Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și Cercetării  Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> Inv. special: prevederi legislative interpretabile (pt. incadrare si salarizare), Cum se face diferenta dintre “prof. psihopedagog” si “prof. de ed. speciala pe o catedra de psihopedagogie spe
antioh_ovi
Trimis: 11 Feb 2011, 03:13 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 26
Înscris: 8 Feb 11


Actualele probleme, privind incadrarile si salarizarea, m-au determinat sa deschid acest subiect pentru a afla si parerile altora care se confrunta cu situatii similare.

Iau un caz concret (cazuri similare sunt vizibile si pe site-ul Titularizare 2010, 2009, 2008, ... ):

absolvent cu studii superioare in specialitatea fizica-chimie si cu “un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educația specială” (art. 7, alin.2, L.128/1997), incadrat ca suplinitor calificat, cu nota peste 7 la concursul de titularizare din iulie 2009 (in prezent are continuitate; daduse examen din psihopedagogie speciala), in functia de „profesor de educatie speciala” pe o catedra de „psihopedagogie speciala” (catedra mozaic, la mai multe clase din gimnaziu), deficienti moderati.

- Am intalnit opinii conform carora, daca incadrarea este pe o catedra mozaic (asa a fost publicata!), la mai multe clase gimnaziale si nu doar pe fizica si chimie, salarizarea trebuie sa fie ca profesor necalificat.(!?)
- Altii au inteles ca orele de predare, cuprinse in catedre mozaic, pot fi incluse doar in posturi/catedre pentru „profesor psihopedagog”. Dar, conform Centralizatorului , absolventul cu specializarea fizica-chimie, chiar daca indeplineste conditiile din art. 7, alin.2, L.128/1997, nu poate fi incadrat pe un post/catedra de „profesor psihopedagog” (deci, in acest caz ar fi salarizat ca necalificat!).

Intrebari: i) Daca aveti cazuri similare (cei din invatamantul special!), va rugam sa ne spuneti cum faceti incadrarile si salarizarea pentru absolventii care au pe diploma specializari ca: istorie, drept, biologie, chimie, matematica, fizica (altele decat psihologie/…) si indeplinesc conditiile din art. 7, alin.2, L.128/1997?
i) Aveti si alte argumente si acte normative decat cele din care am citat mai jos?


Poate este util (chiar si in scopul operativitatii) sa mentionez aici faptul ca, pentru incadrarea pe catedrele de psihopedagogie speciala, am tinut seama si de urmatoarele prevederi/precizari:

I) “9. Activitatile de predare-învatare din ariile curriculare I-VII se constituie în catedre de
educatie speciala pe clase
, nu pe discipline de învatamânt. Astfel, o catedra de educatie speciala
cuprinde disciplinele prevazute la clasa respectiva, fara a depasi norma didactica stabilita
conform legislatiei în vigoare. Aceste catedre pot fi ocupate de:
absolventi ai unei institutii de învatamânt superior cu specializarea de:
psihopedagogie speciala, pedagogie sau psihologie – studii de lunga durata;
sau absolventi ai unei institutii de învatamânt superior de scurta si de lunga durata
care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 68 din Legea 84/1995, precum si cele prevazute la alin. 2 art. 7 din Legea 128/1997.
” ( ANEXA 2 la O.M.Ed.C nr. 4928 / 08.09.2005, NOTA privind aplicarea Planului-cadru de învatamânt pentru clasele/grupele/unitatile de învatamânt special care scolarizeaza copii/elevi/tineri cu deficiente grave, severe, profunde sau asociate, la clasele I – X)

II) “8. Orele alocate disciplinelor specificate în ariile curriculare Limba si comunicare, Matematica si stiinte ale naturii, Om si societate, Arte, Educatie fizica si sport, Tehnologii si Terapii specifice si de
compensare, precum si orele alocate pentru Curriculum la decizia scolii sunt considerate ore de
educatie speciala si fac parte din catedrele de psihopedagogie speciala
.”(ANEXA 2 la O.M.Ed.C. nr. 4927/ 08.09.2005, NOTA privind aplicarea Planului-cadru de învatamânt pentru clasele/grupele din învatamântul
special sau de masa care scolarizeaza elevi cu deficiente moderate sau usoare
, la clasele I - IV)

III) “4. Orele de predare din prezentul plan-cadru de învățământ sunt socotite ore de educație specială și fac parte din catedrele de psihopedagogie specială.(ANEXA 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5239/ 01.09.2008, METODOLOGIA privind aplicarea Planului-cadru de învățământ pentru clasele/ grupele din învățământul special sau de masă care școlarizează elevi cu dizabilități moderate sau ușoare,
la clasele V – VIII)

IV) La subsolul paginii fiecarui Plan-cadru mentionat mai sus, exista urmatoarea precizare:
“2 Aria curriculara Terapie educationala complexa si integrata cuprinde urmatoarele discipline: Formarea autonomiei personale, Socializare, Terapie ocupationala, Stimulare cognitiva, Ludoterapie. Activitatile propuse sunt realizate de catre învatatorul-educator sau de catre profesorul-educator cu toti elevii din clasa, în completarea programului de predare-învatare-evaluare realizat de profesorul psihopedagog.” (!?)

V) In Centralizator, la subsolul paginii 338, exista urmatoarele precizari:
“*Catedrele de PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ de la clasele/grupele/unitățile de învățământ special care școlarizează copii/elevi/tineri cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate, pot fi ocupate de oricare din absolvenții instituțiilor de învățământ superior, cu specializările universitare de lungă sau scurtă durată, cu excepția absolvenților colegiilor universitare de institutori, precum și de absolvenți ai ciclului I de studii universitare de licență sau ai ciclului II de studii universitare de masterat, cuprinse în prezentul Centralizator, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările și completările ulterioare sau cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5616/2010.
Catedrele de PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ de la clasele/grupele/unitățile de învățământ special care școlarizează copii/elevi/tineri cu deficiențe moderate sau ușoare, pot fi ocupate de oricare din absolvenții instituțiilor de învățământ superior, cu specializările universitare de lungă sau scurtă durată, cu excepția absolvenților colegiilor universitare de institutori, precum și de absolvenți ai ciclului I de studii universitare de licență sau ai ciclului II de studii universitare de masterat, cuprinse în prezentul Centralizator, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările și completările ulterioare sau cele prevăzute la art. 1 alin. (25) din Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5616/2010.”

VI) “Art. 1. (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar se
realizează pe baza planurilor-cadru de învățământ aflate în vigoare pentru anul școlar 2011-2012,
aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.
(25) Posturile didactice/catedrele din învățământul special pot fi ocupate de absolvenții
învățământului mediu/postliceal/superior care îndeplinesc și condițiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
-
în concordanță cu Centralizatorul.
Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior având înscrisă pe diploma de absolvire/licență
una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie
socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenți ai promoțiilor 1978-1994),
absolvenții cu diplomă ai colegiilor pedagogice cu specializările educator de psihopedagogie specială
sau educator și psihopedagogie specială, absolvenții cu diplomă ai școlilor postliceale care pregătesc
învățători-educatori pentru învățământ special și ai liceelor pedagogice, precum și absolvenții
învățământului superior care au parcurs în formarea inițială cursuri de psihopedagogie specială sau în
domeniul educației speciale de cel puțin 56 ore ori absolvenți ai școlilor postliceale cu profil
pedagogic, specializarea învățător/educatoare, care au parcurs în formarea inițială un curs de
psihopedagogie specială sau în domeniul educației speciale de cel puțin 36 ore, pot ocupa posturi
didactice/catedre în învățământul special - în concordanță cu Centralizatorul, fără să mai fie necesar
un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială efectuat separat, în afara
pregătirii inițiale.
(26) Posturile didactice/catedrele din învățământul special pot fi ocupate după cum urmează:
d) posturile de profesor/profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educație
specială/profesor itinerant/de sprijin din învățământul special, pot fi ocupate de absolvenți ai
instituțiilor de învățământ superior care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. d),
lit. d1), lit. d2) sau lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările
și completările ulterioare, precum și
condițiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
ori cele prevăzute la alin.(25) -
în concordanță cu Centralizatorul, precum și de absolvenți cu diplomă ai ciclului I de studii
universitare de licență cu specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar care îndeplinesc
și condițiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
cu modificările și completările ulterioare
ori cele prevăzute la alin. (25); posturile de profesor/profesor
de psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială/profesor itinerant/de sprijin din
învățământul special liceal, pot fi ocupate de absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior care
îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
, precum și condițiile prevăzute de
art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și
completările ulterioare
ori cele prevăzute la alin.(25) - în concordanță cu Centralizatorul.
Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de psihopedagogie specială în învățământul special se
recomandă să urmeze studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puțin un an și
jumătate, aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - studii aprofundate,
studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializări în:
psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile
psihologie sau științele educației, în concordanță cu Centralizatorul pentru învățământ special.“
(Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5616/2010)

Acest mesaj a fost modificat de către antioh_ovi la data 11 Feb 2011, 03:27 PM
Mesaj personal
Top
plantavorel
Trimis: 14 Feb 2011, 10:19 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 129
Înscris: 31 Jan 11


Profesorul incadrat pe o catedra de "psihopedagogie speciala" poate sa nu fie absolvent de psihologie, psihopedagogie speciala si toate alea... poate avea licenta pe alte specialitati didactice, dat tb. sa aiba atestatul de psihopedagogie speciala. Aceasta este catedra "mozaic".
"Profesorul psihopedagog" este profesorul de terapii - terapia tulburarilor de limbaj etc. (cele prevazute in planul-cadru), sau de psihodiagnoza. In noua lege se cam amesteca termenii. Dar profesorul psihopedagog, din cate stiu eu, trebuie sa aiba strict studii de psihopedagogie speciala, psihologie... Nu merge cu licenta in alte domenii + atestat.
Mesaj personal
Top
plantavorel
Trimis: 14 Feb 2011, 10:20 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 129
Înscris: 31 Jan 11


Am uitat sa mentionez ca profesorul de psihopedagogie speciala este "fostul" profesor de educatie speciala.
Mesaj personal
Top
antioh_ovi
Trimis: 15 Feb 2011, 12:19 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 26
Înscris: 8 Feb 11


QUOTE (plantavorel @ 14 Feb 2011, 11:19 PM)
Profesorul incadrat pe o catedra de "psihopedagogie speciala" poate sa nu fie absolvent de psihologie, psihopedagogie speciala si toate alea... poate avea licenta pe alte specialitati didactice, dat tb. sa aiba atestatul de psihopedagogie speciala. Aceasta este catedra "mozaic". 
"Profesorul psihopedagog" este profesorul de terapii -  terapia tulburarilor de limbaj etc. (cele prevazute in planul-cadru), sau de psihodiagnoza. In noua lege se cam amesteca termenii. Dar profesorul psihopedagog, din cate stiu eu, trebuie sa aiba strict studii de psihopedagogie speciala, psihologie... Nu merge cu licenta in alte domenii + atestat.


Multumim pentru raspuns. Exact asa am inteles si noi.

Totusi, daca luam in considerare cele 5 documente din care am citat in mesajul cu care am deschis acest subiect, 3 dintre ele - cele trei planuri-cadru - contin o fraza identica (e drept, doar la subsolul paginii!), pentru a preciza faptul ca activitatile propuse in: " Aria curriculara Terapie educationala complexa si integrata (...)sunt realizate de catre învatatorul-educator sau de catre profesorul-educator cu toti elevii din clasa, în completarea programului de predare-învatare-evaluare realizat de profesorul psihopedagog."

Aceasta precizare lasa sa se inteleaga ca toti cei care realizeaza ore de predare-invatare-evaluare ocupa o functie didactica de "profesor psihopedagog". In acest caz, apar probleme atat de "incadrare" cat si de "salarizare".

La "deficientii severi" gasim un contraargument legal - si e clar cum se formeaza o "catedra de psihopedagogie speciala".
La "deficientii moderati" apar confuzii. (Unii sunt de parere ca "atestatul" le da dreptul sa fie incadrati calificati numai daca catedra lor de psihopedagogie speciala cuprinde doar ore din specializarile de pe diploma de absolvire a facultatii.)

Cunoasteti si alte documente in afara de cele din care am citat in primul mesaj?

Multumesc.
Mesaj personal
Top
antioh_ovi
Trimis: 15 Feb 2011, 01:49 PM


Utilizator
**

Grup: Members
Mesaje: 26
Înscris: 8 Feb 11


QUOTE (plantavorel @ 14 Feb 2011, 11:20 PM)
Am uitat sa mentionez ca profesorul de psihopedagogie speciala este "fostul" profesor de educatie speciala.


Si in legatura cu aceste formulari exista pozitii contradictorii.

Legea Educatiei Nationale prevede:
"Art. 247. — Funcțiile didactice sunt:
(...)
f) în învățământul special și în comisiile de expertiză
complexă: profesor itinerant și de sprijin, profesor psihopedagog,
profesor-psiholog școlar, profesor-logoped,
psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoză și
kinetoterapeut — se normează câte un post la fiecare
grupă/clasă; profesor, profesor de educație specială;
(...)"

iar
Metodologia privind mișcarea personalului didactic
"Art. 1. (...)
(26) Posturile didactice/catedrele din învățământul special pot fi ocupate după cum urmează:
d) posturile de profesor/profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educație
specială
/profesor itinerant/de sprijin din învățământul special, pot fi ocupate de absolvenți ai (...)"


Aceste neconcordante conduc la interpretari diferite si contradictii privind "incadrarile" si salarizarea" celor care au "atestat".
Mai mult, desi in momentul titularizarii "posedau" deja acel "atestat" (se punea aceasta conditie obligatorie),
in Metodologie li se "recomanda" sa se mai streseze "cel putin un an si jumatate". (Oare pe cheltuiala cui?)

"Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de psihopedagogie specială în învățământul special se
recomandă să urmeze studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puțin un an și
jumătate, aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - studii aprofundate,
studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializări în:
psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile
psihologie sau științele educației, în concordanță cu Centralizatorul pentru învățământ special."

Mesaj personal
Top
plantavorel
Trimis: 16 Feb 2011, 09:27 AM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 129
Înscris: 31 Jan 11


La unitate avem profesor de psihopedagogie speciala titular, care a absolvit o facultate in domeniul pedagogic (biologie), cu atestat. Daca I.S.J.-ul a considerat ca poate fi titular pe o catedra "mozaic", de ce n-am face si noi acelasi lucru ? Odata ce dosarul pentru concurs a fost validat, inseamna ca s-a procedat legal. Cel putin 3 ani de acum inainte conditiile vor fi aceleasi.
Mesaj personal
Top
plantavorel
Trimis: 16 Feb 2011, 09:40 AM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 129
Înscris: 31 Jan 11


Terapie educationala complexa si integrata - este catedra educatorului, care defasoara activitatile dupa-amiaza, in completarea catedrei profesorului de psihopedagogie speciala. De asemenea, profesorul-educator poate fi absolvent de orice facultate in profil didactic, cu atestat. Nu se pune problema de a fi platit necalificat, daca are modulul si atestatul. Mai sunt si cei care au doar liceul pedagogic, dar am inteles ca domnul ministru pregateste niste instructiuni de echivalare a experientei didactice a celor care au absolvit liceul pedagogic, pentru a fi incadrati ca profesori. Mai asteptam.
Mesaj personal
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

Opțiuni Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved