Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și CercetăriiPagini: (2) [1] 2  ( Primul mesaj necitit ) Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> examen clasele 2,4,6, ??????
tiganuaur
Trimis: 29 Jan 2012, 06:16 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 76
Înscris: 17 May 10


se dau examene la aceste clase in acest an scolar ? stie cineva ceva ?
Mesaj personal
Top
roset
Trimis: 29 Jan 2012, 08:56 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 13.592
Înscris: 24 Jan 09


Nu se da niciun examen.
Art. 74. — (1) La finalul clasei pregătitoare, cadrul didactic
responsabil întocmește, în baza unei metodologii elaborate de
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, un raport
de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, a
limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților
și atitudinilor de învățare.
(2) La finalul clasei a II-a, fiecare școală, în baza unei
metodologii elaborate de Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului, organizează și realizează evaluarea
competențelor fundamentale: scris—citit și matematică.
Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor
individualizate de învățare ale elevilor. Rezultatele evaluării și
planurile individualizate se comunică părinților elevilor și
constituie documente din portofoliul educațional al elevului.
(3) La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului realizează, prin eșantionare, o evaluare
la nivel național a competențelor fundamentale dobândite în
ciclul primar, după modelul testărilor internaționale, pentru
diagnoza sistemului de învățământ la nivel primar.
(4) La finalul clasei a VI-a, toate școlile, în baza unei
metodologii elaborate de Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului, organizează și realizează evaluarea
elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă și comunicare,
matematică și științe. Proba de limbă și comunicare va cuprinde
limba română și limba modernă I, iar pentru elevii din clasele cu
predare în limbile minorităților naționale, și limba maternă.
Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor
individualizate de învățare ale elevilor și pentru preorientarea
școlară către un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluării și
planurile individualizate de învățare se comunică părinților
elevilor și sunt trecute în portofoliul educațional al elevului.”
Asteptăm metodologiile.Oricum anul acesta scolar,nu!


--------------------
,,Pentru a spune adevărul e nevoie de cel puțin doi oameni-unul care să îl spună și celălalt care să îl asculte”!
,,Când ai dubii,spune adevarul!” (Mark Twain)
,,Cine zâmbește atunci când lucrurile merg prost s-a gândit deja pe cine să dea vina”!
Mesaj personalTrimite emailYahoo
Top
elena1960
Trimis: 29 Jan 2012, 10:29 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 94
Înscris: 24 Mar 07


In anul scolar 2011-2012 se dau examene la aceste clase; au fost elaborate deja metodologiile din 04.06.2011. Astfel,

"EN II se desfășoară anual pe parcursul a 10 zile, în timpul orelor de curs, sub forma unor secvențe de evaluare planificate de cadrul didactic al clasei. În anul școlar 2011-2012 evaluarea este planificată să se desfășoare în perioada 14-25 mai 2012.
(2) Responsabilitatea administrării la clasă a EN II o are cadrul didactic al clasei".

"EN IV se desfășoară printr-o singură administrare în aceeași zi și la aceeași oră. În anul școlar 2011- 2012 evaluarea este planificată să se desfășoare pe data de 10 mai".

"EN VI se desfășoară într-o singură administrare în aceeași zi și la aceeași oră. În anul școlar 2011- 2012 evaluarea este planificată să se desfășoare pe data de 17 mai".
Mesaj personal
Top
roset
Trimis: 29 Jan 2012, 10:55 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 13.592
Înscris: 24 Jan 09


Nu te supăra,unde este publicata aceasta metodologie ? În care MO?
Mulțumesc!


--------------------
,,Pentru a spune adevărul e nevoie de cel puțin doi oameni-unul care să îl spună și celălalt care să îl asculte”!
,,Când ai dubii,spune adevarul!” (Mark Twain)
,,Cine zâmbește atunci când lucrurile merg prost s-a gândit deja pe cine să dea vina”!
Mesaj personalTrimite emailYahoo
Top
roset
Trimis: 29 Jan 2012, 11:08 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 13.592
Înscris: 24 Jan 09


Între timp am căutat la MEC! Sunt ÎNCĂ la faza de proiect acolo unde le-ai văzut,respectiv în 4 06 2011. Nu au apărut în MO,după stiința mea! Seara bună!


--------------------
,,Pentru a spune adevărul e nevoie de cel puțin doi oameni-unul care să îl spună și celălalt care să îl asculte”!
,,Când ai dubii,spune adevarul!” (Mark Twain)
,,Cine zâmbește atunci când lucrurile merg prost s-a gândit deja pe cine să dea vina”!
Mesaj personalTrimite emailYahoo
Top
manu69
Trimis: 30 Jan 2012, 01:22 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 421
Înscris: 31 Jan 11


METODOLOGIA
de organizare și administrare a evaluării naționale
la finalul clasei a IV-a


I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea și administrarea evaluării competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, numită în continuare EN IV, în conformitate cu prevederile alin. (3) al Art. 74 din Legea educației naționale nr. 1/ 2011.
(2) EN IV este o evaluare standardizată, realizată pe un eșantion național reprezentativ de elevi aflați în școli acreditate din învățământul de stat și particular din întreaga țară, care are scopul de a furniza datele, dovezile necesare pentru diagnoza sistemului de învățământ la nivel primar.

Art. 2. - (1) EN IV se desfășoară anual, pe parcursul lunii mai.
(2) Toate datele publice fac referire la informații cumulate la nivel național. Rezultatele EN IV sunt incluse într-o bază de date la nivel de sistem, fără a se constitui într-un criteriu de ierarhizare pentru unitățile de învățământ eșantionate, pentru colectivele la care s-a administrat testul sau, individual, pentru elevii participanți.

Art. 3. În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:
- administrator de test: persoana care a parcurs un program de formare specific organizat de către Centrul Național de Evaluare și Examinare - CNEE, externă unității de învățământ în care se desfășoară testarea; aceasta are responsabilitatea administrării instrumentelor de testare la nivelul unității de învățământ eșantionate, în strictă conformitate cu procedurile asumate;
- baza de date a EN IV: baza de date inițiată și gestionată de către CNEE, cu scopul susținerii analizelor statistice necesare întocmirii Raportului EN IV;
- caietul elevului: broșură care conține itemi/ subiecte pentru EN IV, elaborată de CNEE;
- caietul cadrului didactic: document-tip elaborat de CNEE, care conține baremele de evaluare, descriptorii de performanță și alte instrumente necesare evaluării;
- evaluare standardizată: evaluare externă realizată pe baza standardelor naționale de evaluare, în condiții identice de administrare pentru toți elevii participanți; procesul de corectare este centralizat, iar rezultatele analizei sunt prezentate într-un raport național;
- evaluator: cadrul didactic ce a parcurs programul de formare specific organizat de către CNEE, extern școlii în care se desfășoară testarea și care are responsabilitatea realizării procesului de evaluare a probelor administrate, în strictă conformitate cu procedurile asumate;
- expert în grupul de lucru: persoană selectată în urma unui apel public, ce are responsabilitatea elaborării și validării itemilor, a probelor și a baremelor de evaluare pentru EN IV, în strictă conformitate cu procedurile asumate;
- manual de proceduri: document-tip care orientează cadrul didactic evaluator și administratorul de test asupra modului de administrare a EN IV;
- raport EN IV: raport național al EN IV, realizat de CNEE pe baza analizelor statistice, conform Manualului de proceduri.

II. COORDONAREA EVALUĂRII - EN IV

Art. 4. - (1) Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și a administrării EN IV, precum și valorificarea rezultatelor acesteia, este asigurată de MECTS prin CNEE.
(2) În demersurile de organizare și administrare, la elaborarea procedurilor specifice pentru EN IV, CNEE se va consulta cu direcțiile generale de specialitate din MECTS: DGEÎTPV și DGÎLMRPS.

Art. 5. Pentru organizarea și desfășurarea EN IV, CNEE îndeplinește următoarele atribuții:
a) elaborează un Manual de proceduri pentru asigurarea calității evaluării;
cool.gif organizează procesul de selecție a membrilor grupului de lucru al EN IV;
c) organizează stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;
d) organizează stagii de formare pentru inspectorii de specialitate pentru învățământul primar și pentru resursa umană implicată în EN IV;
e) elaborează modele de subiecte și bareme și le postează pe website-ul dedicat www.subiecte2012.edu.ro până la data de 30 noiembrie;
f) elaborează subiectele și baremele de evaluare;
g) asigură confidențialitatea subiectelor și a procedurilor de eșantionare a elevilor și a școlilor, precum și a caietului elevului pe toată durata derulării EN IV;
h) asigură tipărirea caietului elevului și a caietului cadrului didactic pentru administrarea EN IV;
i) asigură, împreună cu inspectoratele școlare, distribuirea în școli a caietului elevului și a caietului cadrului didactic;
j) propune, împreună cu direcțiile de specialitate din MECTS, delegarea unor monitori de calitate pentru activitățile prevăzute în cadrul EN IV;
k) elaborează raportul final, pe baza rapoartelor-cadru cumulative primite de la ISJ/ ISMB și prezintă factorilor de decizie din cadrul MECTS concluziile și recomandările rezultate;
l) propune strategia de comunicare și de valorificare a rezultatelor evaluării pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori, directori, cadre didactice, elevi, părinți, comunități locale.

Art. 6. – (1) La nivel județean/ al municipiului București, prin decizie a inspectorului școlar general se desemnează un responsabil care asigură organizarea și administrarea evaluării.
(2) În unitățile de învățământ în care funcționează mai mult de o clasă a IV-a se înființează Comisia de Evaluare pentru EN IV. La celelalte unități de învățământ responsabilul cu organizarea EN IV este directorul.

Art. 7. Responsabilul cu EN IV de la nivelul ISJ/ ISMB are următoarele atribuții:
a) transmite toate informațiile necesare organizării evaluării, în condiții optime, către unitățile de învățământ;
cool.gif răspunde de organizarea și de administrarea evaluării în condițiile stabilite prin metodologie, pe tot teritoriul județului/ municipiului București;
c) asigură transmiterea către CNEE a tuturor datelor necesare eșantionării unităților de învățământ în care se aplică EN IV.

Art 8. Comisia de Evaluare pentru organizarea și administrarea ENIV de la nivelul unității de învățământ, se înființează la începutul anului școlar și se compune din:
- președinte – directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;
- secretar – informatician/ cadru didactic care are competențe digitale/ secretarul unității de învățământ;
- 2-4 membri – cadre didactice din unitatea de învățământ.

Art. 9. – (1) Comisia de evaluare pentru EN IV are următoarele atribuții:
a) alcătuiește lista elevilor școlarizați în clasa a IV-a care participă la EN IV în anul școlar 2011-2012;
cool.gif transmite către CNEE lista elevilor de clasa a IV-a conform procedurii specifice;
c) comunică cu CNEE pe toată durata pregătirii, organizării și administrării EN IV;
d) organizează sălile pentru susținerea EN IV;
e) anunță elevii și asigură prezența acestora la EN IV.
(2) Pentru unitățile de învățământ prevăzute cu o singură clasă a IV-a, atribuțiile prevăzute la alineatul (1) sunt duse la îndeplinire de către director.

III. ELABORAREA SUBIECTELOR

Art.10. - (1) La începutul fiecărui an școlar, sunt stabilite probele care urmează să fie administrate din lista celor care vizează competențele fundamentale dobândite de către elevi pe parcursul învățământului primar:
a) înțelegerea unui text audiat în limba română;
cool.gif înțelegerea unui text audiat în limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale;
c) înțelegerea textelor scrise în limba română;
d) înțelegerea textelor scrise în limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale;
e) comunicarea în limba română;
f) comunicarea în limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale;
g) matematică;
h) științe ale naturii;
i) alfabetizarea digitală;
j) comunicarea în limba străină studiată.
(2) În anul școlar 2011-2012, sunt administrate următoarele probe:
a) înțelegerea textelor scrise în limba română;
cool.gif înțelegerea textelor scrise în limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale;
c) matematică.
(3) CNEE stabilește repartizarea sarcinilor de lucru în două secvențe de testare.
(4) Subiectele pentru EN IV se elaborează de către CNEE, ținând seama de următoarele cerințe:
a) să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare parcurse în ciclul primar;
cool.gif să aibă un nivel mediu de dificultate;
c) să permită rezolvarea în 90 de minute, în două secvențe de testare de câte 45 de minute fiecare;
d) să aibă un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani.
(5) Subiectele sunt cuprinse în caietul elevului care conține două secțiuni destinate fiecare câte uneia dintre probele selecționate pentru anul administrării.
(6) Elevilor aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile primare, conform legii, în limba maternă, li se asigură subiectele la matematică în limba în care au studiat.
(7) Modalitatea de transmitere a subiectelor la unitățile de învățământ eșantionate pentru desfășurarea EN IV este reglementată prin procedură separată.

IV. ORGANIZAREA ȘI ADMINISTRAREA EN IV

Art.11. – (1) EN IV se desfășoară printr-o singură administrare în aceeași zi și la aceeași oră. În anul școlar 2011- 2012 evaluarea este planificată să se desfășoare pe data de 10 mai.
(2) Responsabilitatea administrării la clasă a EN IV o are administratorul de test.
(3) Sălile în care se susține EN IV sunt, de regulă, sălile în care își desfășoară activitatea în mod obișnuit elevii clasei. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcție de secvența de evaluare planificată, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi în timpul administrării evaluării.
(4) Pregătirea pentru administrarea EN IV se realizează prin așezarea elevilor în bănci în ordine alfabetică, în fiecare sală de clasă.
(5) Elevii sunt informați că se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de materiale: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
(6) Fiecărui elev i se distribuie Caietul elevului pe care își notează numele și prenumele. Caietul elevului devine astfel nominal și este interzisă înlocuirea lui.
(7) Înregistrarea și monitorizarea timpului de rezolvare a subiectelor se face de către administratorul de test.
(8) La încheierea primelor 45 de minute în care elevii au avut de rezolvat sarcinile specifice primei secvențe de testare, se acordă o pauză de 10 minute.
(9) Se interzice administratorului de test să ofere elevilor indicații referitoare la rezolvarea subiectelor, să facă modificări ale subiectelor și ale baremelor de evaluare sau să realizeze completări ale rezolvărilor înregistrate în caiete.
(10) Pentru rezolvarea subiectelor din caiet, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de matematică, elevii pot să utilizeze instrumente adecvate.
(11) În timpul administrării evaluării, administratorul de test răspunde de asigurarea ordinii și a liniștii în sala de clasă, de respectarea de către elevi a tuturor prevederilor prezentei metodologii.
(12) Orice tentativă de fraudă se soluționează astfel:
- cadrul didactic îndepărtează sursele care au condus la apariția tentativei de fraudă;
- tentativa este menționată în rubrica specială a caietului elevului și va fi menționată în portofoliul educațional al elevului.
- după îndepărtarea surselor, elevul își poate continua rezolvarea sarcinilor de lucru.
(13) La finalizarea desfășurării probei, administratorul de test recuperează caietele conform procedurii specifice. Acestea vor fi transportate la CNEE.

V. DESFĂȘURAREA EVALUĂRII

Art.12. – Toți evaluatorii pentru EN IV sunt externi școlilor eșantionate, participante la evaluare și au parcurs programul de formare inițiat de CNEE, conform Manualului de proceduri.
Art.13. - (1) Evaluarea lucrărilor este organizată de CNEE, care selectează și formează profesorii evaluatori.
(2) Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului de evaluare, utilizând codificarea și sistemul de descriptori asociat scalei performanțelor și menționat în caietul cadrului didactic.
(3) Fiecare caiet al elevului este evaluat de către doi evaluatori independenți, iar CNEE asigură calitatea procesului de corectură printr-o procedură dedicată.
(4) EN IV operează cu coduri și descriptori de performanță care prezintă niveluri de competență, după modelul testelor internaționale.

VI. VALORIFICAREA REZULTATELOR EN IV

Art.14. (1) EN IV nu se finalizează printr-o notă sau printr-un calificativ sumativ. Codurile corespunzătoare fiecărui caiet al elevului contribuie la realizarea unui scor mediu național al performanțelor elevilor pe competențele fundamentale.
(2) Rezultatele obținute sunt utilizate de MECTS-CNEE pentru realizarea unor studii și cercetări de diagnoză a sistemului de învățământ primar.

VII. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art.15. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare și administrare a EN IV este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.
(2) Încălcarea, de către cadrele didactice implicate, a normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare-învățare, didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și de control din învățământ, implicat în administrarea EN IV răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului instituției.
(3) Dacă într-o unitate de învățământ se constată nereguli grave în organizarea și administrarea EN IV, responsabilul cu evaluarea va înainta un raport conducerii ISJ/ ISMB pentru declanșarea procedurii de cercetare disciplinară.
Art.16. - (1) Cadrele didactice care încalcă prevederile Manualului de proceduri prin furnizarea rezolvării subiectelor, înlocuiri de caiete, falsificări ale listelor cu elevii participanți sau care dovedesc neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, sunt sancționate în conformitate cu prevederile legale.
(2) Prevederile alineatului (1) se aplică și persoanelor care au contribuit la elaborarea sau transmiterea caietelor, a subiectelor/ baremelor de evaluare pentru EN IV și au întreprins acțiuni care au constat în divulgarea parțială sau integrală a subiectelor/ baremelor de evaluare.
(3) Persoanelor care încalcă prevederile prezentei metodologii li se va interzice dreptul de a participa la comisiile organizate pentru evaluările naționale sau la alte examene naționale, după caz.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.18. În anul școlar 2011-2012 se organizează pretestarea instrumentelor de evaluare pentru EN IV 2013 pe un eșantion reprezentativ la nivel național, în scopul validării itemilor.

Art.19. Caietele și documentele întocmite pentru buna administrare a EN IV se păstrează în arhiva CNEE pe o perioadă de doi ani.

Art.20. - (1) Comisia din unitatea de învățământ asigură condiții de egalizare a șanselor pentru elevii cu cerințe educative speciale, prin adaptarea procedurilor în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.
(2) Exemple de asemenea adaptări sunt:
a) asigurarea posibilității de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiențe de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);
cool.gif asigurarea scrisului cu caractere mărite la elevii ambliopi;
c) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite cerințe educative speciale, a informațiilor corespunzătoare subiectelor afișate/prezentate vizual;
d) realizarea sarcinilor din caietul elevului pentru EN IV prin dictarea conținutului acestuia, de către elevul cu C.E.S., către un profesor asistent, de altă specialitate decât cea la care se desfășoară proba respectivă. Se interzice profesorului asistent să corecteze sau să intervină în dictarea realizată de elev.

Art.21. Elevii cu cerințe educative speciale, integrați în învățământul de masă, susțin EN IV împreună cu colegii .

Noi asta am primit-o la scoala, pt cl a IV a.
Mesaj personal
Top
manu69
Trimis: 30 Jan 2012, 01:24 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 421
Înscris: 31 Jan 11


Si pt cl a II a...

METODOLOGIA
de organizare și administrare a evaluării competențelor fundamentale
la finalul clasei a II-a

I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea și administrarea evaluării competențelor fundamentale scris-citit și matematică la finalul clasei a II-a, numită în continuare EN II, în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2) ale Art. 71, alin. (1) al Art. 72 și alin. (2) Art.74 din Legea educației naționale nr. 1/ 2011.
(2) EN II este o evaluare națională care se organizează pentru toți elevii în clasa a II-a din fiecare unitate școlară, din învățământul de stat și particular acreditat și are ca rezultat, pentru fiecare elev în parte, un plan individualizat de învățare.
(3) EN II reprezintă modalitatea de evaluare cu scop de orientare și optimizare a învățării elevilor aflați la finalul clasei a II-a și de elaborare a planurilor individualizate de învățare ale acestora.

Art. 2. - (1) EN II se desfășoară anual, pe parcursul lunii mai.
(2) Rezultatele EN II sunt detaliate, prin descriptori de performanță, în Fișa de evaluare și sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor.
(3) Planurile individualizate de învățare ale elevilor sunt comunicate părinților/ tutori legali ai elevilor și constituie documente din portofoliul educațional al elevului.

Art. 3. În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:
- cadru didactic responsabil: cadru didactic/ institutor/ profesor pentru învățământul primar, care administrează EN II și întocmește documentele menționate în manualul de proceduri;
- caietul elevului: broșură care conține itemi/ subiecte pentru EN II, elaborată de Centrul Național de Evaluare și Examinare – CNEE;
- caietul cadrului didactic: document-tip elaborat de CNEE, care conține baremele de evaluare, descriptorii de performanță și alte instrumente necesare evaluării;
- expert în grupul de lucru: persoană selectată în urma unui apel public, ce are responsabilitatea elaborării și validării itemilor, a probelor și a baremelor de evaluare pentru EN II, în strictă conformitate cu procedurile asumate;
- fișă de evaluare: document-tip în care se înregistrează de către cadru didactic rezultatele elevului la EN II;
- manual de proceduri: document-tip care orientează cadrul didactic responsabil asupra modului de administrare a EN II;
- nivelurile de performanță: prezentarea sintetică a performanței fiecărui elev în cadrul competențelor evaluate, prin utilizarea descriptorilor stabiliți la nivel național;
- plan individualizat de învățare: instrument fundamental de remediere/ dezvoltare care cuprinde informații diagnostice și prognostice în vederea orientării și optimizării învățării;
- raportul clasei: document-tip în care sunt centralizate rezultatele cuprinse în fișele de evaluare, întocmit de către cadrul didactic;
- raportul școlii: document-tip în care sunt centralizate rezultatele cuprinse în rapoartele claselor, întocmit de către Comisia din unitatea de învățământ în care sunt școlarizați elevi din clasa a II-a și transmis Inspectoratului Școlar Județean/ al municipiului București, denumit în continuare ISJ/ ISMB;
- raportul ISJ/ ISMB: document-tip în care sunt centralizate rezultatele cuprinse în rapoartele școlilor, întocmit de către responsabilul județean/ al municipiului București;
- raport final: document intern, întocmit de CNEE în colaborare cu Direcția Generală Educație și Învățare pe Tot parcursul Vieții – DGEÎTPV și Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților, Relația cu Parlamentul și Sindicatele – DGÎLMRPS, pe baza rapoartelor județene transmise de inspectoratele școlare și care cuprinde concluziile privind evaluarea de la finalul clasei a II-a.

II. COORDONAREA EVALUĂRII - EN II

Art. 4. – (1) Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și a administrării EN II, precum și valorificarea rezultatelor acesteia, este asigurată de MECTS prin CNEE.
(2) În demersurile de organizare și administrare, la elaborarea procedurilor specifice pentru EN II, CNEE se va consulta cu direcțiile generale de specialitate din MECTS: DGEÎTPV și DGÎLMRPS.

Art. 5. Pentru organizarea și administrarea EN II, CNEE îndeplinește următoarele atribuții:
a) elaborează un Manual de proceduri pentru asigurarea calității evaluării;
cool.gif organizează procesul de selecție a membrilor grupului de lucru al EN II;
c) organizează stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;
d) organizează stagii de formare pentru inspectorii de specialitate pentru învățământul primar și pentru resursa umană implicată în EN II;
e) elaborează modele de subiecte și bareme și le postează pe website-ul dedicat www.subiecte2012.edu.ro până la data de 30 noiembrie;
f) elaborează subiectele și baremele de evaluare;
g) asigură confidențialitatea subiectelor din momentul efectiv al elaborării acestora până în momentul în care acestea devin publice;
h) asigură tipărirea caietului elevului și a caietului cadrului didactic pentru administrarea EN II;
i) asigură împreună cu inspectoratele școlare distribuirea în școli a caietului elevului și a caietului cadrului didactic;
j) propune, împreună cu direcțiile de specialitate din MECTS, delegarea unor monitori de calitate pentru activitățile prevăzute în cadrul EN II;
k) elaborează raportul final, pe baza rapoartelor județene cumulative primite de la ISJ/ ISMB și prezintă factorilor de decizie din cadrul MECTS concluziile și recomandările rezultate;
l) propune strategia de comunicare și de valorificare a rezultatelor evaluării pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori, directori, cadre didactice, elevi, părinți, comunități locale.

Art. 6. – (1) La nivel județean/ al municipiului București, prin decizie a inspectorului școlar general, se desemnează un responsabil care asigură organizarea și administrarea evaluării. Pentru sprijinirea activității acesta constituie un colectiv de monitori de calitate selecționați din rândul cadrelor didactice de specialitate.
(2) În unitățile de învățământ în care funcționează mai mult de o clasă a II-a se înființează Comisia de evaluare pentru EN II. În celelalte unități de învățământ, coordonarea EN II revine directorului școlii.

Art. 7. Responsabilul cu EN II de la nivelul ISJ/ ISMB are următoarele atribuții:
a) transmite toate informațiile necesare organizării evaluării, în condiții optime, către unitățile de învățământ;
cool.gif răspunde de organizarea și de administrarea evaluării în condițiile stabilite prin metodologie, pe tot teritoriul județului/ municipiului București;
c) propune spre aprobare inspectorului școlar general componența colectivului de monitori de calitate;
d) participă la sesiunile de formare organizate de CNEE;
e) organizează un stagiu de formare cu monitorii de calitate selecționați;
f) organizează formarea responsabililor/ membrilor comisiilor din unitățile de învățământ cu privire la organizarea și administrarea evaluării;
g) asigură confidențialitatea caietului elevului și a caietului cadrului didactic din momentul primirii și până în momentul încheierii administrării EN II;
h) transmite ghidul de realizare și de valorificare a rezultatelor EN II către unitățile de învățământ în care sunt școlarizați elevi în clasa a II-a;
i) monitorizează administrarea evaluării în condițiile stabilite prin prezenta metodologie, și în baza prevederilor Manualului de proceduri;
j) propune conducerii ISJ/ ISMB, în situații justificate, schimbări ale membrilor comisiilor din unitățile de învățământ;
k) centralizează rapoartele școlii primite de la fiecare unitate de învățământ în care sunt școlarizați elevi în clasa a II-a;
l) întocmește raportul ISJ/ ISMB și îl transmite la CNEE, în conformitate cu modul de raportare și termenele solicitate, după avizarea lui de către inspectorul școlar general;
m) la solicitarea inspectorului școlar general, analizează și prelucrează datele oferite de rapoartele școlilor și de raportul ISJ/ ISMB, primite în vederea fundamentării unor decizii la nivel de județ/ municipiul București.

Art. 8. – (1) Comisia de Evaluare pentru organizarea și administrarea EN II din unitatea de învățământ se compune din:
- președinte - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;
- membri - toate cadrele didactice din unitatea de învățământ care au elevi cuprinși în clasa a II-a.
(2) În situația în care, în unitatea de învățământ, se susțin probe redactate într-o limbă a minorităților, cel puțin unul din membrii comisiei trebuie să fie cunoscător al limbii respective.
(3) În situații excepționale, bine justificate, în care cadrul didactic al clasei clasei nu poate participa la administrarea EN II, acesta va fi înlocuit cu un alt cadru didactic, numit de președintele comisiei.

Art. 9. – (1) Comisia de Evaluare din unitatea de învățământ are următoarele atribuții:
a) răspunde de organizarea și desfășurarea EN II, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
cool.gif asigură condițiile tehnice necesare procesului de preluare a caietului elevului și cadrului didactic;
c) asigură confidențialitatea caietului elevului și ale cadrului didactic până în momentul în care acestea devin publice și răspunde de securitatea și integritatea caietului elevilor;
d) asigură distribuirea caietului elevului, la fiecare clasă, în număr egal cu numărul elevilor din clasa respectivă;
e) întocmește raportul școlii și îl predă responsabilului județean/ al municipiului București, pe bază de proces-verbal.
g) comunică imediat responsabilului județean/ al municipiului București orice situație specială sau încălcare a prevederilor legale;
(2) Directorul asigură păstrarea caietului elevului și al cadrului didactic în arhiva unității de învățământ timp de doi ani.
(3) Pentru unitățile de învățământ prevăzute cu o singură clasă a II-a, atribuțiile prevăzute la alineatul (1) sunt duse la îndeplinire de către director.

III. ELABORAREA SUBIECTELOR

Art.10. - (1) Subiectele pentru EN II se elaborează de către CNEE, ținând seama de următoarele cerințe:
a) să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare și cu standardele naționale de evaluare pentru fiecare disciplină de studiu;
cool.gif să aibă un nivel mediu de dificultate;
c) să permită administrarea în mai multe secvențe de evaluare planificate de cadrul didactic într-o perioadă de 10 zile de cursuri;
d) durata cumulată a secvențelor de evaluare să nu depășească un total de 50 de minute.
(2) Subiectele sunt cuprinse în caietul elevului care conține două secțiuni, fiecare fiind destinată disciplinele evaluate: scris-citit și matematică.
(3) Timpul alocat pentru fiecare item/ cerință, baremele, precum și alte informații referitoare la administrarea evaluării sunt cuprinse în caietul cadrului didactic.
(4) Elevilor aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile clasei a II-a, conform legii, în limba maternă, li se asigură subiectele la matematică atât în limba în care au studiat, cât și în limba română.
(5) Modalitatea de transmitere a caietelor la unitățile de învățământ pentru desfășurarea EN II este reglementată prin procedură separată.
(6) Subiectele și baremele pentru EN II se clasifică în categoria documentelor secret de serviciu, din momentul demarării acțiunii de elaborare a acestora și până în momentul în care devin publice. Toate persoanele care au acces la subiectele pentru EN II vor da o declarație în acest sens, în condițiile legii.

IV. ORGANIZAREA ȘI ADMINISTRAREA EN II

Art.11. - (1) EN II se desfășoară anual pe parcursul a 10 zile, în timpul orelor de curs, sub forma unor secvențe de evaluare planificate de cadrul didactic al clasei. În anul școlar 2011-2012 evaluarea este planificată să se desfășoare în perioada 14-25 mai 2012.
(2) Responsabilitatea administrării la clasă a EN II o are cadrul didactic al clasei.
(3) Sălile în care se susține EN II sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcție de secvența de evaluare planificată, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi în timpul administrării evaluării.
(4) Pregătirea pentru administrarea EN II se realizează prin așezarea elevilor în bănci, în ordine alfabetică, în sala lor de clasă.
(5) Elevii sunt informați că se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de materiale: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
(6) Fiecărui elev i se distribuie un caiet cu subiecte pe care își notează numele și prenumele. Caietul devine astfel nominal și este interzisă înlocuirea lui.
(7) Înregistrarea și monitorizarea timpului de rezolvare a subiectelor se face de către cadrul didactic.
(8) La încheierea timpului alocat secvenței de evaluare, cadrul didactic recuperează caietele elevului conform procedurii specifice.
(9) Se interzice cadrului didactic să ofere elevilor indicații referitoare la rezolvarea subiectelor, să facă modificări ale subiectelor și ale baremelor de evaluare sau să realizeze completări ale rezolvărilor înregistrate în caiete.
(10) Pentru rezolvarea subiectelor din caiet, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de matematică, elevii pot să utilizeze instrumente adecvate.
(11) În timpul administrării evaluării, cadrele didactice răspund de asigurarea ordinii și a liniștii în sala de clasă, de respectarea de către elevi a tuturor prevederilor prezentei metodologii.
(12) Orice tentativă de fraudă se soluționează astfel:
- cadrul didactic îndepărtează sursele care au condus la apariția tentativei de fraudă;
- tentativa este menționată în rubrica specială a caietului elevului și va fi menționată în portofoliul educațional al elevului.
- după îndepărtarea surselor, elevul își poate continua rezolvarea sarcinilor de lucru.
(13) La încheierea perioadei de administrare a EN II, cadrele didactice predau caietele, pe bază deproces-verbal, președintelui comisiei.

V. DESFĂȘURAREA EVALUĂRII

Art.12. (1) Înainte de începerea procesului de evaluare a caietului elevului, președintele din unitatea de învățământ are obligația de a asigura o sesiune de instruire pentru cadrele didactice implicate în EN II.
(2) Evaluarea caietelor se efectuează de către cadrele didactice implicate în EN II, pe baza caietului cadrului didactic.
(3) La evaluarea caietelor elevului, cadrul didactic nu va face sublinieri sau mențiuni pe acestea.
(4) Rezultatele EN II se înregistrează în Fișele de evaluare.
(5) La finalul perioadei de evaluare, cadrul didactic predă președintelui caietele și raportul clasei.
(6) Zilnic, după terminarea programului de evaluare, caietele și fișele de evaluare sunt păstrate în condiții de securitate.

Art.13. - (1) Evaluarea fiecărui caiet se face cu respectarea strictă a baremului și a indicațiilor din caietul cadrului didactic.
(2) Evaluarea se concretizează prin stabilirea nivelului de performanță pe baza descriptorilor de performanță din fișa de evaluare, care se semnează de către cadru didactic.
(3) Fișele de evaluare sunt utilizate de către cadrele didactice de la clasele a II-a pentru întocmirea planurilor individualizate de învățare.

VI. VALORIFICAREA REZULTATELOR EN II

Art.14. – (1) Rezultatele obținute la EN II sunt valorificate prin:
- elaborarea planurilor individualizate de învățare;
- consemnarea în portofoliul educațional al elevului;
- informarea părinților/ tutorilor legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.
(2) Comisia din unitatea de învățământ urmărește procesul de stabilire a planurilor individualizate de învățare și de informarea elevilor și părinților/ tutorilor legali.
(3) Planul individualizat de învățare se supune procedurilor privind confidențialitatea. Accesul la document și informațiile transmise se limitează la corpul profesoral implicat în procesul educativ, elevul și familia acestuia.
(4) După comunicarea către familie, se întocmește un proces-verbal, în care părinții semnează pentru luarea la cunoștință a informațiilor din planul individualizat de învățare.

VII. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art.15. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare și administrare a EN II este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.
(2) Încălcarea de către cadrele didactice a normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare-învățare, didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și de control din învățământ, implicat în administrarea EN II răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului instituției.
(3) Dacă într-o unitate de învățământ se constată, nereguli grave în organizarea și administrarea EN II, președintele comisiei va înainta un raport conducerii ISJ/ ISMB pentru declanșarea procedurii de cercetare disciplinară.

Art.16. – (1) Cadrele didactice care comit fapte cu caracter infracțional, legate de organizarea și administrarea EN II, cum ar fi furnizarea rezolvării subiectelor, înlocuiri de caiete, falsificări de caiete, care permit sau favorizează fraudarea probei sau care dovedesc neglijență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, sunt sancționate în conformitate cu prevederile legale.
(2) Sancțiunile aplicate în urma abaterilor săvârșite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

Art.17. În vederea respectării prevederilor din prezenta metodologie și pentru asigurarea corectitudinii administrării EN II, președinții comisiilor vor solicita declarații scrise de la fiecare membru al comisiei. În declarația-tip, cadrul didactic precizează că își asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale și că, în cazul constatării unor nereguli în activitatea sa din cadrul comisiei, știe că se vor lua măsuri de sancționare, care pot merge până la excluderea din învățământ, în funcție de gravitatea abaterii, în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic și ale art. 292, din Codul penal.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.18. In anul școlar 2011-2012 se pretestează instrumentele de evaluare specifice EN II - 2013.

Art.19. Caietele administrate în cadrul EN II și documentele întocmite pentru buna administrare a acesteia se păstrează în arhiva unității de învățământ care a organizat evaluarea, pe o perioadă de doi ani.

Art.20. - (1) Comisia din unitatea de învățământ asigură condiții de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.
(2) Exemple de asemenea adaptări sunt:
a) asigurarea posibilității de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiențe de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);
cool.gif mărirea, adecvată, a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către elevii cu deficiențe motorii sau neuro-motorii, care îi împiedică să scrie normal sau de către cei cu deficiențe vizuale grave;
c) mărirea adecvată a timpului alocat probelor;
d) asigurarea scrisului cu caractere mărite la elevii ambliopi;
e) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiențe, a informațiilor corespunzătoare subiectelor afișate/ prezentate vizual;
f) realizarea sarcinilor de lucru din caietul elevului pentru EN II prin dictarea conținutului acesteia, de către elevul cu deficiențe, către un al doilea cadru didactic, pe parcursul probei respective.
(3) Elevii cu deficiențe din unitățile de învățământ pot beneficia, după caz, de prevederile alin. (2), în baza certificatului de încadrare în gradul de handicap sau a unei adeverințe medicale.
(4) În situații excepționale, pentru elevii imobilizați la pat, temporar sau definitiv, pentru cei școlarizați la domiciliu, precum și pentru cei care suferă de boli contagioase, responsabilul județean poate decide susținerea probelor EN II la locul imobilizării sau prin reprogramare. Aprobarea se obține pe baza documentului medical care atestă imposibilitatea deplasării sau a susținerii probei în colectivitate și se comunică, în scris, responsabilului județean.
(5) Reprogramarea elevilor menționați la alineatele anterioare se face într-o altă perioadă a lunii mai a.c.

Art.21. - (1) Elevii cu cerințe educative speciale, integrați în școlile de masă, precum și cei din învățământul special, care parcurg curriculumul școlii de masă, susțin EN II.
(2) Elevii cu cerințe educative speciale, integrați în școlile de masă, precum și cei din învățământul special, care parcurg curriculumul specific învățământului special sau care beneficiază de adaptări curriculare, în baza planurilor de intervenție personalizată, susțin EN II numai la solicitarea scrisă a părinților sau a tutorilor legali.

Art.22. Conducerile unităților de învățământ asigură popularizarea prezentei metodologii prin următoarele categorii de activități menite a aduce la cunoștința celor interesați prevederile referitoare la EN II și la importanța acesteia pentru dezvoltarea planurilor individualizate de învățare:
a) afișarea la avizierul școlii;
cool.gif prezentarea în cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea în colectivele de elevi ai clasei a II-a;
d) organizarea unor întâlniri cu părinții în vederea informării acestora.

Mesaj personal
Top
roset
Trimis: 30 Jan 2012, 04:18 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 13.592
Înscris: 24 Jan 09


Mulțumesc,manu! Nu fi ,,încăpățânat(ă)”-este doar proiectul biggrin.gif Nu te strofoca! Metodologia trebuie să poarte data apariției în MONITORUL OFICIAL ,asta era MO! wink.gif


--------------------
,,Pentru a spune adevărul e nevoie de cel puțin doi oameni-unul care să îl spună și celălalt care să îl asculte”!
,,Când ai dubii,spune adevarul!” (Mark Twain)
,,Cine zâmbește atunci când lucrurile merg prost s-a gândit deja pe cine să dea vina”!
Mesaj personalTrimite emailYahoo
Top
massy
Trimis: 30 Jan 2012, 06:27 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 16.428
Înscris: 10 Sep 07


QUOTE (manu69 @ 30 Jan 2012, 02:22 PM)
METODOLOGIA
de organizare și administrare a evaluării naționale
la finalul clasei a IV-a

[...]

Asa...Si daca eram o tara normala, cu niste specialisti normali, cu un ministru normal, in primul rand, ca toate poarta girul lui, nu era normal ca din prima zi de scoala sa se stie cum e cu examenul asta?? La fel cum se stie de Evaluarea Nationala, de Bacalaureat?

Acest mesaj a fost modificat de către massy la data 30 Jan 2012, 06:29 PM


--------------------
Raspunderea privind rezultatele elevilor se-mparte la 4: MINISTERUL EDUCATIEI, profesori, elevi, parinti.
Mesaj personal
Top
pescarus
Trimis: 30 Jan 2012, 08:03 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.366
Înscris: 13 Dec 05


Eu am întrebat pe șefa cu educativul pe școală, ca membră a CA, și mi-a răspuns că se dă numai la solicitarea părinților... tongue.gif
Francezii au ceva la fel...http://www.education.gouv.fr/cid262/l-eval...ves-en-ce1.html smile.gif


--------------------
Mesaj personal
Top
manu69
Trimis: 30 Jan 2012, 08:21 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 421
Înscris: 31 Jan 11


Pt. roset,

Ceea ce am postat ne-a fost prelucrat in consiliul profesoral de catre d-l director, care abia venise de la sedinta cu directorii pe judet.Noi am considerat ca e deja aprobata aceasta metodologie, asta dovedeste buna noastra credinta, nimeni nu a cautat vreun OM.
Mesaj personal
Top
massy
Trimis: 30 Jan 2012, 08:25 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 16.428
Înscris: 10 Sep 07


QUOTE (manu69 @ 30 Jan 2012, 09:21 PM)
Pt. roset,

Ceea ce am postat ne-a fost prelucrat in consiliul profesoral de catre d-l director, care abia venise de la sedinta cu directorii pe judet.Noi am considerat ca e deja aprobata aceasta metodologie, asta dovedeste buna noastra credinta, nimeni nu a cautat vreun OM.

Prea usor punem botul la tot ce debiteaza directorii.


--------------------
Raspunderea privind rezultatele elevilor se-mparte la 4: MINISTERUL EDUCATIEI, profesori, elevi, parinti.
Mesaj personal
Top
jordan
Trimis: 30 Jan 2012, 08:33 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 7.961
Înscris: 17 Dec 05


QUOTE (massy @ 30 Jan 2012, 09:25 PM)
QUOTE (manu69 @ 30 Jan 2012, 09:21 PM)
Pt. roset,

Ceea ce am postat ne-a fost prelucrat in consiliul profesoral de catre d-l director, care abia venise de la sedinta cu directorii pe judet.Noi am considerat ca e deja aprobata aceasta metodologie, asta dovedeste buna noastra credinta, nimeni nu a cautat vreun OM.

Prea usor punem botul la tot ce debiteaza directorii.

Sunteti in CA al scolii?
Mesaj personal
Top
massy
Trimis: 30 Jan 2012, 08:46 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 16.428
Înscris: 10 Sep 07


QUOTE (jordan @ 30 Jan 2012, 09:33 PM)
QUOTE (massy @ 30 Jan 2012, 09:25 PM)
QUOTE (manu69 @ 30 Jan 2012, 09:21 PM)
Pt. roset,

Ceea ce am postat ne-a fost prelucrat in consiliul profesoral de catre d-l director, care abia venise de la sedinta cu directorii pe judet.Noi am considerat ca e deja aprobata aceasta metodologie, asta dovedeste buna noastra credinta, nimeni nu a cautat vreun OM.

Prea usor punem botul la tot ce debiteaza directorii.

Sunteti in CA al scolii?

Exclusa alaturarea persoanei mele unor anumiti.

Vocatia mea e opozitia. ...De pe margine. ...Care-i cea mai periculoasa si cea mai de nedorit de catre directori.
Nu in interiorul unei structuri unde-ai putea fi intimidat, santajat cu functia respectiva. smile.gif


--------------------
Raspunderea privind rezultatele elevilor se-mparte la 4: MINISTERUL EDUCATIEI, profesori, elevi, parinti.
Mesaj personal
Top
jordan
Trimis: 30 Jan 2012, 09:30 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 7.961
Înscris: 17 Dec 05


QUOTE (massy @ 30 Jan 2012, 09:46 PM)

Nu in interiorul unei structuri unde-ai putea fi intimidat, santajat cu functia respectiva. smile.gif

Ar avea si cei care va impartasesc opiniile un vot in CA! fighting30.gif
Mesaj personal
Top
massy
Trimis: 30 Jan 2012, 10:20 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 16.428
Înscris: 10 Sep 07


QUOTE (jordan @ 30 Jan 2012, 10:30 PM)
QUOTE (massy @ 30 Jan 2012, 09:46 PM)

Nu in interiorul unei structuri unde-ai putea fi intimidat, santajat cu functia respectiva.  smile.gif

Ar avea si cei care va impartasesc opiniile un vot in CA! fighting30.gif

Nu scoate nimeni castanele din foc cu mana mea.
Ce, eu sunt locotenentul Gheorghe? smile.gif

Acest mesaj a fost modificat de către massy la data 30 Jan 2012, 10:23 PM


--------------------
Raspunderea privind rezultatele elevilor se-mparte la 4: MINISTERUL EDUCATIEI, profesori, elevi, parinti.
Mesaj personal
Top
liliana.grecu
Trimis: 30 Jan 2012, 10:24 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Members
Mesaje: 3.968
Înscris: 19 Apr 05


QUOTE (tiganuaur @ 29 Jan 2012, 07:16 PM)
se dau examene la aceste clase in acest an scolar ? stie cineva ceva ?

Cu cât vor începe aceste evaluări mai repede cu atât mai bine... Elevii se vor obișnui cu ideea că trebuie să-și demonstreze competențele, rămâne doar să nu transformăm și aceste evaluări în simple mascarade și să ne dorim calificative cât mai bune sau note cât mai mari pentru a da bine la statistici... tongue.gif
--------------------
În cei 21 de ani de carieră am înțeles că fiecare copil este ca un diamant cu fațete neșlefuite și neșansa copiilor este că profesorii de azi nu prea mai sunt bijutieri ai coroanei, ci niște slujbași amărâți ce închid ochii la toate neregulile sistemului, care mai mult scad valoare diamantului prin prelucrare neatentă decât să i-o amplifice, din păcate.

"Menirea firească a școlii nu este să dea invățătură, ci să deștepte cultivând destoiniciile intelectuale în inima copilului, trebuința de a învăța toata viața." Ioan Slavici
Paradoxal, oamenii își poartă cu demnitate propria ipocrizie.

https://www.facebook.com/LilianaDGrecu
Opinii, opinii...
Mesaj personalYahooMSN
Top
massy
Trimis: 30 Jan 2012, 10:48 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 16.428
Înscris: 10 Sep 07


QUOTE (liliana.ionescu @ 30 Jan 2012, 11:24 PM)
QUOTE (tiganuaur @ 29 Jan 2012, 07:16 PM)
se dau examene la aceste clase in acest an scolar ? stie cineva ceva ?

Cu cât vor începe aceste evaluări mai repede cu atât mai bine... Elevii se vor obișnui cu ideea că trebuie să-și demonstreze competențele, rămâne doar să nu transformăm și aceste evaluări în simple mascarade și să ne dorim calificative cât mai bune sau note cât mai mari pentru a da bine la statistici... tongue.gif

Dumneavoastra ati aflat cum se va desfasura Bac-ul la 6 luni de cand a inceput anul scolar?
Ati luat cunostinta de metodologia de examen inca din prima zi cand v-ati dus la scoala?
Daca da, foarte bine.
Daca nu, nu inteleg ce vreti.


--------------------
Raspunderea privind rezultatele elevilor se-mparte la 4: MINISTERUL EDUCATIEI, profesori, elevi, parinti.
Mesaj personal
Top
delim
Trimis: 10 Oct 2012, 08:36 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 125
Înscris: 10 Oct 12


noutati pe aceasta tema? ajutor!am copil in clasa a VI-a!
Mesaj personal
Top
dora^
Trimis: 11 Oct 2012, 07:41 AM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 20.293
Înscris: 1 Sep 04


QUOTE (roset @ 30 Jan 2012, 12:08 AM)
Între timp am căutat la MEC! Sunt ÎNCĂ la faza de proiect acolo unde le-ai văzut,respectiv în 4 06 2011. Nu au apărut în MO,după stiința mea! Seara bună!

Len 1/ 2011 e încă în vigoare. Conform acesteia, avem testare la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a. Există și metodologie. Mai trebuie să apară calendarul.
Mesaj personal
Top
roset
Trimis: 11 Oct 2012, 12:43 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 13.592
Înscris: 24 Jan 09


Te superi dacă te rog să le postezi? Metodologia și MO!
Mulțumesc!


--------------------
,,Pentru a spune adevărul e nevoie de cel puțin doi oameni-unul care să îl spună și celălalt care să îl asculte”!
,,Când ai dubii,spune adevarul!” (Mark Twain)
,,Cine zâmbește atunci când lucrurile merg prost s-a gândit deja pe cine să dea vina”!
Mesaj personalTrimite emailYahoo
Top
gladiola
Trimis: 11 Oct 2012, 02:13 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 152
Înscris: 27 Nov 03


Apel pentru cadrele didactice - examene 2013:


Fișier atașat ( Număr de descărcări: 338 )
Fișier atașat  Adrese_1469_2012.pdf
Mesaj personalTrimite email
Top
gladiola
Trimis: 11 Oct 2012, 02:14 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 152
Înscris: 27 Nov 03


Apel cadre didactice - PISA 2015:


Fișier atașat ( Număr de descărcări: 296 )
Fișier atașat  Adrese_1468._2012.pdf
Mesaj personalTrimite email
Top
roset
Trimis: 11 Oct 2012, 02:21 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 13.592
Înscris: 24 Jan 09


Eu am găsit metodologiile din anul școlar trecut (mai 2012). De aceea ,dacă aveți altceva,postați!


--------------------
,,Pentru a spune adevărul e nevoie de cel puțin doi oameni-unul care să îl spună și celălalt care să îl asculte”!
,,Când ai dubii,spune adevarul!” (Mark Twain)
,,Cine zâmbește atunci când lucrurile merg prost s-a gândit deja pe cine să dea vina”!
Mesaj personalTrimite emailYahoo
Top
verona
Trimis: 11 Oct 2012, 03:57 PM


Utilizator avansat
****

Grup: Moderatori
Mesaje: 5.394
Înscris: 15 Jul 04


QUOTE (roset @ 11 Oct 2012, 03:21 PM)
Eu am găsit metodologiile din anul școlar trecut (mai 2012). De aceea  ,dacă aveți altceva,postați!

in ordin nu scrie EN pt clasa a IV-a pt anul scolar 2011-2012, asa cum scrie la Bac sau EN de a VIII-a.
se pare ca ordinul semnat de Baba e in actiune for ever.

QUOTE
O R D I N
pentru aprobarea Metodologiei de organizare și administrare a evaluării elevilor
la finalul clasei a IV-a


iar in metodologie insasi scrie
QUOTE

Art 1 (2) EN IV este o evaluare standardizată, realizată pe un eșantion de elevi aflați în unitățile din învățământul de stat și particular din întreaga țară, care are scopul de a furniza datele și dovezile necesare pentru diagnoza sistemului de învățământ la nivel primar.
Art. 2 (1) EN IV se desfășoară anual, pe parcursul lunii mai.


Acest mesaj a fost modificat de către verona la data 11 Oct 2012, 04:00 PM
Mesaj personal
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

OpțiuniPagini: (2) [1] 2  Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved