram titulara in respectiva unitate m-ar baga cineva in seama, dar asa... in vara asta mi se termina concediul de crestere al copilului si voi da iar examen pentru post.
M-am intristat ( si enervat, in egala masura ) citind ce repercursiuni are acel concediu fara plata trecut aiurea.... Chiar nu stiu ce as mai putea face acum... Doar a trecut atata timp...
Mesaj personal
Top
ionelaiordan
Trimis: 15 Jan 2010, 02:41 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 160
Înscris: 7 Oct 07


QUOTE (crina1975 @ 15 Jan 2010, 11:37 AM)
2) Concediul de maternitate de 126 de zile (cu exceptia celor 42 de zile de lauzie) este total la dispozitia gravidei, adica si-l poate imparti cum vrea inainte si/sau dupa nastere ?


Da, legea spune ca cele doua perioade se pot compensa intre ele, conditia esentiala fiind cele 42 de zile de lauzie.

QUOTE
3) Daca iau maximul de prenatal (84 de zile) si nasc dupa data stabilita ce se intampla cu perioada neacoperita de prenatal ?


Sa nu aveti probleme la depunerea dosarului pentru CIC .

QUOTE
3) In calculul prenatalului intra veniturile brute pe ultimile 6 luni pana la data nasterii sau pana cand ? Daca e vorba de data nasterii asta inseamna ca trebuie sa astept sa nasc (pt. a sti sigur data) pt. a primi banii pt. prenatal ? In cazul asta daca iau prenatal 84 de zile stau atata timp fara bani (adica ii voi primi mai tarziu) ?


Intra veniturile brute pe ultimele 6 luni anterioare intrarii in concediul prenatal. Deci, daca aveti multe ore suplimentare care v-ar creste veniturile puteti intra in prenatal in iunie. Daca salariul pe o luna de concediu de odihna nu difera prea mult de salariul pecare-l primiti atunci cand predati eu v-as recomanda sa va efectuati concediul de odihna si sa intrati in prenatal cu vreo 2, 3 saptamani inainte de nastere. Si restul de zile pana la 126 le luati postnatal. Vedeti ca aceasta indemnizatie este 85% din media veniturilor brute, nu se impoziteaza, nu se aplica retineri, doar CAS calculat la salariul minim pe economie. Practic, e posibil sa luati mai multi bani decat daca ati fi mers la servici.
Mesaj personal
Top
alidar
Trimis: 15 Jan 2010, 04:13 PM


Începător
*

Grup: Members
Mesaje: 3
Înscris: 25 Sep 08


Buna ziua tuturor! V-as ruga sa ma lamuriti si pe mine in urmatoarea problema;am fost incadrata ca suplinitoare la 1 sep 2008 pe o perioada determinata,iar in decembrie(in acelasi an )am nascut.Am intrat in concediu de ingrijire copil pana la 2 ani,deci in decembrie 2010 ar trebui sa ma intorc la scoala. Ma voi intoarce la aceeasi scoala,sau trebuie sa particip din nou la concurs,eu nefiind titulara la scoala respectiva ?Incep sa imi fac griji,mai ales cu disponibilizarile ce vor urma,eu nefiind titulara si pe deasupra si in concediu...chiar mi-e frica de ce se va intampla cand mi se termina concediul.Multumesc anticipat celor ce ma vor lamuri.
Mesaj personal
Top
crina1975
Trimis: 15 Jan 2010, 04:51 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 510
Înscris: 11 Nov 08


QUOTE (ionelaiordan @ 15 Jan 2010, 03:41 PM)
Intra veniturile brute pe ultimele 6 luni anterioare intrarii in concediul prenatal. Deci, daca aveti multe ore suplimentare care v-ar creste veniturile puteti intra in prenatal in iunie. Daca salariul pe o luna de concediu de odihna nu difera prea mult de salariul pecare-l primiti atunci cand predati eu v-as recomanda sa va efectuati concediul de odihna si sa intrati in prenatal cu vreo 2, 3 saptamani inainte de nastere. Si restul de zile pana la 126 le luati postnatal. Vedeti ca aceasta indemnizatie este 85% din media veniturilor brute, nu se impoziteaza, nu se aplica retineri, doar CAS calculat la salariul minim pe economie. Practic, e posibil sa luati mai multi bani decat daca ati fi mers la servici.

Inteleg, din ce spuneti dvs. (ca raspuns la o intrebare de-a mea de ceva mai devreme) ca in calculul indemnizatiei concediului de maternitate intra media salariilor brute pe ultimile 6 luni inclusiv sporuri, ore suplimentare, etc. si nu doar salariile de incadrare (daca difera de la o luna la alta). Corect ?
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 15 Jan 2010, 09:48 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


QUOTE (alidar @ 15 Jan 2010, 05:13 PM)
Buna ziua tuturor! V-as ruga sa ma lamuriti si pe mine in urmatoarea problema;am fost incadrata ca suplinitoare la 1 sep 2008 pe o perioada determinata,iar in decembrie(in acelasi an )am nascut.Am intrat in concediu de ingrijire copil pana la 2 ani,deci in decembrie 2010 ar trebui sa ma intorc la scoala. Ma voi intoarce la aceeasi scoala,sau trebuie sa particip din nou la concurs,eu nefiind titulara la scoala respectiva ?Incep sa imi fac griji,mai ales cu disponibilizarile ce vor urma,eu nefiind titulara si pe deasupra si in concediu...chiar mi-e frica de ce se va intampla cand mi se termina concediul.Multumesc anticipat celor ce ma vor lamuri.

Dati in vara concurs, avand nota poate aveti sansa sa va titularizati sau dupa terminarea CCC sa ocupati un post . Fara nota nu se poate nimic, deci concurs pentru nota macar daca nu titularizare.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 15 Jan 2010, 09:57 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


QUOTE (crina1975 @ 15 Jan 2010, 11:37 AM)
1) Deci inteleg ca daca am primit deja plata pt. CO si apoi intru in prenatal, acesta din urma suprapunandu-se peste CO trebuie sa dau banii inapoi ? Totusi nu am inteles modalitatile de efectuare a CO restant (la intelegere cu directorul) la revenirea din CCC. Cand sa-l mai fac ?

2) Concediul de maternitate de 126 de zile (cu exceptia celor 42 de zile de lauzie) este total la dispozitia gravidei, adica si-l poate imparti cum vrea inainte si/sau dupa nastere ?

3) Daca iau maximul de prenatal (84 de zile) si nasc dupa data stabilita ce se intampla cu perioada neacoperita de prenatal ?

3) In calculul prenatalului intra veniturile brute pe ultimile 6 luni pana la data nasterii sau pana cand ? Daca e vorba de data nasterii asta inseamna ca trebuie sa astept sa nasc (pt. a sti sigur data) pt. a primi banii pt. prenatal ? In cazul asta daca iau prenatal 84 de zile stau atata timp fara bani (adica ii voi primi mai tarziu) ?

1. Ati inteles corect partea cu returnarea banilor. efectuarea concediului restant se efecueaza in timpul vacantelor din timpul anului scolar in care reveniti la catedra.
2. Concediul de 126 zile pre si post natal este lasat la aprecierea persoanei cum il efecueaza dar cu specificatia ca trebuie lasate cele 42 zile postnatal pentru a beneficia de CCC.
3.Incercati sa intrati in prenatal cat mai apropiat de data prognosticata a nsterii pentru a nu avea surprize cu zilele necesare postnatal.In momentul cand nu aveti cele 42 zile minime de postnatal nu beneficiati de CCC.
Perioada de concediu cele 126 zile sunt platite si au ca baza de calcul la prenatal media relizarilor impozabile salariale din ultimele 6 luni.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 15 Jan 2010, 10:27 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Mamele vor primi alocatie pentru nasterea copilului, din 2010

Ministerul Muncii propune instituirea unei noi alocatii, respectiv alocatia pentru nasterea copilului, ce se va acorda pentru toti copiii nascuti incepand cu anul 2010, indiferent de numarul acestora.

Masura este prevazuta intr-un proiect de OUG elaborat de Ministerul Muncii, potrivit caruia, mamele au dreptul la o alocatie pentru nasterea copilului, acordata pentru fiecare copil nascut, in cuantum de 350 lei.

Alocatia se va acorda o singura data pentru fiecare copil nascut, daca cererea este depusa in termen de maximum 12 luni de la nasterea copilului. Alocatia pentru nasterea copilului se acorda si in cazul copiilor nascuti morti sau decedati ulterior nasterii.
De asemenea, se propune eliminarea trusoului pentru nou-nascuti prin abrogarea Legii nr.482/2006 si a alocatiei pentru nou nascuti prevazuta de Legea nr.416/2001.

In prezent, Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat prevede o alocatie pentru nou nascuti acordata pentru primii 4 copii nou-nascuti vii. De asemenea, in decembrie 2006 a fost instituit trusoul pentru nou-nascuti prin Legea nr.482/2006, potrivit careia toti copiii nou-nascuti beneficiaza de produse constand in haine, lenjerie si produse pentru ingrijire, in valoare de 150 lei.

Deoarece procedura de achizitie a produselor pentru trusou in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public impunea o perioada destul de lunga pentru realizarea tuturor demersurilor pentru achizitie, avand in vedere diversitatea produselor existente pe piata si volumul achizitiei, prin modificari legislative succesive, s-a stabilit ca pentru copiii nascuti in perioada ianuarie 2007 – decembrie 2009 sa fie acordata contravaloarea trusoului.

Intrucat, pe baza evaluarilor realizate la nivelul autoritatilor administratiei publice locale exista inca dificultati in gasirea unui furnizor care sa asigure toate produsele ce vor compune trusoul pentru nou-nascuti, Ministerul Muncii se afla in imposibilitatea acordarii dreptului persoanelor indreptatite, respectiv copiii nascuti dupa data de 31 decembrie 2009.

“Avand in vedere ca sunt reglementate doua prestatii sociale care sunt destinate aceluiasi scop, respectiv sprijinirea familiilor in care se nasc copii si tinand cont de faptul ca se realizeaza cheltuieli administrative duble pentru asigurarea celor doua prestatii, se impune modificarea actelor normative mentionate si instituirea unei singure alocatii destinate nasterii copilului” se arata in nota de fundamentare a proiectului.

Procedura de acordare a alocatiei

Acordarea dreptului si plata alocatiei pentru nasterea copilului se realizeaza pe baza de cerere si acte doveditoare, prin dispozitie a primarului localitatii in a carei raza domiciliaza mama sau, dupa caz, unde a fost inregistrata nasterea copilului.

Alocatia se poate acorda reprezentantului legal al copilului atunci cand mama nu este in situatia de a beneficia de acest drept. Au dreptul la alocatia pentru nasterea copilului atat cetatenii romani, cat si cetatenii straini sau apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania.

Cererea se inregistreaza la primarul comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti in care domiciliaza mama sau, dupa caz, in care a fost inregistrata nasterea copilului.

In cazul in care nasterea a fost inregistrata in alta comuna, alt oras, municipiu sau, dupa caz, alt sector al municipiului Bucuresti decat cea/cel in care domiciliaza mama, cererea va fi insotita de o adeverinta eliberata de primarul localitatii de domiciliu sau, dupa caz, al celei in care a fost inregistrata nasterea, din care sa rezulte ca nu a beneficiat de alocatia pentru nasterea copilului.

Actele doveditoare pentru stabilirea si acordarea dreptului privind alocatia pentru nasterea copilului sunt certificatul de nastere, in original si in copie, al copilului pentru care se solicita alocatia, actul de identitate al mamei sau dupa caz al reprezentantului legal al acesteia ori al reprezentantului legal al copilului, documente din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal al copilului, respectiv al mamei minore, iar in situatia copilului nascut mort sau decedat dupa nastere si certificatul de deces al acestuia.

In situatia in care nasterea a fost inregistrata in alta tara, alocatia pentru nasterea copilului se acorda doar in cazul copiilor ai caror parinti au domiciliul sau resedinta in Romania si au certificat de nastere eliberat de autoritatile romane.

In cazul mamei care nu a implinit varsta de 18 ani si a nascut, cererea se completeaza si se semneaza de catre aceasta daca are capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor civile sau de catre reprezentantul legal al acesteia, in cazul in care mama nu are capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile. Prin reprezentant legal al copilului se intelege celalalt parinte sau persoana desemnata potrivit legii sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de copil.

Pentru copiii nascuti pana la 31 decembrie 2009, solicitarea si/sau plata drepturilor de alocatie pentru copiii nou-nascuti si trusou pentru nou-nascuti se efectueaza in baza prevederilor legale in vigoare la data nasterii copilului, dar nu mai tarziu de 31 octombrie 2010. Dupa aceasta data drepturile se prescriu.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
crina1975
Trimis: 17 Jan 2010, 07:31 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 510
Înscris: 11 Nov 08


QUOTE (edison @ 15 Jan 2010, 11:27 PM)
Mamele vor primi alocatie pentru nasterea copilului, din 2010

Ministerul Muncii propune instituirea unei noi alocatii, respectiv alocatia pentru nasterea copilului, ce se va acorda pentru toti copiii nascuti incepand cu anul 2010, indiferent de numarul acestora.

Masura este prevazuta intr-un proiect de OUG elaborat de Ministerul Muncii, potrivit caruia, mamele au dreptul la o alocatie pentru nasterea copilului, acordata pentru fiecare copil nascut, in cuantum de 350 lei.

Alocatia se va acorda o singura data pentru fiecare copil nascut, daca cererea este depusa in termen de maximum 12 luni de la nasterea copilului. Alocatia pentru nasterea copilului se acorda si in cazul copiilor nascuti morti sau decedati ulterior nasterii.
De asemenea, se propune eliminarea trusoului pentru nou-nascuti prin abrogarea Legii nr.482/2006 si a alocatiei pentru nou nascuti prevazuta de Legea nr.416/2001.

Alocatia pt. nou-nascuti exista si pana acum si este in valoare de 230 RON:
http://www.drepturile-gravidelor.ro/Artico...+nounascut.html


Acest nou tip de alocatie de care vorbiti va inlocui trusoul pt. nou-nascuti:
http://www.drepturile-gravidelor.ro/Artico...ou+nascuti.html


Sunt doua lucruri diferite.
Mai multe despre (multe din) drepturile nestiute ale mamei si copilului gasiti aici:
http://www.drepturile-gravidelor.ro/Catego...ri+banesti.html
http://www.drepturile-gravidelor.ro/Catego...gravidelor.html
http://www.drepturile-gravidelor.ro/Catego...ti+parinti.html
http://www.drepturile-gravidelor.ro/Catego...de+si+mame.html
Mesaj personal
Top
ionelaiordan
Trimis: 20 Jan 2010, 12:02 AM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 160
Înscris: 7 Oct 07


QUOTE (crina1975 @ 15 Jan 2010, 05:51 PM)
Inteleg, din ce spuneti dvs. (ca raspuns la o intrebare de-a mea de ceva mai devreme) ca in calculul indemnizatiei concediului de maternitate intra media salariilor brute pe ultimile 6 luni inclusiv sporuri, ore suplimentare, etc. si nu doar salariile de incadrare (daca difera de la o luna la alta). Corect ?

Da, exact, cum spunea si edison, se iau in calcul toate veniturile supuse impozitarii, implicit ore suplimentare, sporuri, premii, salarii de merit, gradatie ( daca e cazul), inclusiv salariul al 13-lea. Calculul se face in felul urmator.
Se aduna toate veniturile pe ultimele 6 luni ( anterioare datei la care intrati in prenatal)), se numara cate zile lucratoare au fost in cele 6 luni de care vorbim, suma obtinuta se imparte la numarul de zile, apoi rezultatului i se aplica procentul de 85%. Suma obtinuta este plata aferenta unei zile de concediu pre/postnatal. Apoi, in fiecare luna de prenatal se numara zilele lucratoare, se inmultesc cu suma obtinuta mai devreme si se scade 10.5% *600 (salariul minim pe economie), deci 63 de lei. Indemnizatia de pre/postnatal nu se impoziteaza, si sfatul meu e sa stai toate zilele de prenatal si postnatal, e mai avantajos la bani decat sa intri imediat dupa cele 42 de zile obligatorii. Teoretic trebuie sa iti ramana 42 de zile postnatal din cele 126, dar cum nu prea poti sa stii exact cand se va naste bebele... sa nu ramai descoperita. Eventula lasa doua saptamani in plus peste cele 42 , sa fii sigura.
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 22 Jan 2010, 09:33 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


corect raspuns, bravo.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 24 Jan 2010, 05:18 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Instructiuni din 04/02/2009 de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006


Art. 1
(1) In aplicarea prevederilor art. 301 lit. a), cool.gif si f) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Norme metodologice, modelul cererii pentru recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului este prevazut in anexa nr. 1.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se poate depune direct la agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie teritoriala, in a carei raza teritoriala domiciliaza persoana beneficiara, se poate transmite la aceasta institutie prin posta, cu confirmare de primire, sau prin alta modalitate stabilita de agentia teritoriala, pana cel tarziu la data de 30 iunie 2009.

Art. 2
(1) In sensul prevederilor art. 5 din Normele metodologice, veniturile care se iau in considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului reprezinta, dupa caz:
a) suma incasata din veniturile din salarii, care se stabileste astfel:
• la locul unde se afla functia de baza: suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul a impozitului, determinata ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si a deducerii personale acordate pentru luna respectiva, si contributiile la fondurile de pensii facultative, precum si cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
• pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri: suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul, determinata ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;
cool.gif suma incasata de persoana indreptatita, calculata potrivit legii de catre platitorul acesteia, pentru perioadele asimilate prevazute la art. 4 alin. (7) din Normele metodologice;
c) suma incasata de persoana indreptatita care realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;
d) suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati independente, determinat in conditiile legii;
e) suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati agricole, determinat in conditiile legii.
(2) Pentru persoanele care realizeaza venituri profesionale din salarii, venitul brut reprezinta salariul de baza, indemnizatii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.
(3) In cazul in care o persoana realizeaza concomitent venituri profesionale din mai multe surse, se vor lua in calcul toate veniturile lunare incasate de aceasta, stabilite potrivit alin. (1).

Art. 3
(1) In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) lit. a), c), e) si f) si alin. (6) lit. a)-d) din Normele metodologice, dovada privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum si nivelul net lunar al acestora se completeaza potrivit modelului de adeverinta prevazut in anexa nr. 2.
(2) Pentru celelalte cazuri, dovada privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum si nivelul net lunar al acestora se completeaza potrivit modelelor specifice, prevazute de legislatia in vigoare, utilizate de autoritatile competente.

Art. 4
(1) In aplicarea prevederilor art. 302 alin. (2) din Normele metodologice si ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, pentru recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului, in cuantum de 85%, baza de calcul a indemnizatiei se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 10 luni anterioare datei nasterii copilului impartita la 10.
(2) In situatia mentionata la alin. (1), la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se vor lua in calcul veniturile realizate in ultimele 10 luni anterioare datei nasterii copilului, respectiv veniturile din salarii calculate conform art. 2 alin. (1) lit. a) sau veniturile declarate conform contractelor de asigurare sociala individuale incheiate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In situatia prevazuta la art. 4 alin. (8) din Normele metodologice, la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului, in cuantum de 85%, perioada pentru determinarea bazei de calcul a indemnizatiei se diminueaza corespunzator cu perioada cuprinsa intre data nasterii si data prezumtiva a nasterii. Baza de calcul se determina ca suma totala a veniturilor realizate in aceasta perioada impartita la numarul de luni rezultate.

Art. 5
Sumele rezultate din calcularea/recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului se rotunjesc la 1 leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si se neglijeaza fractiunile de pana la 49 de bani inclusiv.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 27 Jan 2010, 09:22 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Ordinul MMFPS nr. 62/2010 - stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 62/2010 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I 2010 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 56, din 25 ianuarie 2010.

In temeiul:
— Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, cu modificarile ulterioare;
— Hotararii Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa;
— art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

Art. 1. — Pentru semestrul I 2010, incepand cu luna februarie, valoarea sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 370 lei.

Art. 2. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mihai Constantin Seitan
Bucuresti, 20 ianuarie 2010.
Nr. 62.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 27 Jan 2010, 07:26 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Cine dobandeste salariul mediu pe unitate pentru nasterea copilului?

Art. 51 lit. c) din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 nr. 2895/2006 dispune ca in afara de ajutoarele prevazute de lege, mama salariata va beneficia de un salariu mediu pe unitate, pentru nasterea fiecarui copil. Daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu mediu pe unitate.
Deci trebuie ca mama sa fie salariata – actuala si nu fosta – si sa depuna o cerere la angajator prin care sa solicite dreptul; la aceasta va anexa dovada nasterii copilului - certificatul de nastere.
Daca mama nu este salariata, dreptul se va acorda tatalui cu conditia ca acesta sa fie salariat; el va depune o cerere la care va anexa certificatul de nastere al copilului si certificatul de casatorie.
Vorbim de un drept care nu se negociaza, nu este la latitudinea angajatorului; se va acorda tuturor salariatelor, respectiv salariatilor din tara, chiar daca la nivelul angajatorului cu care lucreaza nu exista un contract colectiv de munca, in baza art. 247 din Codul muncii.
Dreptul mentionat se acorda in afara ajutoarelor la care au parintii dreptul potrivit legii.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
alixkatarina
Trimis: 28 Jan 2010, 03:56 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 102
Înscris: 11 Nov 08


Am si eu o intrebare daca ma puteti ajuta
Sotia mea a intrat in concediu prenatal la 1 noiembrie 2009 la data de 23 decembrie 2009 a nascut dupa care a intrat automat in cele 42 de zile de concediu postnatal care se vor temina la data de 3 februarie 2010.

Intrebarea mea este urmatoarea daca dosarul pentru alocatia de crestere a copilului nu este finalizat pana la data de 3 februarie 2010 si este finalizat cu 7 -9 zile mai tarziu se pierde deja suma +alocatia copilui pe prima luna ?
Problema intarzieri ar fi data de trimiterea de la inspectorat a deciziei de suspendare a contractului de munca pe cei 2 ani cat va sta in concediu.

[B]Aveti idee cat dureaza o decizie ca aceasta de trimitere de la inspectorat[/B]?

Va multumesc
Mesaj personal
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

OpțiuniPagini: (74) « Primul ... 10 11 [12] 13 14 ... Ultimul » Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved