Reședință - Portal SEI Portalul educațional SEI  Admitere Admitere Bacalaureat Bacalaureat Titularizare Titularizare Euro 200 Euro 200 Bani de Liceu Bani de Liceu
Găzduire WEB pentru școli și licee Găzduire WEB pentru școli, licee și instituții educaționale Dictionare online Dicționare online Subiecte examene naționale "2007-2008" Subiecte examene naționale "2007-2008"
Subiecte examene naționale începând cu 2002 Subiecte examene naționale începând cu 2002 .campion .campion
SIVECO Romania  Ministerul Educației și Cercetării  Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

> concediu de odihna, concediu educatoare
GeOrGiAnA_AlInA
Trimis: 4 Jan 2008, 07:23 PM


Utilizator activ
***

Grup: Members
Mesaje: 65
Înscris: 5 Jul 06


Buna seara!
Si LA MULTI ANI!
La cate zile de concediu de odihna are dreptul o educatoare debutanta?
(Atat in zile lucratoare, cat si zile calendaristice?) Am mai intrebat dar toata lumea imi spune ca nu stie, ca e posibil sa am dreptul la mai putine zile, pentru ca sunt debutanta...de aceea sper ca-mi va raspunde cineva aici.


Va multumesc!
Mesaj personal
Top
liviumarianpop
Trimis: 6 Jan 2008, 06:37 PM


Mentor
*****

Grup: Members
Mesaje: 10.713
Înscris: 16 Aug 04


Buna seara
CONCEDIILE DE ODIHNA PENTRU PERSONALUL DIDACTIC
1. Potrivit art.103 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cadrele didactice * beneficiaza de dreptul la concediul anual cu plata in perioada vacantelor scolare, respectiv universitare, cu o durata de cel putin 62 zile, exclusiv duminicile si sarbatorile legale.Tinand seama de repartizarea in tot cursul anului scolar (universitar) a obligatiilor didactice, metodice si instructiv-educative ale personalului didactic din invatamantul preuniversitar si superior, durata concediului anual de odihna este de 78 zile calendaristice corespunzatoare normei didactice de baza.
Neefectuarea concediului anual da dreptul la efectuarea concediului restant in vacantele anului scolar sau universitar urmator.
2. Personalul didactic beneficiaza de concediu de odihna cu durata integrala, daca a functionat in baza unui contract de munca in tot cursul anului scolar sau universitar. In cazul in care angajarea s-a facut dupa inceperea anului scolar sau universitar, durata concediului este proportionala cu timpul cuprins intre data angajarii si sfarsitul anului scolar sau universitar (cate 6,5 zile calendaristice pentru fiecare luna integral lucrata).
Personalul didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de concediu de odihna stabilit prin lege, la care se adauga, potrivit art.103, lit. "f" din Legea nr. 128/1997 un supliment de pana la 10 zile lucratoare, in functie de calitatea activitatii desfasurate. Pentru personalul didactic auxiliar acesta se efectueaza in afara perioadelor de activitate didactica* Prin cadre didactice sau personal didactic se intelege personal didactic de predare.
Numarul zilelor de concediu acordate ca supliment se stabileste si se aproba anual de catre consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant preuniversitar si de catre senatele institutiilor de invatamant superior
3. Cadrele didactice care au functionat ca suplinitori (angajati cu contract de munca pe durata determinata) beneficiaza de concediu de odihna dupa cum urmeaza :
- cadrele didactice care au depus activitate neintrerupta intregul an scolar (universitar) primesc concediul de odihna cu durata integrala;
- cadrele didactice numite dupa data inceperii cursurilor primesc concediul de odihna calculat cate 6,5 zile calendaristice pentru fiecare luna integral lucrata in invatamant.
Personalul didactic titular sau suplinitor care a lucrat in diferite perioade ale anului scolar sau universitar un anumit numar de zile i se considera luna integral lucrata in invatamant daca din insumarea zilelor respective rezulta 30 zile calendaristice.
4. Personalul didactic titular care a functionat in alte sectoare de activitate cu contract de munca si a revenit in invatamant beneficiaza de concediul legal de odihna cu durata integrala daca a functionat in tot cursul anului scolar sau universitar.In cazul in care personalul didactic a revenit la catedra in cursul anului scolar sau universitar, durata concediului de odihna va fi proportionala cu timpul cuprins intre data angajarii si sfarsitul anului scolar sau universitar.

5. Concediul de odihna neacordat cadrelor didactice transferate de catre unitatea de invatamant de la care s-a efectuat transferarea se va acorda acestora de unitatea la care au fost transferate. Indemnizatia de concediu va fi suportata de catre cele doua unitati, proportional cu timpul lucrat la fiecare dintre acestea in cursul anului scolar (universitar) respectiv; in acelasi mod se va proceda si in cazul in care concediul de odihna a fost efectuat inainte de transferare.
6. Specialistii din alte sectoare din alte sectoare de activitate care au fost angajati prin transfer in invatamant ca personal didactic cu contract de munca pe durata nedeterminata sau determinata (suplinitori) beneficiaza de concediul de odihna prevazut pentru cadrele didactice proportional cu timpul lucrat in perioada cuprinsa intre data angajarii in invatamant si sfarsitul anului scolar sau universitar.
7. Personalul didactic care a fost angajat in invatamant, altfel decat prin transfer - prin demisie - nu poate beneficia de la institutia de invatamant de concediul de odihna corespunzator timpului lucrat la unitatea de la care a provenit.
8. Cadrele didactice in activitate care indeplinesc prin cumul o norma sau o fractiune de norma in invatamant, au dreptul la concediul de odihna platit numai pentru functia de baza.
9. Cadrele didactice pensionate incadrate cu jumatate de norma sau cu norma intreaga, in baza unui contract de munca pe durata determinata si care cumuleaza pensia cu salariul, in conditiile legii, beneficiaza de dreptul la concediu de odihna in aceleasi conditii cu salariatii incadrati cu contract de munca pe durata nedeterminata din acea unitate, proportional cu timpul lucrat in anul scolar, respectiv universitar.
10. Programarea concediilor de odihna se va face la inceputul anului scolar sau universitar de catre consiliul de administratie sau senatul universitatii si de sindicatele la nivelul unitatilor scolare sau universitare sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.Perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administratie sau senatul universitatii si de sindicatele de la nivelul unitatilor scolare sau universitare, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza.
La programarea concediilor de odihna ale cadrelor didactice, conducerea unitatii va tine seama, in masura in care este posibil, si de specificul activitatii celuilalt sot.
11. In situatia imposibilitatii efectuarii integrale a concediului de odihna in timpul vacantei de vara, concediul de odihna se poate efectua si in alte perioade ale anului scolar sau universitar in functie de interesul invatamantului sau a celui in cauza.
12. Programarea concediului de odihna se va face prin decizie a conducerii institutiei de invatamant, pentru intreg personalul din unitate.
13. Pentru fiecare cadru didactic incadrat dupa aprobarea programarii concediilor pe intreaga institutie se va stabili, in scris, perioada de concediu odata cu semnarea contractului de munca.
15. Personalul didactic care a fost in incapacitate temporara de munca sau in concediu fara plata intregul an scolar (universitar) sau mai mult, nu are dreptul la concediu de odihna pentru acel an scolar (universitar).


16. In cazul in care perioadele de concedii medicale si de concedii fara plata, insumate, au fost de 12 luni sau mai mari si s-au intins pe 2 sau mai multi ani scolari (universitari) consecutivi, personalul didactic are dreptul la un singur concediu de odihna acordat pentru anul scolar (universitar) in care a reinceput activitatea proportional cu lunile lucrate, in masura in care acesta nu a fost efectuat in anul in care s-a ivit lipsa de la serviciu pentru motivele mai sus mentionate.
17. Personalul didactic care a desfasurat activitatea la catedra o parte din anul scolar sau universitar, beneficiind de concediile platite prevazute de art.103, lit."c" si "d" din Legea nr.128/1997 are dreptul la un concediu de odihna cu o durata calculata proportional cu numarul lunilor lucrate in anul scolar (universitar) respectiv.
18. Concediul de odihna se acorda in conditiile stabilite prin prezentul regulament si personalului didactic cu contract de munca cu norma incompleta, dar nu mai putin de 1/2 de norma.
19. Personalul de indrumare si control de la inspectoratele scolare si din Ministerul Educatiei Nationale, prevazut la art.25 din Legea nr.128/1997, este personal didactic in conformitate cu prevederile art.1 din Statutul personalului didactic si beneficiaza de concediul de odihna conform art.111 (6) din Legea nr.128/1997.
20. Programarea concediilor de odihna va fi modificata la cererea cadrului didactic in urmatoarele cazuri :
a) cadrul didactic se afla in concediu medical;
cool.gif cadrul didactic cere concediu de odihna inainte sau in continuarea concediului de maternitate ;
c) cadrul didactic este chemat sa indeplineasca indatoriri publice;
d) cadrul didactic este chemat sa satisfaca obligatii militare, altele decat serviciul militar
e) cadrul didactic urmeaza sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfectionare sau specializare, in tara ori strainatate;
f) cadrul didactic are recomandare medicala pentru a urma un tratament intr-o statiune balneo-climaterica, caz in care data inceperii concediului de odihna va fi cea indicata in recomandarea medicala;
g) salariata - cadru didactic - se afla in concediu platit, pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani.
24. Orice conventie prin care se renunta in total sau in parte la dreptul la concediul de odihna este interzisa.
25. Pentru cei incadrati cu fractiuni de norma, indemnizatia de concediu se calculeaza avandu-se in vedere veniturile prevazute la pct.21 - 23 cuvenite pentru fractiunea de norma sau fractiunile de norma care se iau in calcul.
27. Daca in timpul concediului de odihna intervine una din situatiile mentionate la pct.20, lit.a,c,d,e, efectuarea acestuia se intrerupe.Efectuarea concediului de odihna se intrerupe in cazul in care salariata - cadru didactic - intra in concediu pentru maternitate, precum si in cazul in care personalul didactic este rechemat prin dispozitie scrisa a conducerii unitatii, numai pentru nevoi
de serviciu neprevazute, care fac necesara prezenta cadrului didactic in unitate. In situatia rechemarii, cei in cauza au dreptul la rambursarea cheltuielior de transport si a cheltuielilor legate de efectuarea concediului in alta localitate, egale cu sumele cheltuite pentru prestatia de care nu au mai putut beneficia din cauza rechemarii.
Conducerea institutiei de invatamant, in cazuri bine justificate poate intrerupe concediul legal de odihna, persoanele in cauza urmand a fi remunerate pentru munca depusa.
Pentru cazurile de intrerupere a concediului mentionate la alin.1 si 2, cadrele didactice au dreptul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce au incetat situatiile repective sau, cand aceasta nu este posibil, la data stabilita printr-o noua programare.
28. In cazul in care concediul inceput la o anumita data este intrerupt, indemnizatia nu se restituie. In aceasta situatie se va proceda la regularizarea platilor in raport cu indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu neefectuat si cu salariul cuvenit cadrului didactic pentru perioada lucrata dupa intreruperea concediului, sau cu drepturile cuvenite pe aceasta perioada, dupa caz, potrivit legii.
La data programata pentru efectuarea partii restante a concediului de odihna se acorda cadrului didactic indemnizatia de concediu cuvenita pentru aceasta perioada.
Durata concediului de odihna pentru personalul didactic este de 78 de zile calendaristice.Acesta se acorda anual in baza unei programari care se face la inceputul anului scolar in functie de interesul unitatii de invatamint si a celui in cauza.Programarea se face prin decizia conducerii unitatii pentru intreg personalul didactic din unitate.

Conducerea unitatii este obligata sa asigure in fiecare an, integral concediul de odihna pentru fiecare angajat.In situatia imposibilitatii efectuarii integrale a concediului de odihna in timpul vacantei de vara,concediul de odihna se va efectua si in alte perioade ale anului scolar in functie de interesul procesului de invatamint sau a celui in cauza.
Neefectuarea concediului anual de odihna da dreptul la efectuarea concediului restant in vacantele anului scolar urmator.
Cadrele didactice care au functionat ca suplinitori necalificati ,care nu au desfasurat activitate intreg anul scolar primesc 6,5 zile calendaristice de concediu de odihna calculat pentru fiecare luna integral lucrata(se considera luna integral lucrata,daca din insumarea zilelor rezulta 30 de zile calendaristice).Indemnizatia de concediu se va plati in luna iunie odata cu drepturile salariale aferente ultimei luni de contract.

ATENTIE-nu se platesc zilele calendaristice ci zilele lucratoare

Cadrele didactice in activitate care indeplinesc prin cumul o norma sau o fractiune de norma in invatamint,au dreptul la concediul de odihna platit numai pentru functia de baza.
Cadrele didactice pensionate angajate cu jumatate de norma sau cu norma intreaga in baza unui contract individual de munca pe durata determinata care cumuleaza pensia cu salariul,beneficiaza de dreptul la concediu de odihna in aceleasi conditii ca si ceilalti salariati,proportional cu perioada lucrata.


--------------------
Mesaj personalTrimite emailPagina web a utilizatoruluiYahooMSN
Top
rebu
Trimis: 15 Jan 2008, 11:34 AM


La prima intervenție


Grup: Members
Mesaje: 1
Înscris: 15 Jan 08


Buna ziua.Am si eu o intrebare in legatura cu concediul personalului didactic. Stiu ca doar in vacante se beneficeaza de concediu de odihna , dar in cazul in care in in vacanta de vara voi fi pe prenatal si respectiv pe ingrijirea copilului se poate sa-mi iau concediu de odihna si in alte perioade pe parcursul anului scolar( nu in vacante)? multumesc
Mesaj personal
Top
Elena Airinei
Trimis: 15 Jan 2008, 04:16 PM


SIVECO România - Project Manager
****

Grup: Admin
Mesaje: 1.756
Înscris: 21 May 07


Stimați utilizatori,

Pentru discuțiile care nu au ca temă Examenul de titularizare, vă rugăm folosiți celelalte forumuri. În caz contrar aceste topicuri vor fi închise.

Numai bine,


--------------------

Elena Airinei
SIVECO Romania
Am lansat Wand.education! detalii aici
Mesaj personalTrimite emailPagina web a utilizatorului
Top
0 utilizator(i) citesc acest subiect (0 vizitatori și 0 utilizatori anonimi)
0 utilizator(i):

Opțiuni Răspunde la acest subiectSubiect nou Sondaj nou

 

 
  © 2002 SIVECO Romania SA. All Rights Reserved