Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și Cercetării  Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> Dirigentie !, Cine are dreptul la dirigentie?
cheeky
Trimis: 8 Sep 2010, 10:04 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 78
Înscris: 7 Feb 09


Intrebare despre dirigentie. Ce profesor are dreptul sa ia dirigentie.? Eu sunt profesor titular si am aflat ca mi s-a luat dirigentie si s-a dat altui profesor suplinitor..Scrie undeva in vreo lege cui trebuie sa se dea dirigentia? stie cineva? Va multumesc!
Mesaj personal
Top
Atena Gorath
Trimis: 8 Sep 2010, 10:36 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 609
Înscris: 13 Apr 10


QUOTE (cheeky @ 8 Sep 2010, 11:04 PM)
Intrebare despre dirigentie. Ce profesor are dreptul sa ia dirigentie.? Eu sunt profesor titular si am aflat ca mi s-a luat dirigentie si s-a dat altui profesor suplinitor..Scrie undeva in vreo lege cui trebuie sa se dea dirigentia? stie cineva? Va multumesc!

Da, prin lege dirigentia se acorda personalului titular, si, doar daca acesta este insuficient, suplinitorilor. Deci daca doriti dirigentie, ridicati aceasta problema in CP.
Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4747/16.10.2001

Reproduc articolele in cauza:

"...
Art.44. (1) Coordonarea activității claselor de elevi se realizează prin învățători/diriginți numiți de directorul unității de învățământ dintre cadrele didactice de predare și de instruire practică de prestigiu și cu experiență, care predau la clasa respectivă.
(2) Funcția de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această responsabilitate.
(3) Învățătorul/dirigintele își proiectează și își desfășoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al unității de învățământ și în acord cu particularitățile educaționale ale clasei respective.
(4) Învățătorul/dirigintele întocmește după consultarea profesorilor clasei, a părinților și elevilor, planificarea semestrială și anuală care va cuprinde componentele activității educative în acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum și cu programa elaborată de Ministerul Educației și Cercetării.
(5) Învățătorul/dirigintele are obligația să cunoască și să respecte, împreună cu elevii și părinții acestora, legislația în vigoare, prevederile prezentului regulament și ale regulamentului de ordine interioară.
Art.45. Învățătorul/dirigintele are următoarele atribuții:
a) coordonează activitatea consiliului clasei;
b ) numește, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; repartizează sarcini și organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei;
c) colaborează cu toți profesorii clasei și, după caz, cu consilierul școlar în vederea armonizării influențelor educative și pentru a asigura sintalitatea clasei de elevi;
d) preia pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care își desfășoară activitatea elevii cărora le este diriginte și răspunde de păstrarea și modernizarea acesteia;
e) aduce la cunoștință elevilor și părinților prevederile prezentului regulament și ale regulamentului de ordine interioară;
f) organizează, împreună cu consilierul școlar, acțiuni de orientare școlară și profesională;
g) prezintă elevilor din clasele terminale prevederile referitoare la examenele de capacitate, de bacalaureat, la admiterea în licee și școli profesionale;
h) urmărește frecvența elevilor, cercetează cauzele absențelor unor elevi și ia măsurile corespunzătoare;
i) motivează absențele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al școlii, precum și în baza cererilor personale, motivate, ale părinților acestora, aprobate de director;
j) analizează periodic situația la învățătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor școlare de către toți elevii, inițiază cu consiliul clasei programe de consultații cu părinții;
k) sprijină organizarea și desfășurarea activităților elevilor în afara clasei și a școlii;
l) informează, în scris, familiile elevilor cu situație școlară neîncheiată, a celor corigenți, repetenți sau sancționați disciplinar;
m) stabilește, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev și prezintă în scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici de 7,00 pentru elevii care au săvârșit abateri grave;
n) felicită, în scris, părinții sau tutorii elevilor pentru rezultatele excepționale obținute de copiii lor la învățătură sau în cadrul activităților extrașcolare; înmânează elevilor diplome și premii la festivitatea fiecărui sfârșit de an școlar;
o) organizează întâlniri și discuții cu părinții, care se pot desfășura pe grupe individuale sau în plen;
p) propune consiliului de administrație acordarea de alocații și burse elevilor, în conformitate cu legislația în vigoare;
q) aplică, pe baza consultării cu directorul, sancțiunile prevăzute în prezentul regulament și propune spre aprobare consiliului profesoral celelalte sancțiuni;
r) recomandă spre aprobare directorului participarea organizată a elevilor la activități în cluburi și asociații sportive, cultural-artistice și științifice în afara școlii;
s) completează catalogul clasei și răspunde de exactitatea datelor înscrise și de starea fizică a acestuia;
t) calculează media generală semestrială și anuală a fiecărui elev, stabilește clasificarea elevilor la sfârșitul anului școlar, propune acordarea premiilor, recompenselor și distincțiilor potrivit prevederilor prezentului regulament și ale regulamentului de ordine interioară; consemnează în carnetele de elev mediile semestriale și anuale.
u) proiectează, organizează și desfășoară activități educative, de consiliere și de orientare școlară și profesională în funcție de particularitățile colectivului de elevi;
v) prezintă, spre validare, consiliului profesoral raportul scris asupra situației școlare și comportamentale a elevilor la sfârșitul semestrului/anului școlar.

Este evident faptul ca pentru consecventa si continuitate in desfasurarea muncii este de preferat un profesor titular decat unul angajat pe perioada determinata. Indiferent de vechime. Numai bine.
..."


--------------------
Școala are rostul sa te ridice undeva de unde sa-ti fie rusine sa mai cobori.
Mesaj personal
Top
4ward
Trimis: 8 Sep 2010, 10:52 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 5.329
Înscris: 17 Jul 08


QUOTE (Atena Gorath @ 8 Sep 2010, 11:36 PM)
Da, prin lege dirigentia se acorda personalului titular, si, doar daca acesta este insuficient, suplinitorilor.

De unde reiese ideea asta?Daca așa ar sta lucrurile ar fi bine,din păcate decizia numirii diriginților revine directorului,fără nicio obligație de a da vreo explicație în privința alegerii făcute,în favoarea suplinitorului sau titularului.Nu scrie nicăieri că trebuie să numească titulari.Suplinitorii pot fi numiți prin continuitate la clasă.De multe ori lucrurile stau chiar pe dos:în primul an ca titulară,la patru din șapte clase au fost numiți diriginți suplinitori care nu mai fuseseră diriginți la clasele respective sau unii care erau în primul an la școala respectivă.

Acest mesaj a fost modificat de către Deeanna la data 8 Sep 2010, 11:04 PM


--------------------
'A man can be destroyed but not defeated.'-Ernest Hemingway
Mesaj personal
Top
Atena Gorath
Trimis: 9 Sep 2010, 12:05 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 609
Înscris: 13 Apr 10


QUOTE (Deeanna @ 8 Sep 2010, 11:52 PM)
QUOTE (Atena Gorath @ 8 Sep 2010, 11:36 PM)
Da, prin lege dirigentia se acorda personalului titular, si, doar daca acesta este insuficient, suplinitorilor.

De unde reiese ideea asta?Daca așa ar sta lucrurile ar fi bine,din păcate decizia numirii diriginților revine directorului,fără nicio obligație de a da vreo explicație în privința alegerii făcute,în favoarea suplinitorului sau titularului.Nu scrie nicăieri că trebuie să numească titulari.Suplinitorii pot fi numiți prin continuitate la clasă.De multe ori lucrurile stau chiar pe dos:în primul an ca titulară,la patru din șapte clase au fost numiți diriginți suplinitori care nu mai fuseseră diriginți la clasele respective sau unii care erau în primul an la școala respectivă.

Va inteleg, legea este destul de evaziva, dar va spun din proprie experienta ca trebuie sa luptati pentru ceea ce vi se cuvine. Si primul argument de necontestat este faptul ca tituarul are contract pe perioada nedeterminata, ceea ce presupune consecventa, spre deosebire de suplinitor, care poate oricand pleca, daca titularul postului revine. Desigur, daca directorul decide acest lucru este destul de greu de contestat, dar in CP sau CA puteti ridica aceasta problema pentru a va impune. Eu, personal, m-am confuntat cu aceeasi problema, dar s-a rezolvat la primul schimb de replici. Depinde cum puneti problema. Daca asteptati un articol de lege care sa va apere interesele din acest punct de vedere, nu veti gasi. Numai bine.


--------------------
Școala are rostul sa te ridice undeva de unde sa-ti fie rusine sa mai cobori.
Mesaj personal
Top
carmen_77
Trimis: 9 Sep 2010, 06:41 AM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 44
Înscris: 8 Feb 10


QUOTE (cheeky @ 8 Sep 2010, 11:04 PM)
Intrebare despre dirigentie. Ce profesor are dreptul sa ia dirigentie.? Eu sunt profesor titular si am aflat ca mi s-a luat dirigentie si s-a dat altui profesor suplinitor..Scrie undeva in vreo lege cui trebuie sa se dea dirigentia? stie cineva? Va multumesc!

Ce bine ca ati deschis acest subiect! Eu am o alta problema. Sunt titulara intr-o scoala din mediul rural din 2008, toti sunt titulari, si eu sunt ultimul titular sosit. Eu si colega mea de franceza, titularizata inaintea mea suntem singurii titulari care nu au dirigentie. Nu mi se pare corect..ce sa facem...sa asteptam sa se pensioneze cineva...iar altii sa beneficieze de dirigentie pana atunci....? AM INTELES CA CEL CARE AR TREBUI SA OBTINA DIRIGENTIA TREBUIE SA FIE TITULARUL CU CELE MAI MULTE ORE IN SPECIALITATE. MENTIONEZ CA NOI DOUA AVEM TOATE ORELE IN SPECIALITATE SI SUNT TITULARI DE 1000 DE ANI CARE AU DOAR CATE 8, 10 ORE IN SPECIALITATE.......CINE POATE SA MA AJUTE CU O INFORMATIE......? PLEASE.... unsure.gif
Mesaj personal
Top
Atena Gorath
Trimis: 9 Sep 2010, 07:29 AM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 609
Înscris: 13 Apr 10


QUOTE (carmen_77 @ 9 Sep 2010, 07:41 AM)
QUOTE (cheeky @ 8 Sep 2010, 11:04 PM)
Intrebare despre dirigentie. Ce profesor are dreptul sa ia dirigentie.? Eu sunt profesor titular si am aflat ca mi s-a luat dirigentie si s-a dat altui profesor suplinitor..Scrie undeva in vreo lege cui trebuie sa se dea dirigentia? stie cineva? Va multumesc!

Ce bine ca ati deschis acest subiect! Eu am o alta problema. Sunt titulara intr-o scoala din mediul rural din 2008, toti sunt titulari, si eu sunt ultimul titular sosit. Eu si colega mea de franceza, titularizata inaintea mea suntem singurii titulari care nu au dirigentie. Nu mi se pare corect..ce sa facem...sa asteptam sa se pensioneze cineva...iar altii sa beneficieze de dirigentie pana atunci....? AM INTELES CA CEL CARE AR TREBUI SA OBTINA DIRIGENTIA TREBUIE SA FIE TITULARUL CU CELE MAI MULTE ORE IN SPECIALITATE. MENTIONEZ CA NOI DOUA AVEM TOATE ORELE IN SPECIALITATE SI SUNT TITULARI DE 1000 DE ANI CARE AU DOAR CATE 8, 10 ORE IN SPECIALITATE.......CINE POATE SA MA AJUTE CU O INFORMATIE......? PLEASE.... unsure.gif

Directorul decide. Exista criteriile mentionate anterior, dar ultimul cuvant directorul il are. Va puteti imagina ca un diriginte care are mai putine ore in specialitate, dar s-a dovedit a fi un manager al clasei nu va fi dat deoparte pentru un nou venit. Asa se intampla.


--------------------
Școala are rostul sa te ridice undeva de unde sa-ti fie rusine sa mai cobori.
Mesaj personal
Top
cheeky
Trimis: 9 Sep 2010, 07:51 AM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 78
Înscris: 7 Feb 09


Multumesc pentrut raspunsuri.Nimic nu mai e corect pe lumea asta.
Mesaj personal
Top
carmen_77
Trimis: 9 Sep 2010, 08:17 AM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 44
Înscris: 8 Feb 10


QUOTE (cheeky @ 9 Sep 2010, 08:51 AM)
Multumesc pentrut raspunsuri.Nimic nu mai e corect pe lumea asta.

asa e. mad.gif
Mesaj personal
Top
amethyst
Trimis: 9 Sep 2010, 11:41 AM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 13.955
Înscris: 12 Jul 07


In scoala noastra sunt suplinitori care au deja o vechime de cativa ani in institutie si titulari care stau doar un an, pt ei scoala asta fiind doar o trambulina spre alte posturi (din cauza navetei). In cazul acordarii dirigentiei, titulatura nu este neaparat un criteriu esential.


--------------------
user posted image
Mesaj personal
Top
carmen_77
Trimis: 9 Sep 2010, 12:17 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 44
Înscris: 8 Feb 10


QUOTE (Atena Gorath @ 9 Sep 2010, 08:29 AM)
QUOTE (carmen_77 @ 9 Sep 2010, 07:41 AM)
QUOTE (cheeky @ 8 Sep 2010, 11:04 PM)
Intrebare despre dirigentie. Ce profesor are dreptul sa ia dirigentie.? Eu sunt profesor titular si am aflat ca mi s-a luat dirigentie si s-a dat altui profesor suplinitor..Scrie undeva in vreo lege cui trebuie sa se dea dirigentia? stie cineva? Va multumesc!

Ce bine ca ati deschis acest subiect! Eu am o alta problema. Sunt titulara intr-o scoala din mediul rural din 2008, toti sunt titulari, si eu sunt ultimul titular sosit. Eu si colega mea de franceza, titularizata inaintea mea suntem singurii titulari care nu au dirigentie. Nu mi se pare corect..ce sa facem...sa asteptam sa se pensioneze cineva...iar altii sa beneficieze de dirigentie pana atunci....? AM INTELES CA CEL CARE AR TREBUI SA OBTINA DIRIGENTIA TREBUIE SA FIE TITULARUL CU CELE MAI MULTE ORE IN SPECIALITATE. MENTIONEZ CA NOI DOUA AVEM TOATE ORELE IN SPECIALITATE SI SUNT TITULARI DE 1000 DE ANI CARE AU DOAR CATE 8, 10 ORE IN SPECIALITATE.......CINE POATE SA MA AJUTE CU O INFORMATIE......? PLEASE.... unsure.gif

Directorul decide. Exista criteriile mentionate anterior, dar ultimul cuvant directorul il are. Va puteti imagina ca un diriginte care are mai putine ore in specialitate, dar s-a dovedit a fi un manager al clasei nu va fi dat deoparte pentru un nou venit. Asa se intampla.

unde scrie ceva clar despre dirigentie? care din titulari au prioritate? blink.gif unsure.gif mad.gif
Mesaj personal
Top
ILEANA IRINA
Trimis: 9 Sep 2010, 01:50 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 482
Înscris: 8 Feb 08


nu va mai agitati dragi colegi deoarece directorul decide cu sau fara aplicarea oricarei legi


--------------------
IN FIECARE ZI SA VA MEARGA BINE
Mesaj personal
Top
magda2007
Trimis: 9 Sep 2010, 03:04 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 338
Înscris: 31 Jul 09


Art.138:Personalul didactic angajat pe durata determinata beneficiaza de aceleasi drepturi cu personalul didactic titular,corespunzator perioadei lucrate.
Mesaj personal
Top
roflorin
Trimis: 9 Sep 2010, 03:07 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 149
Înscris: 14 Jul 10


Trebuie ca suplinitorul sau titularul sa aiba absolvit un curs de consiliere si orientare.
Extras din :
Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Școlar al Județului Botoșani
Nr. 610/24.10.2006


SCRISOARE METODICĂ
...
" calitatea de profesor diriginte o pot avea doar cadrele didactice care au urmat sau urmează un curs de formare în domeniul „Consiliere și orientare”, organizat de către MEdC și finalizat printr-un certificat de cursant eliberat de către CCD;"
...
Mesaj personal
Top
4ward
Trimis: 9 Sep 2010, 03:52 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 5.329
Înscris: 17 Jul 08


QUOTE (roflorin @ 9 Sep 2010, 04:07 PM)
Trebuie ca suplinitorul sau titularul sa aiba absolvit un curs de consiliere si orientare.
Extras din :
Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Școlar al Județului Botoșani
Nr. 610/24.10.2006


SCRISOARE METODICĂ
...
" calitatea de profesor diriginte o pot avea doar cadrele didactice care au urmat sau urmează un curs de formare în domeniul „Consiliere și orientare”, organizat de către MEdC și finalizat printr-un certificat de cursant eliberat de către CCD;"
...

Nu este o conditie.Eu nu am facut cursul.Mai sunt si alti colegi fara el.


--------------------
'A man can be destroyed but not defeated.'-Ernest Hemingway
Mesaj personal
Top
Stressopedia
Trimis: 9 Sep 2010, 05:56 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 451
Înscris: 29 Mar 09


QUOTE (Deeanna @ 9 Sep 2010, 04:52 PM)
QUOTE (roflorin @ 9 Sep 2010, 04:07 PM)
Trebuie ca suplinitorul sau titularul sa aiba absolvit un curs de consiliere si orientare.
Extras din :
Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Școlar al Județului Botoșani
Nr. 610/24.10.2006


SCRISOARE METODICĂ
...
" calitatea de profesor diriginte o pot avea doar cadrele didactice care au urmat sau urmează un curs de formare în domeniul „Consiliere și orientare”, organizat de către MEdC și finalizat printr-un certificat de cursant eliberat de către CCD;"
...

Nu este o conditie.Eu nu am facut cursul.Mai sunt si alti colegi fara el.

asa este! Cursul de consiliere si orientare e doar o gaselnita...


--------------------
Fii tu insuti schimbarea pe care doresti s-o vezi in lume. (Mahatma Gandhi)
Mesaj personal
Top
MarikaJ
Trimis: 9 Sep 2010, 05:57 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Moderatori
Mesaje: 2.990
Înscris: 27 Jul 04


QUOTE (Stressopedia @ 9 Sep 2010, 06:56 PM)

asa este! Cursul de consiliere si orientare e doar o gaselnita...

nici nu am primit credite si nici la pretransfer nu s-a punctat
Puteam sa luam la cunostinta de noua programa

Acest mesaj a fost modificat de către MarikaJ la data 9 Sep 2010, 05:57 PM


--------------------
Maria Stefan, Curtea de Arges
Scoala Cicanesti, Judetul Arges
Mesaj personalTrimite emailYahooMSN
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

Opțiuni Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved