Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și CercetăriiPagini: (3) 1 [2] 3  ( Primul mesaj necitit ) Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> Info, informatii legislative, articole,comentarii facute de specialisti.
edison
Trimis: 31 Dec 2009, 08:29 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Aspecte teoretice si practice
Obligarea angajatorului la plata daunelor morale

Obligarea angajatorului la plata daunelor morale a fost reglementata expres prin Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
1. Reglementare

Obligarea angajatorului la plata daunelor morale a fost reglementata expres prin Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/20031 - Codul muncii2.

Pentru a fi angajata raspunderea patrimoniala pentru daune morale este necesar sa se dovedeasca elementele raspunderii civile, respectiv fapta ilicita a angajatorului, prejudiciul si legatura de cauzalitate.

Astfel, textul articolului mentionat a fost modificat adaugandu-se dupa „prejudiciul material", cuvintele „sau moral": “angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul” (s.n.).

Dincolo de redactarea cert defectuoasa a textului legal, interpretarea sa istorico-rationala conduce la concluzia ca legiuitorul a dorit si consacrat o solutie cumulativa (completa). Sub aceeasi conditie a existentei prejudiciului/prejudiciilor in cauza ale salariatului - angajatorul raspunde, dupa caz, fie pentru prejudiciul material, fie pentru cel moral, fie, in sfarsit, atat pentru prejudiciul material cat si pentru cel moral. Firesc, formularea corecta a art. 269 alin. (1) din Codul muncii3 ar fi trebuit sa cuprinda toate aceste ipoteze posibile, utilizandu-se conjunctia „si/ sau" in loc de conjunctia „sau"4.

Si anterior datei de 28 iulie 2007 au existat (si exista) temeiuri legale distincte si speciale de acordare a daunelor morale insa acestea erau privite ca exceptii de stricta reglementare, regula in materie fiind ca salariatul pagubit de angajator nu putea pretinde despagubiri pentru prejudiciul moral5.

Este de subliniat ca anterior datei de 28 iulie 2007, prin Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului (in cauza Ghilbusi impotriva Romaniei)6, s-a constatat ca a fost incalcat art. 6 alin. (1) din Conventia pentru drepturile omului si a libertatilor fundamentale, deoarece nu s-a pus in executare o hotarare judecatoreasca de obligare a angajatorului la incheierea in scris a contractului individual de munca. Drept urmare, statul roman a fost obligat sa plateasca o anumita suma reprezentand prejudiciul material si moral suferit de cel in cauza.

Tot anterior datei de 28.07.2007, Curtea Constitutionala a observat ca deoarece textul art. 269 din Codul muncii precizeaza faptul ca angajatorul este obligat sa-l despagubeasca pe salariat in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale nu este exclusa “posibilitatea salariatului care a suferit si prejudicii morale din culpa angajatorului sa solicite despagubiri in temeiul normelor de drept comun, referitoare la raspunderea civila delictuala”7.

In prezent, prin Legea nr. 237/2007 se pune capat disputelor doctrinare prin reglementarea expresa a raspunderii angajatorului si pentru prejudiciile morale produse salariatilor; ceea ce reprezinta un motiv pentru ca jurisprudenta sa capete, in sfarsit, un caracter unitar8.


2. “Dauna morala” – notiune, evaluare, acordare

Dauna morala consta in atingerea adusa personalitatii omului: existenta sa, integritatea corporala si sanatatea, sensibilitatea fizica sau psihica, sentimentele sale, cinstea, onoarea, prestigiul profesional, elementele nepatrimoniale ce intra in continutul dreptului de autor sau inventator etc.

In acest sens se arata9 ca termenul de daune morale sau prejudiciu moral sugereaza o lezare adusa drepturilor extrapatrimoniale, neeconomice ale persoanei, provenind din atingerea adusa acelor valori sau atribute ale individului care ii definesc personalitatea; dintre aceste valori au fost retinute, printre altele, integritatea corporala, sentimentele de afectiune, cinstea, demnitatea, onoarea, prestigiul profesional, precum si alte valori similare.

Prejudiciul in discutie, neavand continut economic, nu poate fi evaluat in bani.

De asemenea, spre deosebire de celelalte despagubiri civile, care presupun un suport probator, in privinta daunelor morale nu se poate apela la probe materiale, judecatorul fiind singurul care, in raport de consecintele suferite de partea vatamata, va aprecia o anumita suma globala care sa completeze prejudiciul moral cauzat10.

Curtea Suprema de Justitie a decis ca in ceea ce priveste stabilirea cuantumului despagubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial, acesta „include o doza de aproximare, dar instanta trebuie sa aiba in vedere o serie de criterii cum ar fi consecintele negative suferite de cel in cauza pe un plan fizic si psihic, importanta valorilor morale lezate, masura in care au fost lezate aceste valori si intensitatea cu care au fost percepute consecintele vatamarii, masura in care i-a fost afectata situatia familiala, profesionala si sociala. Pentru ca instanta sa poata aplica aceste criterii apare insa necesar ca cel ce pretinde daune morale sa produca un minimum de argumente si indicii din care sa rezulte in ce masura drepturile personale nepatrimoniale, ocrotite prin Constitutie i-au fost afectate..."11.

Evaluarea prejudiciului moral produs de angajator si, pe cale de consecinta, stabilirea cuantumului daunelor morale prezinta si in domeniul raporturilor individuale de munca acelasi grad de dificultate ca si in orice alte cauze, avand acelasi obiect, deduse in fata instantelor judecatoresti. Drept consecinta, revine instantei judecatoresti specializate - pentru solutionarea conflictelor de munca - sarcina de a dispune potrivit probatoriului administrat in fiecare cauza masurile reparatorii adecvate. Se impune insa mentionat ca - prin coroborare cu normele procedurale civile - instanta de judecata poate sa dispuna nu numai plata unor despagubiri pecuniare ci si alte masuri (cum ar fi, spre exemplu, obligarea autorului prejudiciului moral de a recunoaste public caracterul neintemeiat la faptei sale)12.

Pentru acordarea daunelor morale trebuie dovedite prin orice mijloc de proba pretentiile salariatului, prejudiciul moral suferit si legatura de cauzalitate dintre masura dispusa de unitate si impactul negativ atat in plan personal, in plan profesional asupra salariatului cat si dificultatile in plan familial si in raporturile cu celelalte persoane13.

Prin derogare de la regula generala instituita in dreptul muncii, dovada prejudiciului moral suferit de salariat este in sarcina reclamantului14.


3. Situatiile in care se pot crea daune morale

Daune morale produse de angajator se pot crea, de pilda, in situatia15:
a) sanctionarii disciplinare;
cool.gif retrogradarii ori suspendarii din functie;
c) schimbarii din functie sau mutarii in alt loc de munca;
d) diminuarii salariului;
e) refuzului promovarii in functie;
f) concedierii indiferent de motivul invocat etc.

Raspunderea pentru daune morale a angajatorului mai poate fi angajata in cazurile cand16:
a) salariatul, fara sa fie concediat, este impiedicat de a munci;
cool.gif nu se iau masuri corespunzatoare pentru asigurarea si paza imbracamintei personalului care foloseste echipament de lucru etc.;
c) nu inmaneaza salariatului sau fostului salariat, in conditiile art. 34 alin. (5) din Codul muncii, documentul (adeverinta) care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, functie sau specialitate, urmata de imposibilitatea celui in cauza – determinata de acest fapt – de a se incadra la un alt angajator etc.;
Regula este ca despagubirea va interveni ca urmare a intelegerii partilor. In caz de refuz al angajatorului, salariatul pagubit are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti competente sa solutioneze conflictul de drepturi. In alin. (3) al art. 269 din Codul muncii este prevazuta o consecinta extrem de importanta: angajatorul isi va recupera suma platita drept despagubire de la salariatul vinovat de producerea pagubei17.

4. Jurisprudenta18
a) Raspunderea angajatorului in cazul refuzului acestuia de a-i elibera reclamantei carnetul de munca

Potrivit art. 269 din Codul muncii pentru a fi angajata raspunderea patrimoniala este necesar sa se dovedeasca elementele raspunderii civile, respectiv fapta ilicita a angajatorului, prejudiciul si legatura de cauzalitate.
Fapta ilicita a fost dovedita prin faptul ca angajatorul a refuzat sa ii elibereze reclamantei carnetul de munca prin care sa se ateste activitatea desfasurata de aceasta, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, fapt ce contravine art. 40 alin. (2) lit. h) din Codul muncii, iar in ce priveste prejudiciul si legatura de cauzalitate, acestea au fost dovedite prin inscrisurile depuse la dosar, respectiv adeverinte etiberate de doua societatii comerciale in contiinutul carora rezulta ca, a fost respinsa cererea de angajare in cadrul acestora a reclamantei deoarece acesta nu a putut prezenta carnetul de munca.
Instanta obliga parata si la plata daunelor interese, la plata de despagubiri catre reclamanta echivalente cu salariile nete lunare pe care le-ar fi obtinut in cadrul societatii.
(Curtea de Apel Bucuresti, s.a VII-a civ. si pentru cauze privind conflictele de munca si asigurari sociale, dec. nr. 3189/2007).

cool.gif Abuzul angajatorului in cazul controlului activitatii salariatului

Actiunea paratei angajator de a dispune efectuarea unor controale asupra activitatii profesionale a reclamantei, urmare a unor nereguli si neconformitati constatate cu privire la aceasta in intocmirea actelor si dosarelor de creditare si de a aplica sanctiunea disciplinara „avertisment", anulata de instanta pentru vicii de forma, nu constituie o fapta ilicita de natura a antrena raspunderea ei patrimoniala.
Reclamanta a sustinut ca atitudinea paratei i-a produs o stare emotionala puternica de tensiune si stres ce a determinat imbolnavirea sa cu consecinta pensionarii, astfel ca i-a adus un prejudiciu pe care trebuie sa-l repare.
Instantele nu au impartasit punctul de vedere al reclamantei, retiinand ca potrivit art. 41 alin. (1) din Codul muncii, angajatorul are dreptul sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii, atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu sub rezerva legalitatiii si sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor, precum si sa constate savarsirea unor abateri disciplinare si sa aplice sanctiuni.
Din aceasta perspectiva, actiunea paratei de a controla activitatea reclamantei nu poate fi considerata abuziva in masura in care s-a desfasurat in limitele legii si la fel aprecierea ca a savarsit o abatere disciplinara pentru care i-a aplicat sanctiunea minima pe scara ierarhica a reglementarii art. 264 alin. (1) din Codul muncii, cu efect precumpanitor moral, chiar daca ulterior a fost anulata de instanta.
(Curtea de Apel Bucuresti, s.a VII-a civ. si pentru cauze privind conflictele de munca si asigurari sociale, dec. nr. 411/R-CM/2007).

c) Daune morale pentru prejudiciul suferit ca urmare a concedierii disciplinare abuzive

Reclamanta a solicitat obligarea paratei la plata sumei de 15.000 euro daune morale pentru prejudiciul suferit urmarea concedierii disciplinare abuzive prin doua decizii consecutive.

Actiunea acesteia a fost respinsa, solutiia fiind mentinuta in recurs, retinandu-se urmatoarele:
Din actele si lucrarile dosarului, rezulta ca decizia de concediere a fost anulata prin hotarare judecatoreasca definitiva, respectiv sentinta civila nr. 8/ CM/14 ianuarie 2004, nerecurata, pe care parata a pus-o in executare benevol, dispunand reintegrarea reclamantei prin decizia nr. 3/24 februarie 2004, pe care i-a si adus-o la cunostinta, invitand-o sa se prezinte la lucru.
Intrucat reclamanta nu a inteles sa execute hotararea de reintegrare si nu s-a mai prezentat la serviciu, dupa aproximativ 3 luni parata a somat-o sa se prezinte la executorul judecatoresc pentru a-si ridica drepturile salariale, insa aceasta nu s-a conformat, asa cum rezulta din procesul-verbal incheiat la data de 11 mai 2004, decat la data de 24 mai 2004.
Urmarea absentelor nemotivate de la locul de munca, dupa emiterea deciziei de reintegrare, reclamanta a fost concediata din nou prin decizia nr. 20/22 iunie 2004 pe care a contestat-o, insa instanta i-a respins contestatia ca tardiv formulata.
In raport de cele prezentate, rezulta ca reclamanta nu a suferit nici un prejudiciu prin concedierea dispusa in baza deciziei nr. 56/15 august 2003, deoarece i-au fost respectate toate drepturile, legea fiind aplicata in litera si spiritul ei, inclusiv in privinta acordarii despagubirilor materiale la care a fost indreptatita, prin punerea in executare benevola a hotararii de reintegrare de catre parata.
Din acest punct de vedere, instanta a retinut corect culpa reclamantei fata de atitudinea acesteia care a refuzat sa puna in executare hotararea de reintegrare, neprezentandu-se la munca si nedand curs invitatiei de a-si ridica drepturile salariale.
Prin urmare, aceasta nu a suferit nici un prejudiciu moral, ci dimpotriva a zadarnicit o perioada lunga de timp executarea hotararii atat sub aspectul reintegrarii, cat si al primirii despagubirilor materiale, prezenta actiune prin care sustine contrariul imbracand chiar forma abuzului de drept.

(Curtea de Apel Bucuresti, s.a VII-a civ. si pentru cauze privind conflictele de munca si asigurari sociale, dec. nr. 536/R-CM/2007).

NOTE:

1Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 05.02.2003), modificata si completata ulterior.
2Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 497 din 25.07.2007.
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 05.02.2003), modificata si completata ulterior.
3I.T. Stefanescu, Probleme actuale legate de modificarea art. 269 alin. (1) din Codul muncii, in „Revista romana de dreptul muncii” nr. 4/2007, p. 11.
4Ibidem, p. 9-10.
5Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 16.08.2006.
6D.C.C. nr. 379/30.09.2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1038 din 10.11.2004, in A. Ticlea, Tratat de dreptul muncii, Editia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 831.
7Ibidem, p. 830.
8Curtea de Apel Cluj, s. civ, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, dec. nr. 1283/R/2006, Curtea de Apel Cluj, Buletinul jurisprudentei 2006, Ed. Sfera juridica, Cluj Napoca, 2007, in C. Gilca, Codul muncii : adnotat, Editura, C.H. Beck, 2008, Bucuresti, p. 592.
9Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, dec. nr. 2037/2005.
10Curtea Suprema de Justitie, s. civ., dec. nr. 3812/2000, in "Dreptul" nr. 11/2001, p. 199-200.
11I.T. Stefanescu, op. cit., p. 11 -15, in A. Ticlea (coordonator), D. Diko, L. Dutescu, L. Georgescu, M. Ioan, A. Popa (colaboratori), 12Codul muncii – comentat si adnotat cu legislatie, doctrina si jurisprudenta, vol II, Editura Universul juridic, Bucuresti, 2008, p. 476.
13C.A. Bucuresti, s. a VII-a civ. si pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, dec. nr 1477/R/2005.
14Curtea de Apel Brasov, s. conflicte de munca, dec. nr 24/2006, pe www.portal.just.ro , in C. Gilca, op. cit., p. 593.
15A. Ticlea (coordonator), D. Diko, L. Dutescu, L. Georgescu, M. Ioan, A. Popa (colaboratori), op. cit., p. 480.
16Ibidem, p. 480.
17Ibidem, p. 481.
18Ibidem, p. 477 - 481.
sursa: Avocatnet.ro


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 31 Dec 2009, 08:35 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Serviciile medicului de familie
Conform legii, orice persoana din Romania are dreptul de a beneficia de asistenta medicala prin sistemul asigurarilor de sanatate. Esti la curent cu prevederile sistemului?

Pentru inceput, vom raspunde celor mai comune intrebari legate de serviciile medicului de familie. Daca ai nelamuriri legate de medicina muncii, te rugam sa ne trimiti scrisorile tale pe e-mail, sau in site vezi rubrica "Sana va raspunde". Specialistii nostri vor fi pregatiti sa te consilieze in orice problema referitoare la legislatia medicala din Romania.
Cum imi aleg medicul potrivit?
Pentru a deveni asigurat si a beneficia de asistenta medicala trebuie sa te inscrii pe lista unui medic acreditat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Alegerea medicului nu este ingradita de nici un fel de obligativitate. Poti alege orice medic din retea, in functie de preferintele tale, de distanta pana la cabinet, de profesionalismul acestuia etc.

Pentru copii, poti opta pentru un pediatru, iar pentru restul familiei pentru un generalist. Sau, puteti sa va inscrieti toti pe lista aceluiasi medic. Pentru inscriere ai nevoie doar de buletinul de identitate, de copia certificatului de nastere pentru cei mici si de o adeverinta de la serviciu sau de un talon de pensie (eventual, dupa caz, de o adeverinta de la casa de asigurari unde platesti contributia). Medicul iti va elibera carnetul de asigurari sociale pentru sanatate, cu care poti dovedi oriunde calitatea ta de asigurat.

De retinut este faptul ca pentru a beneficia de calitatea de asigurat si de serviciile amintite, toti cetatenii cu domiciliul in Romania trebuie sa plateasca o contributie de asigurare.
Exista, insa, si anumite exceptii de la aceasta regula, in sensul scutirii totale de la plata contributiei ori in sensul platii acestei contributii din alte surse. Aceste exceptii ce vizeaza, printre altii, copiii pana la varsta de 18 ani, elevii, ucenicii si studentii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani si care nu au venituri din munca, femeile insarcinate si lauzele care nu au nici un venit sau au venituri situate sub salariul minim brut pe economie, persoanele care satisfac serviciul militar in termen, cele care se afla in concediu medical, concediu medical pentru sarcina si lauzie ori in concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 7 ani, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau alocatie de sprijin.
In concluzie, toate categoriile amintite vor avea dreptul la servicii de asistenta medicala, chiar daca ele nu platesc contributia la asigurarile sociale de stat.
Ce fac daca ma razgandesc?
Poti sa schimbi medicul de familie fara restrictie, daca au trecut cel putin 3 luni de la data inscrierii pe lista acestuia. Pentru aceasta, va trebui sa faci o cerere catre medicul de familie la care doresti sa te inscrii, precizand numele medicului de la care pleci.
In mod normal, medicul primitor are obligatia sa anunte in scris in maximum 15 zile medicul de familie de la care ai plecat, precum si casa de asigurari de sanatate, iar acesta din urma trebuie sa transfere fisa medicala prin posta in termen de 15 zile de la solicitare. Dar, pentru grabirea procedurii, toate formalitatile se pot rezolva si personal. Daca medicul nu respecta aceasta obligatie, trebuie sa sesizezi casa de asigurari, iar aceasta va actualiza automat lista medicului de la care vrei sa pleci, prin eliminarea ta.
Cabinetul medical de la care ai plecat este obligat sa pastreze minimum 5 ani o copie a fisei tale medicala pentru orice solicitari ulterioare.
Examenele de bilant obligatorii
Copii: la externarea de la maternitate, la o luna, la doua luni, la patru luni, la sase luni, la noua luni, la 12 luni, la 15 luni, la 18 luni.
De la 2 ani la 7 ani - in fiecare an.
De la 7 ani pana la 30 de ani - o data la doi ani un examen medical complet (inclusiv cu depistare oncologica clinica).
Peste 30 de ani - anual - un examen medical complet (inclusiv cu depistare oncologica clinica).
Examenele de bilant se vor efectua pe baza unei planificari afisata la cabinetul medicului de familie.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 31 Dec 2009, 11:05 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


legea salarizarii UNICE, ptr cine va fi unica.......vom vedea.http://www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles/legea-salarizarii-bugetarilor_11091536.html


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
udypro
Trimis: 1 Jan 2010, 09:31 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 1.700
Înscris: 23 Apr 06


În coeficientul prevăzut în coloana ,,Bază" sunt cuprinse: sporul neuropsihic, sporul de stabilitate, sporul de vechime în muncă, salariul de merit ...

Sa inteleg ca de fapt coeficientul este unul fals deoarece nu toata lumea beneficiaza de salariul de merit.


--------------------
Doua lucruri sunt nelimitate: universul si prostia umana.De primul nu sunt atat de sigur...(A.Einstein)
"Dacă credeți că educația este scumpă, încercați ignoranța" Derek Bok pres. of Harvard Univ. 1971-1990
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 1 Jan 2010, 10:20 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Acolo unde exista salariul de merit sau gradatie de merit se include in ,, baza".
Ca si mod de stabilire ,, baza" ar fi cam asa: sal incadr la 31.12.2009+salariul de merit / gradatie de merit+sporul neuropsihic+ sporul de stabilitate+ sporul de vechime în muncă = sal brut adica de incadrare de la 01.01.2010.Nu mai apar in statele de plata atatea sporuri ci numai sal incadr.+ alte sporuri in valoare de maxim 30% din incadrare cf legii de salarizare.
Din ce am inteles se vor cunoaste ceva mariri de salarii la cei ce au sal de incadr la 01.01 sub 705 lei prin calcularea coeficientului 1 la 705 lei in rest Dumnezeu cu mila SA.

Acest mesaj a fost modificat de către edison la data 1 Jan 2010, 10:22 AM


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
Radu de la Afumati
Trimis: 1 Jan 2010, 11:22 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 152
Înscris: 17 Sep 09


edison, habar n-am, dar cred le-ai putea uni!
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 1 Jan 2010, 11:58 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


QUOTE (Radu de la Afumati @ 2 Jan 2010, 12:22 AM)
edison, habar n-am, dar cred le-ai putea uni!

Scuze dar nu am inteles de ce.............si ce?


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 2 Jan 2010, 01:31 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Masuri legislative de criza
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare.
Ordonanta de urgenta stabileste o serie de masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare in anul 2010, avand in vedere extinderea efectelor crizei economice si in acest an.
Eliminarea tichetelor pentru institutiile publice
Institutiile publice centrale si locale, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu vor mai acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora. De asemenea, bugetele pentru 2010 ale institutiilor publice centrale si locale, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu vor mai prevedea sume pentru acordarea de tichete cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora.
Dispozitii privitoare la pensionari
1. Se abroga dipozitia legala care instituia pentru pensionarii o compensatie in bani pentru tichetele de calatorie pe calea ferata neutilizate.
2. Se amana intrarea in vigoare a obligatiei de a plati contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii, prevazute de Codul fiscal (sportata de bugetul de stat) pana la data de 1 ianuarie 2011.
3. Se suspenda aplicarea, pentru anul 2010, a unor dispozitiile privitoare la pensii. Astfel, in anul 2010 valoarea unui punct de pensie nu se va mai actualiza cu cel putin rata inflatiei, prognozata pentru anul bugetar urmator. De asemenea, pentru anul 2010 nu se mai aplica dispozitia privind valoarea minima a punctului de pensie de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, incepand cu 1 ianuarie 2009.
4. Se amana aplicarea dispozitiilor privitoare la cresterea punctajelor anuale pentru pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I si/sau grupa II de munca, pana la data de 1 ianuarie 2011.
5. Se amana intrarea in vigoare a Legii nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor pana la data de 1 ianuarie 2011.
6. In anul 2010 pensiile de serviciu ale personalul aeronautic civil navigant profesionist nu se mai actualizeaza cu procentul care sa acopere integral rata inflatiei din anul precedent.
Dispozitii referitoare la salarizare
Salarizarea personalului unitatilor de management de proiect (stabilite de OUG nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect) se stabileste prin asimilare cu salarizarea personalului din institutiile publice la nivelul carora functioneaza. Reamintim ca anterior acestia se remunerau cu o suma corespunzatoare echivalentului in lei a pana la 300 de dolari S.U.A. pe zi, tinandu-se seama de cursul de schimb valutar stabilit de BNR, valabil la data efectuarii platii, care se negocia cu conducatorul entitatii in cadrul careia se constituia unitatea de management de proiect.
Amanarea preluarii de catre ICCJ a bugetului instantelor judecatoresti
Se amana pana la data de 1 ianuarie 2011 preluarea atributiilor Ministerului Justitiei referitoare la gestionarea bugetului curtilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate si al judecatoriilor de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Amanarea inregistrarii sedintelor de judecata
Dispozitiile privind inregistrarea sedintelor de judecata se vor aplica de la 1 ianuarie 2011.
Amanarea obligatiilor referitoare la certificatele de de performanta energetica a cladirilor
Se amana intrarea in vigoare a dispozitiilor legale care obliga proprietarii, in cazul vanzarii sau inchirierii locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, de a elabora certificatele de de performanta energetica a cladirilor si a le pune la dispozitie potentialilor cumparatori sau chiriasi, pana la data de 1 ianuarie 2011.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
urziral
Trimis: 2 Jan 2010, 07:52 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 464
Înscris: 15 Feb 06


QUOTE (edison @ 1 Jan 2010, 11:20 AM)

Ca si mod de stabilire ,, baza" ar fi cam asa: sal incadr la 31.12.2009+salariul de merit / gradatie de merit+sporul neuropsihic+ sporul de stabilitate+ sporul de vechime în muncă = sal brut adica de incadrare de la 01.01.2010.

Buna tuturor!

Sa inteleg ca cei care au avut salariu de merit (sau gradatie) vor avea baza mai mare? Au avut acest salariu pentru un an, cum poate avea legatura cu noul salariu? Oricum acesti coeficienti stim ca nu se aplica de la 1 ian. 2010.
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 4 Jan 2010, 05:38 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Astia de unde mai au bani?

Functionarii publici vor primi spor pentru munca la calculator, si de la 1 ianuarie 2010
4 Ianuarie 2010 Ionel Petrea, drd. Ana Cioriciu Stefanescu
Potrivit art 48 pct. 2 din Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/20091], la data intrarii ei in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare[2], cu exceptia art. 21, 22, 23 si 30.Aceste prevederi isi produc efectele incepand cu data de 1 ianuarie 2010, potrivit art. 47 din aceeasi lege.

Deci, de la 1 ianuarie 2010 isi inceteaza aplicabilitatea art. 8 lit. a) din hotararea mentionata, care stipuleaza ca “In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, poate fi acordat pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective.... Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sanatatii si de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, la propunerea ministerelor, celorlalte institutii centrale si locale ale administratiei publice interesate, dupa consultarea sindicatelor”.
Regulamentul la care se face referire a fost aprobat prin Ordinul comun al Ministerul Muncii si Protectiei Sociale nr. 6366/1993 si al Ministerului Sanatatii nr. 1132/1993.

Potrivit acestui regulament munca care se desfasoara la calculator este considerata munca in conditii vatamatoare (suprasolicitare nervoasa si vizuala).

Existenta acestor conditii la locurile de munca se stabileste de angajator, pe baza determinarilor prin expertizare, de catre personalul incadrat in unitatile specializate ale Ministerului Sanatatii – directiile judetene de sanatate publica, din care rezulta existenta conditiilor vatamatoare. Aceste determinari se efectueaza in prezenta inspectorilor de munca.

Se emit in acest sens buletine de determinari prin expertizare la locurile de munca.

Evident, ca si dupa 1 ianuarie 2010 munca la calculator este munca in conditii vatamatoare (suprasolicitare nervoasa si vizuala) – este vorba de aceeasi munca si aceleasi calculatoare (tinand cont si de faptul ca in ultimii ani nu au fost permise de lege investitii in calculatoare si nici nu sunt sanse in acest sens in contextul crizei economice).

Potrivit art. 9 din Anexa nr. III la Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, functionarii publici beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza. Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii deosebite de munca, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, de expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens, prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor functionarilor publici, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice.

Deci si dupa 1 ianuarie 2010 functionarii publici pot beneficia de un spor pentru conditii vatamatoare (suprasolicitare nervoasa si vizuala) de pana la 15% din salariul de baza, in noile conditii: buletinele de determinari prin expertizare la locurile de munca vor fi avizate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - prin institutiile judetene abilitate - si Ministerul Finantelor Publice prin directiile judetene a finantelor publice. Marimea concreta a sporului pentru conditii deosebite de munca, precum si conditiile de acordare a acestora se vor stabili prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor functionarilor publici.

Mentionam ca acest spor nu exclude drepturile si obligatiile salariatiilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare3, precum si cele stipulate de Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase4 - inca in vigoare.


Note:
__
1Publicata in M. Of. nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
2Publicata in M. Of. nr. 135 din 25 iunie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare.
3Publicata in M. Of. nr. 710 din 18 august 2006.
4Publicata in M. Of. nr. 64 din 27 martie 1991.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
pattricia
  Trimis: 4 Jan 2010, 06:23 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 2.880
Înscris: 5 May 08


spuneti-ne va rog frumos cum este cu dirigentia si sporul de vechime in invatamant,in conditiile aplicarii noii legi a salarizarii unice
multumiri,


--------------------
"Învățământul ar trebui astfel conceput, încât ceea ce oferă să fie perceput ca un dar neprețuit, și nu ca o datorie apăsătoare"
-A.Einstein
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 9 Jan 2010, 09:37 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Colega inca se discuta la MMSSF metodologia privind aplicarea Legii unitarea a salarizarii pana la sfarsitul lunii avem raspunsul concret.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 9 Jan 2010, 09:38 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Doamnelor profesoare, cu dragoste
de Ana Mustea la 2009-12-02 13:45:48


Ma bucur nespus de mult atunci cand intalnesc dascali care isi fac cu adevarat meseria, care au talent si daruire pentru a-i educa pe copiii nostril.. Este o meserie care uzeaza destul de mult. Trebuie sa fii tot timpul bine informat si in cautare de noi metode pentru a atrage copiii catre studiu. Manualele din ziua de astazi sunt foarte stufoase. Nu stiu de ce, dar toata lumea vrea sa arate ca este în posesia celor mai multe informatii dintr-un domeniu. Foarte bine, dar la scoala trebuie sa se puna bazele unei educatii solide si mai departe, fiecare in functie de domeniul ales va aprofunda.
Ca mama a unui adolescent de clasa a X a eu spun că stiu ce vorbesc. Pana la acest nivel de studiu, pot spune ca d-na invatatoare a copilului meu este un dascal care și-a făcut și isi face și astăzi cu plăcere și pasiune meseria, dar din nefericire, in curand se va pensiona.
In continuare, a urmat ciclul gimnazial tot la scoala generala. Momentul trecerii la ciclul gimnazial a fost unul de nemultumire. Ca parinte, mi-ar fi placut ca al meu copil sa poata invata din cl a V a in cadrul unui liceu, dar n-a fost sa fie. A ramas la aceeasi scoala generala de cartier, si la absolvirea clasei a VIII a, am fost o mama fericita. A avut parte de cei mai buni profesori de matematica si limba.română., de dascali care iubesc cu adevarat atat copiii cat si meseria.
La limba romana, cu mult tact si rabdare, incepand din clasa a V a copiii au fost obisnuiti cu cititul operelor literare, cu cerintele unui examen de absolvire a unui ciclu de studiu, cu prezentarea ideilor personale. Fiti linistiti, copiii nu au fost prea entuziasmati la prima vedere, dar tot timpul d-na profesoara venea cu noi tertipuri pentru a-I convinge sa faca cu placere fel si fel de lucruri folositoare. Iar la absolvire, cursul festiv organizat de d-na profesoara care era si diriginta, a fost unul cu totul si cu totul deosebit pentru acest nivel, de studii gimnaziale și mai ales pentru pretentiile unei scoli de cartier.
Daca trebuie sa ma refer la matematica, obiectul care a dat multe dureri de cap la generatii intregi de copii din toate timpurile iar in prezent atrage din nefericire din ce in ce mai putini copii, am aceleasi cuvinte de lauda pentru d-na profesoara. Dansa face parte dintre dascalii care chiar si-a dorit sa aiba aceasta meserie, grea din punctul meu de vedere, evident pentru un om care are pretentia sa fie corect, sa munceasca si sa obtina rezultate pe masură. Este omul care nu concepe să nu-I aduca chiar si pe copii antitalentatii la mate, la un nivel mediu cel putin. A lucrat zeci de probleme cu copiii, inca odata si inca odata si a avut puterea sa ii convinga sa lucreze suplimentar pentru marirea unei note. Rezultatele s-au vazut la teze si examene. Toata stima si bucuria pentru dascali dedicati cu adevarat.
Nu acelasi lucru se poate spune despre liceu. Pana acum m-a convins un singur profesor. Pacat. Avem nevoie de schimbare, de motivare, de selectie facuta pe criterii adevarte. Fiecare ministru a schimbat cate ceva si a gandit ca face bine. Dar se pare ca pana acum nu s-a gasit varianta cea mai buna pentru legea invatamantului. In mod clar in invatamant trebuie sa ajunga persoane care au cu adevarat vocatie. Altfel de pe bancile scolii vor iesi copii care nu stiu sa se exprime, care citesc un text si nu-l inteleg, plictisiti si care ajung singuri la concluzia : profesorul asta nu trebuia sa devină profesor, pur si simplu trebuia sa isi gaseasca o alta meserie--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 9 Jan 2010, 09:39 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Scoala - intre realitate si speranta
Scoala face parte din triunghiul existentei umane, alaturi de familie si societate. Pornim la drum cu "cei 7 ani de acasa", dar pentru a dobandi un loc in societate avem nevoie de ani de scoala, de cautari, de selectii, de informatii.

Dincolo de rolul scolii de a furniza cunostinte, de a crea deprinderi, competente, de a descoperi talente, pasiuni si a le pune in valoare, modelarea omului de maine este extrem de importanta. Daca pentru toate celelalte exista manuale, carti, publicatii de specialitate, CALITATEA DE OM nu urmeaza niciun sablon, nu se preia dintr-o carte anume si nu se atribuie in urma unui examen. Insasi viata de zi cu zi, provocarile, incercarile, oportunitatile sunt cele care o definesc.

Fiecare varsta are semnele ei de intrebare, fiecare generatie vine cu punctele ei tari si slabe, fiecare copil este unic in felul sau, este cel mai deosebit si special pentru familia sa. Scoala trebuie sa observe mereu aceasta diversitate umana si cum lucreaza cu viitori oameni de baza ai societatii, trebuie sa-si asume si raspunderea de parinte. Aceasta este si realitatea, dar si dorinta parintilor pe care o impartasim cu totii, in calitate de elevi sau studenti. Tot din familie am desprins si marele adevar ce urmeaza a fi spus.

Cea mai nobila misiune pamanteana este aceea de a fi parinte. Cand vine pe lume un copil inveti ce este durerea si bucuria. Cand il cresti si il educi inveti ce este ingrijorarea. Cand pleaca de langa tine si se reantoarce acasa cu nepotei, simti iubirea si binecuvantarea, iar intre timp ai dobandit si intelepciunea. Asadar cand scoala preia copilul de la parinte, preia si grija acestuia. E uluitor ca in aceasta "pepiniera umana" sa-i tratezi pe toti la fel si la modul general, dar si pe fiecare, individual in functie de particularitati, de nivelul intelectual.

Parintele isi doreste un copil cu atitudine, perseverent, increzator in propriile forte, cu initiativa, originalitate, dornic sa urce pe scara sociala si sa ajunga un invingator. Pana la acest nivel, scoala impreuna cu familia, “cot la cot” trebuie sa munceasca responsabil, dand dovada de tactica, rabdare, puterea exemplului


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 10 Jan 2010, 11:14 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


QUOTE (edison @ 9 Jan 2010, 10:37 PM)
Colega inca se discuta la MMSSF metodologia privind aplicarea Legii unitarea a salarizarii pana la sfarsitul lunii avem raspunsul concret.

“In vederea simplificarii sistemului de salarizare si ierarhizare, proces ce se va realiza in cursul anului 2010,a fost infiintata, potrivit legii, o comisie bipartita, alcatuita din specialisti ai ministerelor si reprezentanti ai confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national”, se arata in comunicatul de presa din 5 Ianuarie 2010 al MMFPS.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 10 Jan 2010, 11:14 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07
--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 10 Jan 2010, 11:21 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


atasez Legea 387/2009. incadrare si salarizare incepand cu 01.01.2010

Fișier atașat ( Număr de descărcări: 321 )
Fișier atașat  Legea_387.doc


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 10 Jan 2010, 11:54 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


O informatie .

Fișier atașat ( Număr de descărcări: 320 )
Fișier atașat  COMUNICAT.4713_decembrie_2009_1_.pdf


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
roberta-chris
Trimis: 10 Jan 2010, 01:15 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 5.050
Înscris: 7 Oct 06


Pentru tine, Edison!


Imagine atașată
Imagine atașată
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 11 Jan 2010, 10:12 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Iti multumesc, colega!


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 11 Jan 2010, 11:25 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Masuri legislative de criza
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare.
Ordonanta de urgenta stabileste o serie de masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare in anul 2010, avand in vedere extinderea efectelor crizei economice si in acest an.
Eliminarea tichetelor pentru institutiile publice
Institutiile publice centrale si locale, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu vor mai acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora. De asemenea, bugetele pentru 2010 ale institutiilor publice centrale si locale, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu vor mai prevedea sume pentru acordarea de tichete cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora.
Dispozitii privitoare la pensionari
1. Se abroga dipozitia legala care instituia pentru pensionarii o compensatie in bani pentru tichetele de calatorie pe calea ferata neutilizate.
2. Se amana intrarea in vigoare a obligatiei de a plati contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii, prevazute de Codul fiscal (sportata de bugetul de stat) pana la data de 1 ianuarie 2011.
3. Se suspenda aplicarea, pentru anul 2010, a unor dispozitiile privitoare la pensii. Astfel, in anul 2010 valoarea unui punct de pensie nu se va mai actualiza cu cel putin rata inflatiei, prognozata pentru anul bugetar urmator. De asemenea, pentru anul 2010 nu se mai aplica dispozitia privind valoarea minima a punctului de pensie de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, incepand cu 1 ianuarie 2009.
4. Se amana aplicarea dispozitiilor privitoare la cresterea punctajelor anuale pentru pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I si/sau grupa II de munca, pana la data de 1 ianuarie 2011.
5. Se amana intrarea in vigoare a Legii nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor pana la data de 1 ianuarie 2011.
6. In anul 2010 pensiile de serviciu ale personalul aeronautic civil navigant profesionist nu se mai actualizeaza cu procentul care sa acopere integral rata inflatiei din anul precedent.
Dispozitii referitoare la salarizare
Salarizarea personalului unitatilor de management de proiect (stabilite de OUG nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect) se stabileste prin asimilare cu salarizarea personalului din institutiile publice la nivelul carora functioneaza. Reamintim ca anterior acestia se remunerau cu o suma corespunzatoare echivalentului in lei a pana la 300 de dolari S.U.A. pe zi, tinandu-se seama de cursul de schimb valutar stabilit de BNR, valabil la data efectuarii platii, care se negocia cu conducatorul entitatii in cadrul careia se constituia unitatea de management de proiect.
Amanarea preluarii de catre ICCJ a bugetului instantelor judecatoresti
Se amana pana la data de 1 ianuarie 2011 preluarea atributiilor Ministerului Justitiei referitoare la gestionarea bugetului curtilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate si al judecatoriilor de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Amanarea inregistrarii sedintelor de judecata
Dispozitiile privind inregistrarea sedintelor de judecata se vor aplica de la 1 ianuarie 2011.
Amanarea obligatiilor referitoare la certificatele de de performanta energetica a cladirilor
Se amana intrarea in vigoare a dispozitiilor legale care obliga proprietarii, in cazul vanzarii sau inchirierii locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, de a elabora certificatele de de performanta energetica a cladirilor si a le pune la dispozitie potentialilor cumparatori sau chiriasi, pana la data de 1 ianuarie 2011.
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – prin reorganizarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si prin preluarea activitatii privind tineretul si sportul si a structurilor specializate in aceste domenii de la Ministerul Tineretului si Sportului, care se desfiinteaza.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 13 Jan 2010, 10:50 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Ordonanta de urgenta privind instituirea alocatiei pentru nasterea copilului
Pentru sprijinirea familiilor in care se nasc copii, prin Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat s-a instituit alocatia pentru nou-nascuti acordata pentru primii 4 copii nou-nascuti vii.
De asemenea, in decembrie 2006 a fost instituit trusoul pentru nou-nascuti prin Legea nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentu nou-nascuti, potrivit careia toti copiii nou-nascuti beneficiaza de produse constand in haine, lenjerie si produse pentru ingrijire, in valoare de 150 lei. Deoarece procedura de achizitie a produselor pentru trusou in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare impune o perioada destul de lunga pentru realizarea tuturor demersurilor pentru achizitie, avand in vedere diversitatea produselor existente pe piata si volumul achizitiei, prin modificari legislative succesive, s-a stabilit ca pentru copiii nascuti in perioada ianuarie 2007 – decembrie 2009 sa fie acordata contravaloarea trusoului.
Intrucat pe baza evaluarilor realizate la nivelul autoritatilor administratiei publice locale exista inca dificultati in gasirea unui furnizor care sa asigure toate produsele ce vor compune trusoul pentru nou-nascuti, in prezent suntem in imposibilitatea acordarii dreptului persoanelor indreptatite, respectiv copiii nascuti dupa data de 31 decembrie 2009. Totodata, avand in vedere ca sunt reglementate doua prestatii sociale care sunt destinate aceluiasi scop, respectiv sprijinirea familiilor in care se nasc copii si tinand cont de faptul ca se realizeaza cheltuieli administrative duble pentru asigurarea celor doua prestatii, se impune modificarea actelor normative mentionate si instituirea unei singure alocatii destinate nasterii copilului.
In conformitate cu prevederile din Programul de Guvernare unul din obiectivele in domeniul familiei, protectiei copilului si egalitatii de sanse este acela de revizuire a conceptiei programelor de asistenta sociala si restructurarea acestora. Deoarece este necesara instituirea unei singure alocatii, care se va acorda tuturor copiilor nascuti, se impune abrogarea articolelor referitoare la alocatia pentru copiii nou-nascuti din Legea nr.416/2001 si Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1010/2006, precum si abrogarea Legii nr.482/2006.
Tinand cont de faptul ca elementele mai sus-mentionate se refera la o situatie extraordinara, iar neadoptarea de masuri imediate in sensul celor preconizate, prin utilizarea procedurii de legiferare prin ordonanta de urgenta, determina consecinte negative in sensul afectarii unui interes public, respectiv interesul familiilor in care se nasc copii,
In temeiul art.115 alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta,
Art.1 – (1) Mamele au dreptul la o alocatie pentru nasterea copilului, acordata pentru fiecare copil nascut, in cuantum de 350 lei.
(2) Acordarea dreptului si plata alocatiei pentru nasterea copilului se realizeaza pe baza de cerere si acte doveditoare, prin dispozitie a primarului localitatii in a carei raza domiciliaza mama sau, dupa caz, unde a fost inregistrata nasterea copilului.
(3) Alocatia prevazuta la alin. (1) se acorda o singura data pentru fiecare copil nascut, daca cererea este depusa in termen de maximum 12 luni de la nasterea copilului. Alocatia pentru nasterea copilului se acorda si in cazul copiilor nascuti morti sau decedati ulterior nasterii.
(4) Alocatia prevazuta la alin. (1) se poate acorda reprezentantului legal al copilului atunci cand mama nu este in situatia de a beneficia de acest drept.
(5) Cuantumul alocatiei prevazute la alin. (1) se indexeaza prin hotarare a Guvernului.
(6) Au dreptul la alocatia pentru nasterea copilului atat cetatenii romani, cat si cetatenii straini sau apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania.
Art.2 – (1) Cererea prevazuta la art.1 alin.(2) se inregistreaza la primarul comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti in care domiciliaza mama sau, dupa caz, in care a fost inregistrata nasterea copilului.
(2) In cazul in care nasterea a fost inregistrata in alta comuna, alt oras, municipiu sau, dupa caz, alt sector al municipiului Bucuresti decat cea/cel in care domiciliaza mama, cererea va fi insotita de o adeverinta eliberata de primarul localitatii de domiciliu sau, dupa caz, al celei in care a fost inregistrata nasterea, din care sa rezulte ca nu a beneficiat de alocatia pentru nasterea copilului.
(3) Actele doveditoare pentru stabilirea si acordarea dreptului privind alocatia pentru nasterea copilului sunt certificatul de nastere, in original si in copie, al copilului pentru care se solicita alocatia, actul de identitate al mamei sau dupa caz al reprezentantului legal al acesteia ori al reprezentantului legal al copilului, documente din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal al copilului, respectiv al mamei minore, iar in situatia copilului nascut mort sau decedat dupa nastere si certificatul de deces al acestuia.
(4) In situatia in care nasterea a fost inregistrata in alta tara, alocatia pentru nasterea copilului se acorda doar in cazul copiilor ai caror parinti au domiciliul sau resedinta in Romania si au certificat de nastere eliberat de autoritatile romane.
Art.3 – (1) Cererea prevazuta la art.1 alin.(2) se completeaza si se semneaza de catre mama copilului sau de reprezentantul legal al acestuia.
(2) In cazul mamei care nu a implinit varsta de 18 ani si a nascut, cererea se completeaza si se semneaza de catre aceasta daca are capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor civile sau de catre reprezentantul legal al acesteia, in cazul in care mama nu are capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile.
(3) Prin reprezentant legal al copilului se intelege celalalt parinte sau persoana desemnata potrivit legii sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de copil.
(4) Modelul cererii privind acordarea alocatiei pentru nasterea copilului este prevazut in anexa.
Art.4 - (1) In urma analizei cererii si a actelor doveditoare primarul dispune, in cel mult 10 zile de la data inregistrarii cererii, dupa caz, acordarea sau neacordarea alocatiei, prin dispozitie scrisa.
(2) In cazul neacordarii alocatiei, dispozitia scrisa a primarului, cuprinzand si motivele de respingere, este comunicata solicitantului in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.
Art.5 - (1) Alocatia pentru nasterea copilului se acorda in cuantumul prevazut de actele normative in vigoare la data nasterii copilului.
(2) Fondurile necesare pentru plata alocatiei pentru nasterea copilului se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
Art.6 - (1) Situatia centralizatoare cuprinzand dispozitiile primarului prevazute la art.4 alin.(1) privind acordarea alocatiei pentru natterea copilului se transmit lunar, pana pe data de 10 ale lunii, pentru luna anterioara, agentiilor pentru prestatii sociale teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale.
(2) Pe baza situatiei centralizatoare dispozitiilor prevazute la alin. (1), agentia teritoriala solicita Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale necesarul de credite bugetare in vederea platii alocatiei pentru nasterea copilului. Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale creditele bugetare centralizate, pana pe data de 20 ale lunii.
Art.7 – (1) Sumele primite de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sunt transferate de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale agentiilor teritoriale, iar acestea le vireaza in conturile deschise cu aceasta destinatie de catre primar, in vederea plaNti alocatiei pentru nasterea copilului.
(2) Plata alocatiei pentru nasterea copilului se efectueaza de primar, pe stat de plata, in termen de 10 zile de la data primirii sumelor prevazute la alin. (1).
Art.8 - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu nasterile survenite in anul 2010.
(2) Pentru copiii nascuti pana la 31 decembrie 2009, solicitarea si/sau plata drepturilor de alocatie pentru copiii nou-nascuti si trusou pentru nou-nascuti se efectueaza in baza prevederilor legale in vigoare la data nasterii copilului, dar nu mai tarziu de 31 octombrie 2010. Dupa aceasta data drepturile se prescriu.
Art.9 – In aplicarea prezentei ordonante de urgenta pot fi emise instructiuni care se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
Art.10 - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.1028 din 27 decembrie 2006 si Ordonanta Guvernului nr.3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale, cu modificarile ulterioare, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.67 din 29 ianuarie 2007, precum si art.25 si 26 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare si art.47-52 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1010/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.690 din 11 august 2006.
PRIM-MINISTRU
Emil BOC


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 15 Jan 2010, 10:28 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Mamele vor primi alocatie pentru nasterea copilului, din 2010

Ministerul Muncii propune instituirea unei noi alocatii, respectiv alocatia pentru nasterea copilului, ce se va acorda pentru toti copiii nascuti incepand cu anul 2010, indiferent de numarul acestora.

Masura este prevazuta intr-un proiect de OUG elaborat de Ministerul Muncii, potrivit caruia, mamele au dreptul la o alocatie pentru nasterea copilului, acordata pentru fiecare copil nascut, in cuantum de 350 lei.

Alocatia se va acorda o singura data pentru fiecare copil nascut, daca cererea este depusa in termen de maximum 12 luni de la nasterea copilului. Alocatia pentru nasterea copilului se acorda si in cazul copiilor nascuti morti sau decedati ulterior nasterii.
De asemenea, se propune eliminarea trusoului pentru nou-nascuti prin abrogarea Legii nr.482/2006 si a alocatiei pentru nou nascuti prevazuta de Legea nr.416/2001.

In prezent, Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat prevede o alocatie pentru nou nascuti acordata pentru primii 4 copii nou-nascuti vii. De asemenea, in decembrie 2006 a fost instituit trusoul pentru nou-nascuti prin Legea nr.482/2006, potrivit careia toti copiii nou-nascuti beneficiaza de produse constand in haine, lenjerie si produse pentru ingrijire, in valoare de 150 lei.

Deoarece procedura de achizitie a produselor pentru trusou in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public impunea o perioada destul de lunga pentru realizarea tuturor demersurilor pentru achizitie, avand in vedere diversitatea produselor existente pe piata si volumul achizitiei, prin modificari legislative succesive, s-a stabilit ca pentru copiii nascuti in perioada ianuarie 2007 – decembrie 2009 sa fie acordata contravaloarea trusoului.

Intrucat, pe baza evaluarilor realizate la nivelul autoritatilor administratiei publice locale exista inca dificultati in gasirea unui furnizor care sa asigure toate produsele ce vor compune trusoul pentru nou-nascuti, Ministerul Muncii se afla in imposibilitatea acordarii dreptului persoanelor indreptatite, respectiv copiii nascuti dupa data de 31 decembrie 2009.

“Avand in vedere ca sunt reglementate doua prestatii sociale care sunt destinate aceluiasi scop, respectiv sprijinirea familiilor in care se nasc copii si tinand cont de faptul ca se realizeaza cheltuieli administrative duble pentru asigurarea celor doua prestatii, se impune modificarea actelor normative mentionate si instituirea unei singure alocatii destinate nasterii copilului” se arata in nota de fundamentare a proiectului.

Procedura de acordare a alocatiei

Acordarea dreptului si plata alocatiei pentru nasterea copilului se realizeaza pe baza de cerere si acte doveditoare, prin dispozitie a primarului localitatii in a carei raza domiciliaza mama sau, dupa caz, unde a fost inregistrata nasterea copilului.

Alocatia se poate acorda reprezentantului legal al copilului atunci cand mama nu este in situatia de a beneficia de acest drept. Au dreptul la alocatia pentru nasterea copilului atat cetatenii romani, cat si cetatenii straini sau apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania.

Cererea se inregistreaza la primarul comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti in care domiciliaza mama sau, dupa caz, in care a fost inregistrata nasterea copilului.

In cazul in care nasterea a fost inregistrata in alta comuna, alt oras, municipiu sau, dupa caz, alt sector al municipiului Bucuresti decat cea/cel in care domiciliaza mama, cererea va fi insotita de o adeverinta eliberata de primarul localitatii de domiciliu sau, dupa caz, al celei in care a fost inregistrata nasterea, din care sa rezulte ca nu a beneficiat de alocatia pentru nasterea copilului.

Actele doveditoare pentru stabilirea si acordarea dreptului privind alocatia pentru nasterea copilului sunt certificatul de nastere, in original si in copie, al copilului pentru care se solicita alocatia, actul de identitate al mamei sau dupa caz al reprezentantului legal al acesteia ori al reprezentantului legal al copilului, documente din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal al copilului, respectiv al mamei minore, iar in situatia copilului nascut mort sau decedat dupa nastere si certificatul de deces al acestuia.

In situatia in care nasterea a fost inregistrata in alta tara, alocatia pentru nasterea copilului se acorda doar in cazul copiilor ai caror parinti au domiciliul sau resedinta in Romania si au certificat de nastere eliberat de autoritatile romane.

In cazul mamei care nu a implinit varsta de 18 ani si a nascut, cererea se completeaza si se semneaza de catre aceasta daca are capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor civile sau de catre reprezentantul legal al acesteia, in cazul in care mama nu are capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile. Prin reprezentant legal al copilului se intelege celalalt parinte sau persoana desemnata potrivit legii sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de copil.

Pentru copiii nascuti pana la 31 decembrie 2009, solicitarea si/sau plata drepturilor de alocatie pentru copiii nou-nascuti si trusou pentru nou-nascuti se efectueaza in baza prevederilor legale in vigoare la data nasterii copilului, dar nu mai tarziu de 31 octombrie 2010. Dupa aceasta data drepturile se prescriu.


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 18 Jan 2010, 10:08 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Ordinul MMFPS nr. 32/2010 - monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 - salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale

Ordinul ministerului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 32/2010 pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 31, din 15 ianuarie 2010.
Avand in vedere:
— prevederile art. 10 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
— Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
— Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:
Art. 1. — Se aproba organizarea unui sistem de monitorizare si control al aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale, prin agentiile teritoriale pentru prestatii sociale si directiile generale ale finantelor publice teritoriale, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si, respectiv, Ministerului Finantelor Publice.
Art. 2. — (1) Pana la data de 31 ianuarie 2010 agentiile teritoriale pentru prestatii sociale, cu sprijinul directiilor generale ale finantelor publice teritoriale, vor proceda la instruirea ordonatorilor principali de credite ai autoritatilor publice locale (primarii si consilii judetene), precum si a persoanelor din cadrul acestora cu responsabilitati in reincadrarea personalului propriu, in legatura cu modul de stabilire a salariilor in primul an de aplicare a Legii nr. 330/2009, pe baza precizarilor metodologice aprobate de Guvern la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice.
(2) Pentru ordonatorii secundari si tertiari de credite, al caror personal urmeaza sa fie reincadrat, instruirea asupra modului de aplicare a cadrului legal se va face de catre ordonatorii principali de credite.
Art. 3. — (1) Controlul aplicarii Legii nr. 330/2009 de catre autoritatile publice locale revine in sarcina agentiilor teritoriale pentru prestatii sociale, in privinta actelor de decizie interna ale ordonatorilor de credite ai institutiilor si autoritatilor publice locale, prin care se stabileste salarizarea personalului propriu.
(2) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1), ordonatorii de credite ai institutiilor si autoritatilor publice locale au obligatia sa transmita unitatilor de trezorerie teritoriale unde au contul deschis, pana la data de 3 februarie 2010, situatia privind modul de reincadrare a personalului, conform statului de personal pe luna ianuarie 2010 al carui modelul este prevazut in anexa nr. 1 la prezentul ordin. Unitatile de trezorerie teritoriale transmit situatiile grupate pe ordonatori principali de credite ai bugetelor locale la activitatile de trezorerie si contabilitate publica judetene. Activitatile de trezorerie si contabilitate publica judetene transmit situatiile grupate pe ordonatori principali de credite ai bugetelor locale agentiilor teritoriale pentru prestatii sociale.
(3) Controlul prevazut la alin. (1) se realizeaza de catre agentiile teritoriale pentru prestatii sociale in perioada 1 februarie—31 martie 2010.
(4) Dupa verificarea situatiilor privind modul de reincadrare a personalului, agentiile teritoriale pentru prestatii sociale comunica ordonatorilor de credite rezultatul verificarii. Adresa de comunicare va fi transmisa prin unitatile de trezorerie teritoriale.
(5) Ordonatorii de credite au obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii sa corecteze eventualele reincadrari eronate si sa retransmita situatia prevazuta la alin. (2). In caz contrar, agentiile teritoriale pentru prestatii sociale vor sesiza Curtea de Conturi asupra neregulilor constatate.
Art. 4. — Controlul aplicarii Legii nr. 330/2009 de catre autoritatile publice locale revine in sarcina directiilor finantelor publice teritoriale, in privinta concordantei dintre totalul de plata inscris in situatia recapitulativa prevazuta in anexa nr. 2 la prezentul ordin si documentele de plata privind drepturile de personal. In cazul in care, pentru plata drepturilor aferente lunii martie a.c., ordonatorii de credite ai bugetelor locale nu detin documentul eliberat de catre agentiile teritoriale pentru prestatii sociale, care atesta verificarea modului de reincadrare a personalului, unitatile Trezoreriei Statului vor sesiza Curtea de Conturi asupra neregulilor constatate.
Art. 5. — Controlul exercitat de agentiile teritoriale pentru prestatii sociale si directiile generale ale finantelor publice teritoriale nu exonereaza de raspundere ordonatorii de credite, in eventualitatea unor iregularitati, constatate ulterior, in legatura cu modul de reincadrare a personalului.


Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mihai Constantin Seitan
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
edison
Trimis: 22 Jan 2010, 01:48 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 850
Înscris: 5 Feb 07


Salariile bugetarilor vor fi stabilite doar prin legi sau hotărâri de Guvern
Stabilirea salariilor personalului bugetar se va face doar prin legi sau hotărâri ale Guvernului și nu vor fi luate în considerare drepturi salariale stabilite prin contractele colective/individuale de muncă sau alte acte, potrivit proiectului de Hotărâre privind aplicarea legii salarizării unice.
Articolul 9 din proiectul de hotărâre privind aplicarea legii unice prevede că în sistemul de salarizare al personalului din sectorul bugetar, drepturile salariale sunt stabilite doar prin lege sau, în cazurile în care legea prevede în mod expres, prin hotărâri ale Guvernului, iar la stabilirea salariilor personalului bugetar nu vor fi luate în considerare drepturi salariale stabilite prin contractele colective/individuale de muncă sau alte acte, decât legi sau hotărâri ale Guvernului.
De asemenea, prin contractele colective și individuale de muncă, nu vor putea fi stabilite salarii sau alte drepturi de natură salarială care exced prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.
În ce privește personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii , documentul prevede că acești angajați își păstrează în anul 2010 salariul de bază și alte drepturi de natură salarială avute în luna decembrie 2009.
Aliniatul 2 din primul articol al proiectului de hotărâre prevede că la funcțiile de execuție, unde s-a redus numărul de grade sau trepte profesionale, reîncadrarea personalului ale cărui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesională imediat următoare celei eliminate, iar salarizarea se face cu menținerea salariilor avute la 31 decembrie 2009.
Proiectul mai prevede că personalul care ocupă funcții de conducere va fi reîncadrat pe unul din cele două grade, respectiv, în cazul funcționarilor publici, pe una din cele două trepte.
“Începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în funcție la 31 decembrie 2009 își păstrează salariul, solda sau, după caz, indemnizația lunară de încadrare brut/brută avute la această dată, fără a fi afectate măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevăzute de Legea 329/2009″, se arată în document.
Sursa: MEDIAFAX


--------------------
Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi...
http://www.breslo.ro/Shop/aurora2172
Mesaj personal
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

OpțiuniPagini: (3) 1 [2] 3  Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved